Subarend - นี่คืออะไร: นิยามของข้อตกลงปาร์ตี้เงื่อนไขตัวอย่าง

การเปลี่ยนแปลงล่าสุด:

กฎหมายไม่ได้ให้พระราชบัญญัติกฎระเบียบแยกต่างหากควบคุมความสัมพันธ์ภายใต้ข้อตกลง Subareward ข้อ 615 ของประมวลกฎหมายแพ่งในวรรค 2 แสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อสรุปของสัญญาเช่าควรนำไปใช้กับข้อตกลงย่อย เกิดคำถามที่ยุติธรรมทันที - เช่าช่วงคืออะไร? ให้เช่าและเช่าช่วงความแตกต่างคืออะไร?

การเช่าช่วงเป็นหนึ่งในประเภทของสัญญาสัญญาที่พบได้บ่อยที่สุดในการควบคุมความสัมพันธ์ในแง่ของทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายและเคลื่อนย้ายได้

คุณสามารถเช่าในการเช่าช่วงไม่เพียง แต่ไม่เพียง แต่เป็นสถานที่ที่อยู่อาศัย แต่ยังรวมถึงอพาร์ทเมนท์แปลงที่ดิน ในกรณีแรกน้ำเกลือมักจะจัดให้เช่าที่อยู่อาศัยให้เช่า: ยิงดังกล่าวนำเงินมากขึ้นกว่าการเช่าระยะยาวSubarenda เป็นการมอบหมายสิทธิชั่วคราวให้กับทรัพย์สินที่เช่าหรือหุ้น (ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของข้อตกลงดังกล่าวบ่งชี้ว่าสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย) ผู้ให้ทุนจะได้รับสิทธิและภาระผูกพันเดียวกันที่ระบุโดยข้อตกลงระหว่างเจ้าของและผู้เช่าเป็นหลัก ข้อตกลงช่วยผู้เช่าในบางกรณีแก้ปัญหาทางการเงินลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของสถานที่เช่นหากพวกเขาไม่ได้ใช้ชั่วคราว

สนธิสัญญา Subares ที่อยู่อาศัย

เช่นเดียวกับความสัมพันธ์เชิงสัญญาส่วนใหญ่ที่ครอบงำการเช่าอาคารที่มีการควบคุมโดยกฎหมายแพ่ง (GC) นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการตามกฎหมายของกฎระเบียบเช่นการตัดสินใจของ Plenum of You-73 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2011 สำหรับกรณีของกรณี จากการตัดสินใจครั้งนี้ศาลที่สูงที่สุดกำหนดกฎเกณฑ์และขั้นตอนการทำธุรกรรม (สรุปข้อตกลง) สำหรับการเช่าสถานที่พักอาศัย

เรื่อง

การเช่าช่วงที่อยู่อาศัยคืออะไร?

ภายใต้สถานที่ที่อยู่อาศัยเช่าช่วงเป็นที่เข้าใจกันโดยการโอนของบุคคลที่สามในการจ้างงานที่เช่าอยู่แล้ว เรื่องของสัญญานี้คือการกำหนดสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ใช้สอยให้กับบุคคลที่สาม

ในขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นต้องต่ออายุสัญญาหลักหรือข้อสรุปของข้อตกลงเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องระบุความจริงนี้และขอความยินยอมจากเจ้าของ

รูปแบบข้อตกลง

 

รูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรของข้อตกลงให้การค้ำประกันการปฏิบัติตามหน้าที่ทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในอนาคตทำให้สามารถนำความรับผิดและชำระเงินคืนจากการสูญเสียจากผู้เข้าร่วมการทำธุรกรรมหากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลง เพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมและชดเชยความสูญเสียจะแสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องของเจ้าของต่อฝ่ายต่าง ๆ ของข้อตกลง ในส่วนที่ระบุโดยการละเมิดสันนิษฐานว่าเป็นพันธมิตรกับภาระผูกพัน

ปาร์ตี้

คู่สัญญาต่อสัญญาเช่าช่วงเป็นบุคคลดังต่อไปนี้:

 • เจ้าของเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้เข้าร่วมหลักในสัญญาเช่าหลัก
 • ผู้เช่าเป็นผู้มีส่วนร่วมรองในการทำธุรกรรมสัญญาเช่าและในข้อตกลง Subareward - บุคคลสำคัญ (เจ้าของบ้าน);
 • Subarentator เป็นข้อตกลงของบุคคลที่สาม

คู่กรณีของข้อตกลงอาจมีมากมาย ดังนั้น Subarettaker ด้วยข้อตกลงของผู้เช่าและเจ้าของมองหาผลประโยชน์ของตัวเองสามารถถ่ายทอดสถานที่ในการจ้างผู้เข้าร่วมรายต่อไปของการทำธุรกรรมสรุปสนธิสัญญาอื่นใน Subare

SUBBLETATOR เป็นหน้าที่สามและต่อมาของข้อตกลงที่เข้าสู่สถานที่เช่าที่มีอยู่แล้ว Subaretener เป็นสมาชิกของธุรกรรมการเช่าทำให้ค่าเช่าถึงบุคคลที่สามและบุคคลที่ตามมาของพื้นที่อยู่อาศัยที่นำมาให้เช่าเอง

เงื่อนไขความถูกต้องของสัญญานี้

ระยะเวลาของสัญญาย่อยอาจไม่เกินความถูกต้องของสัญญาหลัก หากมีการเช่าห้องพักมากกว่าหนึ่งปีหรือเท่ากับช่วงเวลานี้ข้อตกลงนี้ลงทะเบียนใน Rosschestra ตามลำดับสนธิสัญญา Subares ก็อาจมีการลงทะเบียนเช่นกัน ระยะเวลาสูงสุดของข้อตกลงคือห้าปี ถัดไปต้องลงทะเบียนอีกครั้ง

หน้าที่ของคู่สัญญา

ตามมาตรา 615 ของ GC ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการทำธุรกรรมต้องปฏิบัติตามรายการของข้อตกลงในกรณีอื่นตามวัตถุประสงค์ของทรัพย์สิน ด้วยความล้มเหลวของหน้าที่เหล่านี้เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการทำธุรกรรม

การลงทะเบียนของข้อตกลง Subareward

เมื่อทำธุรกรรมตามข้อตกลงประเภทนี้รวมถึงสนธิสัญญาอื่น ๆ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามโครงสร้างของเอกสารซึ่งรวมถึงรายการต่อไปนี้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ:

 • แบบสอบถามแบบเต็ม / ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการทำธุรกรรม (ชื่อเต็มข้อมูลเต็มรูปแบบของเอกสารยืนยันบุคลิกภาพ (ซีรีส์หมายเลขอวัยวะที่ออก ฯลฯ );
 • จำนวนบุคคลที่เข้าร่วมในการทำธุรกรรมและการวางแผนที่พักต่อไปบนสี่เหลี่ยมที่ระบุ
 • ระยะเวลาการใช้พื้นที่อยู่อาศัยและการกระทำของข้อตกลง
 • สินค้าคงคลังของทรัพย์สินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในห้องเช่า
 • รูปแบบและวิธีการชำระเงิน;
 • ความจำเป็นในการดำเนินงานซ่อมแซมและข้อกำหนดในการชำระค่าบริการสาธารณูปโภค
 • วัตถุประสงค์ของสถานที่อยู่อาศัย

การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลของการเตรียมการและข้อสรุปของข้อตกลง ในเรื่องนี้โครงสร้างและเอกสารที่จำเป็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อตกลงที่จำเป็น

เมื่อสรุปการทำธุรกรรมคุณต้องแนบแพ็คเกจเอกสารต่อไปนี้:

 • สำเนาของเอกสารที่รับรองข้อมูลประจำตัวของผู้เข้าร่วมการทำธุรกรรม
 • เอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จากเจ้าของ (ใบรับรอง, สกัดจาก Egrn);
 • สำเนาต้นฉบับและสำเนาสัญญาเช่าหลักโดยมีข้อบ่งชี้ของความยินยอมจากผู้ให้เช่ากับการทำธุรกรรม (หรือการประยุกต์ใช้สำเนาและต้นฉบับของข้อตกลง SUPER ใน SUBARE);
 • สำเนาบัญชีส่วนบุคคลเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค
 • หนังสือเดินทางที่อยู่อาศัยทางเทคนิคหากคาดว่าข้อตกลงจะลงทะเบียน Rossrester;
 • หากระยะเวลาของการทำธุรกรรมถือว่าเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี (ดังกล่าวข้างต้นการลงทะเบียนของรัฐจำเป็น) จากนั้นการยืนยันจะถูกเพิ่มในการชำระค่าธรรมเนียมของรัฐสำหรับการลงทะเบียนของการทำธุรกรรม

และเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับข้อสรุปของข้อตกลงการทำธุรกรรมแต่ละรายการ

ข้อตกลงตัวอย่าง

สำหรับการรวบรวมที่ถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายและข้อสรุปของข้อตกลงมีความจำเป็นต้องเป็นเจ้าของอย่างน้อย asams ของนิติศาสตร์ หากมีปัญหาในการทำธุรกรรมนี้คุณสามารถหาที่ปรึกษาของผู้ประกอบการทนายความที่มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายนี้หรือใช้ตัวอย่างด้านล่าง

ให้เช่า

ค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยให้เช่าก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าของบ้าน แต่ดังที่ได้กล่าวไปแล้วผู้เช่ากำลังมองหาผลประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความต้องการส่วนบุคคลมันมีสิทธิ์ยกระดับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเขาเอง นอกจากนี้ในค่าเช่าอาจรวมถึงการชำระเงินสำหรับสาธารณูปโภคหรือจะระบุไว้ตามข้อตกลงประโยคแยกต่างหาก กฎหมายไม่ได้ห้ามและไม่ได้ระบุขนาดของค่าเช่า

Sublender มีสิทธิ์ของ Subares หรือไม่

Subarenda สำหรับการถ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในภายหลังเพื่อใช้ประโยชน์จากธุรกิจที่ทำกำไรได้อย่างเป็นธรรมเพื่อใช้ในสัญญาเดียวกัน ดังนั้นพลเมืองที่กล้าได้กล้าเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่มีความหมาย (การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน) สรุปการเช่าและสัญญาเช่าช่วงสำหรับสถานที่อยู่อาศัยหรือผู้เช่าสำหรับการใช้กำลังสองที่อยู่อาศัยเพื่อรับผลกำไรเพิ่มเติมโดยการออกสัญญาที่ตามมา

น่าเสียดายที่กฎหมายไม่ได้ให้ข้อ จำกัด ของบุคคลที่เข้าสู่สนธิสัญญา Sublease ที่ตามมา สิ่งที่ผู้หลอกลวงสนุกกับการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ จากอ็อบเจ็กต์อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้

มีความจำเป็นต้องเข้าหาบทสรุปของการทำธุรกรรมดังกล่าวอย่างรอบคอบเพื่อสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวและโดยเฉพาะเพื่อเจรจาต่อรองในข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนวัตถุต่อไปยังบุคคลที่สามและบุคคลที่ตามมาของการทำธุรกรรม นั่นคือไม่ว่าจะ จำกัด และไม่อนุญาตให้ sublease หรือลงทะเบียนรายการนี้แยกต่างหาก

ตามที่วรรค 2 ของมาตรา 615 ของรหัสผู้เช่ามีสิทธิ์เข้าสู่การซื้อขายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนที่อยู่อาศัยในการจ้างงานที่ตามมา แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ในระดับหนึ่ง จำกัด สิทธิของผู้เช่าและปกป้องสิทธิของเจ้าของ ไม่ว่าในกรณีใดส่วนหลักของการทำธุรกรรม (เจ้าของ) มีสิทธิที่โดดเด่นในการท้าทายการกระทำทั้งหมดของผู้เช่าและ Subareacts ที่ตามมาโดยการส่งการเรียกร้องในศาล

ความแตกต่างของการเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยจากที่อยู่อาศัย

ข้อตกลงในรูปแบบของการทำธุรกรรมนี้ทั้งในอสังหาริมทรัพย์และสามารถเคลื่อนย้ายได้แตกต่างกันในทางปฏิบัติ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวในการจัดทำธุรกรรมเหล่านี้คือการเก็บภาษีที่ขึ้นอยู่กับสถานะของผู้เข้าร่วมข้อตกลงและหมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์

ดังนั้นภาษีในการส่งมอบสถานที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปในบางครั้งจากการเช่า / การเช่าช่วงของ Nonresidential ดังนั้นผู้เข้าร่วมที่เพิ่มมากขึ้นในการทำธุรกรรมคือบุคคลที่ได้รับการตั้งค่าที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการเก็บภาษี

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ การศึกษากฎหมายอย่างละเอียดจะต้องมีในพื้นที่นี้เพื่อให้เจ้าของและผู้เช่าไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาการโต้เถียงในเขตอำนาจศาลตุลาการที่เหมาะสม

ความแตกต่างหลักของการทำธุรกรรมการเช่าและการเช่าช่วงคือจำนวนปาร์ตี้ต่อสัญญา ดังนั้นในกรณีแรกผู้เข้าร่วมธุรกรรมคือเจ้าของและนายจ้างและในครั้งที่สองนอกเหนือจากบุคคลเหล่านี้ยังมีการระบุบุคคลที่สาม

