SUBAREND - Vad är detta: Definition av avtalet, parter, villkor, prover

Senast ändringar:

Lagstiftningen föreskriver inte en separat lagstiftningsakt, reglering av förbindelser enligt avtalet om undervarow. Artikel 615 i civillagen i punkt 2 anges endast att reglerna och förfarandet för ingående av hyresavtal ska tillämpas på subaresavtal. Uppstår omedelbart en rättvis fråga - Sublease vad är det? Hyr och sublease Vad är skillnaden?

Vad är en sublease är en av de vanligaste typerna av avtalsavtal som reglerar relationerna när det gäller rörlig och fast egendom.

Du kan hyra i sublease inte bara icke-bostadslokaler, men också lägenheter, markområden. I det första fallet organiserar saltlösningen vanligtvis bostäder att hyra: Ett sådant skott ger mer pengar än långtidsuthyrning.Subarenda är den tillfälliga tilldelningen av rättigheter till den hyrda egendomen eller dess aktier (oftast är föremål för ett sådant avtal, anger icke-bostadslokaler). Sublendatorn är utrustad med samma rättigheter och skyldigheter som huvudsakligen är angivna av avtalet mellan ägaren och hyresgästen. Avtal hjälper hyresgästen i vissa fall att lösa ekonomiska problem, vilket till exempel minskar de kostnader som är förknippade med innehållet i lokaler, om de inte används tillfälligt.

Bostadsunderarrangemang

Liksom den överväldigande majoriteten av avtalsförhållandena regleras uthyrning av lokaler av civilrätten (GC). Dessutom finns det också separata rättsliga rättsakter som beslutet från plenum av er nr-73 av den 17 november 2011 för fall av fall. Genom detta beslut definierade högsta domstolen reglerna och förfarandet för att göra en transaktion (ingående av ett avtal) för att hyra bostadslokaler.

Överenskommelse

Vad är en bostadsoble?

Under de utgivna bostadslokalerna förstås det av överföringen av en tredje part i anställningen av redan hyrda bostäder. Ämnet i detta kontrakt är att tilldela rätten att använda bostadsyta till tredje part.

Samtidigt är det också nödvändigt att förnya huvudkontraktet eller ingåendet av ett ytterligare avtal till det, där det är nödvändigt att ange detta faktum och utnyttja ägarens samtycke.

Överenskommelse

 

Avtalets skriftliga format ger en garanti för överensstämmelse med alla parter tilldelade uppgifter. Vilket i framtiden gör det möjligt att medföra ansvar och återbetalning av förluster från transaktionsaktörerna, om de inte uppfyller villkoren i avtalet. Att tillåta rättvisa och kompensera förluster kommer att vara med hänvisning till ägarens fordringar till parterna i avtalet. I delar som indikeras av överträdelser som parterna antas.

Parter

Parterna i Sublease-avtalet är följande personer:

 • Ägaren är hyresvärden, är den viktigaste deltagaren i huvudavtalet.
 • Hyresgästen är en sekundär deltagare i hyresavtalstransaktionen, och i avtalet Subareward - huvudpersonen (hyresvärd);
 • Subarentator är ett tredjepartsavtal.

Avtalets parter kan vara många. Så att subarettakaren, med hyresgästens och ägarens och ägarens samtycklingsavtal, som söker sin egen fördel, kan förmedla lokalerna att anställa nästa deltagare i transaktionen, som avslutar ett annat fördrag om del.

Subletatorn är den tredje och efterföljande ansiktet av avtalet som kommer in i användningen av redan hyrda lokaler. Suberetener är medlem i hyresrycket, vilket gör det till uthyrning till tredje och efterföljande personer i bostadsutrymmet, som tas ut för att hyra.

Giltighetsvillkor för detta kontrakt

Subsendavtalsperioden får inte överstiga huvudkontraktets giltighet. Om rummet hyrs i mer än ett år eller lika med denna period, är avtalet registrerat i Rosschestra respektive SUBARES-fördraget är också föremål för registrering. Den maximala terminen i avtalet är fem år. Nästa behöver omregistrera.

Parternas uppgifter

Enligt artikel 615 i GC ska transaktionsaktörernas ansvar ska överensstämma med avtalets uppgifter, i andra fall i enlighet med syftet med fastigheten. Med misslyckandet av dessa uppgifter har ägaren rätt att säga upp transaktionen.

Registrering av underarewardavtalet

När man gör en transaktion enligt denna typ av överenskommelse, liksom för andra fördrag, är det nödvändigt att följa dokumentets struktur, som innehåller följande saker som innehåller information om:

 • Fullständigt frågeformulär / personuppgifter av deltagarna i transaktionen (fullständigt namn, fullständiga uppgifter om ett dokument som bekräftar personlighet (serie, nummer, organ utfärdat det, etc.);
 • Antalet personer som deltar i transaktionen och planerar ytterligare boende på de angivna rutorna.
 • användningsperiod för bostadsutrymme och avtalets handlingar.
 • Inventering av egendom som är avsedda att använda i ett hyresrum;
 • form och betalningsmetod;
 • Behovet av att utföra reparationsarbete och kravet på att betala verktygstjänster.
 • Syftet med bostadslokaler.

En sådan transaktion är den enskilda karaktären av beredningen och ingåendet av avtalet. I detta avseende kan strukturen och erforderliga dokumenten vara betydligt varierade.

Nödvändiga avtal

När du trängde till transaktionen måste du bifoga följande paket med dokument:

 • Kopior av dokument som intygar transaktionsaktörernas identiteter.
 • Ett dokument som bekräftar ägande av fastigheter från ägaren (certifikat, extrakt från EGRN);
 • den ursprungliga och en kopia av huvudleasingavtalet med en uppgift om uthyrarens samtycke till transaktionen (eller tillämpningen av kopiorna och originalet av Super Agreement of the Subare).
 • Kopior av personliga konton för att betala verktyg;
 • Tekniskt bostadspass, om ett avtal förväntas registrera en Rossrester;
 • Om transaktionstiden antas i mer än ett år (som nämnts ovan är statens registrering nödvändig). Bekräftelse läggs till betalningen av statlig avgift för registrering av transaktionen.

Och andra nödvändiga dokument som är nödvändiga för ingående av ett individuellt transaktionsavtal.

Provavtal

För den korrekta och legitima sammanställningen och ingåendet av avtalet är det nödvändigt att äga minst ASAM: er av rättspraxis. Om det finns svårigheter att göra denna transaktion, kan du söka rådgivandet av en erfaren advokatutövare på detta område eller att använda exemplen nedan.

Hyra

Avgiften för hyresboende är etablerad av hyresvärden, men som redan nämnts har hyresgästen, letar efter förmåner som är berättigade utan ägarens samtycke till personliga behov, har rätt att höja den efter eget gottfinnande. Även i hyran kan också innehålla betalning för verktyg eller kommer att anges av ett separat klausulavtal. Lagen förbjuder inte och anger inte hyrans storlek.

Har sublenderns rätt till subres

Subarenda för efterföljande överföring av bostadsfastigheter för användning av en ganska lönsam verksamhet för användningen av samma avtal. Så företagande medborgare, särskilt i meningsfulla dagar (OS eller liknande händelser), avslutar hyres- och subleaseavtal för bostadslokaler eller hyresgäster för vidare användning av bostadsområden för att få ytterligare vinster genom att utfärda efterföljande kontrakt.

Tyvärr föreskrivs inte lagstiftningen för begränsning av personer som går in i efterföljande underordnad fördrag. Vad bedrägerierna tycker om att utveckla olika system från dessa fastighetsobjekt.

Det är nödvändigt att noggrant närma sig en sådan transaktions ingående för att avsluta en sådan transaktion och specifikt förhandla i avtalet om vidare överföring av objektet till transaktionens tredje och senare personer. Det är antingen gräns och inte ge tillstånd till sublease, eller att registrera denna artikel separat.

Enligt punkt 2 i artikel 615 i koden, hyresgästen har den rätt att ingå ytterligare handel om överlåtelse av bostäder i efterföljande anställning, enbart med ägarens samtycke. Att i viss utsträckning begränsar hyresgästens rättigheter och skyddar ägarens rätt. I vilket fall som helst har huvuddelen av transaktionen (ägare) en övervägande rätt att utmana alla hyresgästens och efterföljande delområdena genom att lämna in fordringar i domstol.

Skillnader i utsläpp av bostadslokaler från bostäder

Avtalet om denna form av transaktionen, både på fastigheter och rörliga, är praktiskt taget olika. Den enda skillnaden i tillhandahållandet av dessa transaktioner är en beskattning som direkt beror på status som deltagarna i avtalet och kategorin fastigheter.

Således skiljer sig skatten på leveransen av bostadslokalerna ibland från uthyrning / sublease of nonresidential. Därför är alltmer deltagare i transaktionen individer som får betydande preferenser för beskattning.

Under alla omständigheter krävs en grundlig studie av lagstiftning på detta område, så att ägaren och hyresgästen inte behövde lösa kontroversiella situationer i lämplig rättslig behörighet.

Den viktigaste skillnaden mellan uthyrnings- och sublease-transaktioner är antalet parter i avtalet. Så i det första fallet är transaktionen av transaktionen ägaren och arbetsgivaren, och i det andra, utöver dessa personer, anges tredje part.

Site Expert advokat

När det gäller mark är det omöjligt att ändra sitt måldestination vid sublease. Kontraktet för överlämnandet till jordens sublender är föremål för obligatorisk registrering. Samtidigt bör mängden av utgiftsavgiften inte vara högre än hyresbeloppet.

