Êóóóììììììììììììððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð

Êóóóììììììììììììððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððððð

İiiii ããàüüü Åùåå òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò Ó îâàòòòòòòòòòòòòòòòòõõõõõõòòòõòõõõòòõõõõõòõõõõõõõõòòòõõõòõõõõõõõòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòaşmak Ìììîîÿÿÿÿÿÿààààààààààààîîîîîîàààààààààà Å ãîîàààààeminemin'îàîîîîîîîàààààνà àààemin merkezleri  ààììëüüüüü üùúû aaaaaaaaaaaaaa ooooooooooooooooo

Ì Minecraft ì ì ì ì Â MINECRAFT

   1.888íûûûûûûûûèèèèèèèèèäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääííííííííííííííííííííãíííííííííãñíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííããñíííííííããñíííííííããñíí Û ï ï ÷ ÷ ÷ ÷÷÷òòüüüüüüüüüîüüîòîîäààüüüüüëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëèååååååååÅ Êî ÷ Âî,, ùÅ Å Å Å Å Å ....... .. .. .âââââî Í ÷ ÷ ä Å Åò å å å Å Åò å å Å å å å å â å å å å å â â â Å å å â â ñ àüüüüüüüüüüèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèiler è è è

÷ î ÷ ñ ñ ñìììì êóàà ÅÅ. ÊðÃÃÃÃîããîàààààààààààéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééa bölgesindeki Gvafı. ÷ î ÷ â â ï ï ñ ñ ñ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ê ê â ê â â â â â ìììééûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû. Ììèî Áûàîîîîòòòòòààààààààààààààààààààà

Ê Á ÁÇÇÜRÜÜÜRİÜÇİÇè è ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

Ai ïíàáááññèèèèööûûûêêêêêêêêêêöööäööèöèèèèèèèèèè, èííííí îîîîîòòò iiiiiiii ............ .Òòî .. .Îî .îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî ÏíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííçççççççççììÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇìÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇìÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇìÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇìÇÇÇÇÇÇììÇÇİ'Nèèèèèè. Èòò Ýòîíà÷ ÷ à àåòò, èèèèååò òÃÃîÃîÃÃîèèèèé ãÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà Ütuüü. Ãàûûûåèèèèèèèåààííàààåååàààà èèèèèèèèèèèèèèèèïïïïïïìëëëëëëëëîîëëëëëëëëåëåëåüüüüüüüüüüîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîüîüîîîî İşgal eden, ïêøøèèèâââââ øøèè èèè'in bakımı è .õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõene

Ì ì ì ì ì ì ì Á Á á ììîîÂ

Anee ðàçìåñòèòü 3 áëîêà è ïîðøíè â âèäå òðèëèñòíèêà, äîáàâèâ ê iei êâàäðàòíûå êîëåñà, ìîæíî ïîëó ÷ EOU ìèíè-òðàêòîð, la êîòîðîì áóäåò âåñåëî êàòàòüñÿ ïî êàðòå è èñêàòü ðåñóðñû. Ýòî ììììòòòòòÿìììÿÿÿìììÿÿêêêêêêê! Êêê

Sahne

× × × íííäüüüüüüüüüòòòòüüüüüüüüüòòüüòòëëëëëêêêêêêêêêêêêêêêêÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà Âååííííííüüüüüâââââââ èèëëëëëëëëëÒ ë ëîîîîñññññññññññññññòññññññññòññññññññññÒïñ Í Çà ÇÂÂéóÜÜÜÜóóóóóÜóóóÜÜÜ,, ÜÜRÜÜÜÜÜÜÜ. ..Ì Â Âëóóó å îí î á Äòò ïðòòî Åõàòü âè íè ñè ñè ñ í.

Ñîçäì êêêêêêêêêêêêê

Êàëüüüî ÿÿÿÿÿÿü Â MINECRAFT?

ÑëääóòÒüóóóòòòòòòòòòòòòòëëëëëëòòòòòòÒüò oo O ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë ee èêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê WSAD. .

× × ÇììëëëëëëàííëíàààëëàíííàüëëëàíííàüüëëàíííàÜRÜR Å, Å Å Å ÅÃî èèåèåêêêêêêêêêêêîî R.

Åñëèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèère èèéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééëîîîîîîî, Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Ctrl yükleniyor.

Âèäèñêêêèèèèèè:

Bilgisayar oyunu Minecraft her gün yeni hayranların kalbini fethetmek için. En azından bir zamanlar bu sihirli sanal dünyaya giren herkes, tekrar tekrar tekrar gitmek istiyor. Bu oyunda, kullanıcılar evler ve araçlar oluşturabilir. Birçok oyuncu, Minecraft'ta bir araba nasıl yapılır.

Makine minecraft.

Araba modu.

Mod denilen Araba modu. Hızlı bir araba yaratmak için yardımcı olacaktır. Başlamak için, kullanıcı bu modu bilgisayarda indirmelidir. Kurulum tamamlandıktan sonra, kişisel aracınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz.

İlk önce tekerlekleri yap. Onları almak için, aşağıdaki maddelere ihtiyacınız olacaktır:

 • Demir - 1 Birim
 • Deri - 8 adet

Izgarada, bu bileşenleri aşağıdaki gibi dağıtın - merkeze demir koymak ve etrafında cildi koyun. Sonuç olarak, arabanız için yeni tekerlekler alacaksınız.

Minecraft'ta Farklı Arabalar

Bir motor nasıl yapılır

Herkes arabanın motorsuz çalışmayacağını biliyor. Minecraft oyununun yaratıcıları, her oyuncunun bu önemli öğeyi bu önemli unsuru oluşturabilmesine özen gösterdi. Motoru oluşturmak için ihtiyacınız olacak:

 • Piston - 2 adet
 • Torch - 2 birim
 • Kırmızı Toz - 1 Birim
 • Fırın - 1 birim
Minecraft'ta hızlı makine

Hızlı bir motor almak için, öğeleri istediğiniz sırayla dağıtın. Kenarlar boyunca iki piston yerleştirin (sağ ve sol), aralarındaki kırmızı tozu yerleştirin. Sonra, iki fener yükleyin. Sonra aralarında bir fırın inşa etmeniz gerekir.

Tüm gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra, arabanız gerçek bir motora sahip olacaktır.

Minecraft'da Moda Makinesi

Araba inşa etmek

Tekerlekleri ve motoru oluşturduktan sonra, aracın toplanması gerekiyor. Bu araba yaratmanın en önemli aşamasıdır.

Demir ve üst ızgara alanını yerleştirin. Sonra motoru ve göğsü kullanın. Aşağıda düşük, tekerlekleri, ardından lastikleri ve ütüyü yerleştirin.

Bundan sonra, arabanız çalışmaya hazır olacak. Düzeltmeyi unutmayın. Oyun makineleri köşeyi sürebilir. Bu elemanı yakıt olarak kullanın.

Şimdi sanal dünyada güvenli bir şekilde yolculuğa çıkabilirsiniz.

Kişisel araba minecraft

Makineyi Minecraft'ta Nasıl Yönetilir

Kişisel aracınız hazır olduğundan, aracı kontrol etmek için ana anahtarları öğrenmelisiniz.

Kalmak için, tıklayın C. Fren olarak hizmet eder. Arabanın nasıl süreceğini bilmediği, bu yüzden tersi vermeye çalışmayın, işe yaramayacaksınız.

Ancak güvenle sağa, sola sola doğru hareket edebilirsiniz. Bunu yapmak için tuşları kullanın W, a, d .

Minecraft'da Makine Kontrolü

Modsuz bir makine oluşturma

Modları kullanmadan bir araba yapmak istiyorsanız, sabırlı olmalısınız ve birkaç önemli öğe bulunmalısınız:

 • Torch 2 adet
 • Cobblestone 6 parça
 • Eyer 1 Parça
 • Reins 1 parça
 • Raylar 1 parça
 • Domuz 1 parça
 • TROLLEY 1 parça
Mods olmadan araba minecraft

Tüm bileşenlerin başarılı bir şekilde toplanmasından sonra, kişisel bir arabanın tasarımına geçin:

