Êàààààà Óóó ìàÇÇÇðòòððð

Êàààààà Óóó ìàÇÇÇðòòððð

IIIII ããàüüü Åùåå òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò Ó îâââîîîîî O O õÒààüååååå، ååååååååÒûâââååõåõõõõõõõõõõõõõõõõõòõõõõòõõõõõõõòòòòõõòòòò èîîîîíììììàààààà üîäî åÿÿÿ Åãî åî åü åã åî åî åî åî åî åîî Î îîîààààààà حاضر Îî حاضر نیست âàììëüüüüü üüüüüüü òòòòòòòòlove

ì Minecraft ì ì ì ì Â Minecraft

  A یک 1.888ííûûûûèèèèèèèèääääääääèèèèäìääääääää âââììììëüüüü âââââââååååååããåããããããããããããããããããããííííííííííííííñííãííííããñíí AU کنم من ÷ ÷ ÷ ÷ òòòòòüüüüüüüüîüüîÒîîääàààü þöööèèþþèèèèþþèèèëëëëëëëëëëëëëëèååååååååååå Êî ÷ Âî ،، ùååå åå Üüüüüüüüüühâüâ.. .. .. .. .. .. Í ÷ ÷ ä äëÀÒü من، O O O O یک AO AOU ÷ A A è E یک A N ñÒàëüüüüüüüüüüèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè è

÷ Î ÷ ñ ñ ñ ìÎàìè ÊÓàà Ååå. ÊðãããÃîããîîîîîîééééééëëëéäàà ééééééêêêêêêêààààéééééé äïëèèèèèèååååååþåþþþþþóóóóóóéàààààààààèèèèèèààààààààààààààààààààààà ÷ Î ÷ A A A ý Yoe و N N ï ï ï ï ï ï ï ï ï E یک E یک A A A A A A ìîéé ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû .û èìèî Áûàîîîîòòò ààà þÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ

Ê áÇÇÜÜÜÜÜÜÇèè è ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

àì ïíàááááánèèèèööûûêÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊííííííííííííííííííí ... ............ .. ..îî ïòíííòíííííííííííííííííííííííííçççÇÇÊçÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇä è è... Ýòîíà ÷ àåòl، èèèååò òããîãããuãîèèèé ãã، ãããã ÜÜÜÜÜ. ãàûûååèèèèèèèåèÏÏîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîÎÎÜÜÜÜÜÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ Î ÎÎ ÎÎ Î ÎÎ ÎÎ ÎÎابی Occuping، تعمیر و نگهداری ïêøøèèèââðââ øøèè EEE â õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ .õõõõõõõõ

ì ì ì ì ì ì á ì ìÎÎÎâ

Åñëè ðàçìåñòèòü 3 áëîêà è ïîðøíè â âèäå òðèëèñòíèêà، äîáàâèâ ê IEI êâàäðàòíûå êîëåñà، ìîæíî ïîëó ÷ EOU ìèíè-òðàêòîð، IA êîòîðîì áóäåò âåñåëî êàòàòüñÿ دوم êàðòå è èñêàòü ðåñóðñû. ýòî ììòòòòÿÿÿÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!

صحنه

× × × íííäüüüüüüüüòòòüüüüëëëëëëëë ííãÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊk Âååííííííüüüüüâââââââ èèëëëëëëëëëÒ Ë ëîîîîñññññññññññññññòññññññññòññññññññññÒïñ Í CA çââéåüüüüóóóóóóüóóóüóüü، üüüüüüüüü .من .. .من  ÂÓÓÓÓ àå Îí î áòò ïè ïè ñè ïþ þÞ.

ñîçäì êêêêêêêê

Êàëüüüî ÿÿÿòü کمیته مبارزه با سانسور؟

ñäääóòòüóóóóòòòòòòlovehanceòòòòlovehanceòòlyòòòloveys òòòëòëëëëëëòëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëء WSAD. .

× × × × Çììëëëëëëëëëëëëíàíííàüüüüüüüüüüü Å، à å R.

Åñëèèèèèèèèèèèèèèè èéêë ï äèèè EE åééééééé øøøøîîîîîîîîîîîîîîîîîå A AA AA OO ààààààààààààààààà در حال بارگذاری کلیدهای Ctrl.