Sergey Nikolaevich Pyshiv. Advokat Expertplats (6 års erfarenhet)

Gratis Frågor advokat

Behöver råd? Ställ en fråga direkt på webbplatsen. Alla samråd är gratis / kvalitet och fullhet av en advokatens svar beror på hur fullständigt och tydligt du kommer att beskriva ditt problem:

Innehållsförteckning:

 1. Subaresfördrag
 2. Möjliga risker
 3. Subarend Apartments - Lönsam verksamhet
 4. Investeringar
 5. Hur man organiserar ett företag: instruktion
 6. Delmark

Medborgare och organisationer som har fria lokaler överlämnar dem ofta uthyres. Hyresgästen kan i sin tur passera ett tillfälligt använt område eller en del av subleaset.

Vad är en sublease? Detta är en komplex transaktion där hyresgästen har hyrts av de lokaler som hyrs av den tredje parten. Sådana åtgärder är legitima. Förutsättningen är att sätta hyresvärdarna om planerna.

Subaresfördrag

Den tredje partens deltagande ökar de troliga riskerna. Det subleaseavtal som ingåtts enligt lagstiftningsstandarderna kommer att undvika missförstånd, egendomskrav och tvister som härrör från uthyraren och andra parter i transaktionen.

Alla åtgärder på utformningen av leasingavtal och subleases regleras av Civilkoden i Ryska federationen (artikel 615 § 2). Förtrollade rätten att överföra hyresgäst och dess rättigheter till honom enligt kontraktet till en tredje part.

Utan det skriftliga medgivande av hyresvärden kommer transaktionen att vara ogiltig. Leveransordningen för detta område i den submarent är föreskrivna till

Hyresavtalet är antingen en individ som omfattar ett separat dokument som innehåller godkännandet av hyresvärden.

 • I hyresavtalet anger:
 • föremål för kontrakt med en indikation på området och andra egenskaper
 • Mängden hyra, förfarandet för beräkningar;
 • varje parts rättigheter och skyldigheter
 • Ansvar för underlåtenhet att uppfylla de villkor som föreskrivs i kontraktet.
 • kontraktstid;

Juridiska adresser och detaljer om parterna.

Möjliga risker

Varje part är skyldig att sätta sin signatur.

 1. Vad är ett suplease av icke-bostadslokaler? Detta är en utmanande transaktion som har vissa risker. Tillstånd att hyra områden eller lokaler till tredje part som föreskrivs i leasingavtalet har positiva och negativa sidor.
 2. Plus för hyresgästen: Inget behov av att samordna med ägaren av lokalerna sina handlingar. Endast hyresgästen bestämmer vem han kommer att välja som en sublender.
Minus för hyresvärden: Han kan inte ens anta till vilken hans hyresgäst kan passera fria rutor i framtiden.

Observera: Rummets sublease i kommunalt ägande är lagligt endast efter tillstånd från kommunens organ. Signaturerna av ett antal tjänstemän är nödvändiga.

Subarend Apartments - Lönsam verksamhet

Lagstiftningen i Ryska federationen möjliggör således leverans av lokaler av hyresgästen till det sublease, om ägaren av objektet inte är emot. Subleaseavtalet har risker för alla deltagare i avtalet, så om det är design är det nödvändigt att begära en viss förteckning över handlingar för objektet.Vissa medborgare försöker kringgå denna takt att inte springa runt skåpet och binda inte till pappersfiber. Experter rekommenderar inte att delta i bedrägerier. Om det faktum att olaglig aktivitet öppnas hotar hyresvärdarna allvarliga böter. Överträdelse av villkoren i hyresavtalet kan vara en anledning till bristande avtalsförbindelser mellan en entreprenör och kommunal utbildning. Tänk på det!

I stora turistcentra och megalopolis skapar entreprenörer ett företag som involverar ut hyra av flera lägenheter och efterföljande passage av sin timme,

Investeringar

Dagligen eller under en längre period. Denna typ av verksamhet kommer att lyckas i industriella städer, där affärsresor ofta kommer. Många medborgare, som ett tillfälligt boendealternativ, mellan hotellet och lägenheten, ofta väljer det sista alternativet.

Vad är en sublease lägenhet? Kärnan i idén är enkel: att hyra flera billiga, rena, lämpliga för boende lägenheter och passera dem till tredje part i korttidsuthyrning. Resultatet vid leverans av bostäder för kort tid är alltid högre än den inkomst som erhållits från långsiktigt leasingavtal.

De större lägenheterna du planerar att ta bort för att ge dem till gästerna, desto högre kostar. Markera lite belopp för inköp av användbara saker som gör boende bekväm: mikrovågsugn, litet kylskåp, tv, sovplats, sängkläder. Ge utgifterna på hushållskemikalier och kundservice.

Hur man organiserar ett företag: instruktion

 1. Lönsamheten för verksamheten för uthyrning är alltid hög. Den genomsnittliga kostnaden för boende i den hyrda lägenheten per månad - 5000 rubel. Om kortfristig leasing tillhandahålls, kommer intäkterna att bli högre. Ofta kostar kostnaden om ett par månader.
 2. Resultatet beror på din sökaktivitet och lockar kunder och intrycket att stadens gäster kommer att stanna kvar i den här lägenheten. Nöjda gäster nästa gång kommer tillbaka här igen och rekommenderar ditt boende till sina kollegor och vänner.
 3. Sök och hyra i lågkostnadslägenheter. Utforska annonser på webbplatser, i populära tidningar. Jämföra priser. Välj lägenheter som ligger nära transportkorsningarna. En av lägenheterna borde vara i ett lugnt område.
 4. Arrangemang av rummet. Skapa normala villkor för att leva, inredning lägenheten blygsamt, men smakfullt. Mining möbler och hushållsapparater krävs.

Delmark

Genomföra en reklamkampanj. Fördelning av broschyrer och visitkort, annonser, reklam på internet kommer att hjälpa till att locka de första kunderna.

Kontroll över egenskapens säkerhet. Varning gäster i förväg om böter vid detektering av möbler eller hushållsapparater. Ett rimligt alternativ är att ta ett försäkringsbidrag från kunder vid tidpunkten för hyran.

Vad är ett land sublease? Är denna typ av inkomst i Ryssland? Denna fråga är orolig för många medborgare som vill passera den hyrda tomten till den tredje personen.

I leasingagen i konst. 8 Det indikeras att den hyrda platsen eller delen av den kan överföras till subleaset. Det avsedda ändamålet är förbjudet från detta.

Det är också nödvändigt att meddela hyresvärden och få sitt samtycke skriftligt. Terioden för övervägande av förslaget är en månad. Om, efter den här perioden, ägaren till webbplatsen inte bekräftade samtycket eller svarade inte på vägran, kan det hyrda marken överföras till den tillfälliga användningen av en tredje part.

Det bör vara känt att villkoren för subleaseavtalet inte bör strida mot leasingavtalets föremål och normer. Sublease måste komma ihåg att subleaseavtalet är verksamt inom ramen för leasingavtalet. Allt är enkelt: det kan inte finnas någon tid leasing i tre år, och subleases är fyra. Vid uppsägning av leasingavtalet avbryts det delområdet automatiskt.

Smörjbar statlig registrering av sådana kontrakt

. Vad är landet sublease? Detta är en rättslig situation som kräver strikt överensstämmelse med alla regler och krav i Ryska federationens lagstiftning. Registrering av fördraget på det notariska kontoret kommer att ge förtroende för att hyresvärden ger den tredje personen till tomten ur synvinkel. Notarie - Försäkring mot eventuella risker och problem.

I den ryska federationens skattekod i punkt 28.88.6 i artikel 288 anges att storleken på landets suplease inte kan överstiga hyran. Sackarendatorn, som affärsenhet, är skyldig att följa alla bestämmelser i kontraktet med honom.

Den efterföljande efterföljande avgiften bör ingå i den överenskomna perioden. I händelse av överträdelser av betalningsbestämmelser är sublendatorn ansvarig för hyresvärden.

Ingen hyresvärd kommer att tillåta överträdelser när det gäller att ta emot avgifter för landet. Hyresvärden är en fysisk eller juridisk person som ansvarar för den aktuella betalningarna i stadsbudgeten. Ingen behöver straff på grund av den orelaterade sublendatorn.

När du avslutar transaktionen, genomför en omfattande inspektion av en fysisk eller juridisk person med vilken du planerar att samarbeta. Den oansvariga subtenanten kommer att lägga till huvudvärk.

https://propravo24.ru/nedvizhimost/arenda-ionjm/subarenda-nezhilogo-Pomesheniya

Om du hyr en torg och ska ta dem i tillfällig användning, studera så mycket material som möjligt på ämnet:

Vad är ett suplease i rummet, hur man utfärdar ett kontrakt av sublease, nyanser av landet sublease och andra. Juridisk kunskap är alltid nytta.

Vi möter ofta hyran, tar in hyra bostäder, kontor, även på hushållsnivå. Kontraktet om bostadshus eller bostäder är mindre vanliga, så rättsliga relationer orsakar många frågor, men på rättslig natur.

Koncept och deltagare

 • De rättsliga förbindelserna regleras av artiklarna 615, 618, 631, 638, 647 och 660 GK. Lagstiftningen är inte förbjuden att renovera egendom i användningen av hyresgästen. Huvudtillståndet - hyresgästen är skyldig att erhålla tillstånd att överföra den mottagna egendomen till en tredje part. Regel fastställd i konst. 615 gk.
 • Subares kontraktsavtal måste vara i samma form som leasingavtal. Subblepenteren i det här fallet talar den tredje personen med hjälp av egendom.
 • Skillnad med hyra

Hyran är tillfällig användning av fastigheter för en viss avgift. De rättsliga förbindelserna genererar inte äganderätten. KONTRAKTEN AV SUBBLEAS AV UNDER BESTÄMMELSER ÄR ATT RELECTERA det hyrda objektet. Transaktionen har ett antal funktioner: Giltighetsperioden får inte överstiga hyresperioden.

faller enligt reglerna, de krav som föreslagits till leasingavtalet.