ทนายความผู้เชี่ยวชาญเว็บไซต์

ในกรณีของที่ดินมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนปลายทางเป้าหมายในการเช่าช่วง สัญญาสำหรับการยอมจำนนต่อผู้ให้บริการของโลกนั้นขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนบังคับ ในเวลาเดียวกันจำนวนของค่าธรรมเนียมการชาร์จ Subare ไม่ควรสูงกว่าจำนวนค่าเช่า

Sergey Nikolaevich Pyshiv เว็บไซต์ผู้เชี่ยวชาญทนายความ (ประสบการณ์ 6 ปี)

ทนายความคำถามฟรี

ต้องการคำแนะนำ? ถามคำถามโดยตรงบนเว็บไซต์ การให้คำปรึกษาทั้งหมดฟรี / คุณภาพและความบริบูรณ์ของการตอบสนองของทนายความขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอธิบายปัญหาของคุณได้อย่างเต็มที่และชัดเจนว่า:

สารบัญ:

 1. สนธิสัญญา Subares
 2. ความเสี่ยงที่เป็นไปได้
 3. Subarend Apartments - ธุรกิจที่ทำกำไรได้
 4. การลงทุน
 5. วิธีการจัดระเบียบธุรกิจ: การเรียนการสอน
 6. ดินแดน

พลเมืองและองค์กรที่มีสถานที่ฟรีมักยอมให้พวกเขาให้เช่า ผู้เช่าในทางกลับกันสามารถส่งผ่านพื้นที่ที่ใช้ชั่วคราวหรือส่วนหนึ่งของการเช่าช่วง

การเช่าช่วงคืออะไร? นี่คือการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนซึ่งผู้เช่าได้รับการเช่าโดยสถานที่ที่เช่าโดยบุคคลที่สาม การกระทำดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดเบื้องต้นคือการวางเจ้าของที่ดินเกี่ยวกับแผน

สนธิสัญญา Subares

การมีส่วนร่วมของบุคคลที่สามเพิ่มความเสี่ยงที่น่าจะเป็นไปได้ ข้อตกลงการเช่าช่วงสรุปตามมาตรฐานการออกกฎหมายจะหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดการเรียกร้องทรัพย์สินและข้อพิพาทที่เกิดจากผู้ให้เช่าและบุคคลอื่น ๆ ในการทำธุรกรรม

การกระทำทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบสัญญาเช่าและขอให้ Subleases อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย (วรรค 2 ของข้อ 615) Enchanted สิทธิ์ในการโอนทรัพย์สินที่เช่าและสิทธิของเขาภายใต้สัญญาไปยังบุคคลที่สาม

หากไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเจ้าของบ้านการทำธุรกรรมจะไม่ถูกต้อง คำสั่งของการส่งมอบของพื้นที่นี้ใน Subarent ที่กำหนดไว้

สัญญาเช่าเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยเอกสารแยกต่างหากที่มีการยอมรับของเจ้าของบ้าน

 • ในสัญญาเช่าระบุว่า:
 • เรื่องของสัญญาที่มีข้อบ่งชี้ของพื้นที่และลักษณะอื่น ๆ
 • จำนวนค่าเช่าขั้นตอนการคำนวณ
 • สิทธิและภาระผูกพันของแต่ละฝ่าย
 • ความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
 • เวลาตามสัญญา

ที่อยู่ทางกฎหมายและรายละเอียดของคู่สัญญา

ความเสี่ยงที่เป็นไปได้

แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต้องใส่ลายเซ็นของเขา

 1. การเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยคืออะไร? นี่เป็นธุรกรรมที่ท้าทายที่มีความเสี่ยง การอนุญาตให้เช่าพื้นที่หรือสถานที่ให้กับบุคคลที่สามที่กำหนดในสัญญาเช่ามีด้านบวกและลบ
 2. นอกจากนี้สำหรับผู้เช่า: ไม่จำเป็นต้องประสานงานกับเจ้าของสถานที่การกระทำของมัน มีเพียงผู้เช่าเท่านั้นที่ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกว่าเป็นคนช่างเหล็ก
ลบสำหรับเจ้าของบ้าน: เขาไม่สามารถแม้แต่จะถือว่าผู้เช่าของเขาสามารถส่งผ่านสี่เหลี่ยมฟรีในอนาคต

โปรดทราบ: การเช่าช่วงของห้องในความเป็นเจ้าของเทศบาลจะถูกกฎหมายเท่านั้นหลังจากได้รับอนุญาตจากร่างของรัฐบาลเทศบาล ลายเซ็นของจำนวนเจ้าหน้าที่มีความจำเป็น

Subarend Apartments - ธุรกิจที่ทำกำไรได้

ดังนั้นการออกกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียช่วยให้การส่งมอบสถานที่โดยผู้เช่าต่อการเช่าช่วงหากเจ้าของวัตถุไม่ได้ต่อต้าน ข้อตกลงการเช่าช่วงมีความเสี่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนในข้อตกลงดังนั้นหากเป็นการออกแบบมีความจำเป็นต้องขอรายการเอกสารบางอย่างสำหรับวัตถุพลเมืองบางคนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอัตรานี้ไม่ให้วิ่งไปรอบ ๆ ตู้และไม่ผูกกับไฟเบอร์กระดาษ ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำให้มีส่วนร่วมในการฉ้อโกง หากความจริงของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเปิดขึ้นเจ้าของเจ้าของคุกคามค่าปรับที่ร้ายแรง การละเมิดข้อกำหนดของสัญญาเช่าอาจเป็นสาเหตุของการแตกของความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างผู้ประกอบการและการศึกษาเทศบาล คิดเกี่ยวกับมัน!

ในศูนย์การท่องเที่ยวที่สำคัญและ Megalopolis ผู้ประกอบการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอพาร์ทเมนท์หลายแห่งและเส้นทางที่ตามมาของรายชั่วโมงของพวกเขา

การลงทุน

ทุกวันหรือนานขึ้น ธุรกิจประเภทนี้จะประสบความสำเร็จในเมืองอุตสาหกรรมที่การเดินทางเพื่อธุรกิจมักจะมา พลเมืองจำนวนมากเป็นตัวเลือกที่พักชั่วคราวระหว่างโรงแรมและการยอมจำนนอพาร์ทเมนท์มักจะเลือกตัวเลือกสุดท้าย

อพาร์ทเมนท์เช่าช่วงคืออะไร? สาระสำคัญของความคิดนั้นง่าย: การเช่าราคาไม่แพงหลายแห่งสะอาดเหมาะสำหรับที่พักอพาร์ทเมนต์และส่งต่อพวกเขาไปยังบุคคลที่สามในการเช่าระยะสั้น รายได้จากการส่งมอบที่อยู่อาศัยในช่วงเวลาสั้น ๆ จะสูงกว่ารายได้ที่ได้รับจากสัญญาเช่าระยะยาว

อพาร์ทเมนท์ขนาดใหญ่ที่คุณวางแผนที่จะลบเพื่อมอบให้กับแขกผู้เข้าพักค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เน้นจำนวนเงินบางอย่างสำหรับการซื้อสิ่งที่มีประโยชน์ที่ทำให้ที่พักสะดวกสบาย: ไมโครเวฟตู้เย็นขนาดเล็กทีวีสถานที่นอนหลับเครื่องนอนผ้าปูที่นอน ให้การใช้จ่ายในสารเคมีในครัวเรือนและบริการลูกค้า

วิธีการจัดระเบียบธุรกิจ: การเรียนการสอน

 1. ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจให้เช่าสูงเสมอ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของที่พักในอพาร์ทเมนต์เช่าต่อเดือน - 5,000 รูเบิล หากมีการให้เช่าระยะสั้นรายได้จะสูงขึ้น บ่อยครั้งที่ค่าใช้จ่ายจ่ายออกภายในสองสามเดือน
 2. กำไรขึ้นอยู่กับกิจกรรมการค้นหาของคุณและดึงดูดลูกค้าและความประทับใจที่แขกของเมืองจะยังคงอยู่หลังจากอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้ แขกที่พึงพอใจในครั้งต่อไปจะกลับมาที่นี่อีกครั้งและจะแนะนำที่พักของคุณให้กับเพื่อนร่วมงานและเพื่อน ๆ ของเขา
 3. ค้นหาและให้เช่าในอพาร์ทเมนท์ต้นทุนต่ำ สำรวจโฆษณาบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์ยอดนิยม เปรียบเทียบราคา. เลือกอพาร์ทเมนท์ตั้งอยู่ใกล้กับทางแยกการขนส่ง หนึ่งในอพาร์ทเมนท์ควรอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบ
 4. การจัดเรียงห้อง สร้างเงื่อนไขปกติสำหรับการใช้ชีวิตตกแต่งอพาร์ทเมนท์อย่างสุภาพ แต่มีรสนิยม ต้องใช้เฟอร์นิเจอร์การขุดและเครื่องใช้ในครัวเรือน

ดินแดน

ดำเนินการแคมเปญโฆษณา การกระจายแผ่นพับและนามบัตรโฆษณาการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตจะช่วยดึงดูดลูกค้ารายแรก

การควบคุมความปลอดภัยของทรัพย์สิน เตือนแขกล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าปรับในกรณีที่การตรวจจับเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ในครัวเรือน ตัวเลือกที่สมเหตุสมผลคือการรับเงินบริจาคจากลูกค้าในเวลาที่ให้เช่า

การเช่าช่วงที่ดินคืออะไร? รายได้ประเภทนี้ในรัสเซียได้รับอนุญาตหรือไม่? คำถามนี้เป็นกังวลเกี่ยวกับพลเมืองจำนวนมากที่ต้องการผ่านพล็อตที่เช่าของที่ดินให้กับบุคคลที่สาม

ในกฎหมายการเช่าในงานศิลปะ 8 แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ที่เช่าหรือบางส่วนสามารถส่งไปยังการเช่าช่วง จุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามจากสิ่งนี้

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ระยะเวลาการพิจารณาของข้อเสนอคือหนึ่งเดือน หากหลังจากช่วงเวลานี้เจ้าของเว็บไซต์ไม่ได้ยืนยันความยินยอมหรือไม่ตอบสนองต่อการปฏิเสธที่ดินที่เช่าสามารถถ่ายโอนไปยังการใช้งานชั่วคราวของบุคคลที่สาม

ควรทราบว่าเงื่อนไขของสัญญาเช่าช่วงไม่ควรขัดแย้งกับรายการและบรรทัดฐานของสัญญาเช่า การเช่าช่วงพระพักใณะต้องจำไว้ว่าสัญญาเช่าช่วงดำเนินการตามสัญญาเช่า ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย: ไม่มีเวลาเช่าเป็นเวลาสามปีและขออนุญาตเช่าสี่ปี ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาเช่าสัญญา Subarente จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

การลงทะเบียนของรัฐสื่อสารของสัญญาดังกล่าว

. การเช่าช่วงที่ดินคืออะไร? นี่เป็นสถานการณ์ทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดทั้งหมดของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย การลงทะเบียนสนธิสัญญาในสำนักงานรับรองเอกสารจะให้ความมั่นใจว่าเจ้าของบ้านให้บุคคลที่สามกับพล็อตจากมุมมอง ทนายความ - ประกันภัยต่อความเสี่ยงและปัญหาที่เป็นไปได้

รหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียในวรรค 28,88.6 ของมาตรา 288 ระบุว่าขนาดของการเช่าช่วงที่ดินไม่เกินค่าเช่า Sackarendator ในฐานะนิติบุคคลธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมดของสัญญากับเขา

ค่าธรรมเนียมต่อมาที่ตามมาควรรวมอยู่ในช่วงเวลาที่ตกลงกันไว้ ในกรณีที่มีการละเมิดบทบัญญัติการชำระเงินผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเจ้าของบ้าน

ไม่มีเจ้าของบ้านจะอนุญาตให้มีการละเมิดในแง่ของการรับค่าธรรมเนียมสำหรับการเช่าช่วงที่ดิน เจ้าของบ้านเป็นบุคคลทางกายภาพหรือกฎหมายที่รับผิดชอบในการฝากเงินในงบประมาณของเมืองทันเวลา ไม่มีใครต้องการการลงโทษเนื่องจากผู้ประกาศที่ไม่เกี่ยวข้อง

เมื่อสรุปการทำธุรกรรมดำเนินการตรวจสอบที่ครอบคลุมของบุคคลทางกายภาพหรือกฎหมายที่คุณวางแผนที่จะร่วมมือ ผู้เช่าช่วงที่ขาดความรับผิดชอบจะเพิ่มอาการปวดหัว

https://propravo24.ru/natevizhimost/arenda-i-najm/subarenda-nezhilogo-pomesheniya

หากคุณเช่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสและจะพาพวกเขาไปใช้ชั่วคราวศึกษาวัสดุมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในหัวข้อ:

การเช่าช่วงของห้องคืออะไรวิธีการออกสัญญาของการเช่าช่วงความแตกต่างของการเช่าช่วงที่ดินและอื่น ๆ ความรู้ทางกฎหมายได้รับประโยชน์เสมอ

เรามักจะพบค่าเช่าโดยการจ้างที่อยู่อาศัยสำนักงานแม้ในระดับครัวเรือน สัญญาการเช่าช่วงของสถานที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยมีน้อยดังนั้นความสัมพันธ์ทางกฎหมายทำให้เกิดคำถามมากมาย แต่ตามธรรมชาติตามกฎหมายเหมือนกัน

แนวคิดและผู้เข้าร่วม

 • ความสัมพันธ์ทางกฎหมายถูกควบคุมโดยบทความ 615, 618, 631, 638, 647 และ 660 gk กฎหมายไม่ได้รับการห้ามไม่ให้ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ในการใช้ผู้เช่า เงื่อนไขหลัก - ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการถ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับไปยังบุคคลที่สาม กฎที่ประดิษฐานอยู่ในงานศิลปะ 615 gk
 • สัญญาสัญญา Subares ต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกันกับสัญญาเช่า Sublepenter ในกรณีนี้พูดถึงบุคคลที่สามโดยการใช้ทรัพย์สิน
 • ความแตกต่างกับค่าเช่า

ค่าเช่าคือการใช้อสังหาริมทรัพย์ชั่วคราวสำหรับค่าธรรมเนียมเฉพาะ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายไม่ได้สร้างความเป็นเจ้าของของผู้เช่า สัญญาขอสงสารของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยคือการย้ายวัตถุที่เช่า การทำธุรกรรมมีคุณสมบัติมากมาย: ระยะเวลาความถูกต้องอาจไม่เกินระยะเวลาการเช่า

ตกอยู่ภายใต้การกระทำของกฎความต้องการนำไปสู่การเช่า

หากมีการรับรู้สัญญาเริ่มต้นโดยไม่มีนัยสำคัญหรือช่วงเวลาที่ถูกต้องจะหยุดชะตากรรมเดียวกันจะรอเจ้านาย

สำคัญ!

