چگونه می توان متر مربع میدان را محاسبه کرد؟ - در ساخت پایتخت خانه ها

چگونه می توان مربع طبقه را محاسبه کرد؟ - کتاب راهنمای اصلی اصلی

روش دستی محاسبات چگونگی پیدا کردن منطقه طبقه طولانی تر از محاسبه ماشین حساب ساختمان موجود در حال حاضر، اما اجازه می دهد تا شما را به یادگیری نتایج دقیق تر.

در چه مواردی باید مربع محل مسکونی را بیابید؟ چنین محاسباتی زمانی که آنها جایگزین طبقه ی قدیمی را برای یک جدید جایگزین می کنند، انجام می شود، آنها یک هیئت مدیره سیگار سیاه را انجام می دهند، سیستم "طبقه گرم" را سازماندهی می کنند، همپوشانی افقی ساختمان را عایق بندی می کنند یا ضد آب خود را افزایش می دهند، بازسازی اتاق را افزایش می دهند. اگر اتاق یک شکل هندسی مناسب داشته باشد، برای تعیین منطقه آن بسیار ساده است. کاملا عرض اتاق با طول آن ضرب شده است. اما اگر اتاق دارای یک فرم غیر استاندارد باشد یا با هندسه پیچیده مشخص شود؟

چه اندازه باید اندازه گیری شود؟

پارامترهای عملیاتی اتاق را به درستی اندازه گیری کنید و سپس به درستی شمارش را به دست آورید، تحت قدرت فردی که تجربه کافی در مهندسی ندارد. نکته اصلی این است که دقت را در طول کار نشان دهیم و با ابزار اندازه گیری دقیق مسلح باشیم. ابزارهای دقیق اندازه گیری شامل کسانی هستند که نتیجه نهایی را با یک خطای نسبی و مطلق حداقل می دهند.

اندازه گیری های اندازه گیری طول کف را با استفاده از ابزار زیر انجام دهید:

 • رولت مکانیکی طبیعی . ارزان ترین دستگاه اندازه گیری. این راحت تر است که با او همکاری کنیم. فرمول خطای دستگاه را می توان در روده 7502 یافت، هدایت شده توسط 102-FU از تاریخ 06.26.08. معایب تجهیزات: نادرست بزرگ، در مقایسه با آنالوگ های الکترونیکی؛
 • رولت الکترونیکی . کار آن بر اساس پرتو نور است، در اغلب موارد، پرتو لیزر است. در یک انتهای اتاق، به اندازه کافی دستگاه را به اندازه کافی روشن می کند، پرتو را به نقطه دلخواه ارسال می کنید و صفحه نمایش ال سی دی به شی مورد نظر ظاهر می شود. واحد اندازه گیری می تواند یک متر، سانتیمتر باشد. تجهیزات مدرن می توانند اتاق را در حالت الکترونیکی محاسبه کنند. مزایا: سرعت و دقت اندازه گیری ها، تجهیزات می تواند به طور مستقل مربع اتاق را محاسبه کند، رولت مناسب برای استفاده از یک نفر است، دقت اندازه گیری در عرض 1.5-2 میلی متر است.

متخصصان برای افزایش دقت اندازه گیری برای اندازه گیری یک پارامتر یک اتاق توصیه می شود، به عنوان مثال، طول (واحد اندازه گیری - متر)، 3 بار. نتایج به دست آمده برای پیدا کردن و پیدا کردن میانگین محاسبات.

ما سطح زمین هندسه های مختلف را تعیین می کنیم

واحد اندازه گیری منطقه متر مربع است. منطقه اتاق تقریبا توسط تعداد متر مربع تعیین می شود که می تواند بر روی کف آن قرار گیرد. با این حال، هندسه کفپوش همیشه شکل مربع راست یا مستطیلی نیست و بنابراین متر مربع در هر مورد به استفاده از فرمول های مختلف محاسبه می شود.

چگونه به درستی محاسبه منطقه طبقه از محل هندسه های مختلف:

 1. اتاق دارای هندسه راست است که در آن هیچ یک از نیش ها، ستون ها و دیگر عناصر پیشانی یا مستطیلی از داخل کشور وجود ندارد. در این مورد، شما باید طول و عرض مستطیل یا مربع را اندازه گیری کنید. متر مربع متر مربع در فرمول: S = H * B، جایی که S منطقه مورد نظر است، واحد اندازه گیری متر مربع؛ H - طول اتاق، m؛ b عرض آن است؛ در مورد مربع اتاق، آن را به اندازه کافی برای ساخت یک مربع، به طوری که طول هر دیوار در این مورد یکسان خواهد بود.
 2. اتاق دارای یک هندسه پیچیده است. هر شکل پیچیده ای در این مورد به چند ساده تقسیم می شود. بعد، شما نیاز به اندازه گیری سطح کف (واحد اندازه گیری - مربع متر) از هر قسمت از اتاق به طور جداگانه و نتایج به دست آمده خلاصه شده است.