 1. Başlamak için, araba için gerekli olan duvar geri sürmez. Bu amaçla, inşaat için ızgarayı kullanın. Orada iki parke taşı yerleştirin, onları iki satırda ayarlayın. Bundan sonra bitmiş duvarı göreceksiniz
 2. Sonra doğru şekilde raylar koymalıdır. Onları duvarda dinlenecek şekilde yerleştirin. Onları yatay olarak koy
 3. Şimdi vücuttaki aydınlatma ile ilgilenme zamanı. Araba karanlıksa, ekstra zorluklar yaratacaktır. Bu nedenle, iki partiye rayında konsolide edilmesi gereken iki fener kullanmalısınız. Bundan sonra rayları ve arabaları birleştirin
 4. Dördüncü aşama, bir domuzun dizginleri ile sabitlenmesidir. Arabanız için bir motor olarak hareket edecek olan dört bacaklı arkadaş budur.
Motorsuz Makine Minecraft

Domuzları sevmiyorsanız, başka bir hayvan seçebilirsiniz.

Canavarı mit ve üzerinde kroki. Ardından, dört bacaklı "motoru" tramvayın önüne yerleştirin. Kravat dizginleri. Şimdi domuz size inanç ve gerçek size hizmet etmeye hazır. Beslemeyi unutmayın, aracı aç karnına hareket ettiremez.

Domuz minecraft

KAMAZ nasıl yapılır

Bir kargo kamyonu almaya karar verirseniz, aşağıdaki oyun öğelerini stoklamak:

 • Yarım saatler
 • demir blok
 • Luka
 • Cam yüzeyi
 • Merdivenler
 • Yün (siyah ve kireç)
 • Tekerlekler
Oyuncu minecraft

Şimdi KAMAZ'unuzu monte etmeye başlayabilirsiniz:

 1. Vücudu bir kare biçiminde yapın, bunun için iki tür yün kullanmanız önerilir.
 2. Çatı yarı bloklardan daha iyi yapılır, oldukça basittir
 3. Ardından camın çatısına takın - bir ön cam ve iki taraf
 4. Kapağı kullanın ve ızgarayı yapın

Bir aracı ve yünü oturtun, ardından tekerlekleri takın.

Minecraft Sanal Dünya oyunu

Bir buharlı lokomotif nasıl inşa edilir

Deneyleri seviyorsanız ve buharlı lokomotifte sanal dünyayı dolaşmak isterseniz, sabrı ve fanteziyi çizin. Buharlı lokomotif tavsiyede bulunurken deneyimli oyuncular Creative Mode'a gidin. Hızlı bir lokomotif oluşturmak için, ihtiyacınız olacak:

 • Koyu gri bloklar
 • Taş basamakları
 • Yarım saatler
 • Piston
 • Yün
 • Gözlük
Lokomotif minecraft

Adım Adım Talimat:

 1. Başlamak için, gri bloklardan bir platform oluşturun ve tekerlekleri yapın. Ayrıca bloklardan bir araba yapabilirsin
 2. Trenin önünde bir piston yerleştirmeniz gerekir, bu lokomotifin önemli bir parçasıdır.
 3. Trenin duvarları yünü sırala

İnsanları lokomotifte taşımayı mı planlıyorsunuz? Windows eklediğinizden emin olun. Kömür hammaddelerinin taşınması için bir araç kullanırsanız, cam isteğe bağlıdır.

Oyundaki araba minecraft

Jeep nasıl yapılır

Oyunda hızlı ve güzel bir jeep oluşturmak için, denilen moda kullanın. Arabalar ve sürücüler. . Kare tekerlekli yüksek hızlı otomobiller yapmanızı sağlar.

Bir jeep yapmak için aşağıdaki bileşenleri bulun:

 • Demir - 5 Birim
 • Motor - 1 birim
 • Tekerlekler - 2 adet

Bir işçiliği ızgarası kullanarak, bu öğeleri bağlayın. Sonuç olarak, hızlı gri bir jeep alacaksınız.

Jeep minecraft

Binek arabası nasıl yapılır

Arabalardan ve sürücülerden yararlanarak, basit bir araba adı altında şık bir araba yapabilirsiniz.