เงื่อนไขที่สำคัญที่สุด - เจ้าของบ้านต้องได้รับอนุญาตให้ส่งต่อบุคคลที่สาม ความยินยอมสามารถแก้ไขได้โดยตรงในสัญญา หากไม่มีการยินยอมการทำธุรกรรมจะถือว่าไม่ถูกต้องและไม่ได้รับผลกระทบทางกฎหมาย

 • วิธีการออก
 • สัญญาเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยสามารถเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแบบปากเปล่า รูปแบบของช่องปากมีไว้สำหรับกรณีที่ข้อตกลงเป็นระยะเวลานานถึง 1 ปีระหว่างบุคคล หากระยะเวลาเกิน 1 ปีหรือหนึ่งในคู่กรณีต่อข้อตกลงเป็นนิติบุคคลเอกสารจำเป็นต้องดึงขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
 • เงื่อนไขและเรื่อง
 • ข้อตกลงการเช่าช่วงที่อยู่อาศัยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
 • ตำแหน่งและลักษณะของเรื่องของการทำธุรกรรมซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถระบุได้มิฉะนั้นเงื่อนไขจะไม่สอดคล้องกันและไม่ได้ข้อสรุปการติดต่อ

จะต้องมีการอ้างอิงถึงภาระผูกพันหลักแสดงถึงคำของเขา

วัตถุประสงค์ของการใช้เรื่องของข้อตกลง

ระยะเวลาการใช้งานไม่สามารถเกินระยะเวลาของสัญญาเช่าได้

 • การสิ้นสุดการทำธุรกรรมการเช่าจะนำไปสู่การยกเลิกความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม
 • ให้แน่ใจว่าได้รับการยอมรับและส่งเรื่องของการทำธุรกรรม มันเป็นเอกสารหลักที่แก้ไขข้อเท็จจริงของการดำเนินการของภาระผูกพันของฝ่ายหนึ่งสำหรับการโอนทรัพย์สินและอีกด้านหนึ่งยืนยันใบเสร็จรับเงิน
 • สถานะทางกฎหมายของผู้เข้าร่วม
 • ข้อตกลงการเช่าช่วงของที่ดินแปลงที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ให้บุคคลที่สามสิทธิและภาระผูกพันที่กำหนดไว้สำหรับผู้เช่า นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องให้รายการต่อไปนี้:
 • หน้าที่ในการใช้อสังหาริมทรัพย์เฉพาะจุดประสงค์

กำจัดผลที่ตามมาทั้งหมดของความเสียหายซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นความผิดของผู้ใช้

 • หน้าที่ที่จะปฏิบัติตามกฎของไฟไหม้และมาตรฐานสุขาภิบาล
 • ภาระผูกพันในการดำเนินการทุกความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับกิจกรรมของพวกเขา
 • อย่าดำเนินการไม่มีการขื้นใหม่หรืออุปกรณ์ใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เช่า
 • ผู้เช่าในทางกลับกันจะได้รับสิทธิและความรับผิดชอบของเจ้าของบ้านดังนั้นจึงขอแนะนำให้จัดให้มีวรรคต่อไปนี้:

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการถ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ในรัฐที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน

สิทธิ์ในการทำความคุ้นเคยกับตารางภายในในอาคารที่จะต้องสังเกต

https://propravo24.ru/natevizhimost/arenda-i-najm/subarenda-nezhilogo-pomesheniya

สิทธิในการตรวจสอบสถานที่เพื่อให้สอดคล้องกับอีกฝ่ายหนึ่งข้อตกลง

สิทธิในการซ่อมแซมเงินทุนหรือปัจจุบันด้วยการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึง 30 วันก่อนเริ่มงาน

การเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหมายถึงการกำหนดสิทธิและภาระผูกพันใด ๆ ในคู่สัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายในปัจจุบัน ขนาดของการชำระเงิน

เงื่อนไขควรชัดเจนชัดเจนในกรอบเวลาและในจำนวนเงินที่จำเป็นในการให้เช่า มันสามารถชำระเงินคงที่หรือการคำนวณราคา

ราคาอาจแตกต่างกันไปตามข้อตกลงของคู่สัญญา แต่ไม่เกิน 1 ครั้งกว่า 12 เดือนเว้นแต่จะมีการทำธุรกรรมเป็นอย่างอื่น

ความสนใจ!

หากการชำระค่าเช่าทำตามอัลกอริทึมเฉพาะตัวอย่างเช่นด้วยค่าคงที่รายเดือนของดัชนีอัตราเงินเฟ้อการปรับดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าเนื่องจากลำดับของเงินคงค้างยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ข้อตกลงการเช่าช่วงของอพาร์ทเมนท์อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ระหว่างบุคคลกฎหมายควรได้รับการพิจารณาคำนึงถึงกฎทั้งหมดที่สัมพันธ์กับค่าเช่าซึ่งให้บริการโดยให้เช่า

เอกสาร

สำหรับผู้ใช้ปลายทางสิ่งสำคัญจากผู้เช่าคือสำเนาของข้อตกลงหลักและการอนุญาตให้ถืออสังหาริมทรัพย์ล่าสุดอีกครั้ง มิฉะนั้นฝ่ายต่างๆต้องขอเอกสารชี้ขวาอย่างเต็มที่หากเรากำลังพูดถึงนิติบุคคลและสำเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่มีการทำธุรกรรมระหว่างประชาชน

https://propravo24.ru/natevizhimost/arenda-i-najm/subarenda-nezhilogo-pomesheniya

กระบวนการลงทะเบียน

เรื่องของ Subleases ของที่ดินที่ดินอื่น ๆ อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ นำไปสู่ความรับผิดชอบในการลงทะเบียน แต่ถ้ามันถูกระบุโดยตรงในการออกกฎหมาย การไม่มีการลงทะเบียนดังกล่าวมีปัญหามากมายสำหรับผู้เช่า ผู้ให้บริการย่อยที่ไม่ได้ลงทะเบียนเงื่อนไขที่ถูกต้องและละเมิดของเขาสามารถหลีกเลี่ยงการลงโทษได้ ข้อตกลงสามารถรับรู้ได้ว่าไม่สามารถสรุปได้

ตัวอย่างการกระทำ

แม้จะมีความจริงที่ว่าการเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยเป็นผลมาจากความสอดคล้องกันรองผู้ใช้มีสิทธิในการปกป้องผลประโยชน์ของเขาในศาล แต่ด้วยการนำเสนอข้อกำหนดเฉพาะในด้านที่สองของการทำธุรกรรม ผู้เช่าหลังจากเซ็นสัญญาไม่ได้รับการยกเว้นจากหน้าที่ที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหลังในสัญญา สัญญาตัวอย่างจะได้รับด้านล่าง

ฉันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหน

กลับไปที่บุคคลที่สามของโครงสร้างและอาคารควรได้รับการรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของเอกสารเดียวพร้อมลายเซ็นของทั้งสองฝ่าย กฎนี้ประดิษฐานอยู่ในงานศิลปะ 651 gk หากการทำธุรกรรมมีระยะเวลามากกว่า 1 ปีจึงอาจมีการลงทะเบียนใน Rosreestre หากระยะเวลาน้อยลงแม้หลังจากการยืดหยุ่นก็ไม่ได้อยู่ในการลงทะเบียน

ที่นี่คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีซึ่งรวบรวมเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดของกฎหมายปัจจุบัน

ระหว่างประชาชน

ข้อตกลงระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาที่อยู่อาศัยเรียกว่า Ver นายจ้างมีหน้าที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในการลดบุคคลที่สาม นายจ้างรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการเช่า คุณไม่สามารถนานกว่าการจ้างงาน ความสัมพันธ์ทางกฎหมายดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทั้งหมดที่ใช้กับการเช่า หากความสัมพันธ์จะอยู่ได้นานถึง 12 เดือนการลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน

แม้จะมีความเสี่ยงอย่างมากสัญญาดังกล่าวค่อนข้างธรรมดา ผลประโยชน์ได้รับเจ้าของอพาร์ทเมนต์และตัวบ่อเดอร์ เจ้าของบ้านเมื่อลงชื่อระหว่างบุคคลและการให้สิทธิ์ในการย้ายที่อยู่อาศัยขอแนะนำให้ทำประกันทรัพย์สินของพวกเขาและให้เงินมัดจำ เอกสารควรระบุทันทีว่ามีกี่คนที่สามารถอยู่ในอพาร์ตเมนต์ได้

Subarentor จำเป็นต้องแนะนำให้ทำความคุ้นเคยกับเงื่อนไขการจ้างงานเริ่มต้น

โลก

Subarend มันคืออะไร

หากต้องการที่ดินหรือที่ดินที่สมบูรณ์ควรนำมาพิจารณาว่าปัญหาเหล่านี้อยู่ภายใต้มาตรฐานพิเศษ ตัวอย่างเช่นมีการห้ามลดพื้นที่ป่า - ส่วนที่ 6 ของงานศิลปะ 71 lc

ในประมวลกฎหมายการเช่าช่วงที่ดินของที่ดินไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของที่ดินเกี่ยวกับข้อตกลง

Subares ของ Sublease ของโลกจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและมีนอกเหนือไปจากเงื่อนไขบังคับทั้งหมดที่กำหนดโดยบทที่ 34 ของประมวลกฎหมายแพ่งหมายเลข Cadastral เป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่จะสรุปการทำธุรกรรมโดยการแบ่งปันตัวอักษร

ข้อตกลง Subares สำหรับหลาย ๆ คนเป็นโอกาสที่แท้จริงในการรับรายได้ต่อไป การทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงมากขึ้น แต่การสังเกตกฎไม่มีปัญหากับห้องพักและผู้เช่าจะไม่เกิดขึ้น

Subarend มันคืออะไร

แนวคิดดังกล่าวเป็นการเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยรวมถึงมวลของรายละเอียดปลีกย่อยและความแตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันส่งผลกระทบต่อการชำระภาษี จนถึงปี 2555 การจัดเก็บภาษีสำหรับบุคคลที่เข้าทำสัญญาเช่าซื้อและการเช่าช่วงภายใต้โครงการที่ง่ายขึ้น ปัจจุบันแนวคิดเหล่านี้ลดลงภายใต้ระบบภาษีโดยรวม นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องรู้ว่ารหัสที่ไม่จำเป็นต้องใช้กับการเช่าช่วงของวัตถุอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในบทความนี้เราจะพยายามหารายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดในการวางสถานที่ในการเช่าช่วง

การเช่าช่วงคืออะไร?