اگر اتاق دارای یک طاقچه باشد در این مورد، اتاق به چهره های ساده تقسیم می شود. این یک مستطیل بخش اصلی اتاق و مستطیل طاقچه است. مساحت کف در هر مورد به طور جداگانه تعیین می شود و سپس خلاصه می شود.

اگر اتاق دارای قطعات پیشانی باشد. طول و عرض اتاق را تعیین کنید (واحد اندازه گیری - متر) بدون در نظر گرفتن قطعات پیشانی. کل مساحت اتاق را بدون در نظر گرفتن مساحت ستون ها محاسبه کنید. به طور جداگانه اندازه گیری ها را از قطعات پیشانی حذف کنید و منطقه آنها را تعیین کنید. از نتیجه اول، منطقه تمام قسمت های بعدی بخش های پیشانی صورت می گیرد.

اگر شکل کف دارای نوع تراپزی باشد. در این مورد، کف اتاق به صورت مشروط به دو مثلث و یک مستطیل تقسیم می شود. متر مربع متر مربع در داخل خانه به عنوان کل مقدار از مناطق ارقام به دست آمده محاسبه می شود. و شما می توانید از فرمول برای محاسبه منطقه تراپزی استفاده کنید.

فرض کنید که دو طرف موازی اتاق، بنیانگذاری تراپزیوم است. دیوارهای غیر موازی - دو طرف تراپزیوم. از گوشه ای بین پایه کوچکتر تراپزیوم و سمت آن به پایه بزرگتر، خط را در زاویه راست کاهش می دهد. این ارتفاع تراپزی خواهد بود. طول آن را یاد بگیرید (متر).

ما همچنین طول دو طرف غیر موازی اتاق را تعیین می کنیم.

محاسبات زیر توسط فرمول انجام می شود:

s = ½ (a + b) * h، جایی که

 • S - مربع شکل مورد نظر (متر مربع)؛
 • A - طول پایه بزرگتر، متر؛
 • B طول پایه کوچکتر، متر؛
 • H طول ارتفاع تراکم، متر است.

اگر اتاق دارای یک طرف نیمه پیماری باشد. در این مورد، آن را به صورت مشروط با مکان های مستطیل تقسیم می شود، جداسازی بخشی از اتاق که دارای یک طرف یا بخش منحنی است. بعد، شعاع دور را تعیین کنید. این کار توسط فرمول انجام می شود:

s = π r² که در آن

 • S - مربع دایره
 • π - مقدار ثابت، برابر 3.14،
 • R - شعاع دایره.

اگر بخش برابر نصف دایره باشد، سپس منطقه حاصل، تقسیم به 2، اگر تنها یک چهارم دایره در اتاق وجود داشته باشد، با توجه به منطقه حاصل، تقسیم بر 4.

منبع: https://gurupola.ru/ustrojjstvo-rmnt-p/kak-vychislit-kvadraturu-pola-v-pomeshheni.html

چگونه می توان متر مربع فرمول طبقه را محاسبه کرد

ابزار محاسبات

تعمیرات در اتاق همیشه نیاز به دانستن منطقه دقیق کف، بالکن، حمام، دیوارها دارد. بنابراین، دانستن اندازه منطقه، شما می توانید مقدار مناسب مواد مناسب را خریداری کنید و آرام باشید. این مقاله، پاسخ به سوال: "چگونه محاسبه متر مربع؟"، و چقدر شما برای این زمان نیاز دارید.

چرا محاسبه منطقه اتاق را؟

انگیزه برای محاسبه مساحت اتاق می تواند به عنوان عوامل مختلفی عمل کند، اما در اکثر موارد با تعمیرات در اتاق همراه است. مکرر بهانه ای برای محاسبه ریاضی:

 • برنامه ریزی کار مرتبط با نصب سقف های معلق زمانی که نیاز به دانش از مقدار مواد برای انجام کار وجود دارد
 • با نصب سقف های کشش، شما همچنین باید از مربع به منظور محاسبه منابع مواد برای تعمیرات آگاه باشید
 • رنگ آمیزی و سقف shabby - بدون استثنا و نیاز به دانش اندازه گیری ها، چرا که تمام کارهای رنگ و پرایمرهای با یک M2 تجزیه و تحلیل می شود
 • Wallowing دیوارهای گچ تخته نیز نیاز به دانش از منطقه دیوار در اتاق وجود دارد
 • برای مثال، هنگامی که کارگران استخدام می شوند، برای ایجاد سقف کشش، دامنه آنها به هر متر مربع سقف شما بستگی دارد!
 • فروش یک خانه یا ساختن آن، شما باید بدانید که چگونه منطقه قفسه، دیوارها، سقف را اندازه گیری کنید.

