Hur man beräknar kvadratgolvmätare? - På huvudkonstruktionen av hus

Hur beräknar du torget på golvet? - Handbok av hemmästaren

En manuell metod för att beräkna hur man kan ta reda på golvområdet tar längre tid än vad som beräknar den redan befintliga byggkalkylatorn, men det gör det möjligt att lära dig mer exakta resultat.

I vilka fall behöver du ta reda på torget i bostadslokalerna? Sådana beräkningar utnyttjas när de ersätter den gamla golvbeläggningen för en ny, de utför en svart cigarettbräda, organisera det "varma golv" -systemet, isolera den horisontella överlappningen av byggnaden eller ökar vattentätningen, utföra ombyggnad av rummet. Om rummet har en ordentlig geometrisk form är det väldigt enkelt att bestämma sitt område. Ganska bredden på rummet multiplicerat med dess längd. Men vad om rummet har en icke-standardformulär eller kännetecknas av komplex geometri?

Vad ska mätas?

Mäta rummets driftsparametrar, och sedan rita räknas korrekt, under kraften hos en person som inte har tillräcklig erfarenhet av teknik. Det viktigaste är att visa noggrannhet under arbetet och beväpnat med exakta mätinstrument. De exakta mätinstrumenten inkluderar de som ger slutresultatet med ett minimalt relativt och absolut fel.

Utför mätningar av golvlängder med följande instrument:

 • Normal mekanisk roulette . Den billigaste mätanordningen. Det är mest lämpligt att arbeta med honom tillsammans. Formeln för anordningens fel kan hittas i GUT 7502, styrd av 102-фз daterad 06.26.08. Nackdelar med utrustning: stor felaktighet, jämfört med elektroniska analoger;
 • Elektronisk roulette . Dess arbete är baserat på ljusstrålen, i de flesta fall är det en laserstråle. Att vara i ena änden av rummet är det tillräckligt att slå på enheten, skicka strålen till önskad punkt och LCD-skärmen visas till önskat objekt. Mätenhet kan vara en meter, centimeter. Modern utrustning kan beräkna rummet i elektroniskt läge. Fördelar: Mätningshastigheten och noggrannheten, utrustningen kan självständigt beräkna torget i rummet, rouletten är bekväm att använda en person, mätnoggrannheten ligger inom 1,5-2 mm.

Specialister rekommenderas för att öka mätnoggrannheten för att mäta en rumsparameter, till exempel längd (mätmätare), 3 gånger. Resultaten erhålles för att vikas och hitta det aritmetiska genomsnittet.

Vi bestämmer golvområdet av olika geometri

Enheten för mätning av området är kvadratmeter. Området på rummet är grovt bestämt av antalet kvadratmeter som kan sättas på golvet. Emellertid är golvets geometri inte alltid den rätta fyrkantiga eller rektangulära formen, och därför beräknas kvadratmeter i varje fall användningen av olika formler.

Hur man korrekt beräknar golvområdet i lokalerna av olika geometri:

 1. Rummet har rätt geometri där det inte finns några nischer, kolumner och andra utskjutande eller mortiseelement i inredningen. I det här fallet måste du mäta längden och bredden på rektangeln eller kvadraten. Beräkna kvadratmeter i formeln: s = h * b, där s är det önskade området, måttenheten av kvadratmeteret; h - längden på rummet, m; b är dess bredd; i fallet med en kvadrat Rummet, det är tillräckligt att bygga en fyrkant, så som längden på varje vägg i det här fallet kommer att vara densamma.
 2. Rummet har en komplex geometri. Varje komplex form i det här fallet är trasigt i några enkla. Därefter måste du mäta golvområdet (måttenhet - kvadratmeter) av varje del av rummet separat och de erhållna resultaten sammanfattas.

Om rummet har en nisch. I det här fallet är rummet uppdelat i enkla siffror. Detta är en rektangel av huvuddelen av rummet och nischens rektangel. Golvyta i varje fall bestäms separat och summeras sedan.

Om rummet har utskjutande delar. Bestäm längden och bredden på rummet (mätmätare) utan att ta hänsyn till de utskjutande delarna. Beräkna det totala arealen i rummet utan att ta hänsyn till kolumner. Ta bort mätningar från de utskjutande delarna och bestämma deras område. Från det första resultatet sker området för alla efterföljande områden av de utskjutande delarna.

Om golvformen har en typ av trapezium. I det här fallet är golvet i rummet villkorligt uppdelat i två trianglar och en rektangel. Allmänna kvadratmeter golv inomhus beräknas som det totala antalet områden i de erhållna figurerna. Och du kan använda formeln för att beräkna området i trapezoiden.

Antag att två parallella sidor av rummet är grundandet av trapezium. Icke-parallella väggar - sidor av trapezium. Från hörnet mellan den mindre basen av trapezium och dess sida till en större bas sänker linjen i rät vinkel. Det kommer att vara höjden på trapezoiden. Lär dig längden (meter).

Vi bestämmer också längden på de icke parallella sidorna av rummet.

Följande beräkningar utförs med formeln:

S = ½ (a + b) * h, var

 • S - kvadrat av önskad figur (kvadratmeter);
 • A - Större baslängd, meter;
 • B är en mindre baslängd, meter;
 • H är längden på trapezoidens höjd.

Om rummet har en halvcirkelformig sida. I det här fallet är det villkorligt dividerat med platser på rektanglar, som skiljer den del av rummet som har en kröklinjig sida eller ett segment. Därefter bestämmer omkretsens radie. Detta görs med formeln:

S = π r ^ var

 • S - Circle Square
 • π - konstant värde, utjämnar 3,14,
 • R - cirkelradie.

Om segmentet är lika med halva cirkeln, sedan det resulterande området, dela till 2, om det bara finns en fjärdedel av cirkeln i rummet, enligt det resulterande området, dividerat med 4.

Källa: https://gurupola.ru/ustrojjstvo-rmnt-p/kak-vychislit-kvadraturu-pola-v-pomeshheni.html

Hur man beräknar kvadratmeter golvformel

Verktyg för beräkningar

Reparationer i rummet kräver alltid kunskap om det exakta området på golvet, balkongen, badrummet, väggarna. Således, att veta storleken på området, kan du omyttaktigt köpa rätt mängd material och lugnt reparation. Den här artikeln, svara på frågan: "Hur man beräknar kvadratmeter?", Och hur mycket du behöver för den här tiden.

Varför gör beräkningen av området i rummet?

Motivet för att beräkna området i rummet kan fungera som en mängd olika faktorer, men för det mesta är det förknippat med reparationer i rummet. Den mest frekventa förevändningen för matematisk beräkning är:

 • Planerar det arbete som är förknippat med installationen av upphängda tak när det finns behov av kunskap om mängden material för att utföra arbete
 • Genom att installera strecktak, bör du också vara medveten om, torget för att beräkna materialresurser för reparationer
 • Färgning och shabby tak - inget undantag och kräver kunskap om mätningar, eftersom alla färgarbeten och primers analyseras med en M2
 • Wallowing väggarna i gipsskivor finns också ett behov av kunskap om väggens område i rummet
 • När arbetare är anställda, till exempel, för att skapa ett sträcktak, kommer deras räckvidd att bero på varje kvadratmeter i ditt tak!
 • Att sälja ett hus eller, som gör det, behöver du veta hur man mäter hyllans, väggar, tak.

Hur man beräknar golvområdet?

Så, hur man beräknar kvadratmeter? Den enklaste för formuleringen av fältet på golvet är ett kvadratiskt och rektangulärt hus.

För att utföra beräkningen av området i detta rum måste du mäta längden och bredden på rummet (mätt i meter) och multiplicera sedan dessa två siffror till varandra, efter att ha fått antalet intresse för oss.

Det här alternativet är inte svårt att genomföra, ingen omplacering av soffan, skåpet och andra möbler är tillräckligt - bara, överväga avståndet. Det enda problemet kommer att vara en eldstad (om det naturligtvis finns det) i det här fallet från den sista siffran, kommer det att vara nödvändigt att subtrahera S (område) på eldstaden.

Formel: S-rum = A x B, där A - Längd, B - Bredd.

Rum av oregelbunden form, representerar en mer komplex beräkning av golvet. Lägenheten har en form av en rektangel eller en torg kallas standard, men om det finns dekorativa förändringar (bågar, nischer), är beräkningen mer komplex, eftersom det kräver beräkning av siffrorna i delen i rummet.

En källa: https://reminform.com/kak-poschitat-kvadraturu-pola/

Hur man beräknar kvadratmeter Rumsgolvkalkylator

En manuell metod för att beräkna hur man kan ta reda på golvområdet tar längre tid än vad som beräknar den redan befintliga byggkalkylatorn, men det gör det möjligt att lära dig mer exakta resultat.

Vid reparation, köpmaterial behöver du veta platsen i lokalerna. De säger mer "kvadratur". Hur man beräknar rumsområdet i kvadratmeter, som för detta behöver du - vi kommer att övervägas i artikeln.

Lite teori

Hur man hittar området med olika figurer, passerade även i grundskolan. Det var länge sedan, så "uppdatering" -information kan vara användbar. Vi kommer bara att överväga vad som kan relateras till golvet. Så, låt oss börja med de enklaste - måttenheterna.

För att beräkna kvadratområdet i kvadratmeter, behöver du en penna, roulette och lite kunskapsbagage

Vad är 1 cm² och 1 m²

Området med någon figur mäts i kvadratmeter eller kvadratiska centimeter. Beteckning av CM² eller m², du kan träffa skrivande kvm, apt. Se, torget. meter, torg. Santimetrar och andra variationer.

Vad är en kvadratcentimeter

En kvadratcentimeter är en fyrkantig kvadrat på 1 cm. Om du ritar en sådan kvadrat, vars sidor är 1 cm, då är den skuggade delen (i figuren röd eller blå) och det kommer att finnas en kvadratcentimeter. Följaktligen är torget med en sida av en meter 1 m - har ett område på en kvadratmeter. Samma "Square Square". Det är, det här är ett kvadratiskt golv (eller väggar) med en sida av en meter - 1 m². På en kvadratmeter, tio tusen kvadratcentimeter: 1 m² = 10 000 cm².

Formler

Detta är vad som berörs av måttenheterna och deras överensstämmelse. Men våra lokaler, tack Gud, mer än en kvadratmeter. Hur beräknar du området i rummet? Hur många kvadratmeter i det? Vanligtvis har rummet en rektangelform, mindre ofta - torg. Det betyder att det är nödvändigt att återkalla formlerna för att hitta torget på torget och rektangeln.

Med hjälp av mycket enkla formler kan du beräkna området av rektangeln och kvadraten

Det är nödvändigt att multiplicera längden på sidan av rektangeln. Vi får det önskade området. Låt oss öva.

 1. Vi har en rektangel med sidor på 80 cm och 50 cm. Minska dessa nummer: 80 * 50 = 4000 cm². Detta kommer att vara dess område.
 2. Parter 322 cm och 300 cm. Vi får: 322 * 300 = 96000 cm².
 3. Det finns en torg med en sida av 60 cm. Dess område - 60 * 60 = 3600 cm².

När det gäller en kvadrat kan sidolängden höjas till torget - det visar sig samma sak. Men du kan inte lura ditt huvud. Det är lättare att komma ihåg att det är nödvändigt att multiplicera parterna.

Det enklaste slumret för att beräkna området i det rektangulära rummet.

Översättning av kvadratcentimeter i kvadratmeter

När vi hanterar hundratals centimeter är det bekvämare och lättare att läsa i meter. Vi vet att i en meter hundra centimeter. Låt oss lösa samma exempel, men vi kommer att översätta centimeter till mätare:

 1. 80 cm = 0,8 m; 50 cm = 0,5 m. Minska 0,8 * 0,5 = 0,4 m². Det vill säga 0,4 kvadratmeter.
 2. 322 cm är 3,22 m; 300 cm Detta är 3 m. Nu multiplicerar du de erhållna figurerna: 3,22 * 3 = 9,6 m².
 3. 60 cm är lika med 0,6 m. Kvadratiskt område med en sådan sida av 0,6 * 0,6 = 0,36 m².

Numren är mycket mindre, minns dem enklare. Och om vi vill beräkna rumsområdet i kvadratmeter mäter vi det i meter, inte centimeter. Du kan översätta kvadratcentimeter i kvadratmeter. Som redan talat innehåller en kvadratmeter tio tusen kvadratcentimeter.

Kvadratcentimeterförhållande och kvadratmeter

Om du har ett område i kvadratcentimeter för att översätta det till kvadratmeter, ska siffran delas upp i 10 000. Till exempel:

 • 4000 cm² / 10000 = 0,4 m²;
 • 96000 cm² / 10000 = 9,6 m²;
 • 3600 cm² / 10000 = 0,36 m².

Som du kan se är allt enkelt. Det är bara nödvändigt att komma ihåg de viktigaste bestämmelserna och beräkna rumsområdet på kvadratmeter är helt enkelt. Det kommer att vara nödvändigt att föreföra mätningar, och sedan ta upp beräkningarna.

Hur man beräknar rummet i kvadratmeter

Beräkna området i rummet, ofta nödvändigt när du köper material för konstruktion eller reparation. Till exempel säljs vissa typer av golvbeläggning till rutor (det vill säga per kvadratmeter). För att korrekt beräkna sitt nummer måste du känna till golvområdet (ofta säger de torget i rummet, vilket är väsentligen samma sak).

Du kan hitta storleken på rummet som vet längd och bredd

Mätningar

Vi tar ett måttband, ett papper, penna och miniräknare. På pappersritningsplan. Med roulette mäter vi längden på alla väggar. Vi utför mätningar på golvnivån - om konstruktionen är gammal, är sannolikheten för att väggarna "dumpas" i en riktning eller den andra. Särskilt eftersom vi bestämmer området på golvet, så är det mer logiskt att mäta nära väggarna, men mätbandet drar längs golvet.

På diagrammet lägger jag mätning. Bäst i meter. Mätningsnoggrannhet - upp till centimeter. Det kommer att behövas när man köper material som säljs på ruttmätare - linoleum, matta eller andra rullade beläggningar. För att beräkna rumsområdet i kvadratmeter är sådan noggrannhet också önskvärt. Även om du självklart kan runda. Men det är bättre att göra detta genom att ha fått resultatet.

En källa: https://ingener-pto.ru/2019/12/12/kak-vyschitat-kvadratnye-metry-komnaty-pola/

Hur man räknar kvadratmeter golv?

En manuell metod för att beräkna hur man kan ta reda på golvområdet tar längre tid än vad som beräknar den redan befintliga byggkalkylatorn, men det gör det möjligt att lära dig mer exakta resultat.

 • 1 Hur man beräknar kvadratmeter rum: Beräkning av området med icke-standardiserade lokaler
 • 2 Hur man beräknar med geometriska kvadratgolvmätare
  • 2.1 Rektangel och kvadrat
  • 2.2 Triangel och trapeze
  • 2,3 cirkel och halvcirkel
 • 3 Hur man beräknar kvadratmeter mattan
 • 4 1 meter kvadrat Hur man beräknar - kvadratmeter är hur mycket: hur man mäter torget i rummet själv
 • 5 Hur man beräknar lägenhetsområdet?
 • 6 Hur man beräknar kvadratmeter väggar, golv, rum, lägenheter?

Alla som startade reparationen står inför behovet av att räkna när man köper ett exakt antal byggmaterial.

För att inte överföra och inte upptäcka en brist, måste du veta hur man beräknar kvadratmeter rum, väggar, golv, tak.

Allt är enkelt nog, men svårigheter kan uppstå med beräkningen av området av icke-standardiserade lokaler. Hur beräknar du området på rummet i kvadratmeter? Formler med exempel ytterligare.

Hur beräknar manens kvadratmeter?

Beväpnad med ett måttband, en räknare och anteckningsblock, kan du börja från det enklaste - räkningen av torget av väggen (taket, golvet - det spelar ingen roll om det här är en rektangel, som räknar densamma).