 • แนวคิดของการเช่าช่วงสามารถจำแนกได้ว่าเป็นการส่งต่ออสังหาริมทรัพย์อีกครั้งให้เช่าไปยังบุคคลที่สาม สิ่งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่ ขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
 • เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นไปได้ที่จะส่งต่อในห้องเช่าเช่าช่วงหรือส่วนหนึ่งของมัน
 • ดูเหมือนว่านี้: คุณเช่าจากองค์กรหรือสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยสำหรับเงินจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นคุณสามารถส่งต่อให้กับการเช่าช่วงเพื่อเป็นจำนวนมาก

ความละเอียดของการเช่าช่วงของสถานที่ได้รับการยืนยันโดยมาตรา 615 ข้อ 2 ของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย เขาบอกว่าผู้เช่าสามารถมาพร้อมกับวัตถุที่เช่าอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้:

Subarend มันคืออะไร

ใช้โครงสร้าง (หรือส่วนหนึ่ง) กับการเช่าช่วง

ให้มันใช้ฟรี

 • โอนสิทธิ์ของผู้เช่าไปยังบุคคลที่สาม

สนธิสัญญา Subares

เป็นที่น่าสังเกตว่าสัญญาเช่าเบื้องต้นไม่ได้ให้สิทธิของผู้เช่าต่อการเช่าช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ แต่อาจรวมถึงรายการที่ให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าเพื่อดำเนินการจัดส่งอสังหาริมทรัพย์ในการเช่าช่วง สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อสรุปโดยตรงของสัญญาระหว่างผู้เช่าและบุคคลที่สาม ความยินยอมของเจ้าของไม่จำเป็นอีกต่อไป

จากนี้เราสามารถสรุปได้ว่าข้อตกลงการเช่าช่วงอยู่ระหว่างผู้เข้าร่วมสัญญา มันสามารถเป็นทั้งนิติบุคคลและทางกฎหมาย

 • บางครั้งในบทบาทของนิติบุคคลสามารถเป็นหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการให้เช่าสถานที่ ในกรณีนี้การเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เช่าและรหัสอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้
 • ความหมายของการส่งมอบสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยให้เช่า
 • การวาดสัญญาของการเช่าช่วงสถานที่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยหมายถึงการออกแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเอกสารมาตรฐาน ลงนามในสัญญาโดยผู้เข้าร่วมการทำธุรกรรม นี่เป็นโพรซีเดอร์มาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกำหนดเวลาสำหรับการสรุปสัญญาและสถานะของผู้เข้าร่วม
 • สัญญาสำหรับการส่งมอบสถานที่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยให้เช่าช่วงจะต้องมีประเด็นต่อไปนี้:
 • สถานที่อาณาเขตระบุที่อยู่ที่แน่นอน

Subarend มันคืออะไร

พื้นที่ทั้งหมดของโครงสร้าง

 • ปลายทางเป้าหมาย;
 • ระยะเวลาของข้อตกลง Subare;
 • แบบฟอร์มและเวลาการชำระเงิน

ในบางกรณีสัญญาหลักสามารถเสริมด้วยเอกสารต่อไปนี้:

หนังสือเดินทาง Cadastral และใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐของวัตถุ; การรับ / การส่งมอบสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

โปรโตคอลความขัดแย้งและความยินยอมของความขัดแย้ง

สำคัญ! แม้จะมีรูปแบบมาตรฐานของสัญญา Subare แต่การออกแบบของมันได้รับอนุญาตในแบบฟอร์มฟรี ในกรณีนี้เงื่อนไขบังคับคือรายการของประเด็นสำคัญทั้งหมด

จำเป็นต้องรู้ว่าหากสัญญามีระยะเวลานานกว่า 12 เดือนจำเป็นต้องลงทะเบียนของรัฐ

สัญญามีผลบังคับใช้จากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น มิฉะนั้นการอนุญาตให้เช่าสถานที่โดยบุคคลที่สามจะไม่มีอำนาจทางกฎหมาย

นอกจากนี้ข้อตกลงการเช่าใหม่ไม่ควรเกินระยะเวลาการจ้างงานหลัก ในเวลาเดียวกันหลังจากหมดอายุเอกสารจะไม่ขยายโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่จำเป็นต้องรวบรวมสนธิสัญญาใหม่

สิทธิและภาระผูกพันของคู่สัญญา

แยกความสนใจสมควรได้รับสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมสัญญา สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับเจ้าของห้อง แต่มีเพียงผู้เช่าและผู้ให้บริการเท่านั้น พิจารณาสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วมแต่ละคนในข้อตกลง

Subarend มันคืออะไร

ผู้เช่า

ฝ่ายนี้มีหน้าที่ต้อง: จัดให้มีสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยในรัฐที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานให้แน่ใจว่าการจัดหาน้ำไฟฟ้าและความร้อน

เป็นที่น่าสังเกตว่าการไม่ใช้บริการเทศบาลไม่ได้หมายความถึงความรับผิดชอบของผู้เช่า นอกจากนี้ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องทำความคุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ที่มีกฎของตารางภายในและแผนอพยพในกรณีฉุกเฉิน

ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลง Subarente สิ่งนี้ทำในช่วงเวลาทำงานและต่อหน้าผู้ประกาศ หลังมีหน้าที่ต้องให้เอกสารทั้งหมดรวมถึงการอนุญาตให้กิจกรรมบางประเภท

ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะดำเนินการทุนหรือการซ่อมแซมปัจจุบันในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยที่โอนไปยังการเช่าช่วง ในเวลาเดียวกัน Sublenchor ได้รับแจ้งในการเขียน 30 วันก่อนทำงาน เป็นที่น่าสังเกตว่าในระหว่างการซ่อมแซมค่าเช่าจากผู้ให้ทุนจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน

ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะกำหนดลำดับของสถานที่ในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด ตามลำดับและจำนวนเงินที่ไม่มีผลกระทบ

Subarend มันคืออะไร

ผู้แบ่งย่อย

ปาร์ตี้นี้ที่ทำในข้อตกลงมีหน้าที่ต้องใช้สถานที่สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น ติดตามสภาพเทคนิคและไฟของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้น

 • ดำเนินการอย่างอิสระรับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ให้สิทธิ์และกิจกรรมการกำกับดูแล กำจัดผลที่ตามมาจากอุบัติเหตุและความเสียหายอื่น ๆ ต่อสถานที่ที่เกิดจากความผิดของตัวเอง
 • อย่าเปลี่ยนหรือสร้างใหม่หากไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เช่า ในเวลาที่เหมาะสมในการทำสัญญาเช่าที่กำหนดโดยสัญญา
 • หากสัญญาสำหรับการผ่านสถานที่จะสิ้นสุดลงก่อนกำหนดในความคิดริเริ่มของผู้เช่าจะต้องได้รับการแจ้งเตือนของสิ่งนี้ไม่เกินเดือน

SUBBLETATOR มีหน้าที่ยื่นเอกสารต่อไปนี้เมื่อสรุปสัญญา:

คำแถลงของรายละเอียดธนาคารกับการพิมพ์ขององค์กรและลายเซ็นของนักบัญชี

สารสกัดจากการรวมตัวกันไม่เกิน 30 วันก่อนการเซ็นสัญญา

เอกสารที่ให้สิทธิ์ในการเซ็นสัญญา Subarente

Subarend มันคืออะไร

เป็นที่น่าสังเกตว่ารายการหน้าที่ของคู่กรณีข้างต้นนั้นอยู่ไกลจากความสมบูรณ์ แต่สิทธิขั้นพื้นฐานและภาระผูกพันของพวกเขาจะถูกระบุที่นี่

คุณสมบัติภาษี

การเช่าช่วงนั้นมักจะสับสนกับบริการตัวกลางให้เช่า ตามประมวลกฎหมายภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียเหล่านี้เป็นแนวคิดที่แตกต่างกันตามลำดับลำดับของการเก็บภาษีก็แตกต่างกันเช่นกัน

บริการไกล่เกลี่ยมักจะจัดทำโดยหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าทำสัญญาเช่ากับเจ้าของและด้วยความยินยอมดำเนินการส่งมอบสถานที่ให้กับบุคคลที่สาม เพื่อจุดประสงค์นี้รหัส OKVED 70.31 "กิจกรรมของหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์" และรหัส OKVED 68.31 "หน่วยงานอสังหาริมทรัพย์" ใช้

สำหรับกิจกรรมการถ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นไปได้ที่จะใช้รหัส OKVED 70.20 "การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยของตัวเอง" และรหัสที่อยู่อาศัย 68.20 "การให้บริการและการดำเนินงานของตัวเองหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์"

รายได้ของบุคคลจากการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ในการเช่าช่วงภายใต้การเกิดอุบัติการณ์ของ NDFL ในจำนวน 13% เอกสารในรูปแบบของ 3-NDFL ได้รับเป็นประจำทุกปีจนถึง 30 เมษายน จำนวนที่ต้องการจะต้องจ่ายไม่เกิน 15 กรกฎาคมของปีปัจจุบัน สำหรับนิติบุคคลอัตราภาษี 6% สำหรับ USN แต่เมื่อพิจารณาถึงสถานะของผู้ประกอบการเบี้ยประกันเพิ่มเติมสามารถแต่งตั้งได้

โปรดจำไว้ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีตกอยู่ภายใต้ความรับผิดในการบริหารและอาชญากร ขนาดที่ดีสูงสุดเมื่อหลีกเลี่ยงภาษีในระหว่างการส่งมอบสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยให้เช่าช่วงสามารถ 500,000 รูเบิลหรือจำคุกนานถึง 3 ปี

มีคำถามหรือไม่?

เขียนคำถามของคุณในแบบฟอร์มด้านล่างและรับคำแนะนำจากทนายความรายละเอียด:

แหล่งที่มา:

Subarend มันคืออะไร

https://yuristznaet.ru/nezhilye-pomescheniya/subarenda-nezhilich-pomescheniy.html

วิธีการออกสัญญาเช่าช่วงสำหรับสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย - ตัวอย่างและกฎ

 • อสังหาริมทรัพย์ถูกซื้อไม่เพียง แต่สำหรับการใช้งานโดยตรง: ที่พักองค์กรของกระบวนการผลิตหรือจุดซื้อขาย บ่อยครั้งที่เจ้าของมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไร จากนั้นสำหรับค่าธรรมเนียมบางประเภททรัพย์สินจะถูกโอนไปยังการครอบครองชั่วคราวของบุคคลอื่นและให้เช่า
 • นอกจากนี้กฎหมายแพ่งช่วยลดสถานที่เช่าที่มีอยู่แล้ว เรากำลังพูดถึงการเช่าช่วงด้วยข้อสรุปของสัญญาระหว่างคู่สัญญา วิธีการทำถูกต้องและช่วงเวลาที่พิจารณาพูดคุยเพิ่มเติม

คุณสมบัติของการลดสถานที่

ตามสาระสำคัญทางกฎหมายให้เช่าและการเช่าช่วง - การทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นจึงควรเกิดขึ้นในการพิจารณาคดีทางกฎหมาย

ความสัมพันธ์ทางกฎหมายของคู่สัญญาได้รับการตัดสินโดยส่วนที่สองของหัวหน้ารหัสพลเรือน 34

ย่อหน้าที่ 1 และ 4 ใช้สำหรับการทำธุรกรรมกับสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

กลไกการเช่าเป็นที่ต้องการของบุคคลธรรมดานิติบุคคลเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายบุคคล Subares เกิดขึ้นไม่บ่อยเท่าค่าเช่าและเป็นลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ

ในทางปฏิบัติกระบวนการดังต่อไปนี้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เช่าอาคาร คู่สัญญาได้ทำข้อตกลงและผู้เช่าใช้พื้นที่ที่ได้รับความไว้วางใจ

Subarend มันคืออะไร

เมื่อเวลาผ่านไปความต้องการที่จะหายไป จากนั้นเจ้าของชั่วคราวตัดสินใจที่จะถ่ายทอดสถานที่ที่ไม่ได้ใช้กับบุคคลที่สาม ภายใต้สำนักงานร้านค้าหรือเวิร์คช็อป

 1. ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งพื้นที่อวกาศ
 2. กฎหมายบังคับให้ผู้ให้เช่าสามารถย้ายอสังหาริมทรัพย์ใน Subarent ได้ และที่สำคัญที่สุด - คุณต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ โดยการทำวรรคที่เหมาะสมในการเริ่มต้นเราเห็นด้วยกับเอกสารแยกต่างหาก
 3. หากสิทธิในการเช่าช่วงของ Riddler มีอยู่ในข้อตกลงการเช่าการอนุญาตเพิ่มเติมของเจ้าของจะไม่จำเป็น
 4. การใช้ทรัพย์สินที่เช่า

  ห้ามมิให้ใช้สถานที่สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในสนธิสัญญา บางครั้งช่วงเวลานี้อาจไม่ได้รับการขัดเกลาโดยข้อตกลงนอกจากนี้ซึ่งไม่ได้เป็นการละเมิด จากนั้นคำนึงถึงวัตถุประสงค์เริ่มต้นของอสังหาริมทรัพย์

เจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบลักษณะของวัตถุที่มอบหมายให้พวกเขา จริงมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะละเมิดสิทธิ์นี้ ตามกฎหมายตามการตรวจสอบได้รับอนุญาตให้มีการปรากฏตัวของ Sublender

หากตรวจพบการกำจัดฟรีมากเกินไปไม่เพียง แต่การยกเลิกสัญญาจะเป็นไปตาม แต่ยังเสร็จสิ้นการชดเชยความเสียหาย (ข้อ 3 ของข้อ 615)

เนื้อหาปัจจุบันและการบำรุงรักษาสถานที่ได้รับมอบหมายให้แก่ผู้ให้บริการ

 • แต่ตัวตนของตนเองด้วยการสร้างขึ้นใหม่และการพัฒนาขื้นใหม่สำหรับมันเป็นสิ่งต้องห้าม เมื่อต้องการการปรับโครงสร้างทั่วโลกแผนจะต้องประสานงานกับเจ้าของสถานที่ ประกาศ: ไม่ใช่ผู้เช่า
 • Subarenda: ความแตกต่างของการวาดสัญญา
 • เพื่อทำธุรกรรมรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ค่อนข้างง่ายของข้อตกลง แต่วิธีการจัดการกับการลงทะเบียนของรัฐ? ช่วงเวลานี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการจัดส่ง หากการเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยจะมีอายุน้อยกว่าหนึ่งปีมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างโดยไม่มีพิธีการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามในการส่งมอบอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลานานกว่า 12 เดือนสัญญาจะลงทะเบียนผ่าน Rosreestr
 • เอกสารถูกดึงขึ้นในสองสำเนา เป็นผลให้แต่ละฝ่ายควรเป็นต้นฉบับของข้อตกลงดังกล่าว ข้อกำหนดสำหรับสนธิสัญญา Subare ไหลออกจากบรรทัดฐานของงานศิลปะ 615, 617,618:

