Submend - Ce este: definiția acordului, părților, condițiilor, eșantioanelor

Ultimele modificări:

Legislația nu prevede un act de reglementare separat, reglementarea relațiilor în temeiul acordului submarinder. Articolul 615 din Codul civil de la alineatul (2) este indicat doar că normele și procedura de încheiere a acordurilor de închiriere ar trebui aplicate acordurilor subține. Apare imediat o întrebare corectă - subînchirierea a ceea ce este? Închiriere și subînchiriere Care este diferența?

Ceea ce este o subînchiriere este unul dintre cele mai frecvente tipuri de acorduri contractuale care reglementează relațiile în ceea ce privește bunurile mobile și imobile.

Puteți închiria în subînchiriere nu numai spații nerezidențiale, ci și apartamente, terenuri. În primul caz, salina organizează de obicei locuințe de închiriat: o astfel de împușcătură aduce mai mulți bani decât închirierea pe termen lung.Submenda este atribuirea temporară a drepturilor la proprietatea închiriată sau acțiunile sale (cel mai adesea obiectul unui astfel de acord indică spații nerezidențiale). Sublendentul este înzestrat cu aceleași drepturi și obligații care sunt în principal indicate de acordul între proprietar și chiriaș. Acordurile ajută chiriașul în unele cazuri să rezolve problemele financiare, reducând costurile asociate conținutului spațiilor, de exemplu, dacă nu sunt utilizate temporar.

Tratatul rezidential subține

Ca majoritatea covârșitoare a relațiilor contractuale, închirierea de spații este reglementată de dreptul civil (GC). În plus, există, de asemenea, acte legislative de reglementare separate, cum ar fi decizia plenului dvs. nr. - 73 din 17 noiembrie 2011 pentru cazurile de cazuri. Prin prezenta decizie, Curtea cea mai înaltă a definit regulile și procedura de efectuare a unei tranzacții (încheierea unui acord) pentru închirierea de spații rezidențiale.

Subiectul acordului

Ce este o înălzire de locuit?

În cadrul spațiilor rezidențiale de subvenționare, se înțelege prin transferul unei terțe părți în angajarea locuințelor deja închiriate. Subiectul acestui contract este de a atribui dreptul de a utiliza spațiul de locuit terților.

În același timp, este de asemenea necesar să se reînnoiască contractul principal sau încheierea unui acord suplimentar, în cazul în care este necesar să se precizeze acest fapt și să se înscrie consimțământul proprietarului.

Formatul de acord

 

Formatul scris al acordului oferă o garanție a respectării tuturor părților atribuite sarcinilor. Care în viitor face posibilă aducerea răspunderii și rambursarea pierderilor de la participanții la tranzacție, dacă nu îndeplinesc termenii acordului. Pentru a aduce în fața justiției și a compensa pierderile vor fi prin referire la pretențiile proprietarului părților la acord. În părți care sunt indicate de încălcări asumate de părțile la obligații.

Petreceri

Părțile la Acordul de subvenționare sunt următoarele persoane:

 • Proprietarul este proprietarul, este principalul participant în contractul principal de leasing;
 • Chiriașul este un participant secundar la tranzacția de închiriere și în acordul de submarin - persoana principală (proprietar);
 • Subacator este un acord terț.

Părțile acordului pot fi multe. Deci, subgontatorul, cu acordul chiriașului și proprietarului, căutând propriul beneficiu, poate transmite premisele în angajarea următorului participant la tranzacție, încheind un alt tratat privind Subare.

Subsolitorul este al treilea și ulterior al acordului care intră în utilizarea spațiilor deja închiriate. Subarentul este membru al tranzacției de închiriere, făcându-l spre chirie către persoanele terțe și ulterioare ale spațiului de locuit, luate pentru închiriere.

Termeni de valabilitate a acestui contract

Perioada de acordare a subvenției poate să nu depășească validitatea contractului principal. În cazul în care camera este închiriată mai mult de un an sau egală cu această perioadă, acordul este înregistrat în Rosschestra, respectiv, Tratatul de subținere este, de asemenea, supus înregistrării. Termenul maxim al acordului este de cinci ani. Următorul nevoie de reînregistrare.

Obligațiile părților

În conformitate cu articolul 615 din GC, responsabilitățile participanților la tranzacție trebuie să respecte elementele din acord, în alte cazuri, în conformitate cu scopul proprietății. Cu eșecul acestor atribuții, proprietarul are dreptul să rezilieze tranzacția.

Înregistrarea contractului de submarin

La efectuarea unei tranzacții în conformitate cu acest tip de acord, precum și pentru alte tratate, este necesar să se respecte structura documentului, care include următoarele elemente care conțin informații despre:

 • Chestionarul complet / datele personale ale participanților la tranzacție (numele complet, datele complete ale unui document care confirmă personalitatea (serie, număr, organul eliberat, etc.);
 • Numărul de persoane care participă la tranzacție și planifică cazare suplimentară pe pătratele specificate;
 • perioada de utilizare a spațiului de locuit și a acțiunilor acordului;
 • Inventarul de bunuri destinate utilizării într-o cameră de închiriere;
 • forma și metoda de plată;
 • necesitatea de a efectua lucrări de reparații și cerința de a plăti servicii de utilități;
 • Scopul spațiilor rezidențiale.

O astfel de tranzacție este natura individuală a pregătirii și încheierii acordului. În acest sens, structura și documentele necesare pot fi semnificativ variate.

Acordurile necesare

Când am încheiat tranzacția, trebuie să atașați următorul pachet de documente:

 • Copii ale documentelor care certifică identitatea participanților la tranzacție;
 • un document care confirmă proprietatea asupra proprietarului de către proprietar (certificat, extract din EGRN);
 • originalul și o copie a contractului principal de leasing cu o indicație a consimțământului locatorului la tranzacție (sau aplicarea copiilor sale și a originalului Super Acord privind Subare);
 • Copii ale conturilor personale pentru a plăti utilități;
 • Pașaportul de locuințe tehnice, dacă este de așteptat ca un acord să înregistreze un Rossresster;
 • În cazul în care termenul tranzacției este asumat pentru mai mult de un an (după cum sa menționat mai sus, este necesară înregistrarea de stat), atunci confirmarea se adaugă la plata taxei de stat pentru înregistrarea tranzacției.

Și alte documente necesare necesare pentru încheierea unui acord individual de tranzacție.

Un acord de eșantionare

Pentru compilarea corectă și legitimă și încheierea acordului, este necesar să se dețină cel puțin asamii de jurisprudență. Dacă există dificultăți în realizarea acestei tranzacții, puteți solicita consultanța unui practicant avocat cu experiență în acest domeniu de drept sau pentru a utiliza exemplele de mai jos.

Chirie

Taxa de locuințe de închiriere este stabilită de proprietar, dar după cum sa menționat deja, chiriașul, caută beneficii care să aibă dreptul fără consimțământul proprietarului pentru nevoi personale, este îndreptățit să-l ridice la discreția sa. De asemenea, în chirie pot include, de asemenea, plata pentru utilități sau va fi declarată printr-un acord separat de clauză. Legea nu interzice și nu specifică dimensiunea chiriei.

Subiernatul posedă dreptul de subține

Submendarea transferului ulterior al proprietății rezidențiale pentru utilizarea unei afaceri destul de profitabile pentru utilizarea aceluiași acord. Deci, cetățenii întreprinzători, în special în zilele semnificative (olimpice sau evenimente similare), încheie contracte de închiriere și subînchiriere pentru spații rezidențiale sau chiriași pentru utilizarea în continuare a pătratelor rezidențiale pentru a obține profituri suplimentare prin emiterea de contracte ulterioare.

Din păcate, legislația nu prevede restricționarea persoanelor care intră în tratatele de subvenționare ulterioare. Ce se bucură fraudatorii, dezvoltând diferite scheme din aceste obiecte imobiliare.

Este necesar să se abordă cu atenție concluzia unei astfel de tranzacții cu atenție pentru a încheia o astfel de tranzacție și pentru a negocia în conformitate cu acordul asupra transferului în continuare a obiectului la al treilea și a persoanelor ulterioare ale tranzacției. Aceasta este, fie limitarea și nu acordați permisiunea de subînchiriere sau să înregistrați separat acest element.

În conformitate cu articolul 615 alineatul (2) din Cod, chiriașul, are dreptul să încheie tranzacții ulterioare privind transferul de locuințe în angajarea ulterioară, exclusiv consimțământul proprietarului. Că într-o oarecare măsură limitează drepturile chiriașului și protejează dreptul proprietarului. În orice caz, principala parte a tranzacției (proprietar) are un drept predominant de a contesta toate acțiunile chiriașului și sub rezervă ulterioare prin depunerea de cereri în instanță.

Diferențele de subînchiriere a spațiilor nerezidențiale din rezidențiale

Acordul privind această formă de tranzacție, atât pe bunuri imobiliare, cât și pe mobil, este practic diferit. Singura diferență în furnizarea acestor tranzacții este o impozitare care depinde în mod direct de starea participanților la acord și de categoria de bunuri imobiliare.

Astfel, impozitul pe livrarea spațiilor rezidențiale diferă uneori de la închirierea / subînchirierea nerezidențială. Prin urmare, participanții din ce în ce mai mult la tranzacție sunt indivizi care primesc preferințe semnificative asupra impozitării.

În orice caz, în acest domeniu este necesar un studiu aprofundat al legislației, astfel încât proprietarul și chiriașul nu a trebuit să rezolve situații controversate în jurisdicția judiciară corespunzătoare.

Principala diferență a tranzacțiilor de închiriere și subînchiriere este numărul de părți la acord. Astfel, în primul caz, participanții la tranzacție sunt proprietarul și angajatorul, iar în al doilea rând, în plus față de aceste persoane, sunt indicate terțe părți.

Avocat expert la site

În cazul terenurilor, este imposibil să se schimbe destinația țintă la subînchiriere. Contractul de predare la subreaportul Pământului este supus unei înregistrări obligatorii. În același timp, valoarea taxei de taxare subțire nu ar trebui să fie mai mare decât suma de închiriere.