Det är uppmätt bredd och höjd till taket. Det kan även ses på ögat att lokalerna inte är perfekta vinklar.

Då är det nödvändigt att utföra mätningar på flera ställen - till exempel, ta bort höjden från ena sidan av väggen och å andra sidan.

Om siffrorna visade sig vara olika beräknas det aritmetiska genomsnittet (båda indikatorerna är vikta och dividerat med 2).

För att ta reda på antalet kvadratmeter måste du multiplicera längden på väggens höjd. För golv - lång bredd.

 • Exempel: Väggens bredd 3,6 m, höjd - 2,9 m.
 • Området av en sådan vägg kommer att vara 3,6 x 2, 9 = 10,44 m2.

Beräkningen görs för varje vägg, och resultaten är vikta.

Beräkning av kvadrat rum

Hur beräknar du rummet kvadratmeter?

Inte alltid är rummet rätt rektangel. Det kan finnas en massa speciella fall. Tänk på några av dem.

Golv och tak i ett rum med ett förråd, en erker, nisch etc.

Hur beräknar golvmätaren? Huvudprincipen för detta: Det totala området måste delas upp i separata delar så att enkla siffror kommer ut och att beräkna kvadraturen för dem separat och sedan vika alla resultat.

Exempel. Rummet kombinerades med en balkong och gjorde en varm loggia. Det är nödvändigt att beräkna golvområdet för det totala rummet:

 1. Längden och bredden på det stora rummet mäts (till exempel 5 m med 6,7 m).
 2. Resultaten är variabla (5 x 6,7 = 33,5 m2).
 3. Längden och bredden på loggien mäts (till exempel 2,1 m per 1,4 m)
 4. Resultaten är variabla (2,1 x 1,4 = 2,94 m2)
 5. Det första resultatet och det andra resultatet är vikta (33,5 + 2,94 = 36,44 m2)

På samma sätt, om du behöver lägga till området i andra lokaler och element.

Vägg, exklusive fönster, dörrar; golv exklusive ugn

Windows, dörrar, ugnen är också rektanglar vars kvadratur måste räkna separat. Den enda skillnaden är att från det totala området, kommer dessa indikatorer att behöva subtrahera.

Exempel. På väggen finns två identiska fönster. Det är nödvändigt att veta hur mycket material som kommer att gå till väggens väggar utan att ta hänsyn till Windows:

 1. Längden och höjden på väggen mäts (till exempel 2,5 m x 4,5 m).
 2. Det finns en total kvadratur av denna vägg (2,5 x 4,5 = 11,25 m2).
 3. Höjden och bredden av fönstret längs kanten av ramen (90 cm (0,9 m) med 1,3 m) mäts.
 4. Det finns ett fönsterområde (0,9 x 1,3 = 1,17 m2).
 5. Vi har två fönster, därför dubblarna dubblerar (1,17 x 2 = 2,34 m2).
 6. Vi subtraherar området för båda fönstren från den totala kvadraturen på väggen (11.25 - 2.34 = 8.91 m2).

På samma sätt, om du behöver eliminera dörren eller andra element från området (radiatorer, eldstäder, ugnar eller till och med möbler).

Runda (och halvcirkelformiga) tunga takelement, fönster, kolonner, värmepannor, etc.

I vissa fall kan du ta reda på diametern (och därmed radie), helt enkelt genom att använda en roulette, som i fallet med elementen i det upphängda taket och fönstren. Därefter blir formeln för cirkeln på radien så här:

S = πr2

 1. Med hjälp av ett måttband mäter vi fönstrets diameter (till exempel 80 cm).
 2. Vi delar upp diametern i hälften, lär sig radie (80: 2 = 40 cm eller 0,4 m).
 3. Beräkna området. π alltid = 3,14. (3,14 x 0,42 = 3,14 x 0,16 = 0,5024 m2).

Om diametern helt enkelt inte kan mätas, till exempel med en kolonn eller ett rör, kommer det att vara nödvändigt att mäta cirkeln.

Formeln för cirkelns område längs omkretslängden:

S = L2: fyra π

Exempel. Det finns en kolumn. Du måste ta reda på golvområdet i hallen utan det:

 1. Längden och bredden på rummet mäts, dess område ligger (till exempel 19 m2).
 2. Roulette mäts längden på kolumncirkeln (till exempel 88 cm eller 0,88 m).
 3. Enligt formeln beräknas kolonnområdet (0,882: 4π = 0,7744: 4x3,14 = 0,7744: 12,56 = 0,62 m2.
 4. Från torget i rummet subtraheras området i kolonnen (19 - 0,62 = 18,38 m2).

I fallet med ett halvcirkelformigt element gör vi också, men i slutet delar vi resultatet med 2.

Exempel. Det är nödvändigt att veta området i fönstret med en halvcirkelformig (välvd) ridning:

 1. Bredden mäts och höjden på den rektangulära delen av fönstret (till exempel 1,1 m per 1,4 m).
 2. Området beräknas (1,1 x 1,4 = 1,54 m2)
 3. Diametern hos den cirkulära delen motsvarar bredden av fönstret (vi har 1,1 m).
 4. Radius är en halv diameter (1,1: 2 = 0,55)
 5. Det finns ett cirkelområde (3,14 x 0,552 = 3,14 x 0,3025 = 0,95 m2).
 6. Området av halvcirkeln (0,95: 2 = 0,475 m2).
 7. Det finns områden i den rektangulära delen av fönstret och halvcirkelformad (1,54 + 0,475 = 2,015 m2).

På samma sätt kan du beräkna området på dörröppningen med bågen.

Hur man beräknar torget i det krökta rummet?

Ibland i rummen går en av vinklarna "skuren" eller väggen i en vinkel. Sedan är samma princip för delning av komplexa figurer giltig för enklare, men vissa av dem kommer att vara trianglar.

I svåra uppgifter är en bra ritning hälften av framgången. Gör en rumsplan, som hjälper "dela" rummet på papper, och inte i sinnet.

Fasade hörn i rummet

Faktum är att ett sådant rum är en rektangel, från vilken triangeln är "skuren". Att hitta området i denna triangel, och dras av det från den totala kvadraturen, kommer området i rummet att förbli.

Området av triangeln är belägen med formeln:

S = Ab : 2.

Där A och B är nötter, eller parter vinkelrätt mot varandra.

Den avfasade delen är hypotenus som inte är nödvändig för beräkning.

 1. För att lära sig "A" mäts väggen på väggen, där sektionen börjar, och den motsatta väggen är skillnaden mellan dem (till exempel den avfasade väggen är 1,7 m och motsatt 3 m, vilket betyder "a "= 1,3 m).
 2. På liknande sätt är "B", endast längderna på rummet jämförs (till exempel 5 m och 3,6 m. Beräkning: 5 - 3.6 = 1,4 m).
 3. Området av den "snitt" triangeln beräknas (1,3 x 1,4: 2 = 1,82: 2 = 0,91 m2).
 4. Enligt tidigare meter, om rummen var rektangulära, skulle dess dimensioner vara 5 m per 3 m. Och därför är kvadraturen 5 x 3 = 15 m2.
 5. Från den totala kvadraturen subtraherar vi triangelområdet (15 - 0,91 = 14,09).

Så, för att beräkna området av någon, även det svåraste rummet, om du krossar det på enkla siffror och kommer ihåg flera formler från skolbanan. Kom ihåg att det är nödvändigt att runda upp så att det fortfarande finns överväldigande material, och faktiskt 5 - 10% av reservmaterialet ska alltid hållas till hands.

på ämnet

Källa: https://microklimat.pro/uteplenie/kak-vyschitat-kvadratnye-metry-komnaty.html

Hur man beräknar med geometri kvadratiska golvmätare

Behovet av rätt definition av området i rummet eller lägenheten kan uppstå i olika fall. Oftast är det nödvändigt att göra under försäljningen eller reparationen, som i det första fallet, beror priset på en lägenhet direkt på detta, och i det andra - antalet byggmaterial som måste beräknas för reparation.

Med alla slags ombyggnader behöver du också den exakta storleken på rummet för att utarbeta planen. När du köper eller beställer möbler behövs också dessa storlekar för att säkerställa alla utvalda inredningsprodukter i det befintliga bostadsutrymmet.

Vid reparation är kvadratmeter kritiska när det gäller allt arbete på golvutbytet: vid installation av screed, byte av parkett, värmeisolering, installation av ett system med varma golv eller flytande linoleum. Historiskt sett utvecklades geometri tack vare behovet av att människor mäta tomterna de fick i sin egendom eller sålt.

Med hjälp av geometri är det möjligt att beräkna området för någon figur, inklusive polygoner och trapezoider. Geometriska formler och tekniker används och vid mätning av torget på golvet i lägenheterna.

Rektangel och kvadrat

Det enklaste och smärtfria fallet är ett rektangulärt rum. Detta inkluderar också ett fyrkantigt alternativ, som torget, är faktiskt ett speciellt tillfälle med en rektangel med lika partier. Innan du mäter måste du frigöra rummet från de föremål som blockeras av väggarna (skåp, sängar).

Sedan, med hjälp av en roulette, mäta längden och bredden på rummet, lägg dem i anteckningsboken och multiplicera. Det resulterande numret är det önskade antalet kvadratmeter. När det gäller ett fyrkantigt rum är det tillräckligt att mäta en vägg och bygga sedan en torg (multiplicerat själv).

En källa: https://mscwatch.com/kak-schitat-kvadratnye-metry-pola/

Kalkylator fyrkantig vägg

En manuell metod för att beräkna hur man kan ta reda på golvområdet tar längre tid än vad som beräknar den redan befintliga byggkalkylatorn, men det gör det möjligt att lära dig mer exakta resultat.

Bra reparation kräver noggrannhet. Innan du köper material, utför särskilda beräkningar av området för vissa ytor, så att materialen är tillräckligt och det finns inte längre kvar. Kalkylatorens kvadratmur underlättar arbetet. Det låter dig snabbt få exakt beräkning och sakta ner för att återbetala den.

Du kan beräkna området i huset hemma antingen online eller manuellt. Det andra alternativet är mer tidskrävande, men exakta och lämpliga om det inte finns någon tillgång till Internet av en eller annan anledning. För beräkningar kommer det att vara nödvändigt:

 • penna eller penna;
 • pappersark;
 • kalkylator;
 • Lång kö;
 • nivå;
 • roulett.

Viktig!

Genom att känna till det exakta området på väggarna och lokaler, kan du köpa önskat antal byggmaterial som krävs för reparation. Området mäts med kvadratmeter och betecknar m2.

Pappersritningen är gjord på papper, fönster, dörrar, nischer, alla ledningar är utsedda. Och som mätningarna är gjorda, appliceras de på ritningen.

Hur beräknar du området i rummet?

Oftast är väggarna i rummen enkel, rektangulär form. För att räkna sitt område finns det två ljusformler:

S = p x h,

P = (a + b) x 2.

Var,

 • S - område;
 • P - omkrets;
 • H - Ythöjd;
 • A - Bredd på rummet;
 • B - längden på rummet.

Intressant!

Det tekniska passet för rummet indikerar vanligtvis området och omkretsen, både hela lokaler och individuella rum. Så du kan klargöra dessa data där.

För det första mäts bredden och längden på placeringen av plintar. Höjden mäts vanligtvis i hörnet. Till exempel, om a = 6 m, b = 5 m, h = 3 m, sedan p = (6 + 5) x 2 = 22 m. Därefter kan området hittas:

S = 22 x 3 = 66 m².

Fyrkantiga väggar med en komplex yta

Ofta finns det många olika element i de lokaler som komplicerar räkneområdet. Så om väggarna inte är rektangulära eller det finns olika ytterligare detaljer, måste du använda ett annat sätt att beräkna området i huset.

 1. Kvadrat av väggar hemma med avdrag av dörrar och fönster.

Dörrar och fönster subtraheras vanligtvis från det totala området, eftersom de inte flyter materialet. Men hur man beräknar väggens område utan dem?

För det första mäts bredden och höjden på fönstren och dörrarna.

Formeln för ytarea - s = a x h.

Om Windows-bredden är 1 m, och höjden är 1,5 m, var S = 1 x 1,5 = 1,5 m². Med dörrens bredd 0,9 m och höjd i 2 m får vi S = 0,9 x 2 = 1,8 m². Nu måste du ta bort från det totala området, området med fönster, dörrar och området erhålls utan dem. Dvs,

S väggar = 66 - 1,5 - 1,8 = 62,7 m² (om du använder väggarna på väggarna som tas emot i föregående stycke).

 1. Om rummet är icke-standard design.

När rummet har en icke-standardform, utförs beräkningen av väggens område lite annorlunda. För det första anses området för varje vägg separat.

S = a x b, där, och - bredden på väggen, b är väggens höjd.

Om det finns kolumner, utskjutningar, mäts deras område också, och sedan sammanfattas alla dessa områden. Det vill säga den slutliga formeln är S = S1 + S2 + S3 + S4, etc.

Viktig!

I sällsynta fall är de geometriska parametrarna på väggarna absolut. Så för de mest exakta beräkningarna är det värt att göra mätningar på flera ställen, och sedan ta bort det aritmetiska genomsnittet och använda det i formlerna.

 1. Om det finns runda element i arkitekturen.

Rummen med runda eller halvcirkelformiga väggar är inte ovanliga. För att beräkna sitt område används en annan formel. Först och främst mäts deras omkrets. För att göra detta, multiplicera diametern på 3,14 (numret PI, π). Och sedan är området redan beräknat med formeln:

S = p x h, var, h är en höjd.

När du behöver dra av från det totala torget av runda föremål måste du beräkna området med runda ytor och helt enkelt ta dem. Men om det inte finns någon möjlighet att utdöda diameter eller radie, mät sedan längden på cirkeln (P) och området beaktas med formeln S = P² / 4 π.

 1. Område med triangulära element.

Triangulära väggar kan till exempel vara på vinden eller i fallet när komplexa mönster används på taket eller arkitektoniska dekorationer på väggarna. Beroende på typ av triangel kan du använda olika formler.

 • En mångsidig triangel: s =, var, och - grunden för triangeln är undersidan, och h är höjden från golvet till det övre hörnet.
 • Rektangulär triangel: s =, var och är höjden på triangeln och b är den nedre, horisontella sidan.
 • Utrustning av triangel (korrekt): s =, var och sidan av triangeln.

Kalkylator för beräkning av väggområden i kvadratmeter (m2)

Om det inte finns tid för beräkningar, kan du använda speciella program för räkning. Kalkylator Online Skala - Snabbt, pålitligt sätt att få exakta data. Detta kommer att kräva endast tillgång till internet och ett par fritid. Uppgifterna i kvadratkalkylatorn är inmatad av exakt så att utfallsberäkningen var korrekt, de erhållna värdena visas i kvadratmeter.

En källa: https://evmaster.net/kalkulyator-ploshhadi-sten.

Hur man räknar golvområdet: Detaljerad guide och miniräknare

En manuell metod för att beräkna hur man kan ta reda på golvområdet tar längre tid än vad som beräknar den redan befintliga byggkalkylatorn, men det gör det möjligt att lära dig mer exakta resultat.

Reparation av golvet i en lägenhet eller ett hus kräver en noggrann beräkning av antalet m2 i varje rum. På grund av det faktum att dagens byggmaterial - varorna är ganska dyra, försöker alla som har börjat reparera, spara så mycket som möjligt på material. Om du inte vet hur man korrekt beräknar området för ojämnt kön, som har icke-standardiserade dimensioner - kommer den här artikeln att berätta om det.

Vad kan beräkningarna vara till nytta?

För vad du behöver räkna området på golvet:

  • Att köpa önskad mängd material,
  • Spara på att köpa utomhusdäckning,
  • För att bestämma mängden bostäder i rummet,
  • Efter att ha byggt ett hus för att bestämma överensstämmelse med planen,
  • Vid reparation, för att bestämma storleken på framtida möbler etc.,

Anledningen till att du måste beräkna området i rummet är en uppsättning, det finns flera lösningar.