چگونه محاسبه منطقه طبقه؟

بنابراین، چگونه محاسبه متر مربع؟ ساده ترین برای فرمول بندی میدان طبقه یک خانه مربع و مستطیلی است.

برای انجام محاسبات منطقه این اتاق، شما باید طول و عرض اتاق را اندازه گیری کنید (اندازه گیری شده در متر)، و سپس این دو عدد را به یکدیگر تقسیم کنید، که تعداد مورد علاقه ما را دریافت کرده اید.

این گزینه برای پیاده سازی دشوار نیست، بدون بازسازی مبل، کابینه و دیگر مبلمان کافی است - فقط فقط، فاصله را در نظر بگیرید. تنها مشکل یک شومینه خواهد بود (اگر البته، البته، در این مورد از شکل نهایی وجود دارد، لازم است که S (منطقه) شومینه را از بین ببریم.

فرمول: اتاق S = A X B، که در آن یک- طول، B عرض.

اتاق های شکل نامنظم، نشان دهنده یک محاسبه پیچیده تر از طبقه است. آپارتمان دارای یک شکل از یک مستطیل یا یک مربع استاندارد نامیده می شود، با این حال، اگر تغییرات تزئینی (آرک ها، نیش ها) وجود داشته باشد، محاسبه پیچیده تر است، زیرا نیاز به محاسبه ارقام بخش در اتاق دارد.

منبع: https://reminform.com/kak-poschitat-kvadraturu-pola/

چگونه می توان ماشین حساب طبقه اتاق مربع را محاسبه کرد

روش دستی محاسبات چگونگی پیدا کردن منطقه طبقه طولانی تر از محاسبه ماشین حساب ساختمان موجود در حال حاضر، اما اجازه می دهد تا شما را به یادگیری نتایج دقیق تر.

هنگام تعمیر، خرید مواد لازم برای دانستن منطقه ای از محل. آنها بیشتر "چهارگوش" می گویند. چگونه می توان منطقه اتاق را در متر مربع محاسبه کرد، که برای این شما نیاز دارید - ما در مقاله مورد توجه قرار خواهیم گرفت.

کمی نظریه

چگونه می توان منطقه ای از چهره های مختلف را پیدا کرد، حتی در مدرسه ابتدایی نیز گذشت. مدتها پیش بود، بنابراین اطلاعات "به روز رسانی" می تواند مفید باشد. ما تنها آنچه را که می تواند مربوط به طبقه باشد را در نظر بگیریم. بنابراین، بیایید با ساده ترین - واحد اندازه گیری شروع کنیم.

برای محاسبه مساحت مربع در متر مربع، شما به مداد، رولت و برخی از چمدان دانش نیاز دارید

1 سانتی متر مربع و 1 متر مربع است

منطقه هر رقمی در متر مربع یا سانتی متر مربع اندازه گیری می شود. تعیین CM² یا m²، شما می توانید نوشتن SQ.M، APT را ملاقات کنید. ببینید، مربع متر مربع، مربع Santimeters و سایر تغییرات.

یک سانتیمتر مربع چیست؟

یک سانتی متر مربع مربع مربع از 1 سانتی متر است. اگر شما چنین مربع را قرعه کشی کنید، طرف هایی که 1 سانتی متر هستند، قسمت سایه دار (در شکل قرمز یا آبی است) و یک سانتیمتر مربع وجود خواهد داشت. بر این اساس، مربع با یک طرف یک متر - 1 متر - دارای یک مساحت یک متر مربع است. همان مربع مربع ". به این ترتیب، این یک طبقه مربع (یا دیوارها) با یک طرف یک متر - 1 متر مربع است. در یک متر مربع، ده هزار سانتیمتر مربع: 1 متر مربع = 10،000 سانتی متر مربع.

فرمول ها

این چیزی است که مربوط به واحدهای اندازه گیری و انطباق آنها است. اما محل ما، خدا را شکر، بیش از یک متر مربع. چگونه می توان منطقه اتاق را محاسبه کرد؟ چند متر مربع در آن؟ معمولا اتاق دارای شکل مستطیل است، کمتر - مربع. این بدان معنی است که لازم است فرمول ها را برای پیدا کردن مربع مربع و مستطیل به یاد بیاورید.