Sergey Nikolaevich Pyshiv. Site-ul expertului avocat (6 ani de experiență)

Chestionar gratuit Avocat

Aveți nevoie de sfaturi? Puneți o întrebare direct pe site. Toate consultările sunt gratuite / de calitate și plinătatea răspunsului unui avocat depinde de cât de complet și clar veți descrie problema dvs .:

Cuprins:

 1. Subiecte Tratatul
 2. Riscuri posibile
 3. Submend Apartments - Afaceri profitabile
 4. Investiții
 5. Cum să organizați o afacere: instruire
 6. Subarem teren

Cetățenii și organizațiile care au premise gratuite le predau adesea de închiriat. Chiriașul, la rândul său, poate trece o zonă utilizată temporar sau o parte din subînchiriere.

Ce este o subînchiriere? Aceasta este o tranzacție complexă la care chiriașul a fost închiriat de spațiile închiriate de terț. Astfel de acțiuni sunt legitime. Condiția prealabilă este de a pune proprietarii despre planuri.

Subiecte Tratatul

Participarea părții terțe mărește riscurile probabile. Acordul de subînchiriere încheiat în conformitate cu standardele legislative va evita neînțelegerile, cererile de proprietate și litigiile care decurg din locator și alte părți la tranzacție.

Toate acțiunile privind proiectarea contractelor de închiriere și a subînchirierilor sunt guvernate de Codul civil al Federației Ruse (articolul 615 alineatul (2)). Enchancat dreptul de a transfera proprietatea închiriată și dreptul la el în temeiul contractului unui terț.

Fără consimțământul scris al proprietarului, tranzacția va fi nevalidă. Ordinea de livrare a acestei zone în subactul este prescrisă

Acordul de închiriere este fie un individ care cuprinde un document separat care conține acceptarea proprietarului.

 • În contractul de închiriere indică:
 • Obiectul contractului cu o indicație a zonei și a altor caracteristici;
 • Cantitatea de chirie, procedura de calcul;
 • drepturile și obligațiile fiecărei părți;
 • Responsabilitatea pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute în contract;
 • timp contractual;

Adresele legale și detaliile părților.

Riscuri posibile

Fiecare parte este obligată să-și pună semnătura.

 1. Ce este o subînchiriere a spațiilor nerezidențiale? Aceasta este o tranzacție provocatoare care are unele riscuri. Permisiunea de a închiria zone sau spații terților prescrise în contractul de leasing are părți pozitive și negative.
 2. Plus pentru chiriaș: Nu este nevoie să coordonezi cu proprietarul acțiunilor sale. Numai chiriașul decide cine va alege ca un subremă.
Minus pentru proprietar: nici măcar nu poate să-și asume căruia chiriașul său poate trece în viitor în viitor.

Vă rugăm să rețineți: subînchiriarea camerei în proprietatea municipală este legală numai după permisiunea organelor guvernului municipal. Semnăturile unui număr de funcționari sunt necesare.

Submend Apartments - Afaceri profitabile

Astfel, legislația Federației Ruse permite livrarea premiselor de către chiriaș la subînchiriere, dacă proprietarul obiectului nu este împotriva. Acordul de subvenționare are riscuri pentru toți participanții la acord, astfel încât, dacă este de proiectare, este necesar să se solicite o anumită listă de documente pentru obiect.Unii cetățeni încearcă să ocolească această rată să nu ruleze în jurul dulapurilor și să nu se lege la fibrele de hârtie. Experții nu recomandă angajarea în fraudă. Dacă se deschide faptul că activitatea ilegală se deschide, proprietarii amenință amenzi serioase. Încălcarea termenilor contractului de închiriere poate fi un motiv pentru ruperea relațiilor contractuale dintre un antreprenor și educație municipală. Gandeste-te la asta!

În centrele turistice majore și Megalopolis, antreprenorii creează o afacere care implică închirierea mai multor apartamente și trecerea ulterioară a acestora,

Investiții

Zilnic sau pe termen lung. Acest tip de afacere va avea succes în orașele industriale, unde vin de multe ori călătoriile de afaceri. Mulți cetățeni, ca opțiune de cazare temporară, între hotel și predarea apartamentului, aleg adesea ultima opțiune.

Ce este un apartament de subînchiriere? Esența ideii este simplă: închirierea de câteva apartamente ieftine, curate, potrivite pentru cazare și trecerea lor la terțe părți în închirierea pe termen scurt. Câștigurile de livrare a locuințelor pentru un timp scurt este întotdeauna mai mare decât venitul primit de la închirierea pe termen lung.

Apartamentele mai mari pe care intenționați să le eliminați pentru a le oferi oaspeților, cu atât mai mare costurile. Evidențiați o anumită sumă pentru achiziționarea de lucruri utile care fac cazare confortabilă: cuptor cu microunde, frigider mic, TV, loc de dormit, lenjerie de pat. Furnizați cheltuielile pentru produsele chimice și serviciile clienților.

Cum să organizați o afacere: instruire

 1. Rentabilitatea afacerii de închiriat este întotdeauna ridicată. Costul mediu de cazare în apartamentul închiriat pe lună - 5000 de ruble. Dacă este prevăzut un contract de leasing pe termen scurt, venitul va fi mai mare. Adesea costul se plătește în câteva luni.
 2. Profitul depinde de activitatea dvs. de căutare și de atragerea de clienți și de impresia că oaspeții orașului vor rămâne după ce locuiau în acest apartament. Oaspeții mulțumiți data viitoare se vor întoarce din nou aici și vă vor recomanda la colegii și prietenii săi.
 3. Căutați și închiriați în apartamente cu costuri reduse. Explorați anunțurile pe site-urile Internet, în ziare populare. Compară prețurile. Alegeți apartamentele situate în apropierea joncțiunilor de transport. Unul dintre apartamente ar trebui să fie într-o zonă liniștită.
 4. Aranjarea camerei. Creați condiții normale pentru a trăi, amenajarea apartamentului modest, dar gustos. Mobilierul minier și aparatele de uz casnic sunt necesare.

Subarem teren

Efectuarea unei campanii de publicitate. Distribuirea de pliante și cărți de vizită, reclame, publicitate pe Internet va ajuta la atragerea primilor clienți.

Controlul siguranței proprietății. Avertizați oaspeții în avans cu privire la amenzi în caz de detectare a mobilierului sau a aparatelor de uz casnic. O opțiune rezonabilă este de a lua o contribuție de asigurare a clienților la momentul chiriei.

Ce este o subînchiriere de teren? Este permis acest tip de venit în Rusia? Această întrebare este îngrijorată de mulți cetățeni care doresc să treacă terenul închiriat către a treia persoană.

În Legea de închiriere în art. 8 Este indicat faptul că site-ul închiriat sau o parte din acesta poate fi transmis la subînchiriere. Scopul propus este interzis de la aceasta.

De asemenea, este necesar să se notifice proprietarul și să primească consimțământul în scris. Termenul de examinare a propunerii este de o lună. În cazul în care, după această perioadă, proprietarul site-ului nu a confirmat consimțământul sau nu a răspuns la refuz, terenul închiriat poate fi transferat la utilizarea temporară a unei terțe părți.

Trebuie să se știe că condițiile contractului de subvenționare nu ar trebui să contrazice elementele și normele contractului de închiriere. Ablasarea trebuie să-și amintească faptul că acordul de subvenire funcționează în temeiul acordului de închiriere. Totul este simplu: nu poate fi închiriat timp de trei ani, iar subînchirierile sunt patru. În caz de reziliere a contractului de închiriere, contractul de subținere este anulat automat.

Înregistrarea de stat transmisibil a acestor contracte

. Care este subînchiriarea terenului? Aceasta este o situație juridică care necesită respectarea strictă a tuturor regulilor și cerințelor legislației Federației Ruse. Înregistrarea tratatului în biroul notarial va acorda încredere că proprietarul oferă cea de-a treia persoană complotului din punctul de vedere. Notaria - asigurarea impotriva posibilelor riscuri si probleme.

Codul fiscal al Federației Ruse la punctul 2888.6 din articolul 288 prevede că mărimea subremeazei de teren nu poate depăși chiria. Sackarendarul, ca entitate de afaceri, este obligat să respecte toate prevederile contractului cu el.

Taxa ulterioară ulterioară ar trebui inclusă în perioada convenită. În cazul încălcării prevederilor de plată, subvenrentul este responsabil pentru proprietarul.

Niciun proprietar nu va permite încălcările în ceea ce privește primirea taxelor pentru subînchiriarea terenului. Proprietarul este o persoană fizică sau juridică responsabilă pentru depunerea în timp util a plăților în bugetul orașului. Nimeni nu are nevoie de sancțiuni datorate subsolendatorului independent.

La încheierea tranzacției, efectuați o inspecție cuprinzătoare a unei persoane fizice sau juridice cu care intenționați să coopereze. Subtenantul iresponsabil vă va adăuga dureri de cap.

https://propravo24.ru/nedvizhimost/arenda-i-naijm/subarenda-nezhilogo-pomesheniya.

Dacă închiriați un pătrat și le veți lua în uz temporar, studiați cât mai mult material pe subiect:

Ce este o subînchiriere a camerei, cum să emită un contract de subînchiriere, nuanțele subînchirierii terenurilor și ale altora. Cunoștințele juridice beneficiază întotdeauna.

Adesea întâlnim chirie, luând în angajare locuințe, birou, chiar și pe nivelul gospodăriei. Contractul de subînchiriere a spațiilor rezidențiale sau nerezidențial este mai puțin comun, astfel încât relațiile juridice cauzează multe întrebări, dar pe natura legală la fel.

Concept și participanți

 • Relațiile juridice sunt reglementate de articolele 615, 618, 631, 638, 647 și 660 GK. Legislația nu este interzisă renovarea proprietății în utilizarea chiriașului. Condiția principală - chiriașul este obligat să obțină permisiunea de a transfera proprietatea primită unei terțe părți. Regula consacrată în art. 615 gk.
 • Subiecile contractului de contract trebuie să fie în aceeași formă ca și închirierea. Supraveghetorul în acest caz vorbește a treia persoană prin utilizarea proprietății.
 • Diferența cu chirie

Chiria este utilizarea temporară a imobilului pentru o taxă specifică. Relațiile juridice nu generează proprietatea asupra chiriașului. Contractul de subînchirieri de spații nerezidențiale este de a reloca obiectul închiriat. Tranzacția are o serie de caracteristici: Perioada de valabilitate nu poate depăși perioada de închiriere;

intră sub incidența regulilor, cerințele invocate închirierii;

Dacă contractul inițial este recunoscut de nesemnificativ sau perioada de valabilitate va fi oprită, aceeași soartă așteaptă submanul.