Floor Square Beräkning

Om standardrummet (kvadratiskt eller rektangulärt), kan var och en beräkna området i detta rum. För att göra detta måste du ta reda på bredden och längden på rummet, varefter det helt enkelt multiplicerar dessa indikatorer.

Således kommer formeln att se ut så här: S = A * B, var och B är längden och bredden på rummet.

Om du räknar med området i takrummet, påverkar de inbyggda garderoberna eller eldstäderna inte områdets mätningar.

Om du ska installera en öppen spis eller installera den inbyggda garderoben, så kommer det att upptas, det är nödvändigt att beräkna på grundval av den beräknade storleken på designen och den totala storleken på rummet.

Genomföra noggranna mätningar av lokaler där det finns en inbyggd möbler, är det nödvändigt om du planerar att lägga golvbeläggningen. Om eldstaden eller bröstet upptar inte mycket utrymme, kan det försummas om det finns mycket - designen för ett tag kan du demontera eller beräkna hur mycket utrymme det tar.

Hur man beräknar golvområdet med felaktiga storlekar?

Om rummet har icke-standardiserade dimensioner - kommer beräkningen av golvområdet att ske lite längre och svårare. Det finns många anledningar för vilka rummet kan ha icke-standardformer, till exempel en nisch i sovrummet eller en inbyggd garderob. Det är värt att notera att sättet att hitta området med icke-standardiserade golv fortfarande kan vara. För att göra detta är det nödvändigt att krossa rummet i små geometriska former, som trianglar, kvadrater, rektanglar etc. Det finns naturligtvis många andra sätt att beräkna området på golvet, men med hjälp av detta Metod - det är mycket lättare.

Efter att rummet är uppdelat i geometriska former kan du enkelt känna igen sitt område, flytta sidan en till en annan. Efter alla beräkningar måste fältet av siffror vikas, så du kan ta reda på det exakta området.

Bland annat, hur kan jag beräkna golvområdet, det är tillräckligt för att se vardagsrummet och det totala området i husboken, om det inte finns någon husbok - i planen för utvecklaren.

Hur beräknar du området i rummet där det finns fasade hörn?

Beräkna området i rummet där det finns en avfasad vinkel - bara nog, för det behöver du:

 • Beräkna sidorna av triangeln,
 • Beräkna området enligt formeln S = (A * B) / 2. I det här fallet, A och B-triangelkatter.

Om triangeln inte är direkt, är det möjligt att beräkna sitt område med hjälp av GERON-formeln.

Kalkylator Beräkning av kvadrat

Det finns många sätt att hitta golvområdet, en av dem är en online-kalkylator som gör att du snabbt och tillförlitligt kan beräkna området i något rum. Du behöver bara göra mätningar i ett speciellt bord.

Fördelar med kalkylatorens beräkning av kvadrat:

 • Förmågan att beräkna området med någon geometrisk form,
 • Inget behov av att beräkna dig själv
 • Hastighet och noggrannhet av beräkningar.

Kvadratkalkylatorkalkylator är den optimala lösningen på frågan, hur snabbt beräknar rummet på golvet.

Hur man beräknar den önskade mängden kakel

För att ta reda på den obligatoriska mängden kakel som krävs för att lägga sig i ett rum eller ett annat, är det nödvändigt att ta reda på området i rummet. Hur snabbt hittar du golvområdet i alla rum - som beskrivs ovan. Efter att området beräknas är det nödvändigt att ta reda på området med 1 kakel från den valda samlingen. Därefter måste du beräkna hur många kakel som är nödvändiga för att lägga den i rummet.

 • Rum Square: 20 m2,
 • Kakelmått: 0,2 x 0,4 m,
 • Område 1 Kakel: 0,08 m2,
 • Obligatoriska plattor: 250.

På så sätt kan du ta reda på antalet obligatoriska plattor. På samma sätt kan du beräkna det önskade antalet parkettbräda eller laminat. Det är värt att notera att antalet nödvändiga material i vissa fall beror på mönstret, som kommer att utföras på golvytan.

För att korrekt beräkna golvområdet - är det nödvändigt att känna till de geometriska formlerna eller kunna använda online-kalkylatorn.

Data på golvområdet finns från husboken. Rum som har en komplex geometrisk form är lättast att räkna med hjälp av att dela dem i små geometriska föremål.

Du kan hitta området av den halvcirkelformiga ytan med formel: s = πr2 / 2 - cirkelns radie.

För att golvmaterialet inte behöver köpa mer - lägg till det önskade antalet 10%. Om du korrekt beräknar den önskade mängden material - kan du helt och på ett tillförlitligt sätt lägga något golvbeläggning.

Hur man räknar golvområdet: Detaljerad guide och miniräknare Detaljerad vägledning och exempel, hur man beräknar golvområdet i lägenheten. Praktiskt syfte med beräkningar. Deras är det enklaste utförandet.

Källa: pol-inform.ru.

Mest exakt beräkna landets markområde kan analysera metoden. Noggrannheten i denna metod bestäms av det faktum att endast fel på fältmätningar påverkar det. Enkla geometriformler används för sektioner av en enkel form.

För sektioner med en mer komplex form görs beräkningar av koordinater för vändpunkter, och för exempel på komplexa områden används program, källdata som är vinklarna av azimutpunkter.

Definition av kvadrat

Det finns flera sätt att bestämma området av markplaner:

Den mest exakta av dessa metoder är analytisk . Detta beror på det faktum att när man använder resultaten påverkar endast fältmätningsfel noggrannheten i resultaten, medan fel- eller kortfel påverkas av de två andra metoderna.

En källa: https://postriundament.ru/raschet-ploshhadi.html

Kvadratmeter är hur mycket: hur man mäter kvadraturen i rummet själv - formler för att hjälpa till

En manuell metod för att beräkna hur man kan ta reda på golvområdet tar längre tid än vad som beräknar den redan befintliga byggkalkylatorn, men det gör det möjligt att lära dig mer exakta resultat.

När man utför reparationsarbete uppstår frågan: En kvadratmeter är hur mycket material som behövs för att täcka den.

För att inte spendera extra pengar är det bättre att starta beräkningen av kvadratmeter i rummet och bara gå till affären med specifika krav.

På förpackningar med färger är gips, primer nödvändigtvis markerad, på vilken rumstorlek beräknas med en given mängd av blandningen.

Huvudfrågan är hur mycket paket eller burkar behövs för att ha tillräckligt med vägg eller golvyta.

Vad är en kvadratmeter

Först måste du bestämma vad som är en kvadratmeter. Människor som var dåligt undervisade i skolmatematik, de fortfarande lätt eller senare står inför problemet med att räkna antalet byggmaterial. därför Kvadratmeter är huvudpunkten för referens när du bestämmer området i rummet.

Om du ritar en kvadrat (det här är en geometrisk form med samma sidor), och sidan kommer att vara 100 cm, då när du multiplicerar är 100, får vi numret på 10 000 cm. Det betyder att storleken på den här siffran är 10000 cm2 . Det är möjligt lättare. Beräkna i meter: 100 cm är 1 m. Vi tillämpar det områderäknande formeln - vi vänder två sidor, då multiplicerar vi på 1, vi får 1 m. Så, är storleken på torget 1 kvm.

Kvadratmeterräkningsverktyg

För beräkningar är det nödvändigt att förbereda en räknare.

Om det inte är, då multiplikationstabellen på den vanliga anteckningsboken för den första grader.

Om väggarna har nr 2, inte 3 meter, men till exempel 2,5 meter, är det bättre att fortfarande en räknare. Detta är för komplicerad belastning för hjärnan, som inte används för att arbeta med siffror.

Det är lämpligt att ha ett papper på hand och handtag för inspelning.

Det är nödvändigt att mäta med en roulette eller centimeter.

Kvadratmeterräkningsformel

För att beräkna området är det nödvändigt att applicera formeln för kvadratmeter A x B, där numret A är längden på ena sidan och numret B är längden på den andra sidan. De kan vara desamma om golvet eller väggformen eller väggen.

Oftast är det inte fyrkantigt, men rektangulärt, det vill säga numret A kommer att ha ett värde, och numret är ett annat. De måste multiplicera i sinnet eller på multiplikationstabellen eller på räknaren. Och det resulterande numret kommer att vara ett område som måste täcka färgen eller något annat.

!Ibland behöver du veta hur storleken beräknas korrekt. Hur mycket är 1 4 tum i mm? Detta kan läsas om detta i vår artikel.

Det händer att golvets form inte är standard, men till exempel trapezformad. Då är det svårare, särskilt för människor som inte vet vad en triangel är (det här är också i naturen). För att beräkna storleken på trapezion är det nödvändigt att beräkna första rektangelns område i mitten, då storleken på varje triangel på sidorna , lägg sedan dessa tre nummer. Är det inte lättare att omedelbart ringa arbetets brigad? Låt dem tänka på hur man beräknar kvadratmeter utrymme.

Viktig! Om missförstånd uppträdde i detta skede, är det bättre att omedelbart ringa till matematikläraren och be om att beräkna hur många kvadratmeter. Meter har rum.

Golvyta eller tak

Taket och golvet i en vanlig lägenhet är desamma. Hur beräknar man kvadratmeter? Väldigt enkelt. Om inomhus inomhus, då finns det inget tak där - det finns bara kön och väggar.

Steg # 1. Mät längden på rummet och skriv det resulterande numret på papper. Om numret är heltal, skriver vi bara en siffra. Till exempel 5 (m). Om numret är större än 5, men mindre än 6, måste du återkalla de decimala fraktionerna och skriva, till exempel 5,5 (m).

Steg # 2. Mät bredden på rummet och spela in på samma sätt. Till exempel - 3m.

Steg nr 3. Nu är det nödvändigt att multiplicera dessa två nummer. Exempel: 5 x 3 = 15m. Så, golvytan är 15 kvadratmeter. Följaktligen kommer takstorleken också att vara 15 kvadratmeter. m. Spela in det här numret separat och bryt handtaget.

Kvadratisk solid vägg

Hur beräknar du kvadratur av en solid vägg? Precis som vi mäta golvet eller taket. Åtgärdens algoritm är densamma som när man räknar storleken på golvet:

 • Mäta längden på väggen och skriva;
 • Mäta höjd;
 • Multiplicera två siffror - det erhållna resultatet och kommer att vara kvadratmeter.

Exempel: Höjd på 2,20 m, längd 7m. 7 x 2,2 = 15,4 m. Väggområde - 15,4 kvadratmeter. m.

Hur man beräknar kvadratmeter vägg med fönster

Det blir svårare att hantera den vägg som fönstret är beläget.

I det här fallet är det nödvändigt att separat beräkna väggens storlek, separat - storleken på fönstret. Sedan, från det större området, dras av mindre. Det visar sig antalet kvadratmeter, som måste täckas med färg eller gips.

Algoritm av åtgärder:

 1. Scenariot har redan gått för att beräkna väggstorleken. Låt det kända numret vara det redan kända numret - 15,4 m2.
 2. Därefter mäta fönstret och längden på fönstret. Multiplicera siffror. Till exempel: Längd 1,5 m, höjd 1,2 m. Om det multiplicerar, visar det sig 1,8. Så, är området i fönstret 1,8 kvadratmeter. m.
 3. Vi tar väggens område och drar av storleken på fönstret: 15,4 - 1,8 = 13,6. Det område som måste sättas i ordning - 13,6 kvadratmeter. m.

Viktig! Siffror som erhålls vid beräkning, var noga med att spela in och krets med ett handtag för att inte gå vilse i våra egna beräkningar.

Hur man beräknar kvadratmeter vägg med dörr

På samma sätt är det nödvändigt att producera när du vill beräkna kvadratmeter väggar med en dörr. Om dörren från en matematisk synvinkel är en enkel rektangel, beräknar vi sitt område längs den vanliga formeln A x. Det är nödvändigt att mäta höjden och längden och multiplicera multiplikationer och storleken på dörren.

Därefter, från väggens område, subtraherar vi dörrens storlek och får torget till vilket efterbehandlingsmaterialen måste köpas. Om den tidigare ägaren av lägenheten gjorde dörren med bågen, så kan du inte göra det utan att beräkna storleken på cirkeln.

Mäta området med komplexa former

Cirkel och triangel - komplexa figurer för självberäkning . Hur mäter du kvadratmeter omkrets, om det inte finns någon matematisk eller ingenjörsutbildning? Igen, enligt formeln.

Hur man mäter cirkelns storlek

Det finns en formel för att beräkna cirkelns område. Det finns ett sådant konstant nummer - förhållandet mellan längden på omkretsen till dess diameter. Det är lika för alla storlekar av cirkeln. Det kallas PI och är lika med 3,14. Detta är numret och använd vid räkning.

Steg nr. 1. Mät diametern (det här är en linje som passerar genom mitten av cirkeln från en kant av cirkeln till en annan). Låt diametern vara lika med 3 m. Därefter hittar vi radien - det här är halva längden på diameter. Det är 1,5 m. Vi skriver ner radien på papper.

Steg nr. 2. Vi producerar beräkningar enligt formeln S = PR2, där S är cirkelns område, P är ett konstant nummer och R är cirkelns radie. Det visar sig 3,14 x (1,5 x 1,5) = 7, 065. Området av denna cirkel är 7,065 kvadratmeter. m.

Men det här är en hel cirkel. Båge över dörren är en halv cirkel. Så, du behöver fortfarande dela upp antalet två och ytterligare lägga till det rektangulära området på dörren. 7.065: 2 = 3,53 m2.

Hur mäter du triangelns område

Om den tidigare ägaren av lägenheten var en matematiker, kunde han väl göra triangulära former på taket, som måste återställa och tilldela annan färg eller gips. Du måste överväga att inte överbetalas.

Beräkningen av kvadratmätaren i den triangulära figuren börjar med en noggrann inspektion av denna figur.

Det är nödvändigt att hitta basen av triangeln, det vill säga den linje på vilken de andra två (som taket är på huset). Därefter tillbringa en linje från motsatt toppen till basen. Dessa två nummerpost.

Steg nr 1. För att dela upp basen av triangeln till 2 och skriv ner. Detta nummer kommer att vara till nytta inom en snar framtid. Mät höjden och skriv också.

Steg nr 2. Beräkna M2-figuren. För att göra detta är det nödvändigt att använda formeln: s = 0,5Ah, där S är triangelns område och grunden, och H är höjden. Exempel: Bas 3 m, höjd 2,5 m. Totalt: 0,5 x 3 x 2,5 = 3,75. Triangelstorlek - 3,75 m2. Spela in för att inte glömma.

Tips och rekommendationer

På så sätt kan du beräkna området i lägenheten och färgen, som och vilken färg att måla. Dimensionerna på alla väggar och taket är vikta - numret kommer att vara på vilket det kommer att bli nödvändigt att navigera vid köp av byggmaterial.

Dricks! När det beräknas är det bättre att bjuda in en annan person att hjälpa. Ett huvud är bra och två tillförlitliga.

Fallet är för små - gå till affären och köpa material. Här måste du fortfarande överväga, eftersom inte alla paket är utformade för stora rum. Till exempel, takstorleken i köket 3 x 3. Hur många kvadratmeter gips behöver om ett paket kan täckas med 3 kvadratmeter. m? Vi tror: Storleken på taket är 9 kvadratmeter. m. Ett paket tar 3 kvadratmeter. Följaktligen finns det 3 förpackningar för hela taket.

Om paketet säger att konsumtionen är 12 kvadratmeter, betyder det hur mycket material det är nödvändigt att täcka väggen med en storlek av 3 x 4 m.