Subarend มันคืออะไร

ระยะเวลาการจัดส่งไม่สามารถข้ามกรอบของสัญญาเช่าหลักได้

 1. กฎการเช่าช่วงนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาเช่าและไม่ควรขัดแย้งกับเขา
 2. การสิ้นสุดของสัญญาเช่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้การสิ้นสุดของการเช่าช่วง ในกรณีนี้มันคุ้มค่าต่ออายุค่าเช่าโดยตรงกับเจ้าของทรัพย์สิน

หากสัญญาเช่าหลักได้รับการยอมรับว่ามีนัยสำคัญผลทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นสำหรับผู้สกรีเตอร์โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขของการเช่าช่วง

กรณีพิเศษ

การเปลี่ยนแปลงของเจ้าของทรัพย์สินยังคงให้เช่า "ห่วงโซ่" และเงื่อนไขของข้อตกลง

ในกรณีที่เช่าซื้อจากชีวิตของผู้เช่าสิทธิ์ทั้งหมดจะย้ายไปสู่ทายาททางกฎหมายไปยังเวลาที่เหลือของสัญญา

กฎข้อที่สองไม่สามารถใช้ได้หากพื้นฐานของการปรับปรุงทำโดยคุณสมบัติพิเศษของอดีต ตัวอย่างเช่นนักดนตรีลบห้องใต้สตูดิโอบันทึกเสียงหรือช่างภาพมืออาชีพจัดภาพสตูดิโอ

หลังจากการตายของพวกเขาทายาทที่ไม่มีทักษะและความสามารถที่เฉพาะเจาะจงมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธที่จะแบกภาระการจ่ายค่าเช่า

ดาวน์โหลดใน Word [37.50 KB]

 • เงื่อนไขที่จำเป็นของการเช่าช่วง
 • การขาดข้อตกลงที่กำหนดโดยกฎหมายเป็นเรื่องยากที่จะเรียกใช้ประโยชน์ ข้อพิพาทกับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่เช่าเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และใกล้เคียง
 • ถ้าสถานการณ์สามารถแก้ไขวิธี "สงบ" แต่ถ้ามันมาถึงศาลผลจะถูกกำหนดโดยข้อกำหนดของการทำธุรกรรม เอกสาร
  • สำหรับศาลมันสำคัญเพียงสัญญาของการเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยตัวอย่างซึ่งรวมถึง:
  • ข้อมูลของข้อตกลงของข้อตกลง
  • เงื่อนไขการถ่ายโอนทรัพย์สินเป้าหมาย
 • คำอธิบายรายละเอียดของวัตถุ:
  • ประเภทห้องพัก - อาคารห้องคลังสินค้าหรือพื้นที่สำนักงาน
  • ข้อมูลจำเพาะ - พื้นที่คุณสมบัติของการวางแผนอุปกรณ์
  • ที่อยู่ตามกฎหมาย / จริง
 • การชำระเงินให้เช่ารวมถึง:
 • จ่ายจริงสำหรับการใช้พื้นที่;

การชำระเงินส่วนกลาง (แสงน้ำร้อน ฯลฯ )

ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร (โทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ต);

 • การชำระเงินอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของคู่กรณี
 • รายละเอียดและลายเซ็น
 • โครงสร้างของข้อตกลง Subarebook
 • เอกสาร Overimena เป็นไปตามรูปแบบโดยรวมของการให้เช่าสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย:
 • ชื่อของเอกสารจำนวนของข้อตกลงที่ Subtenants หลายแห่งวันที่สรุปข้อตกลง

ส่วนเบื้องต้นคือข้อมูลของคู่สัญญาต่อการทำธุรกรรมบันทึกของความยินยอมของผู้เช่าหลักในการถ่ายโอนสถานที่ไปยังบุคคลที่สาม

ส่วนหลัก (ตารางที่ 1); บทบัญญัติขั้นสุดท้าย - สถานการณ์การบังคับเหตุสุดวิสัยได้รับการควบคุม, นิติบุคคลบ่งชี้ถึงสิ่งที่จำเป็นขององค์กร
ลายเซ็นของคู่สัญญา ตารางที่ 1.
 • คำอธิบายของเรื่องของการทำธุรกรรม
 • สถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแบบเช่าช่วงมีลักษณะเป็นวัตถุแยกต่างหากพรรคที่ได้รับควรให้ความสนใจกับการขาดข้อบกพร่องและยืนยันในการรวมข้อมูลดังกล่าวลงในคำอธิบาย
 • เงื่อนไขการเช่าด้วยคำจำกัดความที่ชัดเจนของสิทธิและภาระผูกพันของผู้เข้าร่วม Subare

เจ้าของบ้านรับ -

 • ถ่ายทอดทรัพย์สินเพื่อใช้ Sublender ตลอดระยะเวลาของสัญญา
 • ให้สิทธิ์การเข้าถึงที่สองฟรีเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
 • สั่งให้ผู้ประกาศข่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติของห้องที่ตั้งของการสื่อสารที่ตั้งของเอาต์พุตการอพยพ
 • คนรับรับ
ชำระเงินด้วยกราฟิกที่ยอมรับและสั่งซื้อ; ใช้เพื่อใช้วัตถุแล้วส่งต่อในสภาพที่เหมาะสม
มั่นใจในความปลอดภัยของวัตถุ ใช้ห้องสำหรับตั้งใจโดยตรง
กฎระเบียบของการดำเนินการชำระบัญชี กำหนดขนาดโครงสร้างและระยะเวลาการเช่า จำเป็นต้องมองเห็นความเป็นไปได้และเงื่อนไขในการเปลี่ยนการชำระเงิน
 • ความรับผิดชอบตามข้อตกลง
 • มาตรการของผลกระทบมีการจัดตั้งขึ้นในสภาพการเช่าช่วง
การสิ้นสุดและการสิ้นสุดของสัญญา สถานการณ์การยกเลิกของ Subleases ได้รับการพิจารณา:

ในการละเมิดกฎที่นำมาใช้

ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ไม่อาจต้านทานได้

ความสามารถในการเปลี่ยนเงื่อนไขของสัญญา

 • หากข้อตกลงไม่ได้ให้การปรับกฎการเช่าช่วงจากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลังจากลงทะเบียนให้เช่าในศาล
 • ตามข้อตกลงของบุคคลกฎเพิ่มเติมสามารถให้หรือย้ายออกจากแบบฟอร์มมาตรฐาน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่สำคัญจะรวมอยู่ในเงื่อนไขอย่างแน่นอน
 • ลงทะเบียนสัญญา
 • เราจะเตือนทรัพย์สินให้เช่าของรัฐดำเนินการเป็นระยะเวลา 12 เดือน ขั้นตอนดำเนินการตามอัลกอริทึมทั่วไป คำสั่งถูกส่งไปยังแผนก Rosreestra ที่ตำแหน่งของสถานที่
 • สัญญา Subares (2 สำเนา);

เอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุ: งบ Cadastral หนังสือเดินทางหากออก - ใบรับรองการเป็นเจ้าของ;

เอกสารประกอบสำหรับองค์กร IP หรือหนังสือเดินทาง - สำหรับ PIZ คน;

หนังสือมอบอำนาจสำหรับตัวแทนของนิติบุคคล

ความยินยอมของเจ้าของให้เช่าช่วง (หรือสัญญาเช่าที่มีมติของการเอาชนะ)

 • นี่คือมาตรฐาน บางครั้งอาจต้องใช้กระดาษเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่นการอนุญาตจากการดูแลหากวัตถุเป็นของผู้เยาว์ / เจ้าของที่ไม่สามารถทำได้
 • ดาวน์โหลดใน Word [67.50 KB]

เกียร์ของห้อง

ข้อตกลงกำหนดขอบเขตของสิทธิและภาระผูกพันของคู่สัญญาระยะเวลาของการส่งมอบ อย่างไรก็ตามพื้นฐานของการโอนของสถานที่ถือเป็นพระราชบัญญัติการรับ / โอนเอกสารเพิ่มเติมโดยเอกสารดังต่อไปนี้:

techplan ของสถานที่; Subarend มันคืออะไร Subarend มันคืออะไร

โปรดจำไว้ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีตกอยู่ภายใต้ความรับผิดในการบริหารและอาชญากร โครงร่างของเครือข่ายวิศวกรรมและการสื่อสาร

หากไม่มีเอกสารนี้ Sublease ไม่ได้รับแรงกฎหมาย การกระทำจะต้องอธิบายลักษณะที่แท้จริงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยก่อนการดำเนินการ

ในความสัมพันธ์ทางกฎหมายต่อการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์ - การจัดการที่ยากลำบากกับการมีส่วนร่วมของบุคคลที่หลากหลาย: เจ้าของเจ้าของบ้านผู้เช่าและผู้สงสาร แม้จะมีสากลที่ไม่ชอบสำหรับ "การทำกระดาษ" แต่เพียงข้อตกลงที่รวบรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้เอกสารเต็มรูปแบบของเอกสารเท่านั้นที่จะปกป้องคู่สัญญาจากความเข้าใจผิดและการดำเนินคดี

วิธีการออกสัญญาเช่าช่วงสำหรับสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย - ตัวอย่างและกฎการเชื่อมโยงไปยังสิ่งพิมพ์หลัก

https://freelawyer.guru/grazhdanskoe/dogovor-subarendy-pomeshheniya.html ตัวอย่างของสัญญาเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของปี 2019 ระหว่าง IP, LLC, บุคคล

ด้วยตัวอย่างของสัญญาเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยคุณสามารถอ่านได้ด้านล่าง

Subarend มันคืออะไร

เช่าช่วง

- การโอนสัญญาเช่าไปยังบุคคลที่สามโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

 • วิดีโอ.
 • ในกรณีนี้ผู้เช่ามีสิทธิ์ผ่านการเช่าช่วงเพียงส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ถูกครอบครอง ตัวเลือกดังกล่าวมักใช้โดยผู้ประกอบการที่พาเจ้าของห้องพักขนาดใหญ่พอสมควรที่ต้นทุนต่ำคงที่และแจกจ่ายให้เช่าหลายพื้นที่ จากนั้นผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะสรุปสัญญาเช่าช่วงและรับผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญสำหรับมัน
 • กฎหมายพูดว่าอะไร?

เกี่ยวกับ Sublepes มีบรรทัดฐานของประมวลกฎหมายแพ่งในมาตรา 615 ซึ่งระบุว่าผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิ์:

ให้ทรัพย์สินใช้ฟรี

บริจาคทั้งหมดหรือบางส่วนในการเช่าช่วง

โอนไปยังสิทธิของผู้เช่าต่อบุคคลที่สาม

ความปรารถนาอย่างหนึ่งของบุคคลทางร่างกายหรือกฎหมายที่มีสิทธิในการเช่าสัญญาที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอที่จะมอบหมาย บรรทัดฐานในวรรค 2 ของงานศิลปะ 615 ของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียต้องแน่ใจว่าได้รับความยินยอมนี้ของเจ้าของสถานที่นี้ ด้วยการขาดงานการทำธุรกรรมจะไม่ถูกต้องและไม่ต้องลงทะเบียนของรัฐ

 • อย่างไรก็ตามการเข้าสู่สัญญาเช่าคุณสามารถเพิ่มรายการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะผ่านสแควร์หรือส่วนของพวกเขาไปยังการเช่าช่วง
 • สัญญาการทำธุรกรรมระหว่างสองคนขึ้นไปเป็นเอกสารที่ให้บทบัญญัติหลักของการมีปฏิสัมพันธ์ของฝ่ายต่าง ๆ ที่ควรได้รับการกำหนดไม่รวมการตีความซ้ำและความเข้าใจผิดของรายการสำคัญ
 • รูปแบบที่เข้มงวดของข้อตกลงไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายดังนั้นฝ่ายควรรวบรวมและลงชื่อเข้าใช้อย่างอิสระ ก่อนหน้านี้มีความจำเป็นต้องพูดคุยเกี่ยวกับช่วงเวลาทั้งหมดของการทำธุรกรรมแล้วจัดเรียงเป็นลายลักษณ์อักษร
 • สัญญา Sublease ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยการเปรียบเทียบต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:
 • ความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
 • วันที่และสถานที่วาดขึ้น
 • ข้อมูลในแต่ละฝ่ายพวกเขาอาจถูกกฎหมายและบุคคล
 • ข้อมูลที่แน่นอนและสมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับวัตถุของสัญญาแสดงที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่แน่นอนพื้นที่ทั้งหมดและพารามิเตอร์ที่จำเป็นอื่น ๆ ที่จะช่วยระบุในหมู่ที่ชอบ

สิทธิและภาระผูกพันของแต่ละฝ่าย ค่าใช้จ่ายกำหนดเวลาและรูปแบบการชำระเงิน

ส่วนเต็มของงานปาร์ตี้;

 • ลายเซ็น
 • ภาคผนวกไปที่สนธิสัญญา
 • อาจได้รับความยินยอมจากเจ้าของในการมอบหมายสิทธิของการเช่าและพระราชบัญญัติการส่งของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