با کمک فرمول های بسیار ساده، شما می توانید منطقه مستطیل و مربع را محاسبه کنید

ضروری است که طول سمت مستطیل را چند برابر کنید. ما منطقه مورد نظر را دریافت می کنیم. بیایید تمرین کنیم

 1. ما یک مستطیل با دو طرف 80 سانتی متر و 50 سانتی متر داریم. این تعداد را کاهش دهید: 80 * 50 = 4000 سانتی متر مربع. این منطقه آن خواهد بود.
 2. احزاب 322 سانتی متر و 300 سانتی متر. ما دریافت می کنیم: 322 * 300 = 96000 سانتی متر مربع.
 3. یک مربع با یک طرف 60 سانتی متر وجود دارد. منطقه آن 60 * 60 = 3600 سانتیمتر مربع است.

در مورد یک مربع، طول جانبی را می توان به مربع افزایش داد - آن را به نظر می رسد همان چیز. اما شما نمی توانید سر خود را احمق کنید. آسان تر است به یاد داشته باشید که لازم است که طرفین را افزایش دهید.

ساده ترین خواب برای محاسبه مساحت اتاق مستطیلی.

ترجمه سانتیمتر مربع در متر مربع

هنگامی که ما با صدها سانتی متر برخورد می کنیم، در متر راحت تر و راحت تر می شود. ما می دانیم که در یک متر صد سانتیمتر. بیایید نمونه های مشابه را حل کنیم، اما سانتی متر را به متر ترجمه خواهیم کرد:

 1. 80 سانتی متر = 0.8 متر؛ 50 سانتی متر = 0.5 متر کاهش 0.8 * 0.5 = 0.4 متر مربع. این، 0.4 متر مربع است.
 2. 322 سانتی متر 3.22 متر است؛ 300 سانتی متر این 3 متر است در حال حاضر شما ارقام به دست آمده است: 3.22 * 3 = 9.6 متر مربع.
 3. 60 سانتی متر برابر با 0.6 متر است. منطقه مربع با چنین جانبی 0.6 * 0.6 = 0.36 متر مربع است.

اعداد بسیار کمتر هستند، به یاد آوردن آنها آسان تر است. و اگر ما می خواهیم منطقه اتاق را در متر مربع محاسبه کنیم، ما آن را در متر اندازه گیری می کنیم، نه سانتی متر. شما می توانید سانتیمتر مربع را به متر مربع ترجمه کنید. همانطور که قبلا صحبت کرد، در یک متر مربع شامل ده هزار سانتی متر مربع است.

نسبت سانتیمتر مربع و متر مربع

اگر شما یک منطقه در سانتی متر مربع برای ترجمه آن به متر مربع، این رقم باید به 10،000 تقسیم شود. به عنوان مثال:

 • 4000 سانتی متر مربع / 10000 = 0.4 متر مربع؛
 • 96000 سانتی متر مربع / 10000 = 9.6 متر مربع؛
 • 3600 سانتی متر مربع / 10000 = 0.36 متر مربع.

همانطور که می بینید، همه چیز ساده است. این فقط لازم است به یاد داشته باشید مفاد اصلی و محاسبه منطقه اتاق در متر مربع کاملا ساده است. لازم است قبل از انجام اندازه گیری ها ضروری باشد و سپس محاسبات را انجام دهید.

چگونه می توان اتاق را در متر مربع محاسبه کرد

محاسبه مساحت اتاق، اغلب لازم در هنگام خرید مواد برای ساخت و ساز و یا تعمیر. به عنوان مثال، برخی از انواع پوشش کف به مربع فروخته می شود (یعنی هر متر مربع). برای به درستی محاسبه تعداد آن، شما باید میدان طبقه را بدانید (اغلب آنها میدان اتاق را می گویند، که اساسا یکسان است).

شما می توانید اندازه اتاق دانستن طول و عرض را پیدا کنید

اندازه گیری

ما یک اندازه نوار، یک تکه کاغذ، مداد و ماشین حساب را می گیریم. بر روی طرح طرح طرح اتاق. با رولت، ما طول تمام دیوارها را اندازه گیری می کنیم. ما اندازه گیری ها را در سطح زمین انجام می دهیم - اگر ساخت و ساز قدیمی باشد، احتمال دارد که دیوارها در یک جهت یا دیگر "تخلیه شوند". به ویژه از آنجایی که ما منطقه طبقه را تعیین می کنیم، بنابراین منطقی تر از اندازه گیری نزدیک به دیوارها است، اما نوار اندازه گیری در طول طبقه کشیده می شود.