Eller ett annat exempel. Vägg i lägenheten 6 på 4. Hur många kvadratmeter måste målas? Vi multiplicerar 6 till 4, vi får 24 kvadratmeter. Det här är hur mycket färgburkar är 3 liter, om varje bank spenderas med 6 kvadratmeter. m? Vi tror: 24 Delim på 6. Det visar sig 4. Så du måste köpa 4 tre liter burkar färg för att täcka hela väggen.

För reparationsarbete är det alltid bättre att ta lite mer material så att det senare inte går tillbaka till affären. I framtiden, om du har något att skära eller hämta, kan de rester av materialen vara frisk.

på ämnet: kvadratmeter inomhus

En källa: https://stroim.guru/polezno-znat/kvadratrij-metr-eto-skolko.html

Hur man beräknar kvadratmeter på golvet med olika former

En manuell metod för att beräkna hur man kan ta reda på golvområdet tar längre tid än vad som beräknar den redan befintliga byggkalkylatorn, men det gör det möjligt att lära dig mer exakta resultat.SH: 1: -format = HTML: ej hittad

I den här artikeln kommer vi att berätta Hur man beräknar kvadratmeter kön med olika former av rum. Vanligtvis krävs att erhålla dessa data innan du utför reparationsarbete. Erfarna mästare kan vanligtvis bestämma området i rummet. Men ägarna själva förstår inte alltid hur man gör det, speciellt om rummet har icke-standardiserade former. Kvadrat och rektangulära rum är helt enkelt beräknade, och mer komplexa former kräver redan stora beräkningar och förståelse av mätprinciperna. Kvadratisk mätning måste oftast bestämma volymen av inköpta material.

Geometriska beräkningar

Från skolåret av geometri vet vi: beräkningen av området i olika siffror görs på olika sätt. Därför måste du i det här fallet gå från form av rummet eller dess enskilda delar.

Enkla siffror

Dessa inkluderar kvadratiska eller rektangulära rum. Området beräknas på denna princip: s = a × b. A och B här ​​är två intilliggande rum i rummet. Följaktligen mäter du längden på två väggar, varefter du multiplicerar och får det önskade numret.

Lite svårare att beräkna området i trapezoiden. Här är siffran trasig så att det finns flera enkla element - en rektangel och två trianglar med raka hörn. Varje, är området bestämt, som mäter parterna. Definition av ett triangelområde övervägs ytterligare.

Område av en triangel

Beräkna golvytan med en triangelform är inte svår. Det kommer också att finnas kunskap om formlerna från skolan. Området av den rektangulära triangeln är lika med hälften av hennes kateter. Det vill säga, formeln ser ut så här: S = (A × B): 2. Samma formel är lämplig för bestämning av området av trapezium, vid vilken rektangelindikatorn är separat upptäckt och separat - en / två trianglar på sidorna, beroende på den specifika figuren.

För att bestämma området för icke-standardiserade mångsidiga trianglar behövs kunskapen om trigonometriska formler. Men i samband med konstruktion gäller sådana formler vanligtvis inte. I det extrema fallet tillämpas speciella datoranordningar. Med en flätad rektangel beräknas området som i fallet med ett trapezium. Därefter beräknas det enligt ovanstående formel, och sedan viks allt det erhållna ytan av figurer.

Området bestäms av området i de lokaler där golvet har form av en felaktig eller komplex form. Ytan är villkorligt uppdelad i flera enkla delar och bestäm sedan dem enligt motsvarande formler. Siffrorna är helt enkelt vikta. Rum där det finns rundade väggar, erkers, mottagliga för mer komplexa beräkningsmetoder.

Det är bättre i det här fallet att använda dokumentationen av utvecklare, där det finns exakta tal. Om det inte finns något, är det nödvändigt att använda speciella mätning av elektroniska enheter.

Område av en cirkel

Om ingen dokumentation eller speciella enheter för mätningar inte är, måste du spendera några fler beräkningar. När det är nödvändigt att räkna ut golvområdet Runda eller halvcirkelformiga former, brukar tillgripa följande beräkningar. En tillräckligt enkel formel används: S = π × R2. Dessutom är numret π = 3,14, och radien en linje från mitten av cirkeln till dess kant, det vill säga hälften av diametern. Om det halvcirkelade området behövs är det resulterande antalet komplett cirkel uppdelat i två.

Ansökan i praktiken

Det är naturligtvis inte tillräckligt att veta beräkningarna. Det är nödvändigt att korrekt utföra mätningar och använda de data som erhållits vid beräkning av den önskade golvytindikatorn. För det här behöver du:

 • Utför mätningar av rektangulära rum med höger sida. Deras område bestäms genom att multiplicera enligt motsvarande formel som anges tidigare.
 • Därefter mäts köket, vilket ofta kan ha speciella nischer.

Ibland, när mätning av mätningar kan uppstå i form av hårda platser eller möbler. Då kan du mäta taket eller väggen. Det enda villkoret så att det är gjort strikt horisontellt halv.

När det finns flera förenklade figurer i form av rum i form av rum, så är de fintror som hittats är vikta och avrundade till tusentals (detta görs i den största). Efter att ha fått alla nödvändiga parametrar kan du redan börja bestämma värdet av den materiella komponenten i reparation och verk av mästare

Vid inköp i butiker anger material vanligtvis kostnaden per 1 kvm. Därför, efter att ha fått det önskade siffrorna, kan du köpa allt du behöver. Men det är värt att överväga att vissa efterbehandlingsmaterial som en kakel, sockor och andra element säljer strängt på mycket. Därför är det nödvändigt att runda när köpet kommer att ha på sidan av en större Metrah, så som för hela våningen.

Köpa samma polymerkomposition eller cement i golvbutiken är det värt att säljarna, vilken kostnad kommer att vara påstås 1 kvm.

Slutsats

Nu kunde du se till att de lämpliga beräkningarna inte är så svåra. Det viktigaste i dem är de korrekta mätningarna av motsvarande värden. Därefter kan du enkelt bestämma inte bara området i rummet, utan också volymen av förbrukningsmaterial på byggnadsarbetet.

En källa: https://zen.yandex.tm/media/id/5e6fb086e5fa715ea9118e17/kak-poschitat-kvadratnye-metry-pola-pri-raznoi-forme-komnat-5e6fb2a58cd2837a6596e6ce?feed_exp=ordinary_feed&from=channel&rid=268601698.544.1588044756057.35929&integration=site_desktop&place=layout&secdata = Cjcqmayoliabmajqdw% 3d 3d 3d

Hur man beräknar rummet i kvadratmeter

Hur man räknar på golvmätarna?

Vid reparation, köpmaterial behöver du veta platsen i lokalerna. De säger mer "kvadratur". Hur man beräknar rumsområdet i kvadratmeter, som för detta behöver du - vi kommer att övervägas i artikeln.

Lite teori

Hur man hittar området med olika figurer, passerade även i grundskolan.

Det var länge sedan, så "uppdatering" -information kan vara användbar. Vi kommer bara att överväga vad som kan relateras till golvet.

Så, låt oss börja med de enklaste - måttenheterna.

För att beräkna kvadratområdet i kvadratmeter, behöver du en penna, roulette och lite kunskapsbagage

Vad är 1 cm² och 1 m²

Området med någon figur mäts i kvadratmeter eller kvadratiska centimeter. Beteckning av CM² eller m², du kan träffa skrivande kvm, apt. Se, torget. meter, torg. Santimetrar och andra variationer.

Vad är en kvadratcentimeter

En kvadratcentimeter är torget på 1 cm kvadrat.

Om du ritar en sådan kvadrat, vars sidor är 1 cm, är den skuggade delen (i figuren röd eller blå) och det kommer att finnas en kvadratcentimeter.

Följaktligen har torget med en sida av en meter - 1 m - ett område på en kvadratmeter. Samma "Square Square".

Det är, det här är ett kvadratiskt golv (eller väggar) med en sida av en meter - 1 m². På en kvadratmeter, tio tusen kvadratcentimeter: 1 m² = 10 000 cm².

Formler

Detta är vad som berörs av måttenheterna och deras överensstämmelse. Men våra lokaler, tack Gud, mer än en kvadratmeter.

Hur beräknar du området i rummet? Hur många kvadratmeter i det? Vanligtvis har rummet en rektangelform, mindre ofta - torg.

Det betyder att det är nödvändigt att återkalla formlerna för att hitta torget på torget och rektangeln.

Med hjälp av mycket enkla formler kan du beräkna området av rektangeln och kvadraten

Det är nödvändigt att multiplicera längden på sidan av rektangeln. Vi får det önskade området. Låt oss öva.

 1. Vi har en rektangel med sidor på 80 cm och 50 cm. Minska dessa nummer: 80 * 50 = 4000 cm². Detta kommer att vara dess område.
 2. Parter 322 cm och 300 cm. Vi får: 322 * 300 = 96000 cm².
 3. Det finns en torg med en sida av 60 cm. Dess område - 60 * 60 = 3600 cm².

När det gäller en kvadrat kan sidolängden höjas till torget - det visar sig samma sak. Men du kan inte lura ditt huvud. Det är lättare att komma ihåg att det är nödvändigt att multiplicera parterna.

Det enklaste slumret för att beräkna området i det rektangulära rummet.

Översättning av kvadratcentimeter i kvadratmeter

När vi hanterar hundratals centimeter är det bekvämare och lättare att läsa i meter. Vi vet att i en meter hundra centimeter. Låt oss lösa samma exempel, men vi kommer att översätta centimeter till mätare:

 1. 80 cm = 0,8 m; 50 cm = 0,5 m. Minska 0,8 * 0,5 = 0,4 m². Det vill säga 0,4 kvadratmeter.
 2. 322 cm är 3,22 m; 300 cm Detta är 3 m. Nu multiplicerar du de erhållna figurerna: 3,22 * 3 = 9,6 m².
 3. 60 cm är lika med 0,6 m. Kvadratiskt område med en sådan sida av 0,6 * 0,6 = 0,36 m².

Numren är mycket mindre, minns dem enklare.

Och om vi vill beräkna rumsområdet i kvadratmeter mäter vi det i meter, inte centimeter.

Du kan översätta kvadratcentimeter i kvadratmeter. Som redan talat innehåller en kvadratmeter tio tusen kvadratcentimeter.

Kvadratcentimeterförhållande och kvadratmeter

Om du har ett område i kvadratcentimeter för att översätta det till kvadratmeter, ska siffran delas upp i 10 000. Till exempel:

 • 4000 cm² / 10000 = 0,4 m²;
 • 96000 cm² / 10000 = 9,6 m²;
 • 3600 cm² / 10000 = 0,36 m².

Som du kan se är allt enkelt. Det är bara nödvändigt att komma ihåg de viktigaste bestämmelserna och beräkna rumsområdet på kvadratmeter är helt enkelt. Det kommer att vara nödvändigt att föreföra mätningar, och sedan ta upp beräkningarna.

Beräkna området i rummet, ofta nödvändigt när du köper material för konstruktion eller reparation.

Till exempel säljs vissa typer av golvbeläggning till rutor (det vill säga per kvadratmeter).

För att korrekt beräkna sitt nummer måste du känna till golvområdet (ofta säger de torget i rummet, vilket är väsentligen samma sak).

Du kan hitta storleken på rummet som vet längd och bredd

Mätningar

Vi tar ett måttband, ett papper, penna och miniräknare. På pappersritningsplan. Med roulette mäter vi längden på alla väggar.

Vi utför mätningar på golvnivån - om konstruktionen är gammal, är sannolikheten för att väggarna "dumpas" i en riktning eller den andra.

Särskilt eftersom vi bestämmer området på golvet, så är det mer logiskt att mäta nära väggarna, men mätbandet drar längs golvet.

Rumsdiagram med mätningar

På diagrammet lägger jag mätning. Bäst i meter. Mätningsnoggrannhet - upp till centimeter.

Det kommer att behövas när man köper material som säljs på ruttmätare - linoleum, matta eller andra rullade beläggningar. För att beräkna rumsområdet i kvadratmeter är sådan noggrannhet också önskvärt.

Även om du självklart kan runda. Men det är bättre att göra detta genom att ha fått resultatet.

Hur man beräknar rummen

Med längden och bredden på rummet med en rektangulär form måste siffrorna helt enkelt multiplicera. I figuren ovan dras ett sådant rum till höger.

Den långa väggen är 7 m, kort - 4 meter. Alternativ 7 * 4 = 28 kvadratmeter. Detta är området i detta rum, kön. Med andra ord hittade vi torget.

Med den här siffran kan du köpa en golvbeläggning. Men det bör komma ihåg att vissa reserv krävs - på passande, trimning.

Ju hårdare lägesschemat och större fragmenten av golvbeläggningen, mängden bör vara större.

Ofta är rummet inte rektangulärt, men har en mer komplex form. För att beräkna området för ett sådant rum i kvadratmeter är det uppdelat i enkla figurer.

Om du lyckas rektanglar eller rutor. Till exempel bryts det m-formade rummet i två rektanglar.

Därefter betraktas området för varje rektangel separat, då viks de.

Hur man hittar ett rum med en sofistikerad form

 • Vi överväger en stor rektangel: 5 m * 4,35 m = 21,75 m².
 • Vi hittar den lilla kvadraturen: 2,5 m * 2,65 m = 6,625 m².
 • Golvytan i detta rum är lika med mängden 21,75 m² + 6,625 m² = 28,375 m².

Vid köp av material är det lättare att använda avrundade värden.

Oftast säger de det i detta rum 28.4 rutor.

Om rummet har en tomt av "cut" -väggen, som i figuren nedan, det enklaste sättet att dra en rektangel så att smammet delade den i två trianglar. I det här fallet får vi ett m-format rum igen. Hur man beräknar sitt torg redan.

Det visar sig, vi letar efter området med tre rektanglar

Och det saknade området är en halv rektangel. Det vill säga vi hittar området i den här lilla rektangeln, vi delar upp det i hälften och lägger till storleken på det m-formade området.

Vi ger ett exempel på beräkningen som ersätter godtyckliga värden:

 • Stor rektangel: 1,75 m * 1,93 m = 3,3775 m². För enkelhet, rundad upp till 3,38 m².
 • Medium rektangel: 1,18 m * 0,57 m = 0,6726 m². Runda upp till 0,67 m² igen.
 • Den minsta rektangeln (i vårt fall kommer det att vara en fyrkantig): 0,57 m * 0,57 m = 0,3249 m2, efter avrundning har vi 0,33 m².
 • För att hitta det totala området lägger vi på torget av två rektanglar och tillägger hälften av den senare, den minsta platsen. 3,38 + 0,67 + 0,33 / 2 = 3,38 + 0,67 + 0,17 = 4,22 m².

En sådan teknik - en splittring av enkla figurer - den mest praktiska och enkla metoden. Du bör alltid försöka konvertera en komplex figur till en uppsättning enkel. Visst kan mätningar krävas mer.

Lägenhet

Eftersom reparationen är en "katastrof", som regelbundet besöker oss, är det bättre att göra planen för hela lägenheten med detaljerade mätningar.

I samma plan lyfter du området i varje rum.

När du har beräknat torget av alla rum, vik numren och få en medlem i lägenheten.

För planen är det bättre att beräkna metage på varje rum

Ett alternativ kan vara som i figuren ovan - för att känna till området för varje rum. Detta kommer att krävas för inköp av material.

Men du behöver en annan plan där alla längder kommer att vara. Sova, Bredd av fönster, Dörrar, etc. Detta kommer till exempel att krävas för att utveckla laminatlagningsplaner, golvplattor eller andra beläggningar.

Vi behöver en sådan plan och när du planerar ett varmt golv.

Det finns förresten en applikationskalkylator för telefonen, med vilken alla beräkningar är mycket enkla.

En källa: https://chudopol.ru/raschet-ploshhadi

Hur man beräknar kvadratmeter på golvet: En enkel beräkning av väggar, golv och tak

Var och en av de delar som består av någon byggnad, har sina egna ytor, de flesta har namn, som vägg, golv, tak.