สิ่งสำคัญคือการชี้แจงช่วงเวลาในแง่ของสัญญา Subarente:

สัญญามีผลบังคับใช้จากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น มิฉะนั้นการอนุญาตให้เช่าสถานที่โดยบุคคลที่สามจะไม่มีอำนาจทางกฎหมาย

สัญญาทั้งหมดเป็นระยะเวลานานกว่า 12 เดือนขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของรัฐ

คำที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญาเช่าช่วงไม่สามารถสูงกว่าสัญญาเช่าได้

เอกสารไม่ได้ขยายโดยอัตโนมัติหลังจากที่จำเป็นต้องมีการหมดอายุของระยะเวลาที่ระบุเพื่อต่ออายุข้อตกลงใหม่

 • ให้เราอาศัยอยู่ในสิทธิและภาระผูกพันของแต่ละส่วนของการทำธุรกรรม พวกเขาต้องการความสนใจแยกต่างหาก
 • ความรับผิดชอบของส่วนนี้คือการจัดหาสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยในรัฐที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน คุณควรพิจารณาช่วงเวลาที่ส่วนของช่องสี่เหลี่ยมนั้นผ่านไป หากทั่วไปมีการเชื่อมต่อกับการสื่อสาร: น้ำน้ำเสีย, ไฟฟ้า, ความร้อน, จากนั้นส่วนหนึ่งควรสามารถเข้าถึงพวกเขาหรือไม่มีฝ่ายต่าง ๆ ตามข้อตกลง ความแตกต่างนี้ถูกกำหนดแยกต่างหาก
 • ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องทำความคุ้นเคยกับผู้กรองด้วยเส้นทางของการอพยพเช่นเดียวกับกฎของตารางภายในที่ดำเนินงานในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนี้
 • ฝ่ายสามารถนำมาประกอบกับสิทธิ์:

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงซึ่งดำเนินการต่อหน้า Sublender และเฉพาะในเวลาทำงาน

 • ข้อกำหนดในการส่งเอกสารยืนยันประเภทของพื้นที่ที่ตกลงกันในสัญญา
 • ดำเนินการซ่อมแซมปัจจุบันและทุนในสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่โอนไปยังการเช่าช่วงก่อนหน้านี้ได้แจ้งสัญญาสัญญาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะเริ่ม ในช่วงระยะเวลาการซ่อมแซมย่อยจะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ดังนั้นจึงไม่คิดค่าธรรมเนียมในช่วงนี้
 • ติดตั้งการดำเนินงานและการใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด
 • หน้าที่ของส่วนนี้ของสัญญานี้รวมถึง:
 • การใช้พื้นที่ที่ได้รับเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยสัญญา

การปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคและไฟไหม้

การกำจัดผลกระทบของสถานการณ์ฉุกเฉินการชดเชยความเสียหายเนื่องจากการกระทำของตนเอง

 • ชำระค่าเช่าตามเวลาที่กำหนดในสัญญา
 • แจ้งให้ทราบถึงผู้เช่าเกี่ยวกับการเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน
 • นี่เป็นประเด็นหลักของความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายสามารถขยายรายการได้ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องระบุถึงความเป็นไปได้ของผู้ประกาศที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ให้กับห้อง

Subarend มันคืออะไร

สนธิสัญญาเช่าช่วงมักจะกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่ให้การคุ้มครองผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ตัวอย่างเช่นการปรับปรุงที่แยกกันไม่ออกในเรื่องของสัญญาจะเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่า

สัญญาแรกมีรายละเอียดมากขึ้นและขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของรัฐนักโทษระยะสั้นและสากลที่สองเป็นเวลากว่าหนึ่งปี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม:

ตัวอย่างที่เสร็จสมบูรณ์ของสัญญาเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่เป็นที่ยอมรับระหว่าง IP และ IP:

Subarend มันคืออะไร

สนธิสัญญาเช่าช่วงมักจะกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่ให้การคุ้มครองผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ตัวอย่างเช่นการปรับปรุงที่แยกกันไม่ออกในเรื่องของสัญญาจะเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่า

ดาวน์โหลด

Subarend มันคืออะไร

สนธิสัญญาเช่าช่วงมักจะกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่ให้การคุ้มครองผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ตัวอย่างเช่นการปรับปรุงที่แยกกันไม่ออกในเรื่องของสัญญาจะเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่า

สัญญาการใช้งานที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยฟรี

Subarend มันคืออะไร

การกระทำของการส่งสัญญาณที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

 1. การกระทำของเครื่องส่งสัญญาณของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยสามารถแนบกับสัญญาได้รูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง:
 2. ตัวอย่างการรับของการรับและสกรีนส์ย่อยเพื่อเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย:
 3. ดาวน์โหลดการกระทำที่ได้รับการถ่ายโอนสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหลายแห่ง
 4. เราแสดงรายการธุรกรรม "เรือดำน้ำ" จำนวนมากและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา
 5. ในตอนท้ายของสัญญา Sublepenter ค่อนข้างยากที่จะยืนยันในคณะบรรณาธิการของสัญญาของเขา ข้อตกลงหลักจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นและผู้เช่า ดังนั้นหลังจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าของกำหนดไว้ ในกรณีนี้ SuperleDator แนะนำให้ขอสนธิสัญญาเบื้องต้นและสำรวจ

โปรดจำไว้ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีตกอยู่ภายใต้ความรับผิดในการบริหารและอาชญากร ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษสำหรับคำให้เช่าพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย หากข้อตกลง Subare จะระบุวันที่สิ้นสุดในภายหลังจากนั้นสำหรับด้านที่สองมีความเสี่ยง ดังนั้นเอกสารควรลงนามในข้อกำหนดไม่เกินวันที่ตามสัญญาเช่า

การใช้สถานที่สำหรับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจเป็นอีกจุดสำคัญ ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นหากต้องการที่จะดำเนินการพื้นที่สำนักงานและสรุปข้อตกลงการเช่าช่วงการจัดเก็บข้อมูล ขอหนังสือเดินทางด้านเทคนิคของวัตถุผู้เช่าและระบุสำหรับวัตถุประสงค์ที่สามารถใช้งานได้

ให้แน่ใจว่าได้เห็นด้วยกับเจ้าของในการยอมจำนนของพื้นที่ในการเช่าช่วง เป็นการดีกว่าที่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการอ้างอิงถึงสัญญาเช่าหลักตามความเป็นไปได้ในการโอนสิทธิไปยังผู้เช่า สถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของเทศบาลจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาไปยังระยะเวลาที่กำหนด (ศิลปะ 608 ของประมวลกฎหมายแพ่ง) เป็นไปไม่ได้ที่จะท้าทายการตัดสินใจของเขา แต่ช่วงเวลาดังกล่าวมีให้จริงในข้อตกลง มันก็เพียงพอที่จะเข้าสู่จุดโทษในกรณีของการยกเลิกสัญญาล่วงหน้าสำหรับความผิดของผู้เช่า https://NEDEXPERT.ru/kvartira/arenda-i-sdacha/subarenda-nezhilogo-pomeshhenija-domeshhenija-dogovor-obrazec/ การเช่าช่วงสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย: อันตรายวิธีการทำสัญญา เวลาอ่านหนังสือ 5 นาที

ถามทนายความ เร็วขึ้น นั่นฟรี!

ขนาดตัวอักษร:

Subarend มันคืออะไร

+ | -

สถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย Subarend -

 1. นี่เป็นแนวคิดที่มีคุณสมบัติและรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย มันเป็นบทบัญญัติของสถานที่โดยผู้เช่าเพื่อใช้ Subarentor ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับข้อตกลงการเช่าเบื้องต้น ในขณะเดียวกันเงื่อนไขทั้งหมดควรสังเกตอย่างแน่นอนว่าเจ้าของโอนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
 2. คุณสมบัติของ Subares
 3. บ่อยครั้งที่ผู้เช่ารีสอร์ทขั้นตอนนี้สรุปสัญญาเช่าในราคาต่อรอง พวกเขาจะมองหาผู้ให้ขนาดผู้ที่จะลบห้องในราคาที่สูงขึ้น และความแตกต่างของราคากลายเป็นรายได้เพิ่มเติมสำหรับพวกเขา

ความเป็นไปได้ของการเช่าช่วงถูกควบคุมโดยวรรค 2 ของงานศิลปะ 615 ประมวลกฎหมายแพ่ง ตามบทความนี้ผู้เช่าสามารถมาพร้อมกับวัตถุที่เช่าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ผ่านห้องบางส่วนหรือทั้งหมดสรุปข้อตกลงที่สาโร้ม

ผ่านห้องในการใช้งานฟรี

โอนสิทธิ์ในการเช่าไปยังใบหน้าทางกายภาพหรือองค์กรอื่น

 • ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะผ่านห้องทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งโดยมีการเน้นพื้นที่สำหรับผู้ให้บริการ เป็นเรื่องปกติสำหรับสำนักงานหรือสถานที่เชิงพาณิชย์เมื่อห้องใหญ่เกินไปและไม่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
 • สัญญาเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยสามารถสรุปได้ไม่เพียงระหว่าง บริษัท หรือผู้ประกอบการ ข้อตกลงได้รับอนุญาตให้สรุปและกับบุคคล ในการทำเช่นนี้มีความจำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของห้อง เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนจึงเป็นไปได้ที่จะรวมล่วงหน้าในสัญญาเช่าเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนห้องไปยังบุคคลที่สามไปยัง Subarent
 • ข้อกำหนดในการจัดหาสถานที่ในการเช่าช่วง
 • ในกรณีนี้การเช่าช่วงสรุปข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขเดียวกันที่ปรากฏในสัญญาเช่า มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามต่อไปนี้:

ระยะเวลาของการเช่าช่วงไม่เกินระยะเวลาการเช่า

ในกรณีที่มีภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างผู้เช่าและเจ้าของเสร็จสิ้นข้อตกลงกับเจ้าของผู้เช่าที่จำเป็น

ในสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงจะต้องมีเงื่อนไขเดียวกันกับความเป็นไปได้ในการซ่อมแซมสถานที่;

ขยายสนธิสัญญาการเช่าช่วงไม่สามารถต่ออายุได้ แต่สามารถต่ออายุได้หากสัญญาเช่าได้รับการต่ออายุ

หากกำหนดเวลาสำหรับการออกสัญญาอย่างน้อย 12 เดือนจะต้องลงทะเบียนในร่างกาย Rosreestra

Subarend มันคืออะไร

ขั้นตอนนี้กำหนดภาระผูกพันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของสัญญาเช่าและเช่าช่วงจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดของภาระผูกพันตามสัญญา

หากมีการขายห้องเจ้าของใหม่จะต้องรอการสิ้นสุดไม่เพียง แต่ให้เช่า แต่ยังรวมถึงประกาศให้เช่า หากสัญญามีระยะเวลานานถึง 1 ปีจะไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน

ดาวน์โหลดสัญญาที่เรียบง่ายของการเช่าช่วงสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (ตัวอย่าง) double subare

 1. ในขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยและสรุปข้อตกลงโดยตรงกับเขา จากมุมมองทางกฎหมายสถานการณ์นี้ถือว่าเป็นการเช่าช่วงคู่
 2. ความเสี่ยงของการเช่าช่วง
 3. สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการสรุปข้อตกลงการเช่าช่วง?
 4. ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีอยู่สำหรับ sublenchor เนื่องจากเป็นพรรคที่ได้รับการคุ้มครองน้อยที่สุดของข้อตกลง แต่มีช่วงเวลาที่อันตรายสำหรับการทำธุรกรรมอื่น ๆ คุณสามารถเลือกความแตกต่างดังต่อไปนี้:

รับความยินยอมจากเจ้าของให้เช่าช่วง หากเจ้าของไม่ได้แจ้งและสัญญาเช่าไม่ได้หมายความถึงการส่งมอบสถานที่ที่ตามมาความสัมพันธ์ตามสัญญาอาจหยุดชะงัก

สัญญาขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนบังคับหากเป็นระยะเวลา 1 ปี ในกรณีนี้ภาระผูกพันสำหรับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถทำให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพในช่วงการขาย

Subarend มันคืออะไร

 • สัญญา Subares เกินระยะเวลาการเช่า ในกรณีนี้สัญญาสูญเสียความสำคัญทางกฎหมาย ตามกฎหมายของรัสเซียมันควรจะน้อยกว่าหรือเท่ากับระยะเวลาการเช่า เมื่อสรุปข้อตกลงคุณควรขอสำเนาสัญญาเช่าหลัก
 • ความเสี่ยงของการไม่ชำระเงิน หาก Subarentor จะชะลอการชำระเงินหรือหยุดทำพวกเขาคุณจะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของอย่างอิสระ สัญญาเช่าส่วนใหญ่ของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยชี้ให้เห็นว่าการเลิกทำสัญญาหากการชำระเงินล่าช้าเกินสองครั้งติดต่อกัน
 • หากสัญญา Subarente ได้รับการสรุปเร็วกว่าวันที่สัญญาเช่าธุรกรรมนี้ได้รับการยอมรับว่าไม่มีนัยสำคัญ ในเวลาเดียวกันเอกสารจะไม่ถูกต้องทั้งสองฝ่าย
 • สิ่งที่จะให้?