در نمودار من اندازه گیری را قرار داده ام. بهترین در متر دقت اندازه گیری - تا سانتیمتر. در هنگام خرید مواد که در مسیر متر - مشمع کف اتاق، فرش، فرش یا سایر پوشش های نورد مورد نیاز است، لازم است. برای محاسبه منطقه اتاق در متر مربع، چنین دقت نیز مطلوب است. اگر چه شما می توانید، البته، دور. اما بهتر است این کار را با دریافت نتیجه انجام دهید.

منبع: https://ingener-pto.ru/2019/12/12/kak-vyschitatat-kvadratnye-metry-komnaty-pola/

چگونه می توان متر مربع طبقه؟

روش دستی محاسبات چگونگی پیدا کردن منطقه طبقه طولانی تر از محاسبه ماشین حساب ساختمان موجود در حال حاضر، اما اجازه می دهد تا شما را به یادگیری نتایج دقیق تر.

 • 1 نحوه محاسبه متر مربع اتاق: محاسبه منطقه ای از محل های غیر استاندارد
 • 2 نحوه محاسبه با هندسی متر مربع متر مربع
  • 2.1 مستطیل و مربع
  • 2.2 مثلث و تراپزی
  • 2.3 دایره و نیمه گرد
 • 3 نحوه محاسبه فرش مربع متر
 • 4 1 متر مربع چگونه برای محاسبه - متر مربع چقدر: چگونه برای اندازه گیری مربع اتاق خود را خودتان
 • 5 نحوه محاسبه منطقه آپارتمان؟
 • 6 نحوه محاسبه متر مربع از دیوارها، طبقه، اتاق، آپارتمان؟

هر کس که تعمیر را شروع کرد، نیاز به شمارش را در هنگام خرید تعداد دقیق مصالح ساختمانی شمارش می کند.

به منظور عدم پرداخت و عدم تشخیص کمبود، شما باید بدانید که چگونه برای محاسبه متر مربع اتاق، دیوارها، کف، سقف.

همه چیز به اندازه کافی ساده است، اما مشکلات ممکن است با محاسبه منطقه ای از محل های غیر استاندارد بوجود آید. چگونه می توان منطقه اتاق را در متر مربع محاسبه کرد؟ فرمول ها با نمونه های بیشتر.

چگونه می توان متر مربع دیوار را محاسبه کرد؟

مسلح با اندازه گیری نوار، یک ماشین حساب و دفترچه یادداشت، شما می توانید از ساده ترین - شمارش مربع دیوار (سقف، کف - مهم نیست اگر این یک مستطیل است، شمارش همان).

عرض و ارتفاع به سقف اندازه گیری شده است. حتی می تواند در چشم دیده شود که محل زاویه کامل نیست.

سپس لازم است اندازه گیری ها را در چند مکان انجام دهید - به عنوان مثال، ارتفاع را از یک طرف دیوار و از سوی دیگر حذف کنید.

اگر تعداد معلومات متفاوت باشد، میانگین محاسباتی محاسبه می شود (هر دو شاخص تقسیم می شوند و به 2 تقسیم می شوند).

برای پیدا کردن تعداد متر مربع، شما باید طول به ارتفاع دیوار را چند برابر کنید. برای کف - عرض بلند.

 • به عنوان مثال: عرض دیوار 3.6 متر، ارتفاع - 2.9 متر.
 • مساحت این دیوار 3.6 x 2، 9 = 10.44 متر مربع خواهد بود.

محاسبه برای هر دیوار انجام می شود و نتایج به دست می آید.

محاسبه اتاق مربع

چگونه محاسبه اتاق مربع مربع متر مربع؟

نه همیشه، اتاق مستطیل راست است. ممکن است توده ای از موارد خاص وجود داشته باشد. برخی از آنها را در نظر بگیرید.

کف و سقف در یک اتاق با یک اتاق ذخیره سازی، Erker، طاقچه و غیره

چگونه می توان متر مربع طبقه را محاسبه کرد؟ اصل اصلی این: کل منطقه باید به بخش های جداگانه تقسیم شود، به طوری که ارقام ساده بیرون می آیند و به طور جداگانه چهار درجه سانتیگراد را محاسبه می کنند و سپس تمام نتایج را تجزیه می کنند.

مثال. اتاق با یک بالکن ترکیب شده و یک لژیک گرم ساخته شده است. لازم است که منطقه طبقه را برای کل اتاق محاسبه کنید:

 1. طول و عرض اتاق بزرگ اندازه گیری می شود (به عنوان مثال، 5 متر از 6.7 متر).
 2. نتایج متغیر (5 x 6.7 = 33.5 متر مربع) است.
 3. طول و عرض لجن اندازه گیری می شود (به عنوان مثال، 2.1 متر در هر 1.4 متر)
 4. نتایج متغیر (2.1 x 1،4 = 2.94 متر مربع)
 5. نتیجه اول و نتیجه دوم بسته بندی شده (33.5 + 2.94 = 36.44 متر مربع)

به طور مشابه، اگر شما نیاز به اضافه کردن منطقه از محل و عناصر دیگر.