När man utför byggnadsarbete, bygger det ett nytt hem eller reparation av den gamla, en kvantitativ bedömning av storleken på sådana ytor krävs.

Den är accepterad - området. Oftast behövs dimensionerna av dessa områden för efterbehandling av verk, eftersom tillverkaren av material indikerar deras utgiftsfrekvens på etiketter, i form av inskriptioner på förpackningar, liksom i separat bifogade instruktioner.

Förbrukningsgrad är mängden material som krävs för att avsluta ett enda område, som vanligtvis tas i storlek i en kvadratmeter.

Konsumentbehoven multiplicerar endast konsumtionsgraden på områdets storlek för att lära sig den totala mängden material som krävs i kilo, påsar, banker eller bitar.

Grundläggande koncept

För att beräkna områdena av ytor som golv, tak och väggar, låt oss titta på dem och upptäcka att de består av grundläggande geometriska former: en fyrkant, en triangel och en cirkel eller från deras kombinationer.

Försäljning av fält

Låt oss vända sig till skollektioner av geometri och kom ihåg hur dessa geometriska former beräknas.

Quadangles

Dessa inkluderar sådana figurer som:

 • Rektangel, alla dess fyra hörn är direkta, och de motsatta riktningarna är lika med varandra, dess privata händelse är torget, som är lika med alla fyra sidor
 • Quadrangle, med alla sidor av olika storlekar
 • Parallellogram, med parmise parallella sidor, varav två skiftas i förhållande till varandra, dess privata händelse är en rhombus, där alla fyra sidor har samma storlek
 • trapeziums, fyrkantiga med två motsatta parallella sidor, varav en är mindre än en annan

Trianglar

Trianglar har tre sidor och tre hörn, de händer:

 • rektangulär, det vill säga de två sidorna är anslutna till varandra i rät vinkel
 • med fester i olika storlekar

Cirkel

Detta är en sluten curvilinear-krets som kan vara i form av:

 • Rätt cirkel med ett konstant värde av radie eller diameter
 • I form av en ellips, kryddad från två sidor av cirkeln
 • Segment, delar av cirklar eller ellipser med en sida i form av en rak linje - ackord och en annan krökt

Volymetriska kröklinjiga siffror

Krivolyarine Square Pola

Dessa siffror används mycket sällan helt, men deras delar är ganska populära i form av volymetriska segment:

Quadrange area

Typ av fyrsidig har vanligtvis väggar, tak, golv, dörr och fönsteröppningar.

Det enklaste sättet att beräkna området för rektangeln eller kvadraten.

För att göra detta behöver du bara multiplicera dimensionerna av dess vinkelräta sidor, de kallas också längden och bredden, om rektangeln är horisontell eller längd och höjd, om den är vertikalt.

Av olika anledningar har de fyra-triggerytorna i huset raka hörn och samma sidor. För att beräkna torget "S" av en sådan fyrsidig finns det en speciell formel:

S = √ (p-a) (p-b) (p-c) (p-d), där:

 • A, B, C, D - längden på sidan av rektangeln
 • P = (A + B + C + D) / 2 - Halvversion

Området av parallellogrammet eller dess privata fall av rhombus beräknas genom att multiplicera längden på en av de parallella sidorna med en geometrisk höjd, det vill säga en linje av linje, som utförs från en av dess hörn vinkelrätt mot det motsatta parallellt sida till korsningen med den.

Om det är ett trapezium beräknas dess område som hälften av summan av storleken på de parallella sidorna, multiplicerat med avståndet mellan dem (geometrisk höjd).

Det kan finnas en plan i form av ett trapezium i väggarna eller högtalarna bortom gränserna för fasadens fasad.

Område av en triangel

Trianglarna är frontonerna i byggnaden, ytan av takstängerna, erkers eller nischer. En rak vinkel är hälften av dess kateter (mindre sidor).

Med en godtycklig längd på sidorna, halva storleken erhållen genom att multiplicera storleken på en av sidorna till den geometriska höjden (vinkelrätt, sänkt till den här sidan från motsatt vinkel).

Fyrkantig cirkel

Cirkelns område beräknas med formeln: s = pi * r * r, där:

 • Pi-nummer konstant, lika med 3.1415
 • R - cirkelradie

Kvadratisk ellips

Ellipse-linjerna som delar ellipsen på 4 lika delar kallas inte en diameter av både i cirkeln, men axlarna är stora (A) och små (B). Formeln för beräkning av dess område: S = PI * (A * B) / 4, där:

 • Pi-nummer konstant, lika med 3.1415
 • A - Big Ellipse Axis
 • B - liten ellipse axel

Kvadrat av segmentet av cirkeln eller ellipse s = [(R * R) / 2] * (A -SIN A), där:

 • R - radie
 • A - hörn av segmentet

Om radien är okänd beräknas den med formeln: R = (h / 2) + [(c * c) / (8 * h)] och vinkeln A med formeln:

A = 2 * Arcsin [C / (2 * R)], där:

 • R - radie
 • H - Geometrisk segmenthöjd
 • C - ackordlängd

Cirkel segment

För att beräkna det, ta formeln: L = A * R, där:

 • L - ARC-segment
 • R - radie
 • A - hörn av segmentet

Väggar

Om väggens yta är homogen och inte har några snittdelar i form av öppningar, beräknas dess område av en av formlerna för fyrkanten, som den matchar mest.

När det är utskjutande delar i väggen (till exempel en ugn, öppen spis) eller delar med utsikt över den, men komponenterna med den en hel (till exempel nisch eller erkers) dras området för deras vertikala utsprång eller, Tvärtom läggs till den tidigare beräknade.

Väggområde med öppen spis

Antag att väggen har två öppningar - rektangulärt fönster och välvt (består av en rektangel och segment som är fäst vid det ovanifrån).

Vid samma vägg finns en rektangulär eldstad, liksom den halvcirkelformiga nischen och öronen, som i termer av ett trapezium.

Från väggen, beräknat som en fyrsidig, behöver du subtrahera området för öppningar av rektangulär och välvd, liksom området för rektangulär projicering av eldstaden.

Det är, du måste beräkna området med tre rektanglar och ett segment och sedan subtrahera dem från väggens område.

Den halvcirkelformiga nischen och öronen i väggplanet har också utseendet av rektanglar och deras kvadrater dras också av från väggens område.

Då kan du beräkna området av de delar av väggen som bildar nischen och erker.

För en nisch - är längden på bågen beräknad och multipliceras med sin höjd. För ERKER med en bas i form av ett trapezium - mäts dess parters längder, med undantag för den största, vilket sammanfaller med väggplanet och multiplicerar också på sin höjd.

De erhållna resultaten måste läggas till väggområdet och sedan med en ganska hög noggrannhet för att känna till dess beräknade område.

Golv och tak

Golvyta och tak beräknas genom subtrahering eller tillägg med sin fyrkantiga yta av området för inbäddade eller utskjutande delar.

För ovanstående exempel kommer detta att vara en rektangulär horisontell utskjutning av eldstaden, basen av erker i form av en trapezoid och nisch i form av ett segment.

Således, från bottenområdet på golvet eller taket, är det således nödvändigt att skära området med en rektangel och tillsätt ett trapezoid area och segment.

Vid placeringen av taket med den andra nivån kan elementet i form av en cirkel eller ellips fixeras på den. För att bestämma sitt område, använd de motsvarande formlerna för deras beräkning.

Beräkningen bör alltid göras i samma enheter - bättre om det är kvadratmeter. Aldrig blandas i samma beräkning av meter, centimeter och millimeter.

Hur man beräknar linoleum - på video:

Markera den och tryck på CTRL + ENTER för att berätta för oss.

En källa: http://foxremont.com/remont/pol/kak-rasschitat-kvadratnyj-metr-pola.html.

Hur man korrekt beräknar kvadratmeter väggar, kön och tak? Volymen av rum med formeln, komplexa figurer

Kontrollera byggarbetarnas arbete, bestämma volymen av arbete och material är lätt och vet hur man beräknar kvadratmeter kön eller väggar i rummet med enkla geometriska formler, enkla beräkningar och icke-hårda tekniker.

I konstruktion och efterbehandling fungerar, nästan alla priser för arbete reduceras till kostnaden per kvadratmeter . Ytkadratur behövs för att räkna Flödesmaterial (Se mer: Tips för huset).

Meter Square är hur mycket?

Kvadratmeter kallas Mätningsområde Antaget i det internationella systemet för enheter, SI. 1m² är lika med fyrkantig kvadrat med en sida av 1 m.

Kunskap om enkla regler och flera geometriska formler för att beräkna antalet kvadratmeter väggar, golv, taket undviker fel i beräkningar och definierar korrekt de önskade värdena.

Verktyg för beräkning

För mätning och beräkning behöver du följande Föremål och verktyg :

 • Mätning av roulette, den önskade roulettlängden på 3-5 m;
 • penna;
 • pappersark för poster;
 • kalkylator;
 • Konstruktion solo.

Kolet är placerat vinkelrät, linjer som skärs i rät vinkel.

Rumstorg

Kunskap om rummet i rummet är användbart för definitionen Kostnad för golv, takbehandling, kvantitet och belysningskapacitet . Mätning av kvadraturen i rummet, kontrollera överensstämmelsen mellan det område som deklareras på projektet.

Mätningar av väggar är mer lämpliga att producera under, på stundnivån. Tvivel i rätt form av rummet elimineras genom mätning av diagonaler. Om diagonalerna är rummen är lika , då är hörnen raka, och rummet är rektangulärt.

Kvadrat eller rektangel

Den vanligaste formen på rummet i form av Kvadratisk eller rektangulär . Att räkna quadaturer med golvet samtidigt kommer det inte att bli mycket svårigheter:

 • mätt med en roulettlängd och bredd på rummet;
 • Flytta siffror med varandra, registrera resultatet på papper;
 • Utsprången, kolumnerna mäter elementets område, anser samma principer, multiplicera två storlekar;
 • De resulterande figurerna subtraheras från torget i rummet.

Samtidigt anses takområdet vara samma princip, det vill säga de multiplicerar längden på bredden över avdraget av tekniska öppningar, om någon.

Placering av oregelbunden form

Erkers, vinden och hus av hus med komplex arkitektur i form av har ofta en oregelbunden form .

Metraren av ett icke-standardrum med halvcirklar, utskjutningar, ett flertal vinklar är komplicerade svårare.

Underlätta uppgiften med Principen om att dela komplexa figurer på enkla .

Kön, som representerar som en kompositfigur mentalt eller visning på papper, uppdelad i standard geometriska element. Sedan beräknar de området av element en efter en och vik de erhållna värdena.

Herr, T-formade former av rummet i form av delas på rektanglar och rutor . Halvcirkelformiga ytor tas som en del av en cirkel.

Antalet kvadratmeter golv i rummet, som är baserat på ett trapezium, kan beräknas på två sätt:

 • representerar ett trapezium som Kombination av en kvadrat med två trianglar . Efter att ha erhållit värdet av figurerna viks siffrorna;
 • förbi Formel Kvadrat av trapezium.

För beräkningen enligt formeln mäts de två motsatta långa väggarna, dessa storlekar kommer att ge basvärdena. Höjdvärdet bestäms genom mätning av den vinkelräta utförda från en av hörnen av en mindre bas till mer.

Formel Square Trapezium S = 1/2 (a + c) * n Var:

 • S är det önskade värdet, trapesområdet;
 • A - basen av trapezium;
 • I - basen av trapezium;
 • H är trapeziumets höjd.

Området av trapezoidrummet är hälften av summan av de numeriska värdena för baserna multiplicerat med höjd.

Rumvolym

Kål i rummet, eller volymen i konstruktion används vid beräkning av den erforderliga effekten av uppvärmning, ventilation, luftkonditionering.

Volymen mäts i kubikmeter. Enheten är skriven som 1 m³.

Ur geometri synvinkel är rummet som en figur Sexhörning .

Mätning av längden, bredden och höjden på det rektangulära rummet, flytta de erhållna mätningarna, få Volym av enkelt rum .

Storleken på den komplexa formen beräknas på följande sätt:

 • Golvet i rummet är brutet i enkla geometriska former;
 • Beräkna torget i varje figur;
 • De erhållna värdena viks och multipliceras till höjden till taket.

Hur beräkna torget av väggarna?

Storleken på väggen i kvadratmeter behövs för att beräkna mängden efterbehandlingsmaterial, placering av hyllor, speglar eller gångjärnsskåp.

Fast vägg

Kvadraturen av väggen beräknas på samma sätt som golvområdet - Längd, höjden på väggen efter att åtgärden är variabel mellan sig själva.

Ta hänsyn till alla fördjupningar och utskjutningar, om det finns sådana.

Mansmarkens väggar under taket ofta brutna form, segment är i olika plan.

I detta fall mäts väggarna på väggarna separat, tolereras på papper. Beräkna området för varje enskild geometrisk form och sammanfatta siffrorna.

Med ett fönster

Bestämning av antalet kvadratmeter av väggen är vanligtvis fönster utesluta .

Ändytorna på väggarna nära fönstret kallas sluttningar, deras dimensioner ingår inte heller i väggmåttet och anses separat, till exempel vid beräkning av plasteringsarbeten eller shtlings.

Med dörr

Torget i dörröppningen från väggens område vid beräkning Avlägsna . Sluttningarna mäts separat om det behövs.

Mäta området med felaktig form

Beräkning av Metraright av dekorativa välvda öppningar eller strokefönster, enligt samma princip, bryter den komplexa figuren på några enkla element .

Kvadrater och rektanglar kombinerar delar av cirkeln och trianglarna.

Cirkel

En hel cirkel i inredningen är sällsynt nog. Helt rund kan vara ett fönster, kolumner, centrala delen av ett tak på flera nivåer. I grund och botten är det nödvändigt att ha med delar av cirkeln: Halv eller segment .

Roulette Ta bort storleken mellan två motsatta punkter i cirkeln. Detta segment kommer att ringas diameter . Cirkelns radie är lika med hälften av diametern.

Counting Circle Square produceras med formeln S = π * r ^ Var:

 • R - radie;
 • S - Circle Square;
 • π är ett konstant matematiskt värde, avrundat till ett värde av 3,14.

Det numeriska värdet av halvcirkelområdet erhålles genom att dividera resultatet erhållet med 2.

Kvadraturen av cirkel sektorn är lika med produkten av halva längden på sektorns båge till cirkelradie, beräknas med formeln S = 1/2 l * r .

Triangel

Formeln för triangelns område S = 1/2 * n * a Var:

 • S - triangelområdet;
 • N - höjd;
 • En sida av triangeln.

Triangelns höjd erhålles genom mätning av rouletten vinkelrätt mot vinkel motsatt sida.

Titta på videon nedan användbara tips för snabb och korrekt räkning av torget av väggarna och golvet:

Med hjälp av enkla formler från geometriska skolåret kan du beräkna önskat värde för konstruktion eller reparation.

Artikeln är användbar? Spara bokmärket eller kolla på vänner!

En källa: https://domavlad.ru/sovety-dlya-doma/kak-poschitat-kvadratnye-metry.html.

Hur man beräknar kvadratmeter rum: Beräkning av området för icke-standardfria rum

Alla som startade reparationen står inför behovet av att räkna när man köper ett exakt antal byggmaterial.

För att inte överföra och inte upptäcka en brist, måste du veta hur man beräknar kvadratmeter rum, väggar, golv, tak.

Allt är enkelt nog, men svårigheter kan uppstå med beräkningen av området av icke-standardiserade lokaler. Hur beräknar du området på rummet i kvadratmeter? Formler med exempel ytterligare.

Hur beräknar manens kvadratmeter?

Beväpnad med ett måttband, en räknare och anteckningsblock, kan du börja från det enklaste - räkningen av torget av väggen (taket, golvet - det spelar ingen roll om det här är en rektangel, som räknar densamma).

Det är uppmätt bredd och höjd till taket. Det kan även ses på ögat att lokalerna inte är perfekta vinklar.