Important!

Cea mai importantă condiție - proprietarul trebuie să emită permisiunea de a trece a treia persoană. Consimțământul poate fi fixat direct în contract. Dacă nu există niciun consimțământ, tranzacția este considerată nevalidă și nu implică consecințe juridice.

 • Cum de a emite
 • Contractul de subînchiriere a spațiilor nerezidențiale poate fi în scris sau formă orală. Formularul oral este furnizat cazurilor în care acordul este o perioadă de până la 1 an între persoane fizice. În cazul în care durata depășește 1 an sau una dintre părțile la acord este o entitate juridică, documentul este în mod necesar întocmit în scris.
 • Condiții și subiecte
 • Acordul de subvenționare a locuințelor trebuie să respecte următoarele cerințe:
 • Localizarea și caracteristicile subiectului tranzacției, care vă vor permite să o identificați, în caz contrar, condițiile vor fi considerate inconsistente, iar contactul în sine nu este încheiat;

Trebuie să existe o trimitere la obligația principală, indicând termenul său;

Scopul utilizării subiectului acordului;

Perioada de valabilitate nu poate fi mai mare decât termenul contractului de închiriere;

 • Terminarea tranzacțiilor de închiriere va implica încetarea relațiilor cu o terță parte.
 • Asigurați-vă că faceți un act de acceptare și transmitere a subiectului tranzacției. Acesta este documentul principal care stabilește executarea obligațiilor de la un singur partid pentru transferul de bunuri, iar cealaltă parte confirmă primirea.
 • Statutul juridic al participanților
 • Acordul de subînchiriere al terenului și a altor imobile, oferă terților aceleași drepturi și obligații prevăzute pentru chiriaș. De asemenea, este necesar să se furnizeze următoarele elemente:
 • datoria de a utiliza imobiliare numai în scopul propus;

Eliminați toate consecințele daunelor, care au fost predispuse la vina utilizatorului;

 • obligația de a respecta regulile de incendiu și standarde sanitare;
 • obligația de a avea toate riscurile și responsabilitatea față de organismele de reglementare pentru activitățile lor;
 • Nu efectuați nicio reamenajare sau re-echipament fără consimțământul chiriașului.
 • În rândul său, chiriașul este dotat cu drepturile și responsabilitățile proprietarului, prin urmare, se recomandă asigurarea următoarelor alineate:

Obligația privind transferul imobiliar într-un stat adecvat pentru funcționare;

Dreptul de a se familiariza cu programul interior din clădire care va trebui respectat;

https://propravo24.ru/nedvizhimost/arenda-i-naijm/subarenda-nezhilogo-pomesheniya.

dreptul de a verifica premisele pentru a se conforma celeilalte părți de acord;

Dreptul de a repara, capital sau curent, cu notificarea obligatorie a utilizatorului cu 30 de zile înainte de începerea muncii.

Ablasarea spațiilor nerezidențiale implică impunerea oricăror drepturi și obligații asupra părților care nu contrazic legislația în vigoare. Mărimea plății

Condițiile ar trebui să fie clar clare, în ce interval de timp și în ce sumă este necesară o chirie. Poate fi o comandă de plată fixă ​​sau de calcul.

Prețul poate varia în funcție de acordul părților, dar nu mai mult de o dată de peste 12 luni, cu excepția cazului în care tranzacția furnizată altfel.

Atenţie!

Dacă plata de închiriere se face în conformitate cu un algoritm specific, de exemplu, cu o monitorizare lunară a indicelui inflației, atunci o astfel de ajustare nu este o modificare a valorii, deoarece ordinea de acumulare rămâne neschimbată.

Acordul de subînchiriere al apartamentului, alte bunuri imobiliare între persoane, juridice, ar trebui elaborat ținând seama de toate regulile referitoare la chirie, care sunt prevăzute de chirie.

Documentație

Pentru utilizatorul final, principalul lucru din chiriaș este o copie a acordului principal și permisiunea de a reține cele mai recente imobile. În caz contrar, părțile trebuie să solicite pe deplin documentele de îndreptare, dacă vorbim despre persoane juridice și copii ale pașapoartelor, în cazul unei tranzacții între cetățeni.

https://propravo24.ru/nedvizhimost/arenda-i-naijm/subarenda-nezhilogo-pomesheniya.

Procesul de înregistrare

Subiectul subînchirierilor terenului, alte imobile implică responsabilitatea pentru înregistrare, dar dacă este indicată direct în legislație. Absența unei astfel de înregistrări implică multe probleme pentru chiriaș. Un subînchirietor care nu a înregistrat condițiile drepte și încălcate poate evita pedeapsa. Acordul poate fi recunoscut ca neconcludent.

Exemplu de act

În ciuda faptului că subînchirierea spațiilor nerezidențiale este rezultatul consecvenței secundare, utilizatorul are dreptul de a-și proteja interesele în instanță, dar cu prezentarea cerințelor exclusiv la a doua parte a tranzacției. Chiriașul după semnarea contractului nu este scutită de îndatoririle care sunt consacrate în urma acestuia în contract. Contractul de eșantion este prezentat mai jos.

Unde pot descărca

Revenind la o terță parte a structurilor și clădirilor ar trebui să fie compilate în scris, sub forma unui singur document, cu semnături ale ambelor părți. Această regulă este consacrată în art. 651 gk. Dacă tranzacția are o perioadă mai mare de 1 an, atunci este supusă înregistrării în Rosrestrestre. Dacă este mai mică perioadă, chiar și după prelungire, nu este supusă înregistrării.

Aici puteți descărca un exemplu gratuit, care este compilat în conformitate cu toate cerințele legislației în vigoare.

Între cetățeni

Acordul dintre indivizi în legătură cu ameliorarea locuințelor se numește ver. Angajatorul este obligat să primească consimțământul scris al proprietarului imobilului privind reducerea celei de-a treia persoane. Angajatorul este pe deplin responsabil pentru contractul de închiriere. Nu puteți mai fi mai mult timp decât angajarea. Astfel de relații juridice sunt supuse tuturor cerințelor care se aplică închirierii. Dacă relația va dura până la 12 luni, atunci nu este necesară înregistrarea.

În ciuda riscurilor uriașe, astfel de contracte sunt destul de comune. Beneficii primește proprietarul apartamentului și un corp. Proprietarul, la semnarea între indivizi și furnizarea de permisiune de a reloca locuințele, se recomandă asigurarea proprietății și a furniza un depozit. Documentul ar trebui să specifice imediat câte persoane pot rămâne în apartament.

Subacortorul este recomandat în mod necesar pentru a vă familiariza cu condițiile de angajare inițială.

Pământ

Submend Ce este

Dacă se dorește, ar trebui luate în considerare terenul sau terenul complet al terenului că aceste aspecte sunt reglementate de standarde speciale. De exemplu, există o interdicție de reducere a zonei forestiere - partea 6 a art. 71 lc.

În codul funciar al subînchirierii terenului nu implică obținerea consimțământului de la proprietar. Chiriașul este obligat să notifice proprietarul terenului cu privire la acord.

Subținerile subînchirierii Pământului trebuie să fie în scris și să conțină în plus față de toate condițiile obligatorii definite de capitolul 34 din Codul civil, numărul cadastral. Este inacceptabil să încheiem o tranzacție prin schimbul de scrisori.

Subiecile acordurilor pentru mulți sunt o oportunitate reală de a câștiga în continuare. Astfel de tranzacții sunt mai riscante, dar observând regulile, nu vor apărea probleme cu subnarul și chiriașul.

Submend Ce este

Un astfel de concept ca o subînchiriere a spațiilor nerezidențiale, include o masă de subtilități și nuanțe. În special, aceasta afectează plata impozitelor. Până în 2012, impozitarea persoanelor care intră în contracte de închiriere și subînchiriere a avut loc în cadrul unui sistem simplificat. În prezent, aceste concepte intră sub incidența sistemului fiscal global. În plus, este necesar să știm exact ce cod OKVED se aplică subînchirierii unui obiect imobiliar nerezidențial. În acest articol, vom încerca să ne dăm seama de toate subtilitățile de a pune premisele în subînchiriere.

Ce este o subînchiriere?

 • Foarte conceptul de subînchiriere poate fi clasificat ca o reapariție a proprietății de închiriat la o terță parte. Acest lucru necesită consimțământul proprietarului spațiilor. Procedura este relevantă pentru spațiile rezidențiale și nerezidențiale.
 • Este demn de remarcat faptul că este posibil să trecem în încărcarea camerei sau o parte a acestuia.
 • Se pare așa: închiriați de la organizație sau de la o persoană nerezidențială pentru o anumită sumă de bani. După aceea, îl puteți transmite în subînchiriere pentru o sumă mai substanțială.

Rezoluția subînchirierii premiselor este confirmată de articolul 615 clauza 2 a Codului civil al Federației Ruse. El spune că chiriașul poate veni cu un obiect închiriat de bunuri imobiliare după cum urmează:

Submend Ce este

să ia structura (sau o parte a acestuia) la subînchiriere;

dați-i gratuit;

 • Transferați drepturile chiriașului la o terță parte.

Subiecte Tratatul

Este demn de remarcat faptul că contractul inițial de leasing nu prevede dreptul chiriașului la subînchirierea fără permisiunea proprietarului. Dar poate fi inclus un element care dă dreptul ca chiriașul să efectueze livrarea de bunuri imobiliare în subînchiriere. Acest lucru asigură încheierea directă a contractului între chiriaș și cea de-a treia persoană. Consimțământul proprietarului nu mai este necesar.

Din aceasta putem concluziona că acordul de subînchiriere constă între participanții la contract. Poate fi atât entități fizice, cât și juridice.