Om det ursprungliga kontraktet erkänns av obetydligt eller giltighetsperioden kommer att stoppas, väntar samma öde underdelen.

Viktig!

Det viktigaste villkoret - hyresvärden måste utfärda tillstånd att passera den tredje personen. Samtycke kan fastställas direkt i kontraktet. Om det inte finns något samtycke anses transaktionen ogiltig och medför inte rättsliga konsekvenser.

 • Hur man utfärdar
 • Kontraktet om utbyte av icke-bostadslokaler kan vara skriftligt eller muntligt form. Den muntliga formen ges i fall när avtalet är en period på upp till 1 år mellan individer. Om varaktigheten överstiger 1 år eller en av parterna i avtalet är en juridisk person, är dokumentet nödvändigtvis upprättat.
 • Villkor och ämne
 • Bostadsutlösningsavtalet måste överensstämma med följande krav:
 • Platsen och egenskaperna hos transaktionen, som gör att du kan identifiera det, annars kommer villkoren att betraktas som inkonsekventa, och själva kontakten är inte avslutad.

Det måste finnas en hänvisning till den främsta skyldigheten, vilket indikerar hans term.

Syftet med att använda ämnet för avtalet

Giltighetsperioden kan inte vara mer än leasingavtalets löptid.

 • Uppsägning av hyresransaktioner kommer att innebära uppsägning av förbindelser med en tredje part.
 • Var noga med att göra en handling av acceptans och överföring av ämnet för transaktionen. Det är det viktigaste dokumentet som fastställer det faktum att genomförandet av förpliktelserna för den ena parten för överlåtelse av egendom, och den andra sidan bekräftar mottagandet.
 • Juridisk status för deltagarna
 • Subleaseavtalet för markplot och annan fastighet, ger tredje part samma rättigheter och skyldigheter som föreskrivs för hyresgästen. Det är också nödvändigt att tillhandahålla följande punkter:
 • plikten att endast använda fastigheter på avsett ändamål;

Eliminera alla konsekvenser av skador, vilket var benäget att användarens fel;

 • skyldigheten att följa brand- och sanitetsreglerna.
 • skyldighet att utföra all risk och ansvar för tillsynsorgan för sin verksamhet
 • Utför inte ingen ombyggnad eller omutrustning utan samtycke från hyresgästen.
 • Hyresgästen är i sin tur utrustad med hyresvärdens rättigheter och ansvar, därför rekommenderas det att föreskriva följande stycken:

Skyldighet avseende fastighetsöverföring i en stat som är lämplig för drift

Rätten att bekanta sig med det inre schemat i byggnaden som måste observeras.

https://propravo24.ru/nedvizhimost/arenda-ionjm/subarenda-nezhilogo-Pomesheniya

Rätten att kontrollera lokalerna för att följa den andra parten i avtalet.

Rätten att reparera, kapital eller nuvarande, med det obligatoriska meddelandet om användaren 30 dagar före arbetets början.

Subleaset av icke-bostadslokaler innebär införandet av eventuella rättigheter och skyldigheter för de parter som inte motsätter sig den nuvarande lagstiftningen. Betaltens omfattning

Villkoren bör tydligt vara tydliga, i vilken tidsram och i vilket belopp som krävs för att hyra. Det kan vara en fast betalnings- eller prisberäkningsorder.

Priset kan variera beroende på parternas överenskommelse, men högst 1 gång över 12 månader, om inte annat föreskrivs i transaktionen.

Uppmärksamhet!

Om hyresbetalningen görs enligt en specifik algoritm, till exempel, med en månadsuppgift av inflationsindex, är en sådan justering inte en värdeförändring, eftersom periodiseringsordningen förblir oförändrad.

Subbleaseavtalet i lägenheten, andra fastigheter mellan individer, juridiska, bör utarbetas med hänsyn till alla regler i förhållande till hyran, som ges till uthyrning.

Dokumentation

För slutanvändaren är det viktigaste från hyresgästen en kopia av huvudavtalet och tillstånd att återskaffa den senaste fastigheten. Annars måste parterna fullt ut begära de rättpekande handlingarna, om vi talar om juridiska personer och kopior av pass, i händelse av transaktion mellan medborgarna.

https://propravo24.ru/nedvizhimost/arenda-ionjm/subarenda-nezhilogo-Pomesheniya

Registreringsprocess

Ämnet av subleases of the Land-plot, andra fastigheter medför ansvaret för registrering, men om det är direkt angivet i lagstiftningen. Frånvaron av sådan registrering medför många problem för hyresgästen. En subletator som inte har registrerat sina rätt och kränkta villkor kan undvika straff. Avtalet kan erkännas som otillräckligt.

Exempel Act

Trots det faktum att sublet av icke-bostadslokaler är resultatet av sekundär konsistens har användaren rätt att skydda sina intressen i domstol, men med presentation av krav uteslutande till transaktionens andra sida. Hyresgästen efter att ha undertecknat kontraktet är inte befriat från de uppgifter som fastställs bakom det i kontraktet. Provkontraktet ges nedan.

Var kan jag ladda ner

Att återvända till en tredje part av strukturer och byggnader bör sammanställas skriftligen, i form av ett enda dokument, med signaturer av båda parter. Denna regel är fastställd i konst. 651 gk. Om transaktionen har en period på mer än 1 år, är det föremål för registrering i Rosreestre. Om det är mindre, även efter förlängning, är det inte föremål för registrering.

Här kan du ladda ner ett gratis exempel som är sammanställt i enlighet med alla krav i den nuvarande lagstiftningen.

Mellan medborgarna

Avtalet mellan individer i förhållande till bostadsrelatering kallas VER. Arbetsgivaren är skyldig att få skriftligt samtycke från fastighetsägaren om att minska den tredje personen. Arbetsgivaren är fullt ansvarig för hyresavtalet. Du kan inte vara längre än en tid än att anställa. Sådana rättsliga förbindelser är föremål för alla krav som är tillämpliga på uthyrning. Om förhållandet kommer att vara upp till 12 månader, krävs inte registrering.

Trots de stora riskerna är sådana kontrakt ganska vanliga. Förmånen tar emot ägaren av lägenheten och en bundder. Hyresvärd, när man undertecknar mellan individer och tillhandahållande av tillstånd att flytta bostäder, rekommenderas det att försäkra sin egendom och ge en deposition. Dokumentet ska omedelbart ange hur många personer som kan bo i lägenheten.

Subarentor rekommenderas nödvändigtvis för att bekanta dig med villkoren för inledande anställning.

Jord

SUBAREND Vad är det

Om så önskas bör marken eller helt markplott beaktas att dessa frågor styrs av särskilda standarder. Till exempel finns det ett förbud mot att minska skogsområdet - del 6 i konst. 71 lc.

I landkoden för landets utlösning involverar inte samtycke från ägaren. Hyresgästen är skyldig att anmäla ägaren till landet om avtalet.

Subrerna i jordens sublease måste vara skriftligt och innehålla förutom alla obligatoriska villkor som definieras i kapitel 34 i civillagen, kadastraltalet. Det är oacceptabelt att avsluta en transaktion genom att dela bokstäver.

Subaresavtal för många är ett verkligt tillfälle att ytterligare tjäna. Sådana transaktioner är mer riskabla, men observerar reglerna, inga problem med subnabern och hyresgästen kommer inte att uppstå.

SUBAREND Vad är det

Ett sådant koncept som en sublease av icke-bostadslokaler, innehåller en massa subtiliteter och nyanser. I synnerhet påverkar det betalningen av skatter. Fram till 2012 hölls beskattning för personer som ingåtts i leasingavtal och subleaseavtal under ett förenklat system. För närvarande faller dessa begrepp under det övergripande skattesystemet. Dessutom är det nödvändigt att veta exakt vad okved kod är tillämplig på sublease av ett icke-bostadsligt fastighetsobjekt. I den här artikeln kommer vi att försöka lista ut alla subtiliteter för att lägga lokalerna i sublet.

Vad är en sublease?

 • Det mycket begreppet sublease kan klassificeras som en omgång av egendomen att hyra till en tredje part. Detta kräver samtycke från ägaren av lokalerna. Förfarandet är relevant för bostads- och bostadslokaler.
 • Det är värt att notera att det är möjligt att passera i det utformade rummet eller en del av det.
 • Det ser ut så här: Du hyr från organisationen eller enskilda en icke-bostadslokaler för en viss summa pengar. Därefter kan du vidarebefordra den till sublease för en mer betydande mängd.

RESOLUTIONENS UPPGIFTER SUBLASE AV PRIVATEN bekräftas av artikel 615 klausul 2 i den civila koden i Ryska federationen. Han säger att hyresgästen kan komma med ett hyrt föremål för fastigheter enligt följande:

SUBAREND Vad är det

ta strukturen (eller en del av det) till sublease;

ge det till fri användning

 • Överför dina hyresgästers rättigheter till en tredje part.

Subaresfördrag

Det är värt att notera att det ursprungliga leasingavtalet inte ger upphov till rätt till hyresgästen till sublease utan ägarens tillåtelse. Men det kan inkluderas ett föremål som ger rätt till hyresgästen att utföra leverans av fastigheter i sublet. Detta säkerställer direkt ingående av kontraktet mellan hyresgästen och den tredje personen. Med samtycke från ägaren krävs inte längre.

Härav kan vi dra slutsatsen att det subleaseavtalet ligger mellan deltagarna i kontraktet. Det kan vara både fysiska och juridiska personer.