Då är det nödvändigt att utföra mätningar på flera ställen - till exempel, ta bort höjden från ena sidan av väggen och å andra sidan.

Om siffrorna visade sig vara olika beräknas det aritmetiska genomsnittet (båda indikatorerna är vikta och dividerat med 2).

För att ta reda på antalet kvadratmeter måste du multiplicera längden på väggens höjd. För golv - lång bredd.

 • Exempel: Väggens bredd 3,6 m, höjd - 2,9 m.
 • Området av en sådan vägg kommer att vara 3,6 x 2, 9 = 10,44 m2.

Beräkningen görs för varje vägg, och resultaten är vikta.

Beräkning av kvadrat rum

Hur beräknar du rummet kvadratmeter?

Inte alltid är rummet rätt rektangel. Det kan finnas en massa speciella fall. Tänk på några av dem.

Golv och tak i ett rum med ett förråd, en erker, nisch etc.

Hur beräknar golvmätaren? Huvudprincipen för detta: Det totala området måste delas upp i separata delar så att enkla siffror kommer ut och att beräkna kvadraturen för dem separat och sedan vika alla resultat.

Exempel. Rummet kombinerades med en balkong och gjorde en varm loggia. Det är nödvändigt att beräkna golvområdet för det totala rummet:

 1. Längden och bredden på det stora rummet mäts (till exempel 5 m med 6,7 m).
 2. Resultaten är variabla (5 x 6,7 = 33,5 m2).
 3. Längden och bredden på loggien mäts (till exempel 2,1 m per 1,4 m)
 4. Resultaten är variabla (2,1 x 1,4 = 2,94 m2)
 5. Det första resultatet och det andra resultatet är vikta (33,5 + 2,94 = 36,44 m2)

På samma sätt, om du behöver lägga till området i andra lokaler och element.

Vägg, exklusive fönster, dörrar; golv exklusive ugn

Windows, dörrar, ugnen är också rektanglar vars kvadratur måste räkna separat. Den enda skillnaden är att från det totala området, kommer dessa indikatorer att behöva subtrahera.

Exempel. På väggen finns två identiska fönster. Det är nödvändigt att veta hur mycket material som kommer att gå till väggens väggar utan att ta hänsyn till Windows:

 1. Längden och höjden på väggen mäts (till exempel 2,5 m x 4,5 m).
 2. Det finns en total kvadratur av denna vägg (2,5 x 4,5 = 11,25 m2).
 3. Höjden och bredden av fönstret längs kanten av ramen (90 cm (0,9 m) med 1,3 m) mäts.
 4. Det finns ett fönsterområde (0,9 x 1,3 = 1,17 m2).
 5. Vi har två fönster, därför dubblarna dubblerar (1,17 x 2 = 2,34 m2).
 6. Vi subtraherar området för båda fönstren från den totala kvadraturen på väggen (11.25 - 2.34 = 8.91 m2).

På samma sätt, om du behöver eliminera dörren eller andra element från området (radiatorer, eldstäder, ugnar eller till och med möbler).

Runda (och halvcirkelformiga) tunga takelement, fönster, kolonner, värmepannor, etc.

I vissa fall kan du ta reda på diametern (och därmed radie), helt enkelt genom att använda en roulette, som i fallet med elementen i det upphängda taket och fönstren. Därefter blir formeln för cirkeln på radien så här:

S = πr2

 1. Med hjälp av ett måttband mäter vi fönstrets diameter (till exempel 80 cm).
 2. Vi delar upp diametern i hälften, lär sig radie (80: 2 = 40 cm eller 0,4 m).
 3. Beräkna området. π alltid = 3,14. (3,14 x 0,42 = 3,14 x 0,16 = 0,5024 m2).

Om diametern helt enkelt inte kan mätas, till exempel med en kolonn eller ett rör, kommer det att vara nödvändigt att mäta cirkeln.

Formeln för cirkelns område längs omkretslängden:

S = L2: fyra π

Exempel. Det finns en kolumn. Du måste ta reda på golvområdet i hallen utan det:

 1. Längden och bredden på rummet mäts, dess område ligger (till exempel 19 m2).
 2. Roulette mäts längden på kolumncirkeln (till exempel 88 cm eller 0,88 m).
 3. Enligt formeln beräknas kolonnområdet (0,882: 4π = 0,7744: 4x3,14 = 0,7744: 12,56 = 0,62 m2.
 4. Från torget i rummet subtraheras området i kolonnen (19 - 0,62 = 18,38 m2).

I fallet med ett halvcirkelformigt element gör vi också, men i slutet delar vi resultatet med 2.

Exempel. Det är nödvändigt att veta området i fönstret med en halvcirkelformig (välvd) ridning:

 1. Bredden mäts och höjden på den rektangulära delen av fönstret (till exempel 1,1 m per 1,4 m).
 2. Området beräknas (1,1 x 1,4 = 1,54 m2)
 3. Diametern hos den cirkulära delen motsvarar bredden av fönstret (vi har 1,1 m).
 4. Radius är en halv diameter (1,1: 2 = 0,55)
 5. Det finns ett cirkelområde (3,14 x 0,552 = 3,14 x 0,3025 = 0,95 m2).
 6. Området av halvcirkeln (0,95: 2 = 0,475 m2).
 7. Det finns områden i den rektangulära delen av fönstret och halvcirkelformad (1,54 + 0,475 = 2,015 m2).

På samma sätt kan du beräkna området på dörröppningen med bågen.

Hur man beräknar torget i det krökta rummet?

Ibland i rummen går en av vinklarna "skuren" eller väggen i en vinkel. Sedan är samma princip för delning av komplexa figurer giltig för enklare, men vissa av dem kommer att vara trianglar.

I svåra uppgifter är en bra ritning hälften av framgången. Gör en rumsplan, som hjälper "dela" rummet på papper, och inte i sinnet.

Fasade hörn i rummet

Faktum är att ett sådant rum är en rektangel, från vilken triangeln är "skuren". Att hitta området i denna triangel, och dras av det från den totala kvadraturen, kommer området i rummet att förbli.

Området av triangeln är belägen med formeln:

S = Ab : 2.

Där A och B är nötter, eller parter vinkelrätt mot varandra.

Den avfasade delen är hypotenus som inte är nödvändig för beräkning.

 1. För att lära sig "A" mäts väggen på väggen, där sektionen börjar, och den motsatta väggen är skillnaden mellan dem (till exempel den avfasade väggen är 1,7 m och motsatt 3 m, vilket betyder "a "= 1,3 m).
 2. På liknande sätt är "B", endast längderna på rummet jämförs (till exempel 5 m och 3,6 m. Beräkning: 5 - 3.6 = 1,4 m).
 3. Området av den "snitt" triangeln beräknas (1,3 x 1,4: 2 = 1,82: 2 = 0,91 m2).
 4. Enligt tidigare meter, om rummen var rektangulära, skulle dess dimensioner vara 5 m per 3 m. Och därför är kvadraturen 5 x 3 = 15 m2.
 5. Från den totala kvadraturen subtraherar vi triangelområdet (15 - 0,91 = 14,09).

Så, för att beräkna området av någon, även det svåraste rummet, om du krossar det på enkla siffror och kommer ihåg flera formler från skolbanan. Kom ihåg att det är nödvändigt att runda upp så att det fortfarande finns överväldigande material, och faktiskt 5 - 10% av reservmaterialet ska alltid hållas till hands.

på ämnet

En källa: https://microklimat.pro/uteplenie/kak-vyschitat-kvadratnye-metry-komnaty.html

Hur man beräknar kvadratmeter golv

Var och en av oss är förr eller senare tvungen att stöta på beräkningen av bostadsparametrar. Oavsett om det reparerar eller köper möbler är det oerhört viktigt för dig att ha information om storleken på väggar, tak och kön.

Det verkar som om det kan bli lättare? Men det här är bara vid första anblicken. Och på det faktum kommer det att finnas fysiska mätningar av detta utrymme och mentala kostnader för att få tydlig storlek på rummet.

Kom ihåg hur man beräknar kvadratmeter.

Formel

Vilket formobjekt, vars parter kommer du att mäta? Ett annat skolprogram kan komma ihåg att området för den rektangulära figuren är lika med produkten av dess längd och bredd. De där.

Du måste identifiera storleken på väggens sidor och multiplicera varandra resulterande parametrar. Om du behöver beräkna det totala torget av alla vertikala ytor i rummet, sammanfatta dem helt enkelt.

Och vad sägs om andra former?

När det gäller en cirkel, till exempel, kan det vara ett tak och sedan mäta avståndet från mitten av cirkeln till själva omkretsen och få ytradie.

Sedan multiplicera det befintliga numret på sig själv, och sedan - även vid 3,14. Således är beräkningsformeln lika med: numret "pi", multiplicerat med radie på torget.

Tja, hur man beräknar kvadratmeter vägg och tak, du tänkte ut. Och om du behöver "beräkna" plattor?

Zafelmätningar

Vill du beräkna antalet obligatoriska plattor i kvadratmeter? Så måste du först uppdatera begreppet mångfald i minnet.

Tänk dig att badrummet är 30 m 2. Och i ett paket kommer det att finnas 7 meter kakel.

Det visar sig att du måste vara på 30 meter, det måste också köpa minst 35 "kvadrater" av det motstående materialet.

Dessutom tar bland annat hänsyn till storleken på keramikerna.

Var noga med att beräkna hur många plattor som ska gå på ena sidan av rummet och om det kommer att bli nödvändigt att skära dem.

När allt kommer omkring, om de måste förkorta, behöver du fler kakel än du planerade ursprungligen.

Hur man beräknar kvadratmeter i rummet, du har bestämt dig. Och för att ta reda på hur mycket att köpa plattor på hela området gör du följande:

 • multiplicerade längden på den keramiska produkten på dess bredd
 • Rumsquare levererar till det resulterande numret
 • Använd den resulterande siffran för att beräkna de nödvändiga motstående enheterna.

Som ett resultat fick du antalet nödvändiga material i bitar, enligt parametrarna för ditt objekt.

Sådana beräkningar hjälper dig och om du bestämmer dig för att sätta beläggningsplattorna med egna händer.

Vad är viktigt att överväga

Beräkning av objektets storlek, kom ihåg att det är nödvändigt att subtrahera från det resulterande området torget i befintliga dörrar och fönster.

Vid första anblicken kan det tyckas att beräkningen av området är en mycket tidskrävande och tråkig ockupation. Men det är inte så! Arm själv med ett måttband och börja mäta sidorna på ditt hus.

Denna lektion tar inte mer än fem minuter. Var noga med att skriva ner alla de resulterande parametrarna.

När du har introducerat data, ta kalkylatorn och lösa enkla uppgifter. Detta är ytterligare 10 minuter. Totalt - 15 minuter och många saves och krafter!

Varför överväga och mäta

Att veta parametrarna i ditt rum kan du enkelt kontrollera säljarna som förmodligen kommer att försöka ge dig att köpa byggvaror med en marginal. Ja, och det är mycket lättare att navigera i uppskattningen av arbetstagare som ska utföra reparationen.

Bland annat kan du spara på materialen själva för väggarna och taket, köpa exakt så många varor efter behov.

Idag kommer du att överväga storlekarna på dina väggar, och imorgon kommer du att bli ombedd eller kära: "Hur man beräknar kvadratmeter kakel?" "Lätt!" - Du kommer att svara.

Och faktiskt, inget komplicerat!

Hur beräknar man kvadratmeter?

Från tid till annan står vi inför ett problem, hur man beräknar kvadratmeter: vid beräkning av betalning för verktyg eller under reparation, när du behöver räkna hur många tapetrullar som behövs för att bifoga väggarna eller hur många burkar av färg.

Faktum är att alla dessa data anges i det tekniska passet, där det finns en tydlig planering av lägenheten, anger antalet kvadratmeter från varje rum och det totala området i lägenheten.

Hur man beräknar kvadratmeter väggar

Om det inte finns några pass, men du behöver fortfarande lära dig, till exempel, hur man beräknar kvadratmeter väggar, så gör det, på den faktiska delen, är det inte så svårt.

För att göra detta behöver du skolkunskap om geometri. Namnlösa: Formeln för området av rektangeln S = A * b. Det är, du behöver höjden på dina väggar för att multiplicera på bredden.

För att göra detta gör du följande:

 1. Mäta väggen på väggen. Det är bäst att göra det längs golvet eller taket, eftersom dessa linjer är mest vinkelräta.
 2. Ändra vägghöjden. Detta är avståndet från golvet till taket. I regel, i Khrushchev, är det 2,5 m, i Brezhnevka - 3 m, i Stalinki - 3,5 eller 4 m. Men det är bäst att mäta dig för att inte gissa.
 3. Ta reda på området. De erhållna värdena bör multiplicera varandra - och du har summan av kvadratmeter av en vägg.
 4. Mängden utrymme. Eftersom rummet inte är en vägg, och fyra, måste samma operationer göras med resten av väggarna och sedan vika de erhållna 4 områdena. Som ett resultat kommer du att ha kvadratmeter väggar i hela rummet.
 5. Fullständigt överskott. Det finns minst en entré till varje rum. I moderna lägenheter är det mycket modernt ombyggnad med olika välvda och andra processer. Naturligtvis, om du behöver beräkna antalet väggrullar, så behöver det här avståndet inte. Därför mäter de dagens höjd och bredd, navigerar dem och det resulterande numret dras av från det totala antalet väggmätare.

Som du kan se, är inget komplicerat i det. Om du är intresserad av hur man beräknar kvadratmeter i rummet, är det ännu enklare.

Hur man beräknar kvadratmeter rum

Huvudformeln är fortfarande densamma. Bara nu behöver vi längden och bredden på golvet.

 1. Mäta bredden. Om du har möblerna längs väggen, bör du inte dra den genast någonstans. Du kan enkelt mäta bredden över väggen eller taket - rummet består av rektanglar, och de parallella sidorna är lika.
 2. Mäta längd. Vi mäter den intilliggande muren / golvet / taket.
 3. Hitta område. Flytta de mottagna siffrorna - och det är det.

Om du behöver beräkna kvadratmeter av hela lägenheten är principen densamma: vi anser varje rum, korridorer och förvaringsrum, och sedan sätter vi ihop.

Hur man beräknar kolvets kvadratur: praktiska råd

Innehållsförteckning

Uppstår ofta uppgifter där du bara inte gör utan att veta området i ditt rum.

Hur man beräknar kvadratmeter på golvet - den uppgift som är känd för de gamla grekerna, för att inte tala om de moderna byggarna.

Men det finns nyanser som kan komplicera den här uppgiften, så vi bestämde oss för att lyfta fram problemet från alla sidor.

Vad är det för

Mätning är nyckeln till det korrekta arbetet i byggaren, ingenjören, designern.

Mätning av området på rummet kan vara användbart i ett antal situationer:

Källor: http://www.rutvet.

HTML, http://elhow.ru/bytovye-sovety/kak-poschitat-kvadratnye-Metry, http: // shkolapola.

RU / USTROYSTVO / SKYDD / 1133-KAK-RASSCHITAT-KVADRATURU-POLA

Inga kommentarer än!

En källa: https://postrojkin.ru/poly/kak-poschitat-kvadratnye-metry-pola.html

Kvadratmeter är hur mycket: hur man mäter kvadraturen i rummet själv - formler för att hjälpa till

När man utför reparationsarbete uppstår frågan: En kvadratmeter är hur mycket material som behövs för att täcka den.

För att inte spendera extra pengar är det bättre att starta beräkningen av kvadratmeter i rummet och bara gå till affären med specifika krav.

På förpackningar med färger är gips, primer nödvändigtvis markerad, på vilken rumstorlek beräknas med en given mängd av blandningen.

Huvudfrågan är hur mycket paket eller burkar behövs för att ha tillräckligt med vägg eller golvyta.

Vad är en kvadratmeter

Först måste du bestämma vad som är en kvadratmeter.