 • Uneori, în rolul unei entități juridice poate fi o agenție imobiliară care oferă servicii pentru închirierea de spații. În acest caz, impozitarea se schimbă pentru chiriaș și un alt cod okved intră în vigoare.
 • Subtilitatea livrării spațiilor nerezidențiale de închiriat
 • Elaborarea unui contract de spații nerezidențiale de subînchiriere implică un design scris al unui document standard. Semnează un contract de către participanții la tranzacție. Aceasta este o procedură standard care nu afectează termenele limită pentru încheierea contractului și statutul participanților săi.
 • Contractul de livrare a spațiilor nerezidențiale la subînchiriere trebuie să includă următoarele puncte:
 • Locația teritorială care indică adresa exactă;

Submend Ce este

suprafața totală a structurii;

 • destinație țintă;
 • termenul acordului de subvățare;
 • Formular și calendar de plată.

În unele cazuri, contractul principal poate fi consolidat prin următoarele documente:

pașaportul cadastral și certificatul de înregistrare de stat a obiectului; Actul de primire / livrare a spațiilor nerezidențiale;

protocoalele dezacordurilor și consimțământul dezacordurilor.

Important! În ciuda prezenței unei forme standard a contractului de submarin, designul său este permis în formă liberă. În acest caz, condiția obligatorie este intrarea tuturor punctelor majore.

Este necesar să se știe că, dacă contractul este pentru o perioadă de peste 12 luni, este necesară înregistrarea sa de stat.

Contractul intră în vigoare numai de la data înregistrării sale. În caz contrar, permisiunea de închiriere a spațiilor de către o terță parte nu va avea forță juridică.

În plus, acordul de re-închiriere nu ar trebui să depășească termenul de angajare primară. În același timp, după expirare, documentul nu este extins automat. De fiecare dată când este necesar să se compileze un nou tratat.

Drepturile și obligațiile părților

Atenția separată merită drepturile și obligațiile participanților la contract. Acest lucru nu se aplică proprietarului camerei, ci doar chiriașul și subrulenderului. Luați în considerare drepturile și obligațiile fiecăruia dintre participanți la acord.

Submend Ce este

Chiriaş

Acest partid este obligat: să furnizeze spații nerezidențiale într-un stat adecvat pentru utilizare, asigurarea aprovizionării cu apă, electricitate și încălzire.

Este demn de remarcat faptul că inacțiunea serviciilor municipale nu implică responsabilitatea chiriașului. În plus, chiriașul este obligat să familiarizeze subbrezantul cu regulile programului intern și planul de evacuare în cazul situațiilor de urgență.

Chiriașul are dreptul să verifice respectarea condițiilor acordului de subținente. Acest lucru se face în timpul orelor de lucru și în prezența unui subremendator. Acesta din urmă este obligat să furnizeze toate documentele, inclusiv permisiunea unui anumit tip de activitate.

Chiriașul are dreptul de a efectua capital sau reparații curente în spațiile nerezidențiale transferate la subînchiriere. În același timp, subsolul este notificat în scris cu 30 de zile înainte de muncă. Este demn de remarcat faptul că în timpul reparării, chiria de la sublocnătorul nu este încărcată.

Chiriașul are dreptul să stabilească ordinul premiselor la sfârșit de săptămână și sărbătorile. La ordinea și valoarea plății nu afectează.

Submend Ce este

Subacator

Această parte care a încheiat un acord este obligată să utilizeze premisele numai în scopurile specificate în contract. Urmați starea tehnică și de incendiu a spațiilor nerezidențiale în conformitate cu standardele stabilite.

 • Concluzând independent responsabilitatea față de autorități care oferă permisiunea și activitățile de reglementare. Eliminați consecințele accidentelor și alte deteriorări la spațiile cauzate de vina lor.
 • Nu reutilizați sau reconstruiți dacă nu există permisiunea scrisă a chiriașului. În timp util pentru a face o taxă de închiriere stabilită prin contract.
 • În cazul în care contractul de trecere a spațiilor este reziliat devreme, la inițiativa Subtenatorului, chiriașul trebuie să fie notificat cu privire la acest lucru nu mai târziu de luna.

Increditorul este obligat să prezinte următoarele documente la încheierea unui contract:

declarația detaliilor bancare, cu tipărirea întreprinderii și semnătura contabilului;

un extras dintr-o încorporare, efectuat cu cel mult 30 de zile înainte de semnarea contractului;

Un document care oferă permisiunea de a semna acordul de subținere.

Submend Ce este

Este demn de remarcat faptul că lista de sarcini de mai sus a părților este departe de a fi completă, dar drepturile și obligațiile lor fundamentale sunt indicate aici.

Caracteristici fiscale

Ablează este foarte des confundată cu serviciile intermediare pentru închiriere. Conform Codului Fiscal al Federației Ruse, acestea sunt concepte diferite, respectiv, ordinea de impozitare este, de asemenea, diferită.

Serviciile de mediere sunt adesea furnizate de agențiile imobiliare care intră în acorduri de închiriere cu proprietarul și cu consimțământul său efectuează livrarea de spații terților. În acest scop, se utilizează codul Okved 70.31 "Activitățile agențiilor imobiliare" și codul OKVED 68.31 "Agențiile imobiliare" sunt utilizate.

Pentru activitățile de transfer de bunuri imobiliare, este posibil să se utilizeze codul OKVED 70.20 "Leasingul proprietății imobiliare rezidențiale și nerezidențiale" și codul OKVED 68.20 "Furnizarea și operarea obiectelor imobiliare proprii sau închiriate".

Venitul persoanelor de la livrarea de bunuri imobiliare în subînchiriere este supusă unei incidențe a NDFL în valoare de 13%. Documentul sub formă de 3-NDFL este prezentat anual, până la 30 aprilie. Suma necesară trebuie plătită nu mai târziu de 15 iulie a anului curent. Pentru persoanele juridice, rata de impozitare este de 6% pe USN. Dar, având în vedere statutul unui antreprenor, pot fi numiți primele suplimentare de asigurare.

Amintiți-vă că evaziunea fiscală se încadrează în răspundere administrativă și penală. Dimensiunea maximă fină atunci când evaziunea fiscală în timpul livrării spațiilor nerezidențiale la subînchiriere, poate fi de 500.000 de ruble sau închisoare timp de până la 3 ani.

Aveți întrebări?

Scrieți întrebarea dvs. în formularul de mai jos și obțineți un avocat detaliat al avocatului:

O sursă:

Submend Ce este

https://yuristznaet.ru/nezhilye-pomescheniya/subarenda-nezhilich-pomescheniy.html.

Cum să emite un contract de subînchiriere pentru spații nerezidențiale - eșantion și reguli

 • Imobiliară este achiziționată nu numai pentru utilizare directă: cazare, organizarea procesului de producție sau un punct de tranzacționare. Adesea proprietarul urmărește să facă un profit. Apoi, pentru o taxă, proprietatea este transferată în posesia temporară a unei alte persoane și este închiriată.
 • În plus, legislația civilă permite reducerea spațiilor deja închiriate. Vorbim despre subînchirierea cu încheierea contractului între părți. Cum să faceți acest lucru și ce momente consideră, vorbiți mai departe.

Caracteristici de reducere a spațiilor

Conform esenței juridice, închirierii și subînchirierilor - tranzacții imobiliare și, prin urmare, ar trebui să apară luând în considerare formalitățile legale.

Relațiile juridice ale părților sunt soluționate de a doua parte a șefului Codului civil 34.

Punctele 1 și 4 sunt utilizate pentru tranzacțiile cu spații nerezidențiale.

Mecanismul de închiriere este solicitat de persoane fizice, juridice, precum și antreprenori individuali. Subares apare nu la fel de des ca închiriere și este caracteristică în principal pentru antreprenoriat.

În practică, procesul este după cum urmează. Proprietarul imobiliar comercial închiriază clădirea. Părțile întocmesc un acord, iar chiriașul utilizează zone încredințate.

Submend Ce este

În timp, nevoia de spații dispare. Apoi proprietarul temporar decide să transmită spații neutilizate unor terțe părți. În cadrul biroului, magazinului sau atelierelor.

 1. Totul depinde de numirea spațiului spațial.
 2. Legislația obligă să informeze locatorul să relocheze bunurile imobiliare în subAnga. Și cel mai important - trebuie să obțineți consimțământul scris al proprietarului. Prin efectuarea unui paragraf adecvat, am fost de acord cu un document separat.
 3. În cazul în care dreptul Riddler la subînchiriere este prezent în acordul de închiriere, nu va fi necesară permisiunea suplimentară a proprietarului.
 4. Utilizarea proprietății închiriate

  Este interzisă utilizarea spațiilor în scopurile care nu sunt specificate în tratat. Uneori, acest moment nu poate fi rafinat de acord, care nu este o încălcare. Apoi luați în considerare scopul inițial al imobilului.

Proprietarul are dreptul să verifice natura obiectului încredințat acestora. Adevărat, nu va fi posibil să abuzați acest drept. Conform legii, inspecțiile sunt permise în prezența subreditării.

În cazul în care se detectează o eliminare excesivă, nu numai încetarea contractului, ci și compensarea completă a daunelor (clauza 3 din articolul 615).

Conținutul curent și întreținerea spațiilor sunt atribuite sublocentului.

 • Dar auto-identitatea cu reconstrucții și reamenajări pentru acesta este interzisă. La nevoia puternică de restructurare globală, planurile trebuie să fie coordonate cu proprietarul spațiilor. Notă: Nu chiriașul.
 • Submendarea: Nuanțele de întocmire a contractului
 • Pentru a face o tranzacție, o formă scrisă destul de simplă a acordului. Dar cum să se ocupe de înregistrarea de stat? Acest moment depinde de durata livrării. Dacă subînchirierea spațiilor nerezidențiale va dura mai puțin de un an, totul costă fără formalități suplimentare. Cu toate acestea, în furnizarea de bunuri pentru o perioadă de peste 12 luni, acordul este înregistrat prin Rosreestr.
 • Documentul este întocmit în două exemplare. Ca urmare, fiecare parte ar trebui să fie originalul unui astfel de acord. CERINȚE PENTRU TRATATUL DE PUNCTURĂ DE ÎNCHIDEREA NORMULUI DE ARTĂ. 615, 617,618:

Submend Ce este

Perioada de livrare nu poate depăși nivelul contractului de leasing principal;

 1. Regulile de subvenționare sunt supuse condițiilor contractului de închiriere și nu ar trebui să le contrazică;
 2. Terminarea contractului de închiriere implică în mod inevitabil rezilierea relațiilor subînchiriere. În acest caz, merită să se reînnoiască chiria direct cu proprietarul proprietății;

În cazul în care contractul de leasing primar este recunoscut drept nesemnificativ, consecințe juridice similare apar pentru subînchirieri, indiferent de condițiile de subînchiriere.