 • Ibland kan en juridisk persons roll vara en fastighetsbyrå som tillhandahåller tjänster för uthyrning av lokaler. I det här fallet förändras beskattningen för hyresgästen och en annan okved kod träder i kraft.
 • Subtilhet av leveransen av icke-bostadslokaler för uthyrning
 • Att utarbeta ett kontrakt av utbyte av icke-bostadslokaler innebär en skriftlig design av ett standarddokument. Tecknar ett kontrakt av deltagarna i transaktionen. Detta är ett standardförfarande som inte påverkar tidsfristerna för ingående av kontraktet och statusen för deltagarna.
 • Kontraktet för leverans av bostadslokaler till sublease måste innehålla följande punkter:
 • Territoriell plats som anger den exakta adressen;

SUBAREND Vad är det

totalt yta av struktur;

 • måldestination;
 • Termen för delavtalet
 • Form och betalningstid.

I vissa fall kan huvudkontrakt förstärkas med följande dokument:

Cadastral pass och intyg om statligt registrering av objektet; Åtgärd av mottagning / leverans av icke-bostadslokaler;

protokoll av meningsskiljaktigheter och samtycke från meningsskiljaktigheter.

Viktig! Trots närvaron av en standardform av delavtalet är dess design tillåten i fri form. I det här fallet är det obligatoriska tillståndet införandet av alla större punkter.

Det är nödvändigt att veta att om kontraktet är under en period av över 12 månader, behövs dess statliga registrering.

Kontraktet träder i kraft endast från dagen för registrering. Annars kommer tillstånd att hyra lokaler av en tredje part inte ha rättslig kraft.

Dessutom bör återhyrningsavtalet inte överstiga termen för primäruthyrning. Samtidigt, efter utgången, förlängs dokumentet automatiskt. Varje gång det är nödvändigt att sammanställa ett nytt fördrag.

Parternas rättigheter och skyldigheter

Separat uppmärksamhet förtjänar kontraktsaktörernas rättigheter och skyldigheter. Detta gäller inte för ägaren av rummet, men bara hyresgästen och sublendern. Tänk på rättigheter och skyldigheter för var och en av deltagarna i avtalet.

SUBAREND Vad är det

Hyresgäst

Den här parten är skyldig att: tillhandahålla ett lokalt lokaler i en stat som är lämplig för användning, säkerställa leverans av vatten, el och uppvärmning.

Det är värt att notera att inaktiveringen av kommunala tjänster inte innebär ansvaret för hyresgästen. Dessutom är hyresgästen skyldig att bekanta sublendatorn med reglerna för det interna schemat och evakueringsplanen i händelse av nödsituationer.

Hyresgästen har rätt att kontrollera överensstämmelse med villkoren i Subarente-avtalet. Detta görs under arbetstiden och i närvaro av en sublendator. Den senare är skyldig att tillhandahålla alla handlingar, inklusive tillstånd till en viss typ av verksamhet.

Hyresgästen har rätt att utföra kapital eller nuvarande reparationer i bostadslokaler som överförs till sublet. Samtidigt anmäls Sublenchor skriftligen 30 dagar före arbete. Det är värt att notera att under reparationen är hyran från sublendatorn inte debiterad.

Hyresgästen har rätt att ställa in lokalerna på helgerna och helgdagar. I den ordning och betalningsbeloppet påverkar inte.

SUBAREND Vad är det

Subarentator

Den här parten som har ingått ett avtal är skyldigt att endast använda lokalerna för de ändamål som anges i kontraktet. Följ det tekniska och brandvillkoren för icke-bostadslokaler i enlighet med de fastställda standarderna.

 • Självständigt med fullt ansvar för myndigheter som ger tillstånd och lagstiftningsverksamhet. Eliminera konsekvenserna av olyckor och annan skada på lokaler som orsakas av eget fel.
 • Ändras inte eller rekonstruerar om det inte finns skriftligt tillstånd från hyresgästen. I tid för att göra en hyresavgift fastställd av kontraktet.
 • Om kontraktet för att passera lokalerna avslutas tidigt, på initiativ av subtenatorn, måste hyresgästen underrättas om detta senast månaden.

Subletatorn är skyldig att lämna in följande handlingar när man avslutar ett kontrakt:

Uttalandet om bankuppgifter, med utskrift av företaget och revisorns underskrift

ett utdrag ur en inkorporering, som tas senast 30 dagar före kontraktets undertecknande.

Ett dokument som ger tillstånd att underteckna subarentavtalet.

SUBAREND Vad är det

Det är värt att notera att ovanstående förteckning över parternas uppgifter är långt ifrån, men deras grundläggande rättigheter och skyldigheter anges här.

Skattefunktioner

Subleasen är mycket ofta förvirrad med mellanliggande tjänster för uthyrning. Enligt Ryska federationens skattekod är dessa respektive olika begrepp, beskattningsordningen är också annorlunda.

Medlingstjänster tillhandahålls ofta av fastighetsbyråer som ingår i leasingavtal med ägaren och med sitt samtycke genomföra leverans av lokaler till tredje part. För detta ändamål används Okved-koden 70.31 "Fastighetsbyråernas verksamhet" och Okved Code 68.31 "fastighetsbyråer".

För fastighetsöverföringsaktiviteter är det möjligt att använda Okved Code 70.20 "Leasing av eget bostads- och bostadsfastigheter" och Okved Code 68.20 "tillhandahålla och driva sina egna eller hyrda fastighetsobjekt."

Inkomsten av individer från leverans av fastigheter i subletum är föremål för en förekomst av NDFL med 13%. Dokumentet i form av 3-NDFL ges årligen fram till 30 april. Den erforderliga beloppet måste betalas senast den 15 juli i det aktuella året. För juridiska personer är skattesatsen 6% på USN. Men med tanke på statusen för en entreprenör kan ytterligare försäkringspremier utses.

Kom ihåg att skatteflykt faller under administrativt och straffrättsligt ansvar. Den maximala fina storleken när skatteflykten vid leverans av bostadslokaler till sublet, kan vara 500 000 rubel eller fängelse i upp till 3 år.

Har frågor?

Skriv din fråga i formuläret nedan och få en detaljerad advokatråd:

En källa:

SUBAREND Vad är det

https://yuristznaet.ru/nezhileye-pomescheniya/subarenda-nezhilich-pomescheniy.html.

Hur man utfärdar ett sublease-kontrakt för bostadslokaler - prov och regler

 • Fastigheter köps inte bara för användning i direkt avsedda: boende, organisation av produktionsprocessen eller en handelspunkt. Ofta är ägaren inriktad på att göra en vinst. Sedan, för någon typ av avgift, överförs egendomen till den tillfälliga innehavet av en annan person och är hyrd.
 • Dessutom tillåter civillagstiftningen att reducera redan hyrda lokaler. Vi pratar om sublease med ingående av kontraktet mellan parterna. Hur man gör det rätt och vilka ögonblick överväger, prata vidare.

Funktioner för att minska lokalerna

Enligt juridisk essens, uthyrning och sublease - fastighetsaffärer, och därför bör inträffa med beaktande av juridiska formaliteter.

Parternas rättsliga förbindelser löses av den andra delen av chefen för den 34 civillagen.

Punkterna 1 och 4 används för transaktioner med bostadslokaler.

Hyresmekanismen är i efterfrågan av individer, juridiska personer, såväl som enskilda entreprenörer. Subrerna uppstår inte så ofta som hyra och är karakteristiskt främst för entreprenörskap.

I praktiken är processen som följer. Ägaren av kommersiella fastigheter hyr ut byggnaden. Parterna utarbetar ett avtal, och hyresgästen använder överlåtna områden.

SUBAREND Vad är det

Med tiden försvinner behovet av lokalerna. Därefter beslutar den tillfälliga ägaren att förmedla oanvända lokaler till tredje part. Under kontor, butik eller workshops.

 1. Allt beror på utnämningen av rymdutrymme.
 2. Lagstiftningen förpliktar att informera hyresgästen att flytta fastigheter i det nuvarande. Och viktigast av allt - du måste få ägarens skriftliga samtycke. Genom att göra en lämplig punkt i början, kom vi överens med ett separat dokument.
 3. Om Riddlers rätt till det sublease är närvarande i hyresavtalet, kommer ägarens ytterligare tillstånd inte att krävas.
 4. Användning av hyrd egendom

  Det är förbjudet att använda lokalerna för de ändamål som inte anges i fördraget. Ibland kan det här tillfället inte förädlas av avtalet, vilket inte är ett brott. Ta sedan hänsyn till det ursprungliga syftet med fastigheter.

Hyresvärden har rätt att kontrollera arten av det föremål som är anförtrotts dem. Det är sant att det inte är möjligt att missbruka denna rättighet. Enligt lagen är inspektionerna tillåtna i närvaro av sublender.

Om ett alltför fritt förfogande upptäcks, kommer inte bara uppsägning av kontraktet att följa, utan också fullständig skadeståndsverksamhet (artikel 615 i artikel 615).

Nuvarande innehåll och underhåll av lokaler är tilldelade sublendatorn.

 • Men självidentitet med rekonstruktioner och ombyggnader för det är förbjudet. Vid ett skarpt behov av global omstrukturering måste planerna samordnas med ägaren av lokalerna. ANMÄRKNING: Inte hyresgäst.
 • Subarenda: Nuanser att utarbeta kontrakt
 • Att göra en transaktion, en ganska enkel skriftlig form av avtalet. Men hur man hanterar statlig registrering? Detta ögonblick beror på leveransens varaktighet. Om lusten av icke-bostadslokaler kommer att vara mindre än ett år, kostar allt utan ytterligare formaliteter. Men i leverans av egendom under en period av över 12 månader är avtalet registrerat via RoseSTR.
 • Dokumentet är upprättat i två kopior. Som ett resultat bör varje part vara originalet av ett sådant avtal. Krav på delfördraget flyter ut ur konstnormerna. 615, 617,618:

SUBAREND Vad är det

Leveransperioden kan inte gå utöver ramen för huvudleasiet.