Âèäèñêêêèèèèèè:

کامپیوتر بازی Minecraft هر روز برای تسخیر قلب طرفداران جدید. هر کس که حداقل یک بار به این دنیای مجازی سحر آمیز شد، می خواهد دوباره و دوباره به او بازگردد. در این بازی، کاربران می توانند خانه ها و وسایل نقلیه را ایجاد کنند. بسیاری از بازیکنان علاقه مند به چگونگی ساخت یک ماشین در Minecraft هستند.

MinaCraft ماشین.

ماشین مد

مد به نام ماشین مد این به سرعت یک ماشین کمک خواهد کرد. برای شروع، کاربر باید این مد را بر روی کامپیوتر دانلود کند. پس از نصب کامل است، شما می توانید شروع به ایجاد ماشین شخصی شما.

نخست چرخ است. برای به دست آوردن آنها، شما را به موارد زیر نیاز دارید:

 • آهن - 1 واحد
 • چرم - 8 واحد

در شبکه، توزیع این مواد را به صورت زیر توزیع کنید - به مرکز آهن و اطراف پوست را قرار دهید. در نتیجه، چرخ های جدید خود را برای ماشین خود دریافت خواهید کرد.

اتومبیل های مختلف در Minecraft

چگونه یک موتور بسازیم

همه می دانند که ماشین بدون موتور کار نخواهد کرد. سازندگان بازی Minecraft مراقبت از هر بازیکن می توانند این عنصر مهم ماشین را ایجاد کنند. برای ایجاد موتور، شما نیاز دارید:

 • پیستون - 2 واحد
 • مشعل - 2 واحد
 • گرد و غبار قرمز - 1 واحد
 • اجاق گاز - 1 واحد
دستگاه سریع در Minecraft

برای دریافت یک موتور سریع، موارد را در سفارش مورد نظر توزیع کنید. دو پیستون را در امتداد لبه ها قرار دهید (راست و چپ)، گرد و غبار قرمز را بین آنها قرار دهید. بعد، دو مشعل را نصب کنید. سپس بین آنها نیاز به ساخت یک کوره دارید.

پس از تمام آماده سازی های لازم، ماشین شما یک موتور واقعی خواهد داشت.

ماشین مد روز در Minecraft

ماشین ساخت

پس از ایجاد چرخ ها و موتور، ماشین باید جمع آوری شود. این مهمترین مرحله در ایجاد یک ماشین است.

آهن را بردارید و منطقه بالای شبکه خود را قرار دهید. سپس از موتور و قفسه سینه استفاده کنید. پایین پایین، چرخ ها، سپس لاستیک و آهن قرار دهید.

پس از آن، ماشین شما آماده کار خواهد بود. فراموش نکنید که آن را تعمیر کنید. ماشین های بازی می توانند گوشه را سوار کنند. از این عنصر به عنوان سوخت استفاده کنید.

حالا شما می توانید با خیال راحت به سفر از طریق دنیای مجازی بروید.

ماشین آلات کم عمق ماشین

نحوه مدیریت دستگاه در Minecraft

پس از آماده شدن ماشین شخصی شما باید کلیدهای اصلی را برای کنترل وسیله نقلیه یاد بگیرید.

برای اقامت، کلیک کنید C. این به عنوان ترمز عمل می کند. لازم به ذکر است که ماشین نمی داند چگونه رانندگی کند، بنابراین سعی نکنید معکوس کنید، شما کار نخواهید کرد.

اما شما می توانید با خیال راحت به سمت راست حرکت کنید، چپ و جلو. برای انجام این کار، از کلیدها استفاده کنید W، A، D .

کنترل ماشین در Minecraft

ایجاد یک دستگاه بدون mods

اگر می خواهید ماشین را بدون استفاده از MOD ها بسازید، باید صبور باشید و چندین مورد مهم را پیدا کنید:

 • مشعل 2 قطعه
 • Cobblestone 6 قطعه
 • زین 1 قطعه
 • Reins 1 قطعه
 • ریل 1 قطعه
 • خوک 1 قطعه
 • تریلر 1 قطعه
ماشین بدون Mods Minecraft

پس از جمع آوری موفقیت آمیز از تمام اجزای، به طراحی یک ماشین شخصی مراجعه کنید:

 1. برای شروع، دیوار، که برای ماشین لازم است، سوار نمی شود. برای این منظور، از شبکه برای ساخت و ساز استفاده کنید. قرار دادن دو قاشق غذاخوری وجود دارد، آنها را در دو ردیف قرار دهید. پس از آن شما دیوار به پایان رسید
 2. سپس باید به درستی ریل را بسازد. آنها را بگذارید تا آنها در دیوار بمانند. آنها را به صورت افقی قرار دهید
 3. اکنون وقت آن است که از نورپردازی در بدن مراقبت کنید. اگر ماشین تاریک باشد، مشکلات اضافی را ایجاد می کند. بنابراین، شما باید از دو مشعل استفاده کنید که باید در دو طرف راه آهن ادغام شوند. پس از آن، ریل ها و چرخ دستی را ترکیب کنید
 4. مرحله چهارم چفت و بست یک خوک با رین است. این دوست چهار پا است که به عنوان یک موتور برای ماشین شما عمل می کند
ماشین بدون موتور MINECRAFT

اگر خوک ها را دوست ندارید، می توانید حیوان دیگری را انتخاب کنید.

حیوانات را ببوسید و آن را بر روی آن قرار دهید. سپس موتور چهار پا را در نزدیکی جلوی چرخ دستی نصب کنید. کراوات حالا خوک آماده است تا ایمان و حقیقت را خدمت کند. فراموش نکنید که آن را تغذیه کنید، نمی تواند وسیله نقلیه را در معده خالی حرکت دهد.

ماهی قزل آلا

چگونه Kamaz را بسازیم

اگر تصمیم به گرفتن یک کامیون محموله دارید، عناصر بازی زیر را ذخیره کنید:

 • نیم ساعت
 • بلوک آهن
 • لوقا
 • سطح شیشه ای
 • پله ها
 • پشم (سیاه و آهک)
 • چرخ ها
بازیکن Minecraft

حالا شما می توانید شروع به جمع آوری کاماز خود کنید:

 1. بدن را به شکل یک مربع ایجاد کنید، زیرا توصیه می شود از دو نوع پشم استفاده کنید
 2. سقف بهتر از نیمه بلوک است، کاملا ساده است
 3. سپس به سقف شیشه ای وصل کنید - یک شیشه جلو و دو طرف
 4. از دریچه استفاده کنید و شبکه را بسازید

صندلی یک وسیله نقلیه و پشم، سپس چرخ ها را پیوست کنید.

بازی مجازی مجازی Minecraft

چگونه برای ساخت یک لوکوموتیو بخار

اگر شما آزمایشات را دوست دارید و می خواهید در اطراف دنیای مجازی در لوکوموتیو بخار حرکت کنید، صبر و فانتزی را ببوسید. بازیکنان با تجربه در هنگام ساخت Steam LocoMotive توصیه به حالت خلاق. برای ساخت یک لوکوموتیو سریع، شما نیاز دارید:

 • بلوک خاکستری تیره
 • گام های سنگی
 • نیم ساعت
 • پیستون
 • پشم
 • عینک
LocoMotive Minecraft

دستورالعمل گام به گام:

 1. برای شروع، ساخت یک پلت فرم از بلوک های خاکستری و چرخاندن چرخ. همچنین از بلوک هایی که می توانید یک ماشین ایجاد کنید
 2. در مقابل قطار شما باید یک پیستون را قرار دهید، این بخش مهمی از لوکوموتیو است
 3. دیوارهای قطار مرتب کردن بر اساس پشم

آیا شما قصد دارید مردم را در لوکوموتیو حمل کنید؟ مطمئن شوید که ویندوز را اضافه کنید اگر از یک وسیله نقلیه برای حمل مواد اولیه ذغال سنگ استفاده می کنید، شیشه اختیاری است.

ماشین در بازی Minecraft

چگونه جیپ را بسازیم

برای ساخت یک جیپ سریع و زیبا در بازی، از مد به نام استفاده کنید اتومبیل ها و درایو ها. . این اجازه می دهد تا شما را به ماشین های با سرعت بالا با چرخ های مربع.

برای ایجاد یک جیپ، اجزای زیر را پیدا کنید:

 • آهن - 5 واحد
 • موتور - 1 واحد
 • چرخ ها - 2 واحد

با استفاده از یک شبکه ساختمانی، این موارد را وصل کنید. در نتیجه، شما یک جیپ خاکستری سریع دریافت خواهید کرد.

جیپ Minecraft

چگونه یک ماشین مسافری را بسازیم

با استفاده از اتومبیل ها و مدل های درایو، شما می توانید یک ماشین شیک را تحت نام ماشین ساده ایجاد کنید.

این وسیله نقلیه قادر به افزایش سرعت بیشتری نیست، اما برای مبتدیان، این دستگاه تبدیل به یک هدیه واقعی خواهد شد.