Cazuri speciale

Schimbarea proprietarului de proprietate păstrează "lanțul" de închiriere și termenii acordului;

În cazul contractului de închiriere din viața chiriașului, toate drepturile se îndreaptă către moștenitori legali la timpul rămas al contractului.

A doua regulă nu este aplicabilă dacă baza renovării a fost făcută de calități speciale din trecut. De exemplu, muzicianul a scos camera sub studioul de înregistrare sau un fotograf profesionist a organizat o fotografie de studio.

După moartea lor, moștenitorii care nu posedă abilități și abilități specifice pot refuza să transporte povara plăților de închiriere.

Descărcați în Word [37.50 KB]

 • Condiții esențiale de subînchiriere
 • Lipsa unui acord stabilită de lege este dificil de a numi avantajul. Litigiile cu imobiliare comerciale închiriate se întâmplă complet și în apropiere.
 • Ei bine, dacă situația este capabilă să rezolve modul "pașnic". Dar dacă vine vorba de instanță, rezultatul este determinat de termenii tranzacției. Documentat.
  • Pentru Curte contează numai contractul de subînchiriere a spațiilor nerezidențiale, a cărui eșantion include:
  • Datele acordului acordului;
  • Termeni de transfer de proprietate, țintă;
 • Descrierea detaliată a obiectului:
  • Tipul de cameră - clădire, cameră, depozit sau spațiu de birouri;
  • Specificații - zonă, caracteristici de planificare, echipamente;
  • Adresa de localizare legală / reală;
 • Plata de inchiriat, inclusiv:
 • plătiți efectiv pentru utilizarea zonei;

Plăți comunale (lumină, apă, încălzire etc.).

Costurile de comunicare (telefon, linia de internet);

 • Alte plăți la discreția părților;
 • Detalii și semnături.
 • Structura contractului de subgonare
 • Documentul de depășire este respectarea schemei generale a chiriei de spații nerezidențiale:
 • Numele documentului, numărul acordului la mai multe subtenți, data încheierii acordului;

Partea introductivă este datele părților la tranzacție, evidența consimțământului chiriașului principal de a transfera premisele terților;

Partea principală (Tabelul 1); DISPOZIȚII FINALE - Situațiile de forță majoră sunt reglementate, persoanele juridice indică cerințele organizației;
semnăturile părților. Tabelul 1.
 • Descrierea subiectului tranzacției
 • Un premise nerezidențiale de sub-rezidențiale se caracterizează ca un obiect separat. Partidul destinatar ar trebui să acorde atenție prezenței deficiențelor și să insiste asupra incluziunii acestor date în descriere.
 • Termeni de închiriere cu o definiție clară a drepturilor și obligațiilor participanților la Subare

Proprietarul se angajează -

 • să transmită proprietatea să utilizeze subreaportul pentru întreaga perioadă a contractului;
 • asigurați acces liber al celei de-a doua părți într-un loc rezidențial;
 • Instruiți subbrezatorul despre caracteristicile camerei, locația comunicațiilor, localizarea ieșirilor de evacuare.
 • Persoana beneficiară se angajează
efectuați plăți pe grafica și comanda acceptată; luați pentru a utiliza obiectul și apoi treceți-l în stare adecvată;
asigurarea siguranței obiectului; Utilizați camera pentru direcționarea directă.
Reglementarea operațiunilor de decontare Se determină perioadele de dimensiune, structură și închiriere. Este necesar să se prevadă posibilitatea și condițiile pentru schimbarea plăților.
 • Responsabilitatea prin acord
 • Măsurile de impact sunt stabilite în noncomparing condițiile de subînchiriere.
Încetarea și rezilierea contractului Se iau în considerare situațiile de anulare a subînchirierilor:

Încălcarea normelor adoptate;

În caz de situații irezistibile.

Abilitatea de a modifica termenii contractului

 • În cazul în care acordul nu prevede ajustarea regulilor de subvenționare, atunci puteți schimba orice după înregistrarea dreptului de închiriere în instanță.
 • Prin acordul persoanelor, pot fi furnizate norme suplimentare sau pentru a se îndepărta de forma standard. Cu toate acestea, informațiile substanțiale vor fi cu siguranță incluse în condiții.
 • Înregistrați contractul
 • Vom reaminti, proprietatea de inchiriere de stat este efectuata pentru o perioada de 12 luni. Procedura se efectuează în conformitate cu algoritmul general. O declarație este trimisă la diviziunea Rosreestra la locația spațiilor.
 • Subiecte contracte (2 exemplare);

Documente juridice privind obiectul: declarații cadastrale, pașapoarte, dacă sunt emise - certificat de proprietate;

Documente constitutive pentru organizații, IP sau pașaport - pentru PIZ. persoane;

Procura de procuror pentru reprezentanți ai persoanelor juridice;

Consimțământul proprietarului la subînchirierea (sau contractul de închiriere cu o rezoluție de supramontare).

 • Acesta este standardul. Uneori poate fi necesară o hârtie suplimentară. De exemplu, permisiunea de la custodie dacă obiectul aparține minorilor / proprietarilor incapabili.
 • Descărcați în Word [67.50 kb]

Transmiterea camerei

Acordul stabilește limitele drepturilor și obligațiilor părților, durata livrării. Cu toate acestea, baza transferului spațiilor este considerată un act de recepție / transfer suplimentat de următoarele lucrări:

Techplan din incinte; Submend Ce este Submend Ce este

Amintiți-vă că evaziunea fiscală se încadrează în răspundere administrativă și penală. Schema de inginerie și de comunicații.

Fără acest pachet de documente, subînchiriarea nu dobândește forță juridică. Legea trebuie să caracterizeze starea actuală a spațiilor nerezidențiale înainte de operarea sa.

În legătură juridică cu subînchirierea imobilului - o afacere dificilă cu participarea unei game largi de persoane: un proprietar de proprietar, chiriaș și sublocendori. În ciuda dispoziției universale pentru "hartie", doar un acord compilat competent cu aplicarea unui pachet complet de documente va proteja părțile de neînțelegeri și litigii.

Cum să emite un contract de subînchiriere pentru spații nerezidențiale - eșantion și reguli link către publicația principală

https://freeawyer.guru/grazhdanskoe/dogovor-subarendy-pomeshheniya.html. Eșantionul de subvenționare a contractului de spații nerezidențiale din 2019 între IP, LLC, persoane fizice

Cu exemplele contractului de subvenire a spațiilor nerezidențiale, puteți citi mai jos.

Submend Ce este

SUBLESE.

- Transferarea contractului de leasing către o terță parte cu consimțământul proprietarului spațiilor nerezidențiale.

 • Video.
 • În acest caz, chiriașul are dreptul să treacă în subînchiriere numai o parte din zonele ocupate. O astfel de opțiune este adesea utilizată de antreprenorii care au luat proprietarul unei încăperi destul de mari la un cost fix scăzut și distribuit în mai multe zone de închiriat. Apoi, chiriașul are dreptul să încheie un contract de subînchiriere și să primească beneficii materiale pentru aceasta.
 • Ce spune legea?

În ceea ce privește subînchirierile, există norme ale Codului civil, la articolul 615, care afirmă că chiriașul imobilului este intitulat:

dați proprietății să utilizeze gratuit;

donați integral sau parțial în subînchiriere;

Transferați la drepturile chiriașilor către terți.

O dorință a unei persoane fizice sau juridice care are dreptul la închiriere a contractului relevant nu este suficientă pentru alocare. Normele de la alineatul (2) din art. 615 din Codul civil al Federației Ruse necesită asigurați-vă că acordați acest consimțământ al proprietarului premiselor. Cu absența sa, tranzacția nu va fi valabilă și nu va fi supusă înregistrării de stat.

 • Cu toate acestea, intrarea în contractul de închiriere, puteți adăuga un element despre posibilitatea trecerii pătratului sau a părții lor la subînchiriere.
 • Contractul de tranzacție între două și mai multe persoane este un document în care ar trebui stabilite toate principalele dispoziții ale interacțiunii părților, excluzând o dublă interpretare și neînțelegere a elementelor importante.
 • Forma strictă a acordului nu a fost stabilită prin lege, astfel încât părțile ar trebui să compileze și să semneze independent. Anterior, este necesar să discutați verbal toate momentele tranzacției și apoi să le aranjați în scris.
 • Un contract de comparare non-rezidențială trebuie să conțină următoarele date:
 • Responsabilitatea pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute în contract;
 • data și locul de elaborare;
 • Datele privind fiecare dintre părți, aceștia pot fi legali și indivizi;
 • Informațiile exacte și cele mai complete despre obiectul contractului indică adresa poștală exactă, suprafața totală și alți parametri esențiali care îi vor ajuta la identificarea acestora;

drepturile și obligațiile fiecărei părți; cost, termene limită și formă de plată;

o parte completă a părților;

 • Semnături.
 • Anexă la tratat
 • Acesta poate fi consimțământul proprietarului cu privire la atribuirea drepturilor contractului de leasing și a actului de transport al spațiilor nerezidențiale.

Este important să se clarifice momentele în ceea ce privește contractul de subținere:

Contractul intră în vigoare numai de la data înregistrării sale. În caz contrar, permisiunea de închiriere a spațiilor de către o terță parte nu va avea forță juridică.

Toate contractele pentru o perioadă mai mare de 12 luni sunt supuse înregistrării de stat;

Termenul în temeiul Tratatului de subînchiriere nu poate fi mai mare decât în ​​cadrul contractului de închiriere;

Documentul nu este extins automat după expirarea perioadei specificate pentru a reînnoi noul acord.