Människor som var dåligt undervisade i skolmatematik, de fortfarande lätt eller senare står inför problemet med att räkna antalet byggmaterial.

därför Kvadratmeter är huvudpunkten för referens när du bestämmer området i rummet.

Om du ritar en kvadrat (det här är en geometrisk form med samma parter), och sidan kommer att vara 100 cm, då med multiplikation med 100, får vi antalet 10 000 cm.

Det betyder att storleken på den här siffran är 10000 cm2. Det är möjligt lättare. Beräkna i meter: 100 cm är 1 m.

Vi tillämpar formeln för att räkna området - vi vänder två sidor, det vill säga 1 multiplicera med 1, vi får 1 m. Så, storleken på torget är 1 kvm.

Kvadratmeterräkningsverktyg

För beräkningar är det nödvändigt att förbereda en räknare.

Om det inte är, då multiplikationstabellen på den vanliga anteckningsboken för den första grader.

Om väggarna har nr 2, inte 3 meter, men till exempel 2,5 meter, är det bättre att fortfarande en räknare. Detta är för komplicerad belastning för hjärnan, som inte används för att arbeta med siffror.

Det är lämpligt att ha ett papper på hand och handtag för inspelning.

Det är nödvändigt att mäta med en roulette eller centimeter.

Kvadratmeterräkningsformel

För att beräkna området är det nödvändigt att applicera formeln för kvadratmeter A x B, där numret A är längden på ena sidan och numret B är längden på den andra sidan. De kan vara desamma om golvet eller väggformen eller väggen.

Oftast är det inte fyrkantigt, men rektangulärt, det vill säga numret A kommer att ha ett värde, och numret är ett annat.

De måste multiplicera i sinnet eller på multiplikationstabellen eller på räknaren.

Och det resulterande numret kommer att vara ett område som måste täcka färgen eller något annat.

!Ibland behöver du veta hur storleken beräknas korrekt. Hur mycket är 1 4 tum i mm? Detta kan läsas om detta i vår artikel.

Det händer att golvets form inte är standard, men till exempel trapezformad. Då är det svårare, särskilt för människor som inte vet vad en triangel är (det här är också i naturen).

För att beräkna storleken på trapezion är det nödvändigt att beräkna första rektangelns område i mitten, då storleken på varje triangel på sidorna , lägg sedan dessa tre nummer.

Är det inte lättare att omedelbart ringa arbetets brigad? Låt dem tänka på hur man beräknar kvadratmeter utrymme.

Viktig! Om missförstånd uppträdde i detta skede, är det bättre att omedelbart ringa till matematikläraren och be om att beräkna hur många kvadratmeter. Meter har rum.

Golvyta eller tak

Taket och golvet i en vanlig lägenhet är desamma. Hur beräknar man kvadratmeter? Väldigt enkelt. Om inomhus inomhus, då finns det inget tak där - det finns bara kön och väggar.

Steg # 1. Mät längden på rummet och skriv det resulterande numret på papper. Om numret är heltal, skriver vi bara en siffra. Till exempel 5 (m). Om numret är större än 5, men mindre än 6, måste du återkalla de decimala fraktionerna och skriva, till exempel 5,5 (m).

Steg # 2. Mät bredden på rummet och spela in på samma sätt. Till exempel - 3m.

Steg nr 3. Nu är det nödvändigt att multiplicera dessa två nummer. Exempel: 5 x 3 = 15m. Så, golvytan är 15 kvadratmeter. Följaktligen kommer takstorleken också att vara 15 kvadratmeter. m. Spela in det här numret separat och bryt handtaget.

Kvadratisk solid vägg

Hur beräknar du kvadratur av en solid vägg? Precis som vi mäta golvet eller taket. Åtgärdens algoritm är densamma som när man räknar storleken på golvet:

 • Mäta längden på väggen och skriva;
 • Mäta höjd;
 • Multiplicera två siffror - det erhållna resultatet och kommer att vara kvadratmeter.

Exempel: Höjd på 2,20 m, längd 7m. 7 x 2,2 = 15,4 m. Väggområde - 15,4 kvadratmeter. m.

Hur man beräknar kvadratmeter vägg med fönster

Det blir svårare att hantera den vägg som fönstret är beläget.

I det här fallet är det nödvändigt att separat beräkna väggens storlek, separat - storleken på fönstret. Sedan, från det större området, dras av mindre. Det visar sig antalet kvadratmeter, som måste täckas med färg eller gips.

Algoritm av åtgärder:

 1. Scenariot har redan gått för att beräkna väggstorleken. Låt det kända numret vara det redan kända numret - 15,4 m2.
 2. Därefter mäta fönstret och längden på fönstret. Multiplicera siffror. Till exempel: Längd 1,5 m, höjd 1,2 m. Om det multiplicerar, visar det sig 1,8. Så, är området i fönstret 1,8 kvadratmeter. m.
 3. Vi tar väggens område och drar av storleken på fönstret: 15,4 - 1,8 = 13,6. Det område som måste sättas i ordning - 13,6 kvadratmeter. m.

Viktig! Siffror som erhålls vid beräkning, var noga med att spela in och krets med ett handtag för att inte gå vilse i våra egna beräkningar.

Hur man beräknar kvadratmeter vägg med dörr

På samma sätt är det nödvändigt att producera när du vill beräkna kvadratmeter väggar med en dörr.

Om dörren från en matematisk synvinkel är en enkel rektangel, beräkna sedan sitt område längs den vanliga formeln A x V.

Det är det, det är nödvändigt att mäta höjden och längden, sedan multiplicera multiplikationer och dörrens storlek.

Därefter, från väggens område, subtraherar vi dörrens storlek och får torget till vilket efterbehandlingsmaterialen måste köpas. Om den tidigare ägaren av lägenheten gjorde dörren med bågen, så kan du inte göra det utan att beräkna storleken på cirkeln.

Mäta området med komplexa former

Cirkel och triangel - komplexa figurer för självberäkning . Hur mäter du kvadratmeter omkrets, om det inte finns någon matematisk eller ingenjörsutbildning? Igen, enligt formeln.

Hur man mäter cirkelns storlek

Det finns en formel för att beräkna cirkelns område. Det finns ett sådant konstant nummer - förhållandet mellan längden på omkretsen till dess diameter. Det är lika för alla storlekar av cirkeln. Det kallas PI och är lika med 3,14. Detta är numret och använd vid räkning.

Steg nr. 1. Mät diametern (det här är en linje som passerar genom mitten av cirkeln från en kant av cirkeln till en annan). Låt diametern vara lika med 3 m. Därefter hittar vi radien - det här är halva längden på diameter. Det är 1,5 m. Vi skriver ner radien på papper.

Steg nr. 2. Vi producerar beräkningar enligt formeln S = PR2, där S är cirkelns område, P är ett konstant nummer och R är cirkelns radie. Det visar sig 3,14 x (1,5 x 1,5) = 7, 065. Området av denna cirkel är 7,065 kvadratmeter. m.

Men det här är en hel cirkel. Båge över dörren är en halv cirkel. Så, du behöver fortfarande dela upp antalet två och ytterligare lägga till det rektangulära området på dörren. 7.065: 2 = 3,53 m2.

Hur mäter du triangelns område

Om den tidigare ägaren av lägenheten var en matematiker, kunde han väl göra triangulära former på taket, som måste återställa och tilldela annan färg eller gips. Du måste överväga att inte överbetalas.

Beräkningen av kvadratmätaren i den triangulära figuren börjar med en noggrann inspektion av denna figur.

Det är nödvändigt att hitta basen av triangeln, det vill säga den linje på vilken de andra två (som taket är på huset). Därefter tillbringa en linje från motsatt toppen till basen. Dessa två nummerpost.

Steg nr 1. För att dela upp basen av triangeln till 2 och skriv ner. Detta nummer kommer att vara till nytta inom en snar framtid. Mät höjden och skriv också.

Steg nr 2. Beräkna M2-figuren.

För att göra detta är det nödvändigt att använda formeln: s = 0,5Ah, där S är triangelns område och grunden, och H är höjden.

Exempel: Bas 3 m, höjd 2,5 m. Totalt: 0,5 x 3 x 2,5 = 3,75. Triangelstorlek - 3,75 m2. Spela in för att inte glömma.

Tips och rekommendationer

På så sätt kan du beräkna området i lägenheten och färgen, som och vilken färg att måla. Dimensionerna på alla väggar och taket är vikta - numret kommer att vara på vilket det kommer att bli nödvändigt att navigera vid köp av byggmaterial.

Dricks! När det beräknas är det bättre att bjuda in en annan person att hjälpa. Ett huvud är bra och två tillförlitliga.

Fallet är för små - gå till affären och köpa material. Här måste du fortfarande överväga, eftersom inte alla paket är utformade för stora rum. Till exempel takstorleken i köket 3 x 3.

Hur många kvadratmeter gips kommer att behövas om ett paket kan täckas 3 kvadratmeter. m? Vi tror: Storleken på taket är 9 kvadratmeter. m. Ett paket tar 3 kvadratmeter. m.

Följaktligen är 3 förpackningar nödvändiga för hela taket.

Om paketet säger att konsumtionen är 12 kvadratmeter, betyder det hur mycket material det är nödvändigt att täcka väggen med en storlek av 3 x 4 m.

Eller ett annat exempel. Vägg i lägenheten 6 på 4. Hur många kvadratmeter måste målas? Vi multiplicerar 6 till 4, vi får 24 kvadratmeter.

Det här är hur mycket färgburkar är 3 liter, om varje bank spenderas med 6 kvadratmeter. m? Vi anser: 24 Dela upp 6. Det visar sig 4.

Så du måste köpa 4 tre-liters färgburkar för att täcka hela väggen.

För reparationsarbete är det alltid bättre att ta lite mer material så att det senare inte går tillbaka till affären. I framtiden, om du har något att skära eller hämta, kan de rester av materialen vara frisk.

på ämnet: kvadratmeter inomhus

En källa: https://stroim.guru/polezno-znat/kvadratrij-metr-eto-skolko.html

Inköp av nödvändiga material för reparation av rummet är den ansvariga saken. Och ibland är det viktigaste att bestämma deras nummer, och inte bara med kvalitet och utseende. Att köpa material, exakt i mängden vad du behöver, måste du noggrant mäta rummet. Hur man beräknar kvadratgolvmätare? Allt är ganska enkelt, det är nog att förstå principen och komma ihåg skollektionerna av matematik.

Hur man beräknar kvadratmeter golv

Hur man beräknar kvadratmeter golv

Varför gör beräkningen av området i rummet?

Eventuella reparationer kan inte börja utan noggrann kunskap om storleken på rummet. För att beräkna antalet tapeter eller paneler måste du veta dimensionerna och området på väggarna, för att förvärva en tillräcklig mängd takplattor, mätningar från taket avlägsnas. Naturligtvis, för upphandling i de nödvändiga volymerna av golv, kommer det också att vara nödvändigt att försöka ta reda på betydelsen av området på hela golvutrymmet.

För vilka bosättningarna i området kan vara användbart.

För vilka bosättningarna i området kan vara användbart.

Med avlägsnande av mätningen av rummet och definitionen av basområdet, vänder varje person, som bestämde sig för att börja reparera självständigt. Om ägaren av bostadslokalerna appellerade för att hjälpa specialister, behöver han inte förstå någonting - mästarna kommer att göra allt själva. Men många är löst för reparationsarbete med egna händer. Detta gör att du kan avsevärt spara pengar på reparationer.

För reparation måste du veta exakt storleken på rummet

För reparation måste du veta exakt storleken på rummet

De främsta orsakerna till behovet av att bestämma golvområdet är följande:

 • reparation eller primär läggning av golvbeläggning;
 • Fyller färskt screed;
 • Arrangemang av LAG-systemet;
 • Golvfärgning;
 • Ansökan på golvet i andra byggmaterial;
 • Bestämma storleken på bostadsutrymmet när dokumenten eller köp / försäljning av lägenheten eller hemma;
 • bestämning av rumsplanens överensstämmelse
 • Urval av möbler på dimensioner;
 • utarbeta en rumsplan för vidare arbete;
 • Bedömning av kostnaden för specialisters arbete och andra kostnader.
Inte alltid mätningen av golvområdet visar sig vara ett enkelt förfarande

Inte alltid mätningen av golvområdet visar sig vara ett enkelt förfarande

I grund och botten krävs kunskapen om golvområdet för att beräkna antalet byggmaterial som behövs för efterbehandling, vilket kommer att användas vid arbete. Till exempel volymen av cementblandning för fyllning av screed, mängden bulkkön eller laminatförpackningar etc.

Typer av golv

Typer av golv

På en anteckning! För att beräkna den erforderliga mängden material måste du inte bara veta rumsområdet på golvet, men också området med en detalj av det material du väljer. Till exempel lameller eller plattor.

Rum torget i kvadratmeter

Förvirra inte området med en omkrets. Området är storleken på hela golvutrymmet avgränsad av en viss omkrets av väggarna. Och omkretsen är summan av längderna på alla sidor av rummet. Det är också nödvändigt att känna till omkretsen, men det här värdet beräknas för att beräkna hur mycket sockeln måste köpas för efterbehandlingsrummet.

Perimeter och kvadrat

Perimeter och kvadrat

Vilka storlekar behövs för beräkningar?

Så, vilka mätningar måste tas bort för att bestämma området i rummet? Svaret är enkelt - allt som relaterar till omkretsen av rummet, och det spelar ingen roll, även lokalerna geometriskt eller har många nischer och hörn. För att tala som helhet behöver det också sin längd och bredd för att beräkna området i något rum.

Huvudstorleken på rummet

Huvudstorleken på rummet

Vilka instrument används för att beräkna områden?

För att beräkna området i rummet kan olika datorprogram också användas, olika matematiska formler för beräkningar gäller också. Men storlekarna på sidan av den geometriska formen, som motsvarar rummet, måste skjuta i vilket fall som helst.

Tabell. Verktyg för att ta bort storleken på rummet.

namn Rekommendationer
Hur man beräknar kvadratmeter golv

Papper och penna / penna

Krävs för att registrera de utvärderade avläsningarna. Om avläsningarna inte skriver kan du snabbt bli förvirrad. Även papper och skrivartillbehör kommer också att vara användbara för att förbereda rumsplanen.
Roulett

Roulett

Med hjälp bestäms alla storlekar direkt. Ju större rummet, ju längre rouletten måste köpas. Du bör inte använda en mjukvävnadscentimeterband, som njöt av skärarna - det är tillräckligt bra och mjukt, eftersom det blir obehagligt att skjuta mätningarna och du kan göra fel.
Kalkylator

Kalkylator

Vi är intresserade av att begå all matematiska operationer. Det är bekvämt eftersom det kommer att minska risken för fel.
Papper och penna / penna

Laseromsläpp

En bekväm enhet som låter dig snabbt och noggrant ta bort mätningen av något rum.
Laseromsläpp

Galnik, transport

Kan behövas för att mäta hörnen inomhus. Det är värt att komma ihåg att även till synes raka vinklar är inte alltid så. Och ibland är det nödvändigt att känna till den exakta storleken på vinkeln.

Manuellt beräknad på bipacksedeln är bekväm eftersom alla parametrar omedelbart kan variera på plats och göra nödvändiga justeringar. Men det är ganska enkelt att göra misstag på en manuell metod, så det är bättre att berätta om alla indikatorer.

På en anteckning! Det är bättre att byta rummet bättre om du är osäker i vittnesbördet än i slutändan för att köpa en otillräcklig mängd material eller köpa det i överskott.

För automatisk räkning område i rummet är det bekvämt att använda olika grafiska redaktörer. Det kan vara AutoCAD, Archicad eller Sketchup. De skapar en siffra i form av ett rum, dimensionerna på alla sidor anges när du skapar en layout. Området på rummet kommer automatiskt att utfärdas av programmet och med hög noggrannhet (upp till centimeter och millimeter). Allt kommer att bero på noggrannheten i mätningarna. Speciellt med hjälp av dessa program rekommenderas om det är nödvändigt att beräkna området i rummet, komplicerat av dess geometri. Nackdelen med denna metod är behovet av åtminstone en ytlig studie av program, liksom användningen av datorutrustning.