دیوار، به استثنای ویندوز، درب؛ کف به غیر از کوره

ویندوز، درب، کوره نیز مستطیل است که کدام یک از آنها به طور جداگانه نیاز به شمارش دارد. تنها تفاوت این است که از کل منطقه، این شاخص ها باید تفریق شود.

مثال. بر روی دیوار دو پنجره یکسان وجود دارد. لازم است بدانیم که چقدر مواد به دیوارهای دیوار بدون توجه به ویندوز منتقل می شود:

 1. طول و ارتفاع دیوار اندازه گیری می شود (به عنوان مثال، 2.5 متر مربع 4.5 متر).
 2. یک چهارم کل این دیوار وجود دارد (2.5 x 4.5 = 11.25 متر مربع).
 3. ارتفاع و عرض پنجره در امتداد لبه قاب (90 سانتی متر (0.9 متر) با 1.3 متر) اندازه گیری می شود.
 4. یک منطقه پنجره وجود دارد (0.9 x 1،3 = 1.17 متر مربع).
 5. ما دو پنجره داریم، بنابراین رقم دو برابر می شود (1.17 x 2 = 2.34 متر مربع).
 6. ما منطقه هر دو پنجره را از کل quadrature دیوار (11.25 - 2.34 = 8.91 متر مربع) تفریق می کنیم.

به طور مشابه، اگر شما نیاز به از بین بردن درب یا عناصر دیگر از منطقه (رادیاتور، شومینه، کوره یا حتی مبلمان).

دور (و نیم کره ای) عناصر سقف سنگین، پنجره ها، ستون ها، دیگهای گرمایش و غیره

در بعضی موارد، شما می توانید قطر (و بنابراین شعاع)، به سادگی با استفاده از یک رولت، به عنوان در مورد عناصر سقف معلق و پنجره ها را بیابید. سپس فرمول منطقه دایره در شعاع مانند این خواهد بود:

S = πr2

 1. با کمک اندازه گیری نوار، قطر پنجره (به عنوان مثال 80 سانتی متر) را اندازه گیری می کنیم.
 2. ما قطر را به نصف تقسیم میکنیم، شعاع را یاد می گیریم (80: 2 = 40 سانتی متر یا 0.4 متر).
 3. منطقه را محاسبه کنید. Π همیشه = 3.14. (3.14 x 0.42 = 3.14 x 0.16 = 0.5024 متر مربع).

اگر قطر به سادگی نمی تواند اندازه گیری شود، مثلا، به عنوان مثال، با یک ستون یا لوله، برای اندازه گیری دایره لازم است.

فرمول منطقه دایره در طول طول دور:

S = L2: چهار π

مثال. یک ستون وجود دارد. شما نیاز به پیدا کردن سطح زمین در سالن بدون آن:

 1. طول و عرض اتاق اندازه گیری می شود، منطقه آن واقع شده است (به عنوان مثال، 19 متر مربع).
 2. رولت طول دایره ستون (به عنوان مثال 88 سانتی متر یا 0.88 متر) اندازه گیری می شود.
 3. با توجه به فرمول، منطقه ستون محاسبه می شود (0.882: 4π = 0.7744: 4x3،14 = 0.7744: 12.56 = 0.62 متر مربع.
 4. از مربع اتاق، منطقه ستون (19 - 0.62 = 18.38 متر مربع) کم است.

در مورد یک عنصر نیمه دایره ای، ما نیز انجام می دهیم، اما در نهایت نتیجه 2 را تقسیم می کنیم.

مثال. لازم است که منطقه پنجره را با یک سواری نیم دایره ای (قوس) بدانیم:

 1. عرض اندازه گیری شده است، و ارتفاع قسمت مستطیلی پنجره (به عنوان مثال، 1.1 متر تا 1.4 متر).
 2. این منطقه محاسبه شده است (1.1 x 1،4 = 1.54 متر مربع)
 3. قطر بخش دایره ای به عرض پنجره متصل می شود (ما 1.1 متر).
 4. RADIUS نصف قطر است (1.1: 2 = 0.55)
 5. یک منطقه دایره ای وجود دارد (3.14 x 0.552 = 3.14 x 0.3025 = 0.95 متر مربع).
 6. منطقه نیمکره (0.95: 2 = 0.475 متر مربع).
 7. مناطق بخش مستطیلی از پنجره و نیمکرکول (1.54 + 0.475 = 2.015 متر مربع) وجود دارد.