 • Să trăim pe drepturile și obligațiile fiecărei părți a tranzacției. Ele necesită o atenție separată.
 • Responsabilitatea acestei părți este furnizarea de spații nerezidențiale într-un stat adecvat pentru funcționare. Ar trebui să luați în considerare momentul în care este trecut partea pătratului. Dacă generalul are o conexiune la comunicații: apă, canalizare, electricitate, căldură, atunci o parte ar trebui să aibă, de asemenea, acces la acestea sau nu au nicio parte prin acord. Această nuanță este prescrisă separat.
 • Chiriașul este obligat să familiarizeze subînchirierea cu căile de evacuare, precum și regulile programului intern care operează în acest premisă nerezidențială.
 • Părțile pot fi atribuite drepturilor:

efectuarea de inspecții de respectare a termenilor acordului, care se desfășoară în prezența subreditării și numai în orele de lucru;

 • Cerința de a prezenta documente care confirmă tipul de domenii convenite în contract;
 • Efectuarea reparațiilor curente și capitale în spațiile nerezidențiale transferate la subînchiriere, după ce au notificat anterior contractul contractului cu cel puțin 30 de zile înainte de a începe. În timpul perioadei de reparații, subtenantul nu va putea să-și îndeplinească activitățile, astfel încât taxa pentru această perioadă să nu fie percepută;
 • Instalați funcționarea și utilizarea zonelor nerezidențiale la sfârșit de săptămână și sărbătorile.
 • Atribuțiile din această parte a contractului includ:
 • utilizarea zonelor obținute numai în scopurile stabilite prin contract;

Respectarea standardelor tehnice și de incendiu;

Eliminarea efectelor situațiilor de urgență, compensarea daunelor datorate propriilor acțiuni;

 • plata în timp util a chiriei privind condițiile prevăzute în contract;
 • Observarea chiriașului privind încetarea anticipată a contractului nu mai târziu de 30 de zile.
 • Acestea sunt principalele puncte ale responsabilităților, ambele părți pot extinde lista. În plus, este necesar să se indice dreptul sau absența posibilității unui subbredator de a face schimbări constructive în cameră.

Submend Ce este

Tratatul de subînchiriere stabilește adesea condiții speciale care prevăd protecția intereselor ambelor părți. De exemplu, îmbunătățirile inseparabile în subiectul contractului vor fi proprietatea locatorului.

Primul contract este mai detaliat și supus înregistrării de stat, al doilea prizonier pe termen scurt și universal pentru mai puțin de un an.

Formularul de descărcare:

Eșantionul completat al subînchirierii contractului de spații nerezidențiale între IP și IP:

Submend Ce este

Tratatul de subînchiriere stabilește adesea condiții speciale care prevăd protecția intereselor ambelor părți. De exemplu, îmbunătățirile inseparabile în subiectul contractului vor fi proprietatea locatorului.

Descarca

Submend Ce este

Tratatul de subînchiriere stabilește adesea condiții speciale care prevăd protecția intereselor ambelor părți. De exemplu, îmbunătățirile inseparabile în subiectul contractului vor fi proprietatea locatorului.

Contract de utilizare gratuită a spațiilor nerezidențiale

Submend Ce este

Actul de admitere-transmitere a spațiilor nerezidențiale

 1. Un act de transmițător de spații nerezidențiale poate fi atașat la contract, forma care poate fi descărcată mai jos:
 2. Exemplu din actul de recepție și, în continuare, la subînchirierea spațiilor nerezidențiale:
 3. Descărcați actul de primire a transferului mai multor spații nerezidențiale
 4. Listăm o serie de tranzacții "submarine" și riscuri asociate cu acestea.
 5. La încheierea contractului, subreperia este destul de dificil de insistat asupra comisiei sale editoriale a contractului. Principalul acord va fi acordul inițial și chiriașul. Prin urmare, acesta din urmă trebuie să respecte condițiile stabilite de proprietar. În acest caz, subpendentul este recomandabil să solicitați tratatul inițial și să îl exploreze.

Amintiți-vă că evaziunea fiscală se încadrează în răspundere administrativă și penală. O atenție deosebită ar trebui acordată pentru termenul de închiriere a zonelor nerezidențiale. Dacă acordul de submarine va indica data de încheiere mai târziu, atunci pentru a doua parte există riscuri. Prin urmare, documentul trebuie semnat cu un termen cel târziu la data încheierii acordului de închiriere.

Utilizarea spațiilor destinate scopului este un alt punct important. Riscurile pot apărea dacă se dorește să ia domenii pentru spațiul de birouri și să încheie un acord de subvenționare a depozitării. Solicitați pașaportul tehnic al obiectului chiriaș și specificați, în ce scopuri pot fi utilizate.

Asigurați-vă că sunteți de acord cu proprietarul cu privire la predarea zonei în subînchiriere. Este mai bine să aveți o permisiune scrisă sau o trimitere la contractul principal de leasing cu posibilitatea de a transfera dreptul la chiriaș. Spațiile nerezidențiale municipale trebuie să obțină consimțământul în scris. Chiriașul are dreptul de a rezilia contractul la perioada stabilită (articolul 608 din Codul civil). Este imposibil să-i provocăm decizia, dar un astfel de moment este de fapt prevăzut în acord. Este suficient să intrați în punctul de vedere al pedepsei în cazul încetării anticipate a contractului pentru vina chiriașului. https://nedexpert.ru/kvartira/earenda-i-sdacha/subarenda-nezhilogo-pareeshhija-domeshhenija-dogovor-obrazec/ Subiecte nerezidențiale sub-rezidențiale: Cât de periculos cum să faceți un contract Timp de citit 5 minute

Întrebați un avocat Mai repede. Este gratis!

Marimea fontului:

Submend Ce este

A + |. A-

Submend spații nerezidențiale -

 1. Acesta este un concept care include multe caracteristici și subtilități. Este furnizarea de premise de către chiriaș de a utiliza subacrentorul în aceleași condiții în care sugerează acordul inițial de leasing. În același timp, toate condițiile trebuie respectate exact pe care proprietarul a transferat imobiliare de închiriat.
 2. Caracteristicile subține
 3. Adesea, chiriașii recurg la această procedură, încheind un acord de închiriere la un preț de negociere. Ei caută apoi subînchirieri care vor elimina camera la un cost mai mare. Iar diferența de preț devine un venit suplimentar pentru ei.

Posibilitatea de subînchiriere este reglementată de alineatul (2) din art. 615 Cod civil. În conformitate cu acest articol, chiriașul poate veni cu un obiect închiriat cu una dintre următoarele metode:

Treceți camera parțial sau complet, încheind acordul submenic;

treceți camera în utilizare gratuită;

Transferați dreptul la închiriere la o față fizică sau la o altă organizație.

 • Chiriașul are dreptul să treacă pe deplin camera sau doar o parte din ea, având evidențierea zonei pentru subsolder. Este tipic pentru sediul birou sau comercial când camera este prea mare și nu este pe deplin implicată.
 • Contractul de subvenționare a spațiilor nerezidențiale poate fi încheiat nu numai între companii sau antreprenori. Acordul este permis să concluzioneze și cu un individ. Pentru a face acest lucru, este necesar să informați proprietarul camerei. Pentru a simplifica procedura, este posibil să se includă în prealabil în contractul inițial de leasing cu privire la posibilitatea transferului camerei către o terță parte la subactul.
 • Termeni de furnizare a spațiilor în subînchiriere
 • În acest caz, subînchirierea concluzionează un acord în aceleași condiții care apar în contractul de închiriere. Este important să se respecte următoarele:

Durata subînchirierii nu poate depăși perioada de închiriere;

În cazul finalizării obligațiilor contractuale dintre chiriaș și proprietar, este necesară acordul cu proprietarul chiriașului;

În contractele de închiriere și subînchiriere trebuie să conțină aceleași condiții referitoare la posibilitatea de a repara spațiul;

Extinderea Tratatului de subînchiriere nu poate fi reînnoită, dar poate fi reînnoită dacă contractul de leasing este reînnoit.

În cazul în care termenul limită pentru emiterea unui contract este de cel puțin 12 luni, acesta trebuie înregistrat în organismele Rosreestra.

Submend Ce este

Această procedură impune o sarcină în domeniul imobiliar sub forma unui contract de leasing și subînchiriere până la sfârșitul obligațiilor contractuale.

Dacă camera este vândută, noul proprietar va trebui să aștepte sfârșitul nu numai de închiriere, ci și subînchirieri. În cazul în care contractul este pentru o perioadă de până la 1 an, nu va trebui să se înregistreze.

Descărcați un simplu contract de spații nerezidențiale de subînchiriere (eșantion) Double Subare

 1. În același timp, este necesar să se informeze proprietarul spațiilor nerezidențiale și să încheie un acord direct cu el. Din punct de vedere juridic, această situație este considerată subînchiriere dublă.
 2. Riscurile de subînchiriere
 3. Ce este periculos să încheie un acord de subvenționare?
 4. Cele mai mari riscuri există pentru subsol, deoarece este partea cea mai puțin protejată a acordului. Dar există momente periculoase pentru alte părți ale tranzacției. Puteți selecta următoarele nuanțe:

Obținerea consimțământului proprietarului la subînchiriere. În cazul în care proprietarul nu informează, iar acordul de închiriere nu implică livrarea ulterioară a spațiilor, pot fi întrerupte relațiile contractuale.

Contractul este supus unei înregistrări obligatorii, dacă este pentru o perioadă de 1 an. În acest caz, sarcina pentru imobiliare, care poate sperie cumpărătorii potențiali în caz de vânzare.

Submend Ce este

 • Contractul subiecilor depășește termenul de leasing. În acest caz, contractul pierde semnificația juridică. În conformitate cu legislația rusă, aceasta ar trebui să fie mai mică sau egală cu termenul de leasing. La încheierea acordului, trebuie să solicitați o copie a contractului de închiriere primară.
 • Riscul de neplată. În cazul în care subacrentorul va întârzia plățile sau va înceta să le facă, va trebui să le plătiți independent proprietarului. Majoritatea acordurilor de închiriere a spațiilor nerezidențiale sugerează încetarea acordurilor dacă plata este întârziată mai mult de două ori la rând.
 • În cazul în care contractul de submenții a fost încheiat mai devreme de data acordului de închiriere, această tranzacție este recunoscută ca nesemnificativă. În același timp, documentul devine nevalid de ambele părți.
 • Ce să furnizăm?

contract de leasing;

Tratatul subține;

Amintiți-vă că evaziunea fiscală se încadrează în răspundere administrativă și penală. consimțământul scris al proprietarului;

Extras din EGRN, care indică proprietarul imobiliar și a stabilirii stabilite.