สัญญาเช่า;

สนธิสัญญา Subares;

โปรดจำไว้ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีตกอยู่ภายใต้ความรับผิดในการบริหารและอาชญากร ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเจ้าของ;

สกัดจาก EGRN ซึ่งบ่งบอกถึงเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และภาระผูกพันที่จัดตั้งขึ้น

ในกรณีหลังการปรากฏตัวของภาระมีความสำคัญอย่างยิ่งหากสัญญาสรุปเป็นระยะเวลานานกว่าหนึ่งปี การปรากฏตัวของสัญญาเช่าและขอให้ขอให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดหลักของข้อตกลง หากพวกเขามีความขัดแย้งอย่างจริงจังมันจะดีกว่าที่จะละทิ้งการลงนามของเอกสาร มิฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับเจ้าของอาจเกิดขึ้นซึ่งไม่เห็นด้วยกับการกระทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

เป็นผลให้ในตอนท้ายของข้อตกลง Subarente มีความเสี่ยงบางอย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงพวกเขาคุณต้องรู้ว่าข้อตกลงนี้คืออะไรและวิธีการป้องกันตัวเองจากผลกระทบด้านลบ

https://law03.ru/finance/article/subarenda-nezhilogo-pomeshheniya

 • เช่าช่วงสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
 • สถานีย่อยที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย - ปรากฏการณ์ที่ผู้เช่าให้ห้องซึ่งตัวเองลบไปยังบุคคลที่สาม
 • มันหมายถึงประเภทของความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่กล่าวถึงข้างต้น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้เช่าทำขึ้นและสรุปสัญญาใหม่กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Subarend ในเนื้อหานี้
 • ไปยังวัตถุที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยที่สามารถส่งมอบให้กับการเช่าช่วง ได้แก่ :
 • คลังสินค้า;

โรงรถ;

เวิร์คช็อป;

สำนักงาน;

ห้องโถง ฯลฯ

บันทึก!

การเช่าช่วงของโครงสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหรือส่วนหนึ่งเป็นไปได้เฉพาะกับความยินยอมของเจ้าของห้องนี้

การทำธุรกรรมสามารถรับรู้ว่าผิดกฎหมายถ้ามันเกิดขึ้นกับการมีส่วนร่วมของผู้เช่าและบุคคลที่สามเท่านั้น แต่ไม่มีการแจ้งให้เจ้าของทราบ

 • ก่อนหน้านี้สำหรับบุคคลที่สรุปข้อตกลงการเช่าช่วงจนกระทั่งปี 2555 การเก็บภาษีนั้นง่ายขึ้น ตอนนี้ระบบภาษีเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเขา
 • สำหรับกิจกรรมประเภทนี้มีการระบุรหัสแยกต่างหากจากลักษณนามทั้งหมดของรัสเซียสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (OKVED 2) - 68.20.2
 • นั่นคือวิธีการเช่าช่วงสามารถมีลักษณะอย่างไร สัญญาถูกดึงขึ้นซึ่งสถานที่หรือส่วนหนึ่งของมันยอมแพ้เงิน ครั้งแรกที่หุ้นส่วนสามารถเช่าวัตถุหรือส่วนหนึ่งของเจ้าของแล้วดำเนินการจัดการกับรายการทางกายภาพหรือทางกฎหมายอื่นผ่านสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยสำหรับจำนวนที่มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

นี่คือสิ่งที่ข้อมูลประจำตัวที่ได้รับ:

Subarend มันคืออะไร

ถ่ายโอนห้องที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเพื่อการใช้งานฟรี

ผ่านวัตถุอย่างเต็มที่หรือบางส่วนในการเช่าช่วง

ถ่ายโอนหรือขายสิทธิ์ของคุณให้กับบุคคลที่สาม

 • สถานที่ที่ยั่งยืน Subares
 • เอกสารนี้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ความยินยอมของทุกฝ่ายเป็นสิ่งจำเป็น หากเขาสามารถเข้าถึงได้เจ้าของผู้เช่าและผู้ให้บริการให้ลายมือชื่อภายใต้สัญญา
 • ครั้งแรกที่สัญญาอาจเป็นเบื้องต้นและเมื่อคำถามทั้งหมดถูกตัดสินคุณสามารถทำรอบชิงชนะเลิศ
 • นี่คือสิ่งที่ควรรวมอยู่ในข้อตกลง:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ห้องพัก (ที่อยู่);

โครงสร้างนี้มีจุดประสงค์อะไร

 • พื้นที่ทั้งหมดของวัตถุ;
 • กำหนดเวลาที่เอกสารนี้สรุป;
 • สั่งซื้อ, เวลาการชำระเงิน
 • บางครั้งคุณต้องแนบเอกสารต่อไปนี้ไปยังข้อตกลงแบบจำลอง:

Subarend มันคืออะไร

หนังสือเดินทาง Cadastral;

การยอมรับ / การว่าจ้าง;

ใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย;

โปรโตคอลความขัดแย้งและการประสานงานของความขัดแย้งเหล่านี้

ตัวอย่างของสัญญาเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

Dogovor-Subarendi-Nezhilogo-pomesheniya.docx ≈ 17 KB

เราไม่แนะนำให้คุณวาดเอกสารด้วยตัวเอง ติดต่อทนายความ!

 • ดาวน์โหลดตัวอย่าง
 • การลงทะเบียนของสัญญา
 • หากเอกสารนี้มากกว่าหนึ่งปีคุณต้องลงทะเบียน หลังจากขั้นตอนนี้เท่านั้นมันจะมีผลบังคับใช้และดังนั้น SUBBLETATOR จะสามารถเริ่มใช้วัตถุนี้ได้
 • สำหรับการลงทะเบียนของรัฐเอกสารดังกล่าวจำเป็นต้องเป็น:

โรงรถ;

Subares Contract (สคริปต์) และสำเนารับรองรับรองแล้ว

เอกสารจากเจ้าของที่เขาแสดงความยินยอมจากการเช่าช่วง

การตัดสินใจของผู้ประกอบการ Yurlitz ที่มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมหากมีการจัดหาตามกฎหมายหรือกฎบัตรขององค์กรนี้

หนังสือมอบอำนาจให้สิทธิ์ในการสรุปข้อตกลงโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของปาร์ตี้หนึ่งฝ่ายขึ้นไป

ไม่เพียง แต่เป็นนามธรรมของเอกสารเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังต้องการสำเนา พวกเขาสามารถมั่นใจได้หรือนำลายเซ็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้

การบัญชี

กิจกรรมประเภทนี้แสดงถึงภาษีในรายได้ 13% ของจำนวนนี้ ช่วยแบบฟอร์ม 3-NDFL ให้ในภาษีทุกปีจะต้องทำจนถึงวันที่ 30 เมษายนและจำนวนภาษีเองจะจ่ายจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม

Jurlso ใช้ระบบภาษีที่เรียบง่ายควรจ่ายภาษี 6% เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำรงรายงานการบัญชีอย่างเหมาะสมทันเวลาในการส่งเอกสารไปยังการตรวจสอบภาษี ผู้ที่พยายามหลบเลี่ยงการชำระค่าธรรมเนียมภาคบังคับสามารถมีสิทธิ์ได้รับความรับผิดชอบในการบริหาร

โปรดจำไว้ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีตกอยู่ภายใต้ความรับผิดในการบริหารและอาชญากร ผู้ฝ่าฝืนจะต้องจ่ายค่าปรับซึ่งในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดสามารถเข้าถึงครึ่งล้านรูเบิล

และด้วยผู้ฝ่าฝืนที่เป็นอันตรายคุกคามความรับผิดทางอาญา สำหรับพระราชบัญญัติดังกล่าวกฎหมายให้การลงโทษในรูปแบบของการจำคุก

Subarend มันคืออะไร

กฎหมายกำหนดให้ขั้นตอนการสรุปข้อตกลงการเช่าช่วง มีความจำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของทราบว่าผู้เช่าของเขาต้องการถ่ายทอดวัตถุที่สังเกตได้กับบุคคลอื่น มีความจำเป็นต้องรวบรวมสัญญาอย่างถูกต้องเพื่อดำเนินการงบการเงินในเวลาที่จะโอนเอกสารไปยังภาษี

เจ้าของผู้เช่าและผู้สำเร็จราชการแห่งสถานที่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยจำเป็นต้องรู้สิทธิและภาระผูกพันของพวกเขา หากการบัญชีและการรายงานภาษีทำให้เกิดปัญหาได้ดีกว่าที่จะสื่อถึงพลังในการเตรียมเอกสารให้กับผู้ที่มีทักษะในงานศิลปะ

https://pravoved.ru/journal/subarenda-nezhilogo-pomeshcheniya/ รายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดของการออกแบบการเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

ข้อตกลงประเภทนี้มีคุณสมบัติจำนวนมากเมื่อเทียบกับสัญญาเช่า ฉันควรใส่ใจอะไรและทำสัญญาอย่างไร? จะลงทะเบียนที่ไหนและอย่างไร ดังนั้นลองพิจารณาคำถามทุกข้อ

เรียนผู้อ่าน! บทความของเราบอกเกี่ยวกับวิธีทั่วไปในการแก้ปัญหาทางกฎหมาย แต่แต่ละกรณีมีเอกลักษณ์ ถ้าคุณต้องการที่จะรู้

วิธีแก้ปัญหาของคุณ - ติดต่อแบบฟอร์มที่ปรึกษาออนไลน์ทางด้านขวาหรือโทร +7 (499) 938-51-36 มันรวดเร็วและฟรี!

 • เกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลงประเภทนี้
 • ภายใต้การเช่าช่วงมีความจำเป็นต้องเข้าใจการถ่ายโอนสถานที่เช่าแล้วเพื่อใช้บุคคลที่สามโดยมีค่าธรรมเนียม จากสัญญาเช่าธรรมดาที่แตกต่างกัน
 • ในฐานะเจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย แต่ผู้เช่า
 • สถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของประเภทต่อไปนี้จะถูกส่งไปยัง Sublease:

สถานที่อุตสาหกรรม

คลังสินค้าสำหรับสินค้า ร้านค้า

สำนักงาน

การถ่ายโอนสถานที่ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยให้เช่าแก่ผู้เช่าช่วงในกรณีที่เจ้าของอาคารสำนักงานใหญ่และ / หรืออาคารการผลิตมีขนาดใหญ่เป็นเวลานานภาคอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่และผู้เช่าของพวกเขาจัดส่งการส่งมอบของแต่ละหน่วย ของคลังสินค้าหรือสำนักงานแก่บุคคล

อ้างอิง!

 • สัญญาเช่าช่วงมีข้อกำหนดเดียวกันกับสัญญาเช่าทั่วไปหากนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับกฎหมายแพ่งและเงื่อนไขของสัญญาขั้นพื้นฐาน (วรรค 2 ของศิลปะ 615 ของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธ์รัสเซีย)
 • ภายใต้พื้นฐานหมายถึงข้อตกลงหนึ่งในวิชาที่เป็นเจ้าของอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่

เงื่อนไขหลัก การถ่ายโอนสถานที่ที่ไม่อยู่อาศัยที่เช่าอยู่ในสัญญาเช่าช่วงถึงบุคคลที่สามเป็นไปได้ในสองกรณี:

 • หากมีสัญญาเช่าส่วนใหญ่ของรายการที่เกี่ยวข้อง
 • ในการปรากฏตัวของการอนุญาตแยกของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
 • เจ้าของของคอมเพล็กซ์อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่เมื่อเช่าถึงคอมเพล็กซ์หรือชิ้นส่วนของพวกเขาบ่งบอกในสัญญาหลักไม่เพียง แต่ความเป็นไปได้ของการถ่ายโอนพื้นที่ในการเช่าช่วงเท่านั้น แต่ยัง
 • ช่วงเวลาที่สำคัญของการถ่ายโอนดังกล่าว:

ต้นทุนการเช่าช่วงสูงสุดและขั้นต่ำ

หมวดหมู่ของผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้ส่งพื้นที่ที่จะใช้

ขั้นตอนการแก้ข้อพิพาท

ลำดับของการถ่ายโอนสถานที่ พื้นที่ที่อยู่อาศัยไม่สามารถโอนไปยังการเช่าช่วงเป็นระยะเวลาที่เกินวาระการทำสัญญาเช่าพื้นฐาน (วรรค 2 ของงานศิลปะ 615 ของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย)

สัญญาเช่าที่มีสิทธิของการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยคือการใส่พื้นที่แยกต่างหากในการเช่าช่วงและไม่ได้ให้คำเตือนของเจ้าของการกระทำแต่ละอย่างของการถ่ายโอนส่วนหนึ่งของทรัพย์สินในการบังคับ ปาร์ตี้กับข้อตกลง

ต้นไม้ Subare สามารถทำหน้าที่เป็นบุคคลและองค์กร Subletoder มักจะทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลและผู้ให้ความรู้สึกสามารถเป็นทั้งองค์กรและบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ

 • ในบันทึกย่อ!
 • บุคคลที่เข้าร่วมเรื่องภายใต้ข้อตกลงการเช่าช่วงควรมีใบอนุญาตที่มีการวางแผนที่จะใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
 • เมื่อสรุปข้อตกลงระหว่างนิติบุคคลในสัญญา
 • คุณต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้เพิ่มเติม:
 • ข้อมูลของสารสกัดจากการรวมตัวกันสำหรับแต่ละเรื่องของการทำธุรกรรมซึ่งเป็นนิติบุคคล