 1. Subblease-reglerna är föremål för villkoren för hyresavtalet och bör inte strida mot honom.
 2. Uppsägningen av hyreskontraktet medför oundvikligen uppsägning av utbyte. I det här fallet är det värt att förnya hyran direkt med fastighetsägaren;

Om det primära hyresavtalet är obetydligt, förekommer liknande rättsliga konsekvenser för subleaster, oberoende av villkoren för sublease.

Speciella fall

Förändringen av fastighetsägaren behåller hyreskedjan "och villkoren i avtalet.

När det gäller hyresavtal från hyresgästens liv, flyttar alla rättigheter mot juridiska arvingar till återstående tidpunkt för kontraktet.

Den andra regeln är inte tillämplig om grunden för renoveringen gjordes av tidigare kvaliteter. Till exempel tog musiken bort rummet under inspelningsstudio eller en professionell fotograf organiserade ett studiofoto.

Efter deras död kommer arvtagare som inte har specifika färdigheter och förmågor sannolikt att vägra att bära byrån av hyresbetalningar.

Ladda ner i Word [37.50 KB]

 • Viktiga villkor för sublease
 • Bristen på ett avtal som fastställts av lagen är svårt att kalla fördelen. Tvister med hyrda kommersiella fastigheter händer helt och i närheten.
 • Tja, om situationen kan lösa det "fredliga" sättet. Men om det kommer till domstol, bestäms resultatet med villkoren för transaktionen. Dokumenteras.
  • För domstolen är det endast viktigt att kontraktet om utbyte av icke-bostadslokaler, vars urval omfattar:
  • Uppgifter om avtalets överenskommelse.
  • Villkor för fastighetsöverföring, mål;
 • Detaljerad beskrivning av objektet:
  • Rumstyp - Byggnad, Rum, Lager eller Kontorsutrymme;
  • Specifikationer - Område, Funktioner för planering, Utrustning;
  • Juridisk / Faktisk platsadress;
 • Uthyrning, inklusive:
 • faktiskt betala för användningen av området;

Gemensamma betalningar (ljus, vatten, uppvärmning, etc.).

Kommunikationskostnader (telefon, internetlinje);

 • Övriga betalningar enligt parternas eget gottfinnande
 • Detaljer och signaturer.
 • Strukturen i underbokskontraktet
 • Overimena-dokumentet överensstämmer med det övergripande systemet för uthyrning av icke-bostadslokaler:
 • Dokumentets namn, antalet avtal på flera substanser, datumet för ingåendet av avtalet.

Den inledande delen är de uppgifter som parterna i transaktionen, registret över samtycke från hyresgästen att överföra lokalerna till tredje part.

Huvuddelen (tabell 1); Slutbestämmelser - Force Majeure-situationer är reglerade, juridiska personer tyder på organisationens krav.
signaturer av parterna. Bord 1.
 • Beskrivning av ämnet för transaktionen
 • En ersättning som inte är bostadshus karaktäriseras som ett separat föremål. Den mottagande parten bör vara uppmärksam på närvaro av brister och insistera på införandet av sådan data i beskrivningen.
 • Leasingvillkor med tydlig definition av rättigheter och skyldigheter för deldeltagare

Hyresvärd åtar sig -

 • förmedla egendomen att använda sublender under hela kontraktet.
 • tillhandahålla fri tillgång till den andra sidan i ett icke-bostadslokaler;
 • Instruera sublendatorn om funktionerna i rummet, platsen för kommunikation, platsen för evakueringsutgångar.
 • Den mottagande personen åtar sig
göra betalningar på accepterad grafik och order; ta för att använda objektet och skicka det i rätt skick
säkerställa objektets säkerhet Använd rummet för direkt avsedd.
Reglering av avvecklingsverksamhet Storleken, strukturen och hyresperioderna bestäms. Det är nödvändigt att förutse möjligheten och villkoren för förändring av betalningar.
 • Ansvar enligt överenskommelse
 • Åtgärder av påverkan är etablerade i icke-kommande villkoren för sublease.
Uppsägning och uppsägning av kontraktet Avbeställningssituationer av subleases anses:

i strid med de antagna reglerna

I händelse av oemotståndliga situationer.

Förmåga att ändra villkoren i kontraktet

 • Om avtalet inte föreskriver justeringen av underrättsliga reglerna kan du ändra något efter registrering av hyresrätten i domstol.
 • Genom avtal om personer kan ytterligare regler ges eller flytta sig från standardformuläret. Men betydande information kommer säkert att ingå i villkoren.
 • Registrera kontraktet
 • Vi kommer att påminna, den statliga hyresfastigheten bedrivs under 12 månader. Förfarandet utförs enligt den allmänna algoritmen. Ett uttalande skickas till RoseStra-divisionen på platsen för lokalerna.
 • Subares kontrakt (2 exemplar);

Juridiska handlingar om objektet: Kadastriska uttalanden, pass, om emitterat äganderätt

Beståndsdelar för organisationer, IP eller Passport - för PIZ. personer;

fullmakt för företrädare för juridiska personer

Med samtycke från ägaren till sublease (eller leasingavtal med en översituationsbeslut).

 • Detta är standarden. Ibland kan ytterligare papper krävas. Till exempel tillstånd från vårdnad om objektet tillhör minderåriga / oförmögen ägare.
 • Ladda ner i Word [67.50 KB]

Överföring av rummet

Avtalet fastställer gränserna för parternas rättigheter och skyldigheter, varaktigheten av leveransen. Grunden för överföringen av lokalerna betraktas emellertid som en handling av mottagning / överföring kompletterad med följande papper:

Techplan av lokalerna; SUBAREND Vad är det SUBAREND Vad är det

Kom ihåg att skatteflykt faller under administrativt och straffrättsligt ansvar. Schema av ingenjörs- och kommunikationsnät.

Utan det här paketet av dokument förvärvar inte suplease rättslig kraft. Lagen måste karakterisera det faktiska tillståndet för bostadslokaler före verksamheten.

I rättsligt förhållande till fastighetens sublease - en svår affär med deltagande av ett brett utbud av personer: en hyresvärdare, hyresgäst och sublendatorer. Trots den universella motvilja för "pappersframställning", kommer endast ett kompetent samlat avtal med tillämpningen av ett fullständigt paket med dokument att skydda parterna från missförstånd och tvister.

Hur man utfärdar ett subleaseavtal för bostadslokaler - Prov och regler Länk till huvudpublikationen

https://freelawyer.guru/grazhdanskoe/dogovor-subarendy-pomeshheniya.html. Prov av kontraktsutdelningen av icke-konkurrensen av 2019 mellan IP, LLC, individer

Med exemplen på kontraktet av subleas av icke-bostadslokaler kan du läsa nedan.

SUBAREND Vad är det

Sublease

- Överföring av leasing till en tredje part med samtycke från ägaren av bostadshus.

 • Video.
 • I det här fallet har hyresgästen rätt att vidarebefordra enbart en del av de ockuperade områdena. Ett sådant alternativ används ofta av entreprenörer som ägde ägaren till ett ganska stort rum till en fast låg kostnad och distribuerad till flera områden att hyra. Då har hyresgästen rätt att ingå ett kontrakt av sublease och få materialförmån för det.
 • Vad säger lagen?

När det gäller de subleases finns det normer i civillagen i artikel 615, som hävdar att fastighetsmäklare har rätt att

Ge egendom att använda gratis;

donera helt eller delvis i sublease;

Överför till hyresgäster till tredje part.

En önskan om en fysisk eller juridisk person som har rätt att hyra på det relevanta kontraktet är inte tillräckligt att tilldela. Normer i artikel 2 i art. 615 av den ryska federationens civilkode behöver vara säker på att utnyttja detta samtycke från ägaren av lokalerna. Med sin frånvaro kommer transaktionen inte att vara giltig och inte föremål för statlig registrering.

 • Men in i leasingavtalet kan du lägga till ett objekt om möjligheten att passera torget eller deras del till sublease.
 • Transaktionsavtalet mellan två och fler personer är ett dokument där alla de viktigaste bestämmelserna i parternas interaktion bör fastställas, med undantag av dubbel tolkning och missförstånd av viktiga poster.
 • Den stränga formen av avtalet fastställdes inte enligt lag, så parterna borde självständigt sammanställa och underteckna. Tidigare är det nödvändigt att muntligt diskutera alla transaktionens ögonblick och sedan ordna dem skriftligen.
 • Ett kontrakt med icke-bostadsutbyte måste innehålla följande data:
 • Ansvar för underlåtenhet att uppfylla de villkor som föreskrivs i kontraktet.
 • datum och plats för utformning
 • Data om var och en av parterna kan de vara juridiska och individer.
 • Den exakta och mest fullständiga informationen om kontraktets syfte indikerar den exakta postadressen, det totala området och andra väsentliga parametrar som hjälper till att identifiera det bland liknande.

varje parts rättigheter och skyldigheter Kostnad, tidsfrister och betalningsform

full del av parterna;

 • Signaturer.
 • Bilaga till fördraget
 • Det kan vara medgivande från ägaren om tilldelningen av hyresavtalets rättigheter och överföringslagen av bostadslokaler.

Det är viktigt att klargöra stunderna när det gäller subarentkontraktet:

Kontraktet träder i kraft endast från dagen för registrering. Annars kommer tillstånd att hyra lokaler av en tredje part inte ha rättslig kraft.

Alla kontrakt för en period på mer än 12 månader är föremål för statlig registrering.

Termen under det sublease-fördraget kan inte vara större än under leasingavtalet.

Dokumentet utökas inte automatiskt efter det att den angivna perioden upphör att gälla för att förnya det nya avtalet.