În acest din urmă caz, prezența sarcinii este deosebit de importantă dacă contractul este încheiat pentru o perioadă mai mare de un an. Prezența unui contract de închiriere și a subînchirierilor vă permite să verificați principalii termeni ai acordului. Dacă au contradicții grave, este mai bine să abandonați semnarea documentului. În caz contrar, pot apărea probleme cu proprietarul, care nu au convenit asupra anumitor acțiuni în legătură cu bunurile sale imobiliare.

Ca urmare, la încheierea acordului de subținere există anumite riscuri. Pentru a le evita, trebuie să știți care este acest acord și cum să vă protejați de consecințele negative.

https://law03.ru/finance/article/subarenda-nezhilogo-pomeshheniya.

 • Incinte nerezidențiale sub-rezidențiale
 • Subiecte de spații nerezidențiale - un fenomen la care chiriașul dă camera, pe care el însuși îl îndepărtează, la o terță parte.
 • Se referă la tipul juridic menționat mai sus. Proprietarul imobilului și chiriașul constituie și încheie un nou contract cu o altă persoană fizică sau juridică. Citiți mai multe despre subținerea în acest material.
 • La obiecte nerezidențiale care pot fi înmânate subvenazei includ:
 • depozite;

garaje;

ateliere de lucru;

birouri;

Sălile etc.

Notă!

Ablasarea structurii nerezidențiale sau a unei părți a acesteia este posibilă numai cu consimțământul proprietarului acestei camere.

Tranzacția poate fi recunoscută ca fiind ilegală, dacă a avut loc numai cu participarea unui chiriaș și a unei terțe părți, dar fără a informa proprietarul.

 • Anterior pentru persoanele care au încheiat acorduri de subvenționare până în 2012, impozitarea a fost simplificată. Acum, sistemul fiscal este comun pentru ei.
 • Pentru acest tip de activitate, un cod separat este furnizat de la clasificatorul de la toate-rus pentru activități economice (OKVED 2) - 68.20.2.
 • Așa poate arăta subînchiria. Un contract este întocmit de către care sediul sau o parte din acesta renunță la bani. În primul rând, partenerul poate închiria un obiect sau o parte a proprietarului și apoi efectuează o înțelegere cu o altă intrare fizică sau legală, trecând spațiile nerezidențiale pentru o sumă mai mare. Dar, în același timp, este necesar pentru consimțământul proprietarului.

Aceasta este ceea ce acreditările sunt înzestrate:

Submend Ce este

Transferați o cameră nerezidențială pentru utilizare gratuită;

treceți obiectul complet sau parțial în subînchiriere;

Transferați sau vă vindeți drepturile către o terță parte.

 • Premisele durabile subține
 • Acest document este scris în scris. Este necesar consimțământul tuturor părților. Dacă a reușit să ajungă, atunci proprietarul, chiriașul și subuldentul și-au pus semnăturile în temeiul contractului.
 • În primul rând, contractul poate fi preliminar și când toate întrebările sunt decontate, puteți face o finală
 • Aceasta este ceea ce ar trebui inclus în acord:
 • informații despre locul unde se află camera (adresa);

În ce scop este această structură;

 • Suprafața totală a obiectului;
 • Termenul limită pentru care acest document este încheiat;
 • comandă, calendarul de plată.
 • Uneori trebuie să atașați următoarele documente într-un acord de model:

Submend Ce este

pașaport cadastral;

Actul de acceptare / punere în funcțiune;

Certificat de înregistrare de stat a spațiilor nerezidențiale;

Protocoalele dezacordurilor și coordonarea acestor dezacorduri.

Eșantionul de subînchiriere a contractului de spații nerezidențiale

Dogovor-submendi-nezhilogo-pomeshiya.docx ≈ 17 kB

Nu vă recomandăm să vă întocmească singur un document. Contactați un avocat!

 • Proba de descărcare
 • Înregistrarea contractului
 • Dacă acest document este mai mult de un an, atunci trebuie să îl înregistrați. Numai după această procedură, va intra în vigoare și numai atunci subînchitoria va putea începe să utilizeze acest obiect.
 • Pentru înregistrarea de stat, sunt necesare astfel de documente ca:

garaje;

Subiecte contractul (script) și copia acestuia, notarial certificat;

documentul de la proprietarul în care își exprimă consimțământul la subînchiriere;

Decizia întreprinderilor Yurlitz care participă la tranzacție, dacă este prevăzută de lege sau de Carta acestei organizații;

Procuratura, acordând dreptul de a încheia un acord de către un reprezentant autorizat al uneia sau mai multor părți.

Nu numai originalul acestor documente, ci și copiile sunt necesare. Ele pot fi asigurate notariale sau pot pune semnături ale tuturor părților implicate în acest proces.

Contabilitate

Acest tip de activitate implică impozitarea unui venit de 13% din această sumă. Formularele de ajutor 3-NDFL sunt furnizate în taxă în fiecare an, trebuie să se facă până la 30 aprilie, iar suma fiscală în sine este plătită până la data de 15 iulie.

Jurlso, folosind un sistem fiscal simplificat, ar trebui să plătească 6% din impozit. Este important să se mențină în mod corespunzător rapoartele contabile, la timp pentru a depune documente inspectoratului fiscal. Cei care încearcă să evite plata taxelor obligatorii pot avea dreptul la responsabilitatea administrativă.

Amintiți-vă că evaziunea fiscală se încadrează în răspundere administrativă și penală. Violatorii vor trebui să plătească o amendă, care în cele mai grave cazuri pot ajunge la jumătate de milion de ruble

Și cu violatorii rău intenționați amenință răspunderea penală. Pentru un astfel de act, legea prevede o pedeapsă sub formă de închisoare.

Submend Ce este

Legea prevede procedura de încheiere a unui acord de subvenționare. Este necesar să se notifice proprietarul că chiriașul său dorește să transmită obiectul observat unei alte persoane. Este necesar să se compileze în mod corespunzător un contract, să efectueze situații financiare, la timp pentru a transfera documente la impozit.

Proprietarii, chiriașii și subsolandrii spațiilor nerezidențiale trebuie să-și cunoască drepturile și obligațiile. În cazul în care raportarea contabilă și fiscală cauzează dificultăți, este mai bine să transmiteți competențele de pregătire a lucrărilor specialiștilor în domeniu.

https://pravoved.ru/journal/subarenda-nezhilogo-pomeshcheniya/ Toate subtilitățile de proiectare a subînchirierii spațiilor nerezidențiale

Acest tip de acord are o serie de caracteristici în comparație cu contractul de închiriere. Ce ar trebui să acord atenția și cum să fac un contract? Unde și cum să vă înregistrați? Deci, să mergem să luăm în considerare toate întrebările.

Dragi cititori! Articolele noastre spun despre modalități tipice de a rezolva probleme juridice, dar fiecare caz este unic. Dacă vrei să știi

Cum de a rezolva exact problema dvs. - contactați formularul de consultant online din dreapta sau apel +7 (499) 938-51-36. Este rapid și gratuit!

 • Despre esența acestui tip de acord
 • În cadrul subînchirierii, este necesar să se înțeleagă transferul unei premise deja închiriate pentru a utiliza terțe părți pentru o taxă. De la un acord de închiriere ordinară diferă în acest sens
 • Ca proprietar, nu este proprietarul spațiilor nerezidențiale, ci chiriașul său.
 • Premisele nerezidențiale ale următoarelor tipuri sunt transmise la subînchiriere:

Spații industriale.

Depozite pentru bunuri. Ieșiri.

Birouri.

Transferul spațiilor nerezidențiale închiriate la subînchiriere se desfășoară în cazurile în care proprietarul unui complex mare de clădiri de birou și / sau de producție este închiriat pentru o lungă perioadă de timp real imobiliare, iar chiriașii lor aranjează livrarea unităților individuale de depozite sau birouri pentru indivizi.

Referinţă!

 • Acordul de subînchiriere aplică aceleași cerințe cu privire la contractul de închiriere ordinară, în cazul în care acest lucru nu contrazice dreptul civil și condițiile contractului de bază (alineatul (2) din art. 615 din Codul civil al Federației Ruse).
 • În conformitate cu mijloacele de bază un acord, unul dintre subiecții căruia este proprietarul unei clădiri sau a unei clădiri nerezidențiale.

Condiții principale Transferul spațiilor nerezidențiale închiriate în subînchirierea terților este posibil în două cazuri:

 • Dacă există în principal contracte de închiriere a elementului relevant.
 • În prezența unei permisiuni separate a proprietarului proprietății.
 • Proprietarii unor mari complexe imobiliare nerezidențiale atunci când sunt închiriate la astfel de complexe sau părțile acestora indică în contractul principal nu numai posibilitatea de a transfera spațiul în subînchiriere, ci și
 • Momente semnificative ale unui astfel de transfer:

Costul maxim și minim de subînchiriere.

Categoria de subsolatori care au voie să transmită zone de utilizat.

Procedura de rezolvare a disputelor.

Ordinea transferului de spații. Zonele nerezidențiale nu pot fi transferate în subînchiriere pentru o perioadă care depășește termenul de contract de închiriere de bază (punctul 2 din art. 615 din Codul civil al Federației Ruse).

Închirierea cu dreptul de subînchiriere a imobilului nerezidențial este de a pune zone separate în subînchiriere și nu prevede notificarea proprietarului fiecărui act de transferare a unei părți a proprietății în supunere. Părțile la acord

Subarerea copacilor pot acționa ca indivizi și organizații. Subrepertorul acționează adesea ca o entitate juridică, iar subsolennul poate fi atât o organizație, cât și o persoană care desfășoară o activitate independentă.

 • Pe o notă!
 • O persoană care aderă la subiectul în temeiul acordului de subvenționare ar trebui să aibă o licență pentru care este planificată utilizarea zonei nerezidențiale.
 • La încheierea unei înțelegeri între entitățile juridice din contract
 • Trebuie să specificați suplimentar următoarele date:
 • Informațiile extraselor dintr-o încorporare pentru fiecare subiect al tranzacției, care este o entitate juridică.