รายละเอียดการอนุญาตให้ดำเนินการตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ - สำหรับผู้ให้บริการ

รายละเอียดหนังสือเดินทางทางเทคนิคของสถานที่ส่งไปยังการเช่าช่วง

รายละเอียดธนาคารของคู่สัญญา รายการเต็มรูปแบบและที่อยู่ทางกฎหมายของคู่สัญญา

 • จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าตัวแทนของด้านข้างของ subtenantor ซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องได้รับอนุญาตให้ทำข้อตกลง Subtenna ในนามขององค์กรด้วยการพิมพ์และลายเซ็นของศีรษะซึ่งมีชื่อถูกระบุใน ใบรับรองจาก EGRUL
 • เงื่อนไขที่จำเป็น
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเมื่อสรุปข้อตกลงในการเช่าช่วงที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
 • มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใส่ใจกับรายการต่อไปนี้:
 • คำอธิบายของหมวดหมู่ห้องพักและวัตถุประสงค์

ความถี่และวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนการกำจัดความเสียหายหรือการทำลายที่เป็นไปได้ ความรับผิดชอบในการจ่ายค่าสาธารณูปโภคและบริการ

การปฏิบัติตามสิทธิของบุคคลที่สาม

ค่าเช่าคือการใช้อสังหาริมทรัพย์ชั่วคราวสำหรับค่าธรรมเนียมเฉพาะ ความสัมพันธ์ทางกฎหมายไม่ได้สร้างความเป็นเจ้าของของผู้เช่า สัญญาขอสงสารของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยคือการย้ายวัตถุที่เช่า การทำธุรกรรมมีคุณสมบัติมากมาย: ก่อนที่จะมีผู้เช่ามีอำนาจในการถ่ายโอนพื้นที่ที่ให้เช่าไปยัง Subare มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามการปฏิบัติตามกิจกรรมของผู้ให้บริการ Sublender ไปยังสถานที่ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่นในอาคารสำนักงานเป็นไปไม่ได้ที่จะถ่ายโอนห้องแต่ละห้องเพื่อจัดระเบียบอาหาร

วันที่ชำระเงินสำหรับการเช่าช่วงจะต้องนำหน้าวันที่ชำระเงินหลัก ส่งไปยังเจ้าของและระยะเวลาการชำระเงินสำหรับข้อตกลงพื้นฐานและการเช่าช่วงควรจะเหมือนกันเพื่อหลีกเลี่ยงการค้างชำระและเงินคงค้างของรัฐสคลุล

 • จำเป็นต้องระบุสัญญาที่รับผิดชอบในการกำจัดการพังทลายและการทำลายที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานของสถานที่รวมถึงความรับผิดชอบของ Subaretener สำหรับการปกปิดข้อบกพร่องของวัตถุของข้อตกลง
 • เมื่อได้รับความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่การเช่าช่วงวัสดุและความรับผิดทางแพ่งให้กับเจ้าของทรัพย์สินนี้ผู้เช่าจะดำเนินการตามสัญญาพื้นฐานอย่างเต็มที่ (วรรค 2 ของศิลปะ 615 ของประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธ์รัสเซีย) .
 • เงื่อนไขที่สำคัญยังเป็นภาระผูกพันของผู้เช่าช่วงเพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิของขันฎอนาจารสาธารณะเมื่อใช้ห้องและอย่าทำให้ยากต่อการเข้าถึงทรัพย์สินของพวกเขาไปยังบุคคลที่สาม

สถานการณ์นี้หมายถึง:

ไปยังสำนักงานที่ผ่านไป

คลังสินค้ายอมจำนนต่อบุคคลหลายคน จุดช็อปปิ้งที่วางอยู่ในอาคารทั่วไป

 • หากสถานที่เป็นของเจ้าของหลายคนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของแต่ละคนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการถ่ายโอนพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยให้กับบุคคลที่สามมิฉะนั้นข้อตกลงการเช่าช่วงสามารถรับรู้ได้ว่าไม่ถูกต้อง
 • สนธิสัญญาทั่วไป
 • ตัวอย่างทั่วไปของข้อตกลงการเช่าช่วงจะถูกดึงขึ้นตามบทบัญญัติของสัญญาพื้นฐานกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยและ
 • มันต้องมีส่วนต่อไปนี้:
 • ทั่วไป.
 • สิทธิและภาระผูกพันของแต่ละเรื่องของข้อตกลง

ราคาของการทำธุรกรรมและขั้นตอนการคำนวณ ความรับผิดชอบของภาคีและการระงับข้อพิพาท

โปรดจำไว้ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีตกอยู่ภายใต้ความรับผิดในการบริหารและอาชญากร เงื่อนไขสำหรับการขยายและสิ้นสุด

กฎสำหรับการเปลี่ยนแปลง

Subarend มันคืออะไรสกัดจาก EGRN ซึ่งบ่งบอกถึงเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และภาระผูกพันที่จัดตั้งขึ้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสถานที่และคุณสมบัติของข้อตกลงเฉพาะอาจมีการเพิ่มส่วนเพิ่มเติมในภาระผูกพันในการชำระเงินของสาธารณูปโภคและการกระจายการชำระเงินระหว่างเจ้าของผู้เช่าและผู้ให้บริการ สำหรับข้อตกลง Subares ตามกฎหมายตัวเลือกได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานฟรีของ Sublease แต่ควรคำนึงถึงว่า

บริการสำหรับการถ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ให้การใช้งานจะมีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม https://svoe.guru/nezhilaya-sobstvennost/nezhiloe-pomeshhenie/arenda-nezhiloe-pomeshhenie/subarenda

 • สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเช่าช่วงสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย Sublease
 • - การส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บุคคลที่สามโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ การทำธุรกรรมดังกล่าวออกให้ตามบทบัญญัติของกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียอย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนในข้อตกลง
 • P. 2 ศิลปะ 615 ของสหพันธรัฐรัสเซียของสหพันธรัฐรัสเซีย

กำหนดความเป็นไปได้ของการเช่าช่วง มันได้รับอนุญาต:

เต็มหรือไม่ผ่านวัตถุอย่างเต็มที่โดยการออกข้อตกลงการเช่าช่วง ถ่ายโอนวัตถุลงในการใช้งานฟรี โอนสิทธิการเช่าไปยังบุคคลทางกายภาพหรือกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ประกอบการ

การส่งมอบสถานที่เช่าซื้อบางส่วนสำหรับสำนักงานหรืออาคารพาณิชย์หากพื้นที่เช่ามีขนาดใหญ่และบางส่วนยังคงไม่ได้ใช้ โดยปกติการเช่าช่วงของสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยจะจัดขึ้นสำหรับ :

 • กำไรกำไร
 • : ผู้เช่าสรุปข้อตกลงกับเจ้าของในสภาพที่ดีสำหรับตัวเองและจากนั้นหาผู้ให้ขนาดผู้ที่ลบวัตถุในมูลค่าเกินราคา ความแตกต่างของการเช่าเป็นแหล่งที่มาของรายได้เพิ่มเติมสำหรับผู้เช่าหลัก
 • จะต้องสังเกต
 • เงื่อนไขต่อไปนี้ ระยะเวลาการเช่าไม่ควรน้อยกว่าระยะเวลาของการเช่าช่วง หากภาระผูกพันตามสัญญาระหว่างเจ้าของและผู้เช่าเสร็จสิ้นมีความจำเป็นต้องทำสัญญากับเจ้าของผู้เช่า

ในการให้เช่าและสนธิสัญญา Sublet เงื่อนไขการซ่อมแซมในสถานที่จะต้องคล้ายกัน

สัญญา Subegrada

 • มันเป็นไปไม่ได้ที่จะยืดอายุ
 • - สามารถต่ออายุได้เท่านั้นหากสัญญาเช่าหลักได้รับการต่ออายุ
 • เพื่อสรุปข้อตกลงการเช่าช่วงมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของวัตถุ เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนขอแนะนำให้ระบุในข้อตกลงการเช่าความเป็นไปได้ของผู้เช่าที่จะส่งต่อวัตถุไปยังการเช่าช่วง
 • ข้อความของสัญญาจะระบุข้อมูลต่อไปนี้:
 • เมืองวันที่รวบรวม;
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เช่าและผู้ให้บริการ (ชื่อเต็ม);
 • เรื่องสัญญา: พื้นที่วัตถุที่อยู่;
 • ความรับผิดชอบของคู่สัญญา (ตัวอย่างเช่นแจ้งให้ผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ทั้งหมดของผู้เช่าต่อหน้าเจ้าของอาคาร);
 • ค่าใช้จ่ายของ Sublepes เงื่อนไขสำหรับการโอนเงิน (วันที่ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน);
 • ความรับผิดชอบของคู่สัญญา

สนธิสัญญาเช่าช่วงมักจะกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่ให้การคุ้มครองผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ตัวอย่างเช่นการปรับปรุงที่แยกกันไม่ออกในเรื่องของสัญญาจะเป็นทรัพย์สินของผู้ให้เช่า

ระยะเวลาของสัญญาเงื่อนไขสำหรับการยกเลิก (รวมถึงต้น);

บทบัญญัติเพิ่มเติมรวมถึงคุณสมบัติของกฎระเบียบของสถานการณ์ที่ถกเถียงและความขัดแย้ง

ที่อยู่ทางกฎหมายและรายละเอียดของคู่สัญญา

 • ลายเซ็นและผู้เช่าเงินอุดหนุน
 • ในกรณีที่ข้อตกลงการเช่าช่วงจัดทำขึ้นเป็นระยะเวลา 1 ปีจากนั้นก็อาจมีการลงทะเบียนใน Rosreestre เมื่อขายสถานที่เจ้าของใหม่จะต้องรอเมื่อความถูกต้องของสนธิสัญญาการเช่าและการเช่าช่วงจะสิ้นสุดลง หากสนธิสัญญา Sublease ดำเนินการได้นานถึง 1 ปีจึงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน การเช่าช่วงสามารถนำไปสู่ผลข้างเคียงต่อไปนี้
 • หากเจ้าของวัตถุไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับ Subarend และสัญญาเช่าไม่ได้ให้เงื่อนไขนี้ความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างผู้เช่าและผู้เช่าสามารถหยุดได้
 • หากสัญญาสรุปเป็นระยะเวลา 1 ปีจากนั้นขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนบังคับซึ่งกำหนดไว้ในวัตถุ
 • การฝัง

- เป็นผลให้หากคุณต้องการขายอสังหาริมทรัพย์เจ้าของอาจประสบปัญหาเมื่อค้นหาผู้ซื้อ

 • หากความถูกต้องของข้อตกลงการเช่าช่วงเกินระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ในการให้เช่าแล้วข้อตกลงแรกจะได้รับการยอมรับอย่างถูกกฎหมาย
 • มีความเสี่ยงต่อการเช่าช่วงที่ไม่มีการชำระเงินตามที่ผู้เช่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินให้กับเจ้าของ ในกรณีที่ Subarendator มากกว่า 2 ครั้งติดต่อกันล่าช้าการชำระเงินสัญญาจะถูกยกเลิกด้วย
 • หากสัญญา Sublepenny สรุปก่อนที่จะออกสัญญาเช่าเอกสารแรกจะรับรู้เป็นนัยนะ
 • แนะนำ SUBREEN ที่มีศักยภาพที่จะต้องขอให้:
 • สำเนาของสัญญาเช่า

ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของวัตถุ

สารสกัดจาก EGRN ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของและภาระผูกพัน

 • รายได้ของบุคคลจากการส่งมอบวัตถุในการเช่าช่วงภายใต้การเก็บภาษีในอัตรา NDFL 13% ประกาศ 3-NDFL ถูกส่งไปยังหน่วยงานภาษีทุกปีจนถึง 30 เมษายน ภาษีจะจ่ายจนถึง 15 กรกฎาคมของปีปัจจุบัน
 • นิติบุคคลจ่าย 6% สำหรับ USN แต่ผู้ประกอบการอาจเผชิญกับความต้องการที่จะสร้างเบี้ยประกันอื่น ๆ
 • เมื่อภาระภาษีกำลังหลบเลี่ยงมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความรับผิดทางปกครองหรือทางอาญาในรูปแบบของการปรับค่าปรับ 500,000 รูเบิลหรือจำคุกเป็นเวลา 3 ปี
 • การเดินสายทางบัญชีที่สนธิสัญญา Subare:

DT 1030 KT 3510 เมื่อได้รับการชำระเงินล่วงหน้าด้วยผลรวม

DT 1210 KT 6010 ในจำนวนการกระทำที่ให้บริการ / บริการ

DT 1210 KT 3130 ต่อผลรวมของภาษีมูลค่าเพิ่ม;

DT 3510 KT 1210 - ทับซ้อนทับจำนวนลูกหนี้สำหรับสัญญาเช่า

โปรดจำไว้ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีตกอยู่ภายใต้ความรับผิดในการบริหารและอาชญากร เจ้าของวัตถุสามารถเป็นหน่วยงานเทศบาลได้ Subarend ได้รับการยอมรับในสถานการณ์เช่นนี้ - แต่ด้วยความยินยอมและการรับลายเซ็นของเจ้าหน้าที่เท่านั้น

Leave a Reply

Close