Exempel på att använda SketchUp-programmet

Exempel på att använda SketchUp-programmet

Hur man beräknar golvområdet?

Den huvudsakliga regeln när man mäter parametrarna i lokalerna är borttagandet av åtgärden på en rad. Till exempel, längs väggen. Men rouletten ska placeras på golvet, eftersom väggarna kan ha viss krökning. Om rummet är tvungen av besvärliga saker, kan mätningar göras inte längs väggen, men lite bort från det. Det viktigaste är att se till att roulettebandet låg smidigt, böjde inte, annars kan det finnas ett stort fel.

Beräkna golvområdet

Beräkna golvområdet

Beräkning av området för det rektangulära rummet

Ett rum som inte har några, även små, utskjutningar och nischer eller, helt enkelt, rektangulärt är det enklaste alternativet för att ta bort åtgärden och räkna värdena på området. Här är det tillräckligt att komma ihåg den enklaste formeln från matematikens gång - hur området för en sådan siffra beräknas som en rektangel. För att göra detta är det nödvändigt att mäta bredden (A) och längden på rummet (B). Således erhåller vi att S (område) kommer att vara lika med det värde som kommer att erhållas som ett resultat av att multiplicera två indikatorer A och V.

Beräkning av området för det rektangulära rummet

Beräkning av området för det rektangulära rummet

På en anteckning! Om numret visade sig inte en hel, måste den avrundas till den största sidan. Till exempel avrundade 4 357 upp till 4,5 m 2.

Resultaten av alla mätningar anges i meter. Efter kommatecken anges centimetrarna. Exempelvis visade längden på väggen 376 cm, då visar den (i 1 m - 100 cm) att längden på denna vägg kommer att vara 3 m 76 cm.

Mäta det rektangulära golvet

Mäta det rektangulära golvet

Om det finns en öppen spis i rummet, måste du beräkna sitt område och ta bort från den resulterande siffran. Faktum är att golvbeläggningen inte kommer att läggas under eldstaden. Naturligtvis, om vi inte pratar om demonteringen av denna struktur.

Kalkylator Beräkning område av ett fyrsturique rum

Gå till beräkningar

Hur beräknar du området i rummet där nischen och utskjutningarna är tillgängliga?

Vad ska man göra om det finns olika nischer eller kolumner i rummet som inte kan döljas eller demonteras? I det här fallet måste beräkningarna vara lite tonade, eftersom värdena på det totala ytan måste beräkna de indikatorer på de rutor som upptar dessa kolumner och lägga till området för varje nisch till resultatet.

Beräkning av området med skärning

Beräkning av området med skärning

Det är mest bekvämt i det här fallet på papper för att skildra den exakta formen av rummet med indikationen av alla utskjutningar, nischer och kolumner. Därefter är mätningarna gjorda av långa och släta sidor av rummet och spelas in på lämplig plats på bipacksedeln. Därefter mäts omkretsen av varje kolonn och området för varje kolonn beräknas ovanför den angivna formeln (S = A x B). Därefter beräknas enskilda block på samma princip parametrar av området för varje nisch.

Vidare är allt enkelt - huvudtorget anses, dvs längden och bredden på de längsta väggarna är variabla. Från de resulterande värdena dras kolonnernas område, och sedan tillsätts indikatorer på nischområden till resultatet. Vi får det exakta området på hela rummet.

I vissa fall (till exempel är rummet gjort i form av bokstaven "G"), du kan visuellt krossa rummet i flera släta figurer (till exempel rektanglar), ta bort mätningarna av varje figur separat och beräkna sedan område av varje element och sammanfatta alla erhållna värden.

Herr Studio

Herr Studio

Beräkning av golvyta i rum av oregelbunden form

I rum som har fel form, beräkna området mycket mer komplicerat. Svårigheter Lägg till element som bågar, nischer i form av en halvcirkel, fasade väggar, etc. I huvudsak är beräkningsprincipen densamma - du måste krossa rummet i flera smidiga figurer och beräkna området för varje separat , och sedan sammanfatta. Men området i cirkeln eller triangeln anses vara för andra formler.

Golvet är oregelbundet

Golvet är oregelbundet

Till exempel beräknas triangelområdet som: Baslängden multipliceras med triangelns höjd och är uppdelad i 2.

Beräkning av området i rummet i fel form

Beräkning av området i rummet i fel form

På en anteckning! Det enklaste sättet kan dela hela rummet på de smidiga figurerna av typen av rutor och trianglar och överväga deras torg separat och sedan sammanfatta.

Området med flera nivåer är inte så svårt, som det verkar. Helt enkelt betrakta området för enskilda segment och summeras. Om stegen måste separeras av samma golvmaterial som resten av golvet, är det tillräckligt för att mäta området för den laterala delen av varje steg och sönderdelas till den totala siffran.

Om rummet har en trapezium, är det möjligt att beräkna sitt område utan lokaler för enkla siffror. Trapezoidformeln beräknas enligt följande: längden på den övre gränsen (kortare sida - a) summeras med längden på den nedre gränsen (B), och multiplicerar sedan trapetshöjden (H) och det erhållna resultatet är uppdelat in i två. Området av quadrilateral med lika partier kan beräknas med formeln: S = A (längd på långsidan) x h (höjden på fyrkanten).

Beräkning av områden med olika geometriska former

Beräkning av områden med olika geometriska former

Formlerberäkningar

Formlerberäkningar

Om triangeln inte är direkt, är det möjligt att beräkna sitt område med hjälp av GERON-formeln

Om triangeln inte är direkt, är det möjligt att beräkna sitt område med hjälp av GERON-formeln

Golv kvadratkalkylator

För att inte lida med manuella beräkningar på papper och inte att behärska datorprogram kan du använda online-kalkylatorer. Den här funktionen ger massan av internetresurser. I ett speciellt fönster är det tillräckligt att ange alla data och efter att ha tryckt på "Beräkna" -knappen på ett nytt fält eller på en ny sida, öppnas den slutliga beräknade data. Vanligtvis är alla indikatorer in i meter, men på viljan kan du också ange andra måttenheter.

Online-kalkylatorer har sina fördelar och nackdelar

Online-kalkylatorer har sina fördelar och nackdelar

Fördelar med online-kalkylatorer:

 • Läs inte manuellt
 • Du kan enkelt få området för någon figur;
 • Beräkningsgraden och deras noggrannhet är hög.

Triangular Rum Calculator Calculator

Steg-för-steg-beräkning av området i rummet

Steg 1. Först och främst är det nödvändigt att förbereda alla mätinstrument såväl som ett blad och handtag. På papper kan du pröva ett rumschema, försöker spara geometri maximera och visa alla nischer och rumsdetaljer. Roulette används så länge som möjligt.

Förberedelse av alla nödvändiga

Förberedelse av alla nödvändiga

Steg 2. Längden på rummet mäts. Om det är så bra att rouletten saknar, tas mätningar i steg. För att börja, mäts det för den maximala längden på rouletten, på platsen i slutet finns det ett märke, från vilket stopparen görs igen till slutet av rummet.

Först måste du mäta längden på rummet

Först måste du mäta längden på rummet

Steg 3. Bredden på rummet mäts (längs väggen med en mindre längd). Roulette ligger i rät vinkel mot den tidigare uppmätta rumsväggen (längd). De erhållna data registreras.

Bredden på rummet är uppmätt

Bredden på rummet är uppmätt

Steg 4. De erhållna indikatorerna multipliceras med varandra. För dessa ändamål rekommenderas att använda en räknare. Om det behövs är områdesvärdet avrundat till det största.

Den resulterande siffran är avrundad i den största

Den resulterande siffran är avrundad i den största

Steg 5. Om det är nödvändigt att mäta området med komplexa geometriskt rum, sedan för en början är den komplexa siffran uppdelad i flera enkla kvadrater, trianglar, rektanglar. Objektet är avbildat på ett pappersark schematiskt, schematiskt delas.

Rummet är uppdelat i 4 rektanglar

Rummet är uppdelat i 4 rektanglar

Steg 6. Det mäts av varje figur separat. Till exempel, rektanglar, trianglar.

Varje figur mäts separat

Varje figur mäts separat

Steg 7. Beräkning av området för varje figur görs. Vidare sammanfattas alla de erhållna värdena och det totala exakta området på golvet i rummet erhålles.

Exempel på att beräkna området av triangeln

Exempel på att beräkna området av triangeln

Video - vi betraktar golvområdet

Video - Beräkning av kvadrat i sketchup

Vi överväger antalet kakel

Att veta området i rummet, beräkna mängden golvbeläggning blir lätt. Vi kommer att räkna ut hur man får reda på hur många kakel som behöver för ett visst rum. För detta behöver du veta vad som är ett kakelbeläggningselement. Att veta dessa data är det lätt att producera de nödvändiga beräkningarna. Till exempel:

 • Rum Square - 15 m 2;
 • Storlek på en enhet av kakel - 0,20x0,30 m.
Beräkning av antalet kakel på golvet

Beräkning av antalet kakel på golvet

Således kommer området av en kakel att vara 0,2x0,3 = 0,06 m 2. Vidare är det totala området på rummet uppdelat i ett kakelområde och får: 15 / 0,06 = 250 enheter. Det är så mycket kakel måste stänga hela utkastet golvet i det här rummet. I exakt samma metod beräknas också antalet laminat- eller parkettbräda, liksom andra material.

Kalkylator Beräkning av mängden lim för att lägga kakel

Gå till beräkningar

Priser för populära typer av utomhusplattor

golvplattor

Video - Beräkna linoleum

För att beräkna golvområdet i rummet, och sedan förbrukningen av materialet är det tillräckligt att känna till de elementära matematiska formlerna och kunna använda räknaren. Att ha den senare till hands (och nu finns det en räknare i varje telefon), kan du snabbt göra beräkningar. Det viktigaste är att vara uppmärksam när man tar bort mätningar.

Innehåll:

Det är omöjligt att reparera en utomhus yta, inte veta det exakta golvområdet i privat hushåll eller lägenhet. Faktum är att idag kostnaden för byggmaterial är tillräckligt hög, och varje fastighetsägare försöker spara maximera sitt köp. Därför är information, hur man beräknar golvområdet inte att vara överflödiga för någon som föredrar att göra reparationer personligen.

Galnik, transport

Varför behöver du känna till golvområdet

Innan du börjar arbeta bör du besluta om hur många aktiviteter, planerar kostnaderna och beräknar antalet byggmaterial. För detta behövs källdata. Av denna anledning är det viktigt att veta hur man beräknar golvområdet otvetydigt. Detta gäller särskilt ojämna ytor och lokaler med icke-standardisett.

Det finns andra anledningar när det är nödvändigt att noggrant bestämma storleken på golvytan:

 • kontrollera kvaliteten på byggnadsarbetet
 • Behovet av att omplacera lokalerna.

Hur man beräknar golvområdet

I den här artikeln beskrivs hur man beräknar golvområdet i kvadratmeter i rum med olika konfigurationer.

Definition av området för rektangulära lokaler

Innan du beräknar golvområdet ska det vara strumpkalkylator och måttband. Oftast finns det rum i form av en rektangel. För att beräkna sitt område använder de den formel som är känd för alla från skolan: s = a x b, där A och B är längden och bredden. Till exempel är lokalparametrarna 3 och 4 meter, då det önskade värdet att vara 12 kvadratmeter. m.

Hur man beräknar golvområdet

I det fall då rummet har en öppen spis eller inbyggda möbelprodukter, måste du känna till deras område och dra ur det totala området. I fallet med stora reparationer av golvet måste allt överskott inomhus demontera.

Beräkning av rumstorget av den felaktiga planeringen

Det är mycket svårare att beräkna rummet med en polygonal form. Ofta i tegelhus i layouten finns nischer, triangulära urtag och rundade element, som på bilden.

I det här fallet, innan du beräknar torget på golvet, bör rumschemat delas upp i separata zoner. Till exempel, om rummet har en M-formad layout, bör den delas in i 2 rektanglar, varefter det är att beräkna området för var och en av dem och de erhållna resultaten är vikta.

Att lära sig området av triangulärt rum

När en annan del av rummet inte är vinkelrätt mot huvudområdet betyder det att det också finns en triangel mellan två rektanglar, som har en rak vinkel.

I detta fall beräknas triangelområdet med formeln: s = (a x b): 2 och lägg till det totala resultatet. Till exempel, a = 2, b = 3, sedan s = (2x3): 2 = 3 m².

Du kan annars bestämma området:

 1. Tidigare beräkna torget av rektangeln.
 2. Bestäm området i det fasade triangulära hörnet.
 3. Från torget av rektangeln dras triangelområdet.

Hur man beräknar torget på golvet

I det fall då triangeln inte har en rak vinkel används Geono Formel S = √p (P-A) (P-B) (P-C).

Till exempel är dess parter lika med 5, 6 och 7 meter, då är beräkningarna gjorda enligt följande:

 1. Lär dig halvversionen av triangeln P = (5 + 6 + 7): 2 = 9.
 2. I Gerons formel är digitala värden substituerade och resultatet erhålles: √ (9 x (9-7) x (9-6) x (9-5) = 14,7 m².

Quadrature Rooms

Ofta är en liknande formulär närvarande i fönstren i husen i den gamla byggnaden eller på balkongerna som kombineras med rum. Först beräknas 1/2 av den utskjutande delen av cirkeln och tillsätts till rektangelområdet, applicering av formeln S = πR2: 2, i vilken:

π = 3,14;

R² - Radien av cirkeln, uppförd i torget.

Till exempel, i rummet finns en halvcirkelformad balkong med en radie på 1,5 meter. Att ersätta detta nummer i formeln, vi erhåller resultatet: s = 3,14x (1,5) ²: 2 = 3,5 m². Läs också: "Hur man beräknar kvadratmeter på golvet med olika former av rummen."

Hur man beräknar området i rummet

Ordningen för beräkning av väggens och golvets område är annorlunda. Faktum är att innan du beräknar torget på golvet, bör du ta reda på längden och bredden på rummet och att beräkna väggarna blir det nödvändigt att mäta sin höjd. Därför erkänner först omkretsens omkrets och multiplicera till takens höjd.

Hur man hittar ut golvområdet

Golvparametrar 3 och 4 meter, och höjden på rummet är till exempel 3 meter. I detta fall kommer omkretsen av väggarna att vara lika med (3 + 4) x2 = 14 m., Och deras område s = 14x3 = 42 m².

Det ska inte glömma torget av fönster och dörrar. Deras område subtraheras efter slutförandet av väggberäkningar. Men å andra sidan kan de inte ta hänsyn till och därigenom säkerställa några lager av material.

Proportioner mellan golv och fönster

Enligt SNIP 31-01-2003 bör Windows-parametrar och deras antal bero på golvkvadraturen. Så för bostadshus byggnader kommer förhållandet mellan områdena fönsteröppningar och golvytan att vara, från 1: 5,5 till 1: 8. När det gäller de övre våningarna är den minsta andelen 1:10 tillåtet där.

För privata hushåll reglerar denna kurs snip 31-02-2001. Enligt denna dokumentation bör för varje 8 "rutor" av golvytan ha minst en "kvadrat" av källan till det naturliga ljusflödet. På vinden våningen kan denna andel inte vara mindre än 1:10.

För att säkerställa högkvalitativ reparation måste du i förväg ta reda på hur man beräknar golvområdet och andra nödvändiga rum. Förberedande skede ger också förvärvet av byggmaterial och sedan i färd med att reparera kostnaderna minimeras, eftersom de inte kommer att fungera i stora saldon och fraktkostnaden kommer att utföras billigt.

Leave a Reply

Close