Detalii privind permisele pentru implementarea activităților planificate - pentru subsolandr.

Detalii privind pașaportul tehnic al sediului transmis la subînchiriere.

Detaliile bancare ale părților. Elementele complete și adresele legale ale părților.

 • Este necesar să se țină seama de faptul că reprezentantul Subtenantorului, care este o entitate juridică, trebuie să aibă permisiunea de a comite o înțelegere a subtennei în numele organizației, cu tipărirea și semnătura capului, al cărui nume este indicat în certificatul din Egrul.
 • Condiții esențiale
 • Pentru a evita dezacordurile, la încheierea unui acord privind zonele nerezidențiale de subînchiriere
 • Este important să se acorde atenție următoarelor elemente:
 • Descrierea categoriei camerei și a scopului său.

Frecvența și metoda de efectuare a plăților.

Procedura de eliminare a posibilelor deteriorări sau distrugeri. Responsabilități pentru plata utilităților și serviciilor.

Respectarea drepturilor terților.

Chiria este utilizarea temporară a imobilului pentru o taxă specifică. Relațiile juridice nu generează proprietatea asupra chiriașului. Contractul de subînchirieri de spații nerezidențiale este de a reloca obiectul închiriat. Tranzacția are o serie de caracteristici: Înainte de un chiriaș, având autoritatea de a transfera zone de închiriat la subțire, există responsabilități pentru a respecta conformitatea activităților de subvenanță la sediile destinate. De exemplu, în clădirea de birouri este imposibil să transferați camere individuale pentru a organiza alimente.

Data plății plăților pentru subînchiriere trebuie să precede data principalelor plăți Trimis proprietarului, iar perioadele de plată pentru acordurile de bază și de subînchiriere ar trebui să fie aceleași pentru a evita restabilirea și acumularea pe pană.

 • Este necesar să se indice contractul responsabil de eliminarea defalcărilor și distrugerii apărurii în timpul funcționării spațiilor, precum și responsabilitatea subținetorului pentru ascunderea deficiențelor obiectului acordului.
 • Atunci când sunt deteriorate de bunurile imobile, renunțând la subînchirierea, răspunderea materială și civilă față de proprietarul acestei proprietăți, chiriașul este realizat pentru contractul de bază la maxim (alineatul (2) din art. 615 din Codul civil al Federației Ruse) .
 • O condiție semnificativă este, de asemenea, obligația subtenantului de a respecta drepturile de servitute publice atunci când se utilizează camera și nu face dificilă accesul proprietății lor către terțe părți.

Această situație se referă:

La birourile de trecere.

Depozitele s-au predat mai multor persoane. Puncte comerciale plasate în clădirea generală.

 • În cazul în care sediul aparține mai multor proprietari, atunci consimțământul scris al fiecăruia dintre acestea este necesar pentru transferul zonei nerezidențiale către terți, altfel acordul de subvenționare poate fi recunoscut ca nevalid.
 • Tratatul tipic
 • Un eșantion tipic din Acordul de subvenționare este întocmit, pe baza prevederilor contractului de bază cu proprietarul imobilului nerezidențial și
 • Trebuie să conțină în mod necesar următoarele secțiuni:
 • General.
 • Drepturile și obligațiile fiecărui subiect al acordului.

Prețul tranzacției și procedura de calculare. Responsabilitatea părților și soluționarea litigiilor.

Amintiți-vă că evaziunea fiscală se încadrează în răspundere administrativă și penală. Condiții de extindere și reziliere.

Reguli pentru efectuarea de modificări.

Submend Ce esteExtras din EGRN, care indică proprietarul imobiliar și a stabilirii stabilite. În funcție de scopul spațiilor și caracteristicile unui acord specific, se pot adăuga secțiuni suplimentare obligațiilor privind plata utilităților și distribuirea unor astfel de plăți între proprietar, chiriașul și subulerul. Pentru acordul de subține, prin lege, opțiunea este permisă pentru utilizarea liberă a subiectului de subînchiriere, dar ar trebui să fie luată în considerare

Serviciile de transfer gratuit de proprietate la utilizare sunt supuse incluziunii TVA-ului. https://svoe.guru/nezhilaya-sobstvennost/nezhilo-pomeshhenie/arenda-nezhiloe-pomeshhenie/subarenda.

 • Ce trebuie să știți despre spațiile nerezidențiale de subînchiriere
 • - Livrarea facilității de a utiliza o terță parte cu consimțământul proprietarului proprietății. O astfel de tranzacție se eliberează în conformitate cu prevederile legislației Federației Ruse, cu toate acestea, ar putea fi în sine riscuri pentru toți participanții la acord.
 • P. 2 Art. 615 din Federația Rusă a Federației Ruse

Stabilește posibilitatea de subînchiriere. Este permisă:

Pe deplin sau să nu treacă pe deplin obiectul prin emiterea unui contract de subvenționare; transferați obiectul în utilizarea liberă; Transferați dreptul de închiriere la o persoană fizică sau juridică, precum și un antreprenor.

Livrarea parțială a spațiilor de subînchiriere este folosită pentru sediul birou sau comercial, dacă zona închiriată este mare, iar o anumită parte este neutilizată. De obicei, subînchirierea spațiilor nerezidențiale este organizată pentru :

 • Profitul profitului
 • : Chiriașii încheie un acord cu proprietarul în condiții favorabile pentru ei înșiși și apoi găsiți subsolatori care elimină obiectul la o valoare supraevaluată. Diferența de închiriere este sursa de venit suplimentar pentru chiriașul principal.
 • Trebuie să fie respectate
 • Următoarele condiții Termenul de leasing nu trebuie să fie mai mic decât durata subînchirierii; În cazul în care obligațiile contractuale dintre proprietar și chiriaș sunt finalizate, este necesar să se repornească contractul cu proprietarul chiriașului;

În tratatele de închiriere și de subînchiriere, condițiile de reparație în incintă trebuie să fie similare;

Subgrada Contract

 • Este imposibil să prelungească
 • - poate fi reînnoită numai dacă contractul principal de leasing este reînnoit.
 • Pentru a încheia un acord de subînchiriere, este necesar să se obțină permisiunea proprietarului obiectului. Pentru a simplifica procedura, se recomandă să se indice în acordul de închiriere posibilitatea ca un chiriaș să treacă un obiect subînchirierii.
 • Textul contractului indică următoarele informații:
 • oraș, data compilației;
 • Informații despre chiriaș și sublendator (numele complet);
 • Subiect contractual: zona de obiect, adresa;
 • Responsabilitățile părților (de exemplu, informând sublocantul cu privire la toate sarcinile chiriașului în fața proprietarului spațiilor);
 • Costul subînchirierilor, condițiile de transferare a plăților (data, procedura de modificare a sumei);
 • Responsabilitatea părților;

Tratatul de subînchiriere stabilește adesea condiții speciale care prevăd protecția intereselor ambelor părți. De exemplu, îmbunătățirile inseparabile în subiectul contractului vor fi proprietatea locatorului.

termenul contractului, condițiile de anulare (inclusiv devreme);

Dispoziții suplimentare, inclusiv caracteristicile reglementării unor situații controversate și de conflict;

adresele legale și detaliile părților;

 • Semnătura și chiriașul subridentului.
 • În cazul în care acordul de subvenționare este pregătit pentru o perioadă de 1 an, atunci este supusă înregistrării în Rosrestrestre. La vânzarea de spații, noul proprietar va fi necesar să aștepte atunci când se va încheia validitatea tratatelor de închiriere și subînchiriere. Dacă tratatul de subînchiriere este executat timp de până la 1 an, atunci nu este necesar să îl înregistrați. SUBLESE poate duce la următoarele efecte adverse.
 • Dacă proprietarul obiectului nu a fost informat despre subardere, iar contractul de închiriere nu a prevăzut această condiție, relația contractuală dintre subreditare și chiriașul ar putea fi întreruptă.
 • În cazul în care contractul este încheiat pe o perioadă de 1 an, atunci este supus unei înregistrări obligatorii, care impune obiectului
 • Burificare

- Ca rezultat, dacă doriți să vindeți imobiliare, proprietarul se poate confrunta cu probleme atunci când caută cumpărători.

 • În cazul în care validitatea acordului de subvenționare depășește perioada de valabilitate a chiriei, atunci primul acord este recunoscut în mod legal nevalabil.
 • Există riscul de neplată de subînchiriere, ca rezultat al căruia chiriașul se va confrunta cu dificultăți privind îndeplinirea obligațiilor financiare față de proprietar. În cazul în care subanțatorul de mai mult de 2 ori la rând a întârziat plata, contractul este încheiat cu acesta.
 • În cazul în care contractul de susținere este încheiat înainte de a emite un contract de închiriere, primul document este recunoscut ca nesemnificativ.
 • Subreinul potențial recomandat să fie rugat să furnizeze:
 • fotocopie a contractului de închiriere;

permisiunea scrisă a proprietarului obiectului;

Un extras de la EGRN, care conține informații despre proprietar și greutăți.

 • Venitul persoanelor din livrarea unui obiect în subînchiriere este supus impozitării la rata NDFL de 13%. Declarația 3-NDFL este trimisă autorităților fiscale în fiecare an până la 30 aprilie. Impozitele sunt plătite până la data de 15 iulie a anului curent.
 • Persoanele juridice plătesc 6% pe USN. Dar antreprenorii pot întâmpina necesitatea de a face alte prime de asigurare.
 • Atunci când obligațiile fiscale se evită, există riscul de a se confrunta cu răspundere administrativă sau penală sub forma unei amenzi de 500 mii de ruble sau de închisoare timp de 3 ani.
 • Contabilitate la Tratatul de Subare:

DT 1030 KT 3510 la primirea plății anticipate în suma sa;

DT 1210 KT 6010 în suma actului de lucru / servicii;

DT 1210 KT 3130 pe suma TVA;

DT 3510 KT 1210 - Suprapunerea cantității de creanțe pentru contracte de leasing.

Amintiți-vă că evaziunea fiscală se încadrează în răspundere administrativă și penală. Proprietarul obiectului poate fi autoritățile municipale. Subanda este admisibilă în această situație - dar numai cu consimțământul și primirea semnăturilor funcționarilor.

Leave a Reply

Close