به طور مشابه، شما می توانید منطقه درب درب را با قوس محاسبه کنید.

چگونه می توان مربع اتاق منحنی را محاسبه کرد؟

گاهی اوقات در اتاق یکی از زوایای "برش" یا دیوار به زاویه می رود. سپس همان اصل تقسیم چهره های پیچیده برای ساده تر معتبر است، اما بعضی از آنها مثلث خواهند بود.

در وظایف دشوار، یک نقاشی خوب نیمی از موفقیت است. طرح اتاق را بسازید که به "به اشتراک گذاشتن" اتاق بر روی کاغذ، و نه در ذهن کمک خواهد کرد.

گوشه های درونی در اتاق

در واقع، چنین اتاق یک مستطیل است که از آن مثلث "برش" است. پیدا کردن منطقه این مثلث و کسر آن از کل quadrature، منطقه اتاق باقی خواهد ماند.

منطقه مثلث توسط فرمول قرار دارد:

S = اب : 2

جایی که A و B آجیل یا احزاب عمود بر یکدیگر هستند.

بخش متخلخل هیپوتنوس است که برای محاسبات مورد نیاز نیست.

 1. برای یادگیری "A"، عرض دیوار اندازه گیری می شود، جایی که بخش شروع می شود، و سپس دیوار مخالف تفاوت بین آنها است (به عنوان مثال، دیوار خم شده 1.7 متر، و در مقابل 3 متر، که به معنی "A "= 1.3 متر).
 2. به طور مشابه، "B" است، تنها طول اتاق (به عنوان مثال، 5 متر و 3.6 متر محاسبه می شود. محاسبه: 5 - 3.6 = 1.4 متر).
 3. مساحت مثلث "برش" محاسبه می شود (1.3 x 1،4: 2 = 1.82: 2 = 0.91 متر مربع).
 4. طبق گفته های قبلا ساخته شده، اگر اتاق ها مستطیل شکل باشند، ابعاد آن 5 متر در هر 3 متر خواهد بود. و بنابراین، چهارگوشه 5 x 3 = 15 متر مربع است.
 5. از کل quadrature، ما منطقه مثلث را تفریق می کنیم (15 - 0.91 = 14.09).

بنابراین، برای محاسبه منطقه هر کسی، حتی سخت ترین اتاق، اگر شما آن را بر روی ارقام ساده له کنید و به یاد داشته باشید چند فرمول از دوره مدرسه. به یاد داشته باشید که لازم است که گرد شود تا مواد قریب الوقوع وجود داشته باشد، و در واقع 5 تا 10 درصد از مواد اضافی باید همیشه در دست نگه داشته شود.

در موضوع

منبع: https://microklimat.pro/uteplenie/kak-vyschitatat-kvadratnye-metry-komnaty.html

نحوه محاسبه با هندسه مربع متر مربع

نیاز به تعریف مناسب از منطقه اتاق یا آپارتمان ممکن است در موارد مختلف رخ دهد. اغلب اوقات لازم است که در طول فروش یا تعمیر انجام شود، همانطور که در اولین مورد، قیمت یک آپارتمان به طور مستقیم بستگی به این دارد، و در دوم - تعداد مصالح ساختمانی که باید برای تعمیر محاسبه شود.

با تمام انواع بازسازی، شما همچنین نیاز به اندازه دقیق اتاق برای طراحی طرح دارید. هنگام خرید یا سفارش مبلمان، این اندازه ها نیز برای اطمینان از همه موارد داخلی انتخاب شده در فضای زندگی موجود مورد نیاز است.

هنگام تعمیر، متر مربع در مورد تمام کار بر روی جایگزینی کف حیاتی است: هنگام نصب Screed، جایگزینی پارکت، عایق حرارتی، نصب یک سیستم از طبقه گرم یا مشمع کف اتاق مشمع کف اتاق. از لحاظ تاریخی، هندسه به لطف نیاز به مردم به منظور اندازه گیری قطعه زمین هایی که در اموال خود دریافت کرده یا فروخته شد، توسعه یافت.

با کمک هندسه، می توان منطقه هر رقمی را محاسبه کرد، از جمله چند ضلعی و تراپزی ها. فرمول های هندسی و تکنیک ها استفاده می شود و هنگام اندازه گیری مربع کف در آپارتمان ها استفاده می شود.