 • Låt oss bo på rättigheter och skyldigheter för varje del av transaktionen. De kräver separat uppmärksamhet.
 • Ansvaret för denna del är tillhandahållandet av icke-bostadslokaler i en stat som är lämplig för drift. Du bör överväga det ögonblick då den del av torget passeras. Om den allmänna har en anslutning till kommunikation: vatten, avlopp, el, värme, ska det också ha tillgång till dem eller har inga parter enligt överenskommelse. Denna nyans är ordinerad separat.
 • Hyresgästen är skyldig att bekanta sig med supensbanan med vägarna för evakuering, liksom reglerna för det interna schemat som verkar i detta bostadslokaler.
 • Parterna kan hänföras till rättigheterna:

Genomföra inspektioner av överensstämmelse med villkoren i avtalet, som utförs i närvaro av sublender och endast under arbetstiden.

 • Kravet på att lämna in dokument som bekräftar vilken typ av områden som överenskommits i kontraktet,
 • Utför nuvarande och kapitalreparationer i icke-bostadslokaler som överförs till det sublease, som tidigare anmält kontraktet av kontraktet minst 30 dagar innan de började. Under reparationsperioden kommer subtenanten inte att kunna utföra sin verksamhet, så avgiften för denna period bör inte debiteras.
 • Installera operationen och användningen av icke-bostadsområden på helger och helgdagar.
 • Uppgifterna för denna del av kontraktet omfattar:
 • Användningen av områden som endast erhållits för de syften som inrättats av kontraktet.

Överensstämmelse med tekniska och brandstandarder;

Eliminering av effekterna av nödsituationer, ersättning för skador på grund av sina egna handlingar.

 • Tidig betalning av hyran om de villkor som föreskrivs i kontraktet.
 • Meddelande om hyresgästen om tidig uppsägning av kontraktet senast 30 dagar.
 • Det här är de viktigaste ansvarsområdena, båda parter kan expandera listan. Dessutom är det nödvändigt att ange rätt eller frånvaro av möjligheten att en sublendator gör konstruktiva förändringar i rummet.

SUBAREND Vad är det

Subblease-fördraget fastställer ofta särskilda villkor som skyddar båda parternas intressen. Till exempel kommer oskiljaktiga förbättringar i ämnet för kontraktet att vara hyresgästens egendom.

Det första kontraktet är mer detaljerat och föremål för statlig registrering, den andra kortfristiga och universella fången i mindre än ett år.

Ladda ner formulär:

Det slutförda urvalet av kontraktsundersökningen av icke-kursiella lokaler mellan IP och IP:

SUBAREND Vad är det

Subblease-fördraget fastställer ofta särskilda villkor som skyddar båda parternas intressen. Till exempel kommer oskiljaktiga förbättringar i ämnet för kontraktet att vara hyresgästens egendom.

Ladda ner

SUBAREND Vad är det

Subblease-fördraget fastställer ofta särskilda villkor som skyddar båda parternas intressen. Till exempel kommer oskiljaktiga förbättringar i ämnet för kontraktet att vara hyresgästens egendom.

Kontrakt för fri användning av icke-bostadslokaler

SUBAREND Vad är det

Åtgärdsåtgärd - Överföring av icke-bostadslokaler

 1. En sändarlakt av icke-bostadslokaler kan fästas på kontraktet, vars form kan hämtas nedan:
 2. Prov av mottagningsakten och tillemskiljan till utsläpp av icke-bostadslokaler:
 3. Ladda ner handlingen att ta emot överföringen av flera icke-bostadslokaler
 4. Vi listar ett antal "ubåt" transaktioner och risker i samband med dem.
 5. Vid ingåendet av kontraktet är Sublepenter ganska svår att insistera på hans redaktionskontrakt. Huvudavtalet kommer att vara det ursprungliga avtalet och hyresgästen. Därför måste den senare hålla sig till de villkor som ägaren fastställt. I det här fallet är sänkaren lämpligt att begära det ursprungliga fördraget och utforska det.

Kom ihåg att skatteflykt faller under administrativt och straffrättsligt ansvar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt uttrycket för uthyrning av icke-bostadsområden. Om delavtalet kommer att ange slutdatumet senare, då för den andra sidan finns risker. Därför bör dokumentet undertecknas med en term senast dagen för leasingavtalet.

Användningen av lokaler för avsedd ändamål är en annan viktig punkt. Risker kan uppstå om det är önskvärt att ta områden för kontorsutrymme och sluta ett lagringsavtalsavtal. Begär det tekniska passet för hyresgästen och ange, för vilka ändamål som det kan användas.

Var noga med att komma överens om ägaren på överlämnandet av området i sublease. Det är bättre att ha ett skriftligt tillstånd eller en hänvisning till huvudavtalet med möjlighet att överföra rätten till hyresgästen. Kommunala icke-bostadslokaler måste få samtycke skriftligt. Hyresgästen har rätt att säga upp avtalet till den etablerade perioden (artikel 608 i civillagen). Det är omöjligt att utmana sitt beslut, men ett ögonblick är faktiskt i avtalet. Det är nog att gå in i straffet vid tidig uppsägning av kontraktet för hyresgästens fel. https://nedexpert.ru/kvartira/arenda-disdacha/subarenda-nezhilogo-pomeshhenija-domeshhenija-dogovor-obrazec/ Sublease icke-bostadslokaler: Hur farligt hur man gör ett kontrakt Läsid 5 minuter

Fråga en advokat snabbare. Det är gratis!

Textstorlek:

SUBAREND Vad är det

A + | A-

Subarend icke-bostadslokaler -

 1. Detta är ett koncept som innehåller många funktioner och subtiliteter. Det är att hyresgästens lokaler ska använda subarentorn under samma förutsättningar som det ursprungliga leasingavtalet föreslår. Samtidigt bör alla villkor observeras exakt på vilka ägaren överförde fastigheter att hyra.
 2. Funktioner i subares
 3. Ofta tillgodoser hyresgästerna till denna procedur, avslutar ett hyresavtal till ett fyndpris. De letar efter subleor som kommer att ta bort rummet till en högre kostnad. Och prisskillnaden blir en extra inkomst för dem.

Möjligheten till sublease regleras av artikel 2 i art. 615 Civilkod. I enlighet med den här artikeln kan hyresgästen komma med ett hyrd föremål med någon av följande metoder:

Passera rummet delvis eller helt och avslutar det närmaste avtalet.

passera rummet i fri användning

Överför rätten att hyra till ett fysiskt ansikte eller en annan organisation.

 • Hyresgästen har rätt att passera rummet helt eller bara en del av det, ha markerat området för sublender. Det är typiskt för kontor eller kommersiella lokaler när rummet är för stort och är inte fullt involverat.
 • Kontraktet om utbyte av bostadslokaler kan ingås inte bara mellan företag eller entreprenörer. Avtalet får slutsats och med en individ. För att göra detta är det nödvändigt att informera ägaren till rummet. För att förenkla förfarandet är det möjligt att i förväg inkludera i det ursprungliga leasingavtalet om möjligheten att överföra rummet till en tredje part till den nuvarande.
 • Villkor för att tillhandahålla lokaler i sublease
 • I det här fallet ingås i detta fall ett avtal på samma villkor som förekommer i leasingavtalet. Det är viktigt att följa följande:

Varaktigheten av sublease kan inte överstiga hyresperioden.

I händelse av slutförandet av avtalsförpliktelserna mellan hyresgästen och ägaren, förnya avtalet med ägaren av hyresgästen krävs.

I leasing- och sublease-kontrakten måste innehålla samma villkor som rör möjligheten att reparera lokalerna.

Utöka det sublease-fördraget kan inte förnyas, men det kan förnyas om hyresavtalet förnyas.

Om tidsfristen för utfärdande av ett kontrakt är minst 12 månader, måste det vara registrerat i RoseStra-kropparna.

SUBAREND Vad är det

Denna procedur innebär en besvär på fastigheter i form av ett leasingavtal och sublease fram till slutet av avtalsförpliktelserna.

Om rummet säljs, måste den nya ägaren vänta på slutet av inte bara uthyrning, utan också subleases. Om kontraktet är under en period på upp till 1 år kommer det inte att behöva registrera sig.

Ladda ner ett enkelt kontrakt av sublease icke-bostadslokaler (prov) Dubbla

 1. Samtidigt är det nödvändigt att informera ägaren av bostadslokaler och ingå ett direkt avtal med honom. Från en juridisk synvinkel anses denna situation dubbel sublease.
 2. Risker av sublease
 3. Vad är det farligt att ingå ett uthämtningsavtal?
 4. De största riskerna finns för Sublenchor, eftersom det är den minst skyddade parten i avtalet. Men det finns farliga stunder för andra sidor av transaktionen. Du kan välja följande nyanser:

Få ägarens samtycke till sublet. Om ägaren inte informerar och leasingavtalet inte innebär den efterföljande leveransen av lokalerna, kan avtalsförbindelser avbrytas.

Kontraktet är föremål för obligatorisk registrering, om det är en period på 1 år. I det här fallet, beläget för fastigheter, som kan skrämma potentiella köpare i händelse av försäljning.

SUBAREND Vad är det

 • Subaresavtal överstiger leasingperioden. I det här fallet förlorar kontraktet rättslig betydelse. I enlighet med den ryska lagstiftningen bör det vara mindre eller lika med leasingperioden. Vid avslutande av avtalet bör du begära en kopia av det primära leasingavtalet.
 • Risken för icke-betalning. Om Subarentor kommer att fördröja betalningar eller sluta göra dem, måste du självständigt betala dem till ägaren. De flesta av leasingavtalen från icke-bostadslokaler tyder på att avtalen upphör om betalningen är försenad mer än två gånger i rad.
 • Om Subarent-kontraktet ingicks tidigare än hyresavtalets datum, redovisas denna transaktion som obetydlig. Samtidigt blir dokumentet ogiltigt av båda parter.
 • Vad ska du tillhandahålla?

hyreskontrakt;

Subaresfördraget;

Kom ihåg att skatteflykt faller under administrativt och straffrättsligt ansvar. Skriftligt samtycke från ägaren

Extrahera från EGRN, vilket indikerar ägaren av fastigheter och etablerade belopp.