ماشین های مد و درایو Minikraft

برای گرفتن ماشین ماشین، مواد را پیش از آن آماده کنید:

 • آهن 3 واحد
 • شیشه - 2 واحد
 • فرش قرمز
 • چرخ ها - 2 واحد
 • موتور - 1 واحد

پس از اتصال این عناصر، یک جعبه مربع کوچک بر روی چرخ ها در مقابل شما ظاهر می شود. با او، شما می توانید به راحتی در اطراف فضای بازی Mininraft حرکت، تحسین زیبایی دنیای مجازی.

Mincraft صلح

ایجاد یک ماشین در بازی Minecraft به اندازه کافی ساده است. برای انجام این کار، ما باید دستورالعمل های ناخواسته را دنبال کنیم، بدون فراموشی که فانتزی شما را شامل می شود.

دستورالعمل ویدئو

چگونه ماشین را در Minecraft بسازیم

چگونه ماشین را در Minecraft بسازیم

اگر شما نمی دانید که چگونه در Minecraft ماشین را بدون Mods می سازد، این ماده به شما کمک خواهد کرد 100٪. دستورالعمل ما بسیار ساده و قابل فهم است و با آن می توانید یک ماشین واقعی ایجاد کنید که در واقع سطح صاف را در دنیای مکعب سوار می کند.

چگونه در Minecraft ماشین را بدون mods که بدون بلوک های فرماندهی می رود

اول از همه، ارزش ورود به بازی "خلاقیت" است. بله، شما می توانید ماشین خود را در "بقا" ایجاد کنید، اما بسیار سخت تر و طولانی تر است، و در "خلاقیت" تمام منابع لازم به طور مداوم در دست است.

بنابراین، دستورالعمل برای ایجاد یک ماشین در Minecraft:

 1. منابع را که ما نیاز داریم آماده کنیم: پیستون های معمولی، پیستون های چسبنده، بلوک های موکوس، سنگ قرمز.

 2. به هر فضای صاف بروید

 3. خارج شدن از 3 موکوس بلوک 2 ردیف موازی، که بین آنها خالی است.

 4. نصب 2 بلوک موکوس بین بلوک های مرکزی در ردیف های موازی ساخته شده است. باید به صورت حرف "n" ساخته شود.

 5. بدن دستگاه را تشکیل می دهد - به هر بلوک نامه "H"، بلوک های مخاط را تنظیم کنید، سپس تمام بلوک های پایین را حذف کنید. به نظر می رسد شکل "H"، که در هوا آویزان است.

 6. پیستون معمولی را در قسمت عقب در مرکز قرار دهید. برای انجام این کار، بلوک مرکزی عقب را بردارید و 2 بلوک را روی یکدیگر قرار دهید. سپس بلوک مخاط را به محل نصب کنید.

 7. حذف 2 بلوک اتصال 2 ردیف بلوک، و به جای آن، 2 پیستون چسبنده را نصب کنید.

 8. پیستون چسبنده مجاور به جلو دستگاه، معمولی را جایگزین کنید. جهت او باید "به جلو" باشد.

پس از همه موارد فوق، باید این طرح را بیرون بیاورید:

 • یک ردیف از بلوک های موکوس؛

 • پیستون معمولی، به جلو حرکت می کند؛

 • پیستون چسبنده پشت سر گذاشت

 • ردیف دوم بلوک های موکوس؛

 • پیستون معمولی به عقب هدایت می شود.

 1. تنظیم 1 بلوک سنگ قرمز بر روی بلوک مرکزی موکوس در مقابل؛

 2. تمام سنگ های قرمز باقی مانده را قرار دهید - یکی در بلوک مرکزی ردیف عقب، دوم - قبل از اولین، بالاتر از پیستون چسبنده.

 3. نشستن به ماشین (در هر مکان، به جز سنگ قرمز).

 4. از بین بردن سنگ قرمز بالای پیستون چسبنده - ماشین شروع به سواری می کند. برای اقامت، یک بلوک قرمز را پشت سر بگذارید.

البته، این تنها راه برای ایجاد یک ماشین در بازی نیست. بنابراین، شما می توانید کمی کار کنید و به عنوان مثال، چگونه در Minecraft ماشین را بدون مداتی که می رود و تبدیل می شود، می سازد. اما، برای چنین ساختمان ها، زمان و منابع بسیار بیشتری لازم است.

Leave a Reply

Close