Bu araç daha büyük bir hız geliştiremiyor, ancak yeni başlayanlar için bu makine gerçek bir hediye olacak.

Mod Arabaları ve Drive Minikraft

Araba araba almak için, malzemeleri önceden hazırlayın:

 • Demir 3 Birim
 • Cam - 2 adet
 • Kırmızı halı
 • Tekerlekler - 2 adet
 • Motor - 1 birim

Bu elemanları bağladıktan sonra, yanınızda tekerleklerde küçük bir kare kutu görünecektir. Onunla, sanal dünyanın güzelliğinin güzelliğine hayran kalarak, oyunun mekanının yerini yavaşça hareket edebilirsiniz.

Barış mincraft.

Oyunda bir araba oluşturun Minecraft yeterince basittir. Bunu yapmak için, fantezinizi eklemeyi unutmadan, en önemli talimatları izlemeliyiz.

Video talimatı

Minecraft'ta bir araba nasıl yapılır

Minecraft'ta bir araba nasıl yapılır

Minecraft'da nasıl bir araba yapmadan bir araba yaptığını bilmiyorsanız, bu malzeme size% 100 size yardımcı olacaktır. Talimatımız son derece basit ve anlaşılabilir ve bununla birlikte, kübik dünyadaki pürüzsüz yüzeyi sürecek gerçek bir araba yapabilirsiniz.

Minecraft, komut blokları olmadan giden modlar olmadan arabayı nasıl yapar?

Her şeyden önce, "yaratıcılık" oyuna girmeye değer. Evet, kendi aracınızı "sağkalım" olarak oluşturabilirsiniz, ancak çok daha zor ve daha uzun ve "yaratıcılık" da tüm gerekli kaynaklar sürekli elindedir.

Öyleyse, Minecraft'ta bir makine oluşturma talimatları:

 1. İhtiyacımız olan kaynakları hazırlayın: sıradan pistonlar, yapışkan pistonlar, mukus blokları, kırmızı taş.

 2. Pürüzsüz bir boşluğa gidin.

 3. 3 mukus bloğudan uzak durun 2 paralel satır, aralarında boşluk bırakın.

 4. Yapılan paralel satırlardaki merkezi bloklar arasında 2 mukus bloğu kurun. "N" harfi şeklinde inşa edilmelidir.

 5. Makinenin gövdesini - "H" harfinin her bloğuna, mukus bloklarını ayarlayın, ardından tüm alt blokları çıkarın. Havaya asılı olan "H" şeklini ortaya çıkar.

 6. Her zamanki pistonu merkezdeki arka üniteye yerleştirin. Bunu yapmak için, arka merkezi bloğu çıkarın ve birbirlerine 2 blok yerleştirin. Ardından mukus bloğunu yerine yerleştirin.

 7. 2 blok blok bağlayan 2 blok kaldırın ve bunun yerine, 2 yapışkan piston takın.

 8. Makinenin önüne bitişik yapışkan piston, her zaman yerine değiştirin. Yönü "ileri" olmalıdır.

Yukarıdakilerin hepsinden sonra, bu tasarıma çıkmalısınız:

 • bir satır mukus blok;

 • Her zamanki piston, ileri monte edilmiş;

 • Yapışkan piston geri ayarlandı;

 • mukus blokların ikinci sıra;

 • Her zamanki piston geriye doğru yöneldi.

 1. Öndeki mukusun merkezi bloğunda 1 kırmızı taş bloğu ayarlayın;

 2. Kalan tüm kırmızı taşları - biri arka sıranın merkezi bloğunda, ikincisi - yapışkan pistonun üstünde.

 3. Arabaya oturun (herhangi bir yerde, kırmızı taş hariç).

 4. Yapışkan pistonun üstündeki kırmızı taşı yok - araba sürmeye başlayacaktır. Kalmak, kırmızı bir blok geri koymak.

Tabii ki, oyunda bir araba yaratmanın tek yolu bu değil. Öyleyse, biraz çalışabilir ve örneğin, Minecraft'ta, hareket eden ve geri çeviren modsuz bir araba nasıl yapabilirsiniz. Ancak, bu binalar için çok daha fazla zaman ve kaynak gerekli olacaktır.

Leave a Reply

Close