I det senare fallet är förekomsten av börda särskilt viktigt om kontraktet ingås under en period av mer än ett år. Närvaron av ett leasingavtal och subleases tillåter dig att verifiera de viktigaste villkoren i avtalet. Om de har allvarliga motsättningar är det bättre att överge undertecknandet av dokumentet. Annars kan problem med ägaren uppstå, vilket inte var överens om vissa åtgärder i förhållande till sin fastigheter.

Som ett resultat, i slutet av Subarenteavtalet finns det vissa risker. För att undvika dem måste du veta vad som är detta avtal och hur man skyddar dig från negativa konsekvenser.

https://law03.ru/finance/article/subarenda-nezhilogo-pomesheniya

 • Sublease icke-bostadslokaler
 • Subriker av icke-bostadslokaler - ett fenomen där hyresgästen ger rummet, som själv tar bort, till en tredje part.
 • Det hänvisar till ovannämnda typ av rättsliga relationer. Ägaren till fastigheten och hyresgästen utgör och avslutar ett nytt kontrakt med en annan individ eller juridisk person. Läs mer om Subarend i detta material.
 • Till icke-bostadsobjekt som kan överlämnas till sublease inkluderar:
 • Lager;

garage;

workshops;

kontor;

Halls, etc.

Notera!

Subleaset av icke-bostadsstruktur eller en del av det är endast möjligt med samtycke från ägaren till detta rum.

Transaktionen kan erkännas som olagligt, om det endast ägde rum med en hyresgäst och en tredje parts deltagande, utan utan att informera ägaren.

 • Tidigare för personer som avslutade subleaseavtal fram till 2012 förenklades beskattningen. Nu är skattesystemet vanligt för dem.
 • För denna typ av verksamhet tillhandahålls en separat kod från den allriska klassificeraren för ekonomisk verksamhet (Oked 2) - 68.20.2.
 • Så kan det se ut. Ett kontrakt utarbetas genom vilket lokalerna eller en del av det ger upp för pengarna. För det första kan partnern hyra ett objekt eller en del av ägaren, och sedan utföra en affär med en annan fysisk eller juridisk post, vilket passerar de icke-bostadslokaler för ett större belopp. Men samtidigt är det nödvändigt för ägarens samtycke.

Detta är vad referenserna är utrustade:

SUBAREND Vad är det

Överför ett icke-bostadsrum för fri användning.

passera objektet helt eller delvis i sublet

Överföra eller sälja dina rättigheter till en tredje part.

 • Hållbara lokaler Subres
 • Detta dokument skrivs skriftligen. Samtycke från alla parter är nödvändiga. Om han lyckades nå, sedan ägaren, hyresgästen och sublenderet satte sina signaturer under kontraktet.
 • Först kan kontraktet vara preliminärt, och när alla frågor är avgjorda kan du göra en slutgiltig
 • Detta är vad som ska ingå i avtalet:
 • Information om var rummet är beläget (adress);

För vilka ändamål är denna struktur;

 • Objektets totala yta
 • Den tidsfrist för vilken detta dokument ingås
 • order, betalningstid.
 • Ibland måste du bifoga följande dokument till ett modellavtal:

SUBAREND Vad är det

Cadastral Pass

Act of acceptans / idrifttagning

Certifikat för statligt registrering av icke-bostadslokaler

Protokoll av meningsskiljaktigheter och samordning av dessa meningsskiljaktigheter.

Prov av kontraktsubstansen av icke-bostadslokaler

DOGOVOR-SUBARENDI-NEZHILOGO-POMESHENIYA.DOCX ≈ 17 KB

Vi rekommenderar inte att du utarbetar ett dokument själv. Kontakta en advokat!

 • Ladda ner prov
 • Registrering av kontraktet
 • Om det här dokumentet är mer än ett år, måste du registrera det. Endast efter det här proceduren kommer det att träda i kraft, och först då kan subletatorn att kunna använda det här objektet.
 • För statlig registrering behövs sådana dokument som:

garage;

SUBARES kontrakt (skript) och dess kopia, certifierad notarized;

dokumentet från ägaren där han uttrycker sitt samtycke till sublease;

Beslutet från Yurlitz-företagen som deltar i transaktionen, om det föreskrivs i lag eller stadgan för denna organisation.

Fullmakt, som ger rätt att ingå ett avtal av en auktoriserad representant för en eller flera parter.

Inte bara originalet av dessa dokument, men också kopior behövs. De kan försäkras notariellt eller sätta signaturer av alla parter som är involverade i denna process.

Bokföring

Denna typ av verksamhet innebär beskattning av en inkomst på 13% av detta belopp. Hjälpformulär 3-NDFL tillhandahålls i skatten varje år, det måste ske fram till den 30 april, och skattebeloppet betalas till den 15 juli.

Jurlso, med ett förenklat skattesystem, bör betala 6% av skatten. Det är viktigt att korrekt upprätthålla redovisningsrapporter, i tid för att lämna in handlingar till skatteinspektionen. De som försöker undvika betalning av obligatoriska avgifter kan ha rätt till administrativt ansvar.

Kom ihåg att skatteflykt faller under administrativt och straffrättsligt ansvar. Violatorer måste betala böter, vilket i de allvarligaste fallen kan nå en halv miljon rubel

Och med skadliga kränkare hotar straffrättsligt ansvar. För en sådan handling föreskriver lagen ett straff i form av fängelse.

SUBAREND Vad är det

Lagen föreskriver förfarandet för att ingå ett subleaseavtal. Det är nödvändigt att anmäla ägaren att hans hyresgäst vill förmedla det observerade objektet till en annan person. Det är nödvändigt att ordentligt sammanställa ett kontrakt, för att genomföra bokslut, i tid för att överföra dokument till skatten.

Ägare, hyresgäster och sublendatorer av bostadslokaler behöver känna till sina rättigheter och skyldigheter. Om redovisnings- och skatterapporteringen orsakar svårigheter är det bättre att förmedla befogenheterna till förberedelserna av papper till fackmannen på området.

https://proved.ru/journal/subarenda-nezhilogo-pomeshcheniya/ Alla subtiliteter av utformningen av sublease av icke-bostadslokaler

Denna typ av överenskommelse har ett antal funktioner jämfört med hyresavtalet. Vad ska jag uppmärksamma och hur man ska göra ett kontrakt? Var och hur man registrerar? Så låt oss fortsätta att överväga alla frågor.

Kära läsare! Våra artiklar berättar om typiska sätt att lösa juridiska problem, men varje ärende är unikt. Om du vill veta

Så här löser du exakt ditt problem - kontakta online-konsultformuläret till höger eller ring +7 (499) 938-51-36. Det är snabbt och gratis!

 • Om kärnan i denna typ av överenskommelse
 • Under sublet är det nödvändigt att förstå överföringen av en redan hyrd lokaler för att använda tredje part mot en avgift. Från ett vanligt leasingavtal skiljer sig åt det
 • Som hyresvärd är det inte ägare till bostadslokaler, men dess hyresgäst.
 • Icke-bostadslokaler av följande typer sänds till sublease:

Industriella lokaler.

Lager för varorna. Outlets.

Kontor.

Överföringen av hyrda icke-bostadslokaler till sublease utförs i de fall där ägaren av ett stort komplex av kontors- och / eller produktionsbyggnader hyrs under en lång tid stor fastighetssektorer, och deras hyresgäster ordnar leverans av enskilda enheter av lager eller kontor till individer.

Referens!

 • Subleaseavtalet tillämpar samma krav om det ordinarie leasingavtalet, om detta inte strider mot civilrätten och villkoren i det grundläggande kontraktet (punkt 2 i art. 615 i den ryska federationen).
 • Under den grundläggande betyder ett avtal, vars ämnen är ägare till en bostadsbyggnad eller lokaler.

Huvudförhållanden Överföringen av hyrda icke-bostadslokaler i utbytet till tredje part är möjlig i två fall:

 • Om det huvudsakligen finns leasingavtal från det relevanta föremålet.
 • I närvaro av ett separat tillstånd från fastighetsägaren.
 • Ägarna av stora icke-bostadsliga fastighetskomplex när de hyrs till sådana komplex eller deras delar indikerar i huvudavtalet inte bara möjligheten att överföra utrymme i sublet, men också
 • Betydande stunder av en sådan överföring:

Maximal och minsta kostnad för sublease.

Kategorin av sublagare som får överföra områden som ska användas.

Förfarandet för att lösa tvister.

Order av överföring av lokaler. Icke-bostadsområden kan inte överföras till sublease under en period som överstiger termen för det grundläggande leasingavtalet (artikel 2 i art. 615 i den ryska federationen).

Hyresavtalet med rätten till sublease av icke-bostadsfastigheter är att sätta separata områden i sublet och inte föreskriva anmälan av ägaren till varje handling av överföring av en del av fastigheten i underkastelsen. Parter i avtalet

Dela träd kan fungera som individer och organisationer. Subletoder fungerar ofta som en juridisk person, och den sublenchor kan vara både en organisation och en egenföretagare.

 • På en anteckning!
 • En individ, som går med i ämnet enligt Subleaseavtalet, bör ha en licens för vilken den planeras att använda icke-bostadsområde.
 • Vid avslutande av en affär mellan juridiska personer i kontraktet
 • Du måste dessutom ange följande data:
 • Information om extrakt från en införlivande för varje ämne av transaktionen, vilket är en juridisk person.

Uppgifter om tillstånd för genomförandet av planerade aktiviteter - för sublendatorn.

Detaljer om det tekniska passet för de lokaler som överförs till sublease.

Bankuppgifter för parterna. Fullständiga föremål och juridiska adresser för parterna.

 • Det är nödvändigt att ta hänsyn till att representanten för subtenantorns sida, som är en juridisk person, måste ha tillåtelse att begå en subtenna-handel på organisationens vägnar, med utskrift och underskrift av huvudet, vars namn anges i Certifikatet från Egrul.
 • Viktiga förhållanden
 • För att undvika meningsskiljaktigheter, när de avslutar ett avtal om utbyte av icke-bostadsområden
 • Det är viktigt att uppmärksamma följande saker:
 • Beskrivning av rumskategorin och dess syfte.

Frekvensen och metoden att göra betalningar.

Förfarandet för att eliminera eventuell skada eller förstörelse. Ansvar för att betala verktyg och tjänster.

Överensstämmelse med tredje parts rättigheter.

Hyran är tillfällig användning av fastigheter för en viss avgift. De rättsliga förbindelserna genererar inte äganderätten. KONTRAKTEN AV SUBBLEAS AV UNDER BESTÄMMELSER ÄR ATT RELECTERA det hyrda objektet. Transaktionen har ett antal funktioner: Innan en hyresgäst som har befogenhet att överföra hyresområden till delaren finns det ansvar att följa efterlevnadens överensstämmelse med de avsedda lokalerna. Till exempel, i kontorsbyggnaden är det omöjligt att överföra enskilda rum för att organisera mat.

Datum för betalning av betalningar för sublease måste föregå datum för de viktigaste betalningarna Skickas till ägaren, och betalningsperioderna för grundläggande och subleaseavtal bör vara desamma för att undvika det försenade och permanenta av penna.

 • Det är nödvändigt att ange kontraktet som ansvarar för att eliminera de uppdelningar och förstörelse som uppstår vid lokalisering av lokaler, liksom delarens ansvar för att dölja bristerna i syftet med avtalet.
 • När den är skadad av fastigheter som ger upp till det sublease, material och civilansvar till ägaren av denna egendom, utförs hyresgästen för det grundläggande kontraktet till fullo (punkt 2 i art. 615 i den ryska federationen) .
 • Ett betydande villkor är också den subtenants skyldighet att följa rättigheter för offentlig serie vid användning av rummet och inte göra det svårt att få tillgång till deras egendom till tredje part.

Denna situation hänvisar:

Till de passande kontoren.

Lager övergavs till flera individer. Shoppingpunkter placerade i den allmänna byggnaden.

 • Om lokalerna tillhör flera ägare, är det skriftliga medgivande av var och en av dem nödvändigt för överföring av icke-bostadsområde till tredje part, annars kan det här ogiltiga avtalet erkännas som ogiltigt.
 • Typiskt fördrag
 • Ett typiskt urval av Subleaseavtalet utarbetas, baserat på bestämmelserna i det grundläggande kontraktet med ägaren av fastigheter utanför bostadsområdet och
 • Det måste nödvändigtvis innehålla följande avsnitt:
 • Allmän.
 • Rättigheter och skyldigheter för varje ämne av avtalet.

Priset på transaktionen och förfarandet för beräkning. Ansvar för parter och tvistlösning.

Kom ihåg att skatteflykt faller under administrativt och straffrättsligt ansvar. Villkor för förlängning och uppsägning.

Regler för förändringar.

SUBAREND Vad är detExtrahera från EGRN, vilket indikerar ägaren av fastigheter och etablerade belopp. Beroende på syftet med lokaler och egenskaper i ett specifikt avtal kan ytterligare sektioner läggas till skyldigheterna för betalning av verktyg och fördelningen av sådana betalningar mellan ägaren, hyresgästen och den badare. För subaresavtalet enligt lag är möjligheten tillåtet för fri användning av föremålet för suplease, men det bör komma ihåg att

Tjänster för gratuetisk överföring av egendom som ska användas är föremål för inkludering av moms. https://svoe.guru/nezhilaya-sobstvennost/nezhiloe-pomeshenie/Arenda-nezhiloe-pomeshhenie/subarenda.

 • Vad du behöver veta om sublease icke-bostadslokaler
 • - Leverans av anläggningen att använda en tredje part med samtycke från ägaren av fastigheten. En sådan transaktion utfärdas i enlighet med bestämmelserna i Ryska federationens lagstiftning, det kan emellertid i sig vara ökade risker för alla deltagare i avtalet.
 • P. 2 Art. 615 av Ryska federationens ryska federation

Ställer in möjligheten till sublease. Det är tillåtet:

Helt eller inte helt och hållet passera objektet genom att utfärda ett utgivande avtal Överför objektet till fri användning. Överför uthyrning rätt till en fysisk eller juridisk person, liksom en entreprenör.

Den delvisa leveransen av sublease-lokalen används för kontor eller kommersiella lokaler, om det hyrda området är stort, och dess vissa del är oanvänd. Vanligtvis är sublet av icke-bostadslokaler organiserad för :

 • Vinstvinst
 • : Hyresgäster slutar ett avtal med ägaren på gynnsamma förutsättningar för sig själva och hitta sedan sublagare som tar bort objektet till ett dyrt värde. Hyreskillnad är källan till extra inkomst för huvudrätten.
 • Måste observeras
 • Följande villkor Leasingperioden bör inte vara mindre än den sublease varaktigheten. Om avtalsförpliktelserna mellan ägaren och hyresgästen är färdiga är det nödvändigt att renera kontraktet med hyresgästens ägare.

I hyres- och subletfördrag måste villkoren för reparation i lokalerna vara liknande.

Subegrada kontrakt

 • Det är omöjligt att förlänga
 • - Det kan bara förnyas om huvudavtalet förnyas.
 • För att ingå ett utformat avtal är det nödvändigt att få tillstånd från ägarens ägare. För att förenkla proceduren rekommenderas det att i hyresavtalet ange möjligheten att en hyresgäst passera ett objekt till det utgivna.
 • Kontraktets text ska ange följande uppgifter:
 • stad, datum för kompilering;
 • Information om hyresgästen och sublendatorn (fullständigt namn);
 • Kontraktsämne: Objektområde, adress;
 • Parternas ansvar (till exempel informerar sublendatorn om alla hyresgästens uppgifter framför ägaren).
 • Kostnaden för subleaser, villkoren för överföring av betalningar (datumet, förfarandet för ändringen av beloppet).
 • Parternas ansvar

Subblease-fördraget fastställer ofta särskilda villkor som skyddar båda parternas intressen. Till exempel kommer oskiljaktiga förbättringar i ämnet för kontraktet att vara hyresgästens egendom.

Kontraktets löptid, villkoren för avbokning (inklusive tidigt)

Ytterligare bestämmelser, inklusive särdragen i reglering av kontroversiella och konfliktsituationer.

Juridiska adresser och uppgifter om parterna

 • Subsidatorsignatur och hyresgäst.
 • I händelse av att subleaseavtalet är utarbetat under en period av 1 år, är det föremål för registrering i Rosreestre. När man säljer lokaler kommer den nya ägaren att behövas för att vänta när giltigheten av hyres- och uthyrningsfördragen kommer att sluta. Om det subleaseavtalet exekveras i upp till 1 år är det inte nödvändigt att registrera det. Subleasen kan leda till följande biverkningar.
 • Om objektägaren inte var informerad om Subarend, och leasingavtalet inte gav detta tillstånd kunde det avtalsförhållandet mellan Sublender och hyresgästen avbrytas.
 • Om kontraktet ingås för en period av 1 år, är det föremål för obligatorisk registrering, som ställer på objektet
 • Burning

- Som ett resultat, om du vill sälja fastigheter, kan ägaren möta problem när du söker efter köpare.

 • Om giltigheten av subleaseavtalet överstiger hyresperioden för hyran, är det första avtalet erkänt rättsligt ogiltigt.
 • Det finns risk för ersättning, som ett resultat av vilket hyresgästen kommer att möta svårigheter att uppfylla de ekonomiska skyldigheterna till ägaren. I händelse av att subarendatorn mer än 2 gånger i rad försenade betalningen, avslutas kontraktet med det.
 • Om Subblepenny-kontraktet ingås innan det utfärdar ett leasingavtal, redovisas det första dokumentet som obetydligt.
 • Potentiell underremission rekommenderas att bli ombedd att tillhandahålla:
 • fotokopi av leasingavtalet

Skriftligt tillstånd från objektets ägare

Ett extrakt från EGRN, som innehåller information om ägaren och besväret.

 • Inkomsten av individer från leverans av ett föremål i sublease är föremål för beskattning vid NDFL-hastigheten på 13%. Deklaration 3-NDFL skickas varje år till den 30 april. Skatter betalas till den 15 juli i det aktuella året.
 • Juridiska personer betalar 6% på USN. Men entreprenörer kan stöta på behovet av att göra andra försäkringspremier.
 • När skatteförpliktelser undviks finns det risk för att möta administrativt eller straffrättsligt ansvar i form av böter på 500 tusen rubel eller fängelse i 3 år.
 • Redovisningsledning vid delfördraget:

DT 1030 kT 3510 Vid mottagandet av förskottsbetalning på dess summa;

Dt 1210 kt 6010 i mängden av arbetsakten som tillhandahålls / tjänster;

DT 1210 kt 3130 per summan av moms;

DT 3510 KT 1210 - Överlappande mängden fordringar för leasingavtal.

Kom ihåg att skatteflykt faller under administrativt och straffrättsligt ansvar. Ägaren till objektet kan vara de kommunala myndigheterna. Subarend är tillåtlig i denna situation - men endast med sitt samtycke och mottagande av signaturer av tjänstemän.

Leave a Reply

Close