مستطیل و مربع

ساده ترین و بدون درد یک اتاق مستطیلی است. این همچنین شامل یک گزینه مربع است، به عنوان مربع، در واقع، مناسبت خاصی از یک مستطیل با احزاب برابر است. قبل از اندازه گیری، شما باید اتاق را از اقلامی که توسط دیوارها مسدود شده اند را آزاد کنید (کابینت ها، تخت ها).

سپس، با کمک یک رولت، طول و عرض اتاق را اندازه گیری کنید، آنها را در نوت بوک قرار دهید و ضرب کنید. تعداد حاصل از تعداد مورد نیاز متر مربع خواهد بود. در مورد یک اتاق مربع، آن را به اندازه کافی برای اندازه گیری یک دیوار، و سپس ساخت یک مربع (ضرب شده توسط خودتان).

منبع: https://mscwatch.com/kak-schitatat-kvadratnye-metry-pola/

ماشین حساب مربع مربع

روش دستی محاسبات چگونگی پیدا کردن منطقه طبقه طولانی تر از محاسبه ماشین حساب ساختمان موجود در حال حاضر، اما اجازه می دهد تا شما را به یادگیری نتایج دقیق تر.

تعمیر خوب نیاز به دقت دارد. قبل از خرید مواد، محاسبات ویژه ای از سطح سطوح خاصی را انجام دهید، به طوری که مواد کافی است و دیگر باقی نمی ماند. دیوار مربع ماشین حساب را تسهیل می کند. این اجازه می دهد تا شما را به سرعت محاسبه دقیق و کاهش سرعت آن را پرداخت کنید.

شما می توانید منطقه خانه ها را در خانه یا به صورت آنلاین یا به صورت دستی محاسبه کنید. گزینه دوم زمان بیشتری مصرف می شود، اما دقیق و مناسب در صورت دسترسی به اینترنت به یک دلیل یا دیگری وجود ندارد. برای محاسبات، لازم است:

 • مداد یا قلم؛
 • ورق کاغذ؛
 • ماشین حساب؛
 • خط طولانی؛
 • مرحله؛
 • رولت

مهم!

دانستن منطقه دقیق دیوارها و محل، شما می توانید تعداد مورد نظر مصالح ساختمانی مورد نیاز برای تعمیر را خریداری کنید. این منطقه توسط متر مربع اندازه گیری می شود و M2 را نشان می دهد.

نقاشی کاغذ بر روی کاغذ، ویندوز، درب ها، نیش ها ساخته شده است، تمام لبه ها تعیین شده است. و به عنوان اندازه گیری ها ساخته شده است، آنها به نقاشی اعمال می شود.

چگونه می توان منطقه اتاق را محاسبه کرد؟

اغلب دیوارها در اتاق ها، شکل ساده و مستطیلی هستند. برای شمارش منطقه خود دو فرمول نور وجود دارد:

s = p x h،

p = (a + b) x 2.

جایی که،

 • S - منطقه؛
 • p - perimeter؛
 • H ارتفاع سطح؛
 • A - عرض اتاق؛
 • ب - طول اتاق.

جالب هست!

گذرنامه فنی اتاق معمولا منطقه و محیط را نشان می دهد، هر دو محل و اتاق های فردی. بنابراین شما می توانید این اطلاعات را در آنجا روشن کنید.

اول، عرض و طول قرار دادن تابلوهای اندازه گیری شده است. ارتفاع معمولا در گوشه اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، اگر a = 6 m، b = 5 m، h = 3 متر، سپس p = (6 + 5) x 2 = 22 متر. پس از آن، منطقه را می توان یافت:

S = 22 X 3 = 66 متر مربع.

دیوارهای مربع با یک سطح پیچیده

اغلب عناصر مختلفی در محل وجود دارد که منطقه شمارش را پیچیده می کنند. بنابراین اگر دیوارها مستطیل نیستند یا جزئیات بیشتری وجود دارد، شما باید از روش دیگری برای محاسبه منطقه خانه استفاده کنید.

 1. مربع دیوارها در خانه با کسر درب و پنجره ها.

درها و پنجره ها معمولا از کل مساحت کم می شوند، زیرا آنها مواد را جریان نمی دهند. اما چگونه می توان منطقه دیوارها را بدون آنها محاسبه کرد؟

اول، عرض و ارتفاع پنجره ها و درها اندازه گیری می شود.

فرمول برای سطح سطح - S = a x h.

اگر عرض ویندوز 1 متر باشد، ارتفاع 1.5 متر است، سپس S = 1 x 1،5 = 1.5 متر مربع. با عرض درب 0.9 متر و ارتفاع در 2 متر ما به دست آوردن S = 0.9 x 2 = 1.8 متر مربع. حالا شما باید از کل مساحت، منطقه پنجره ها، درب ها و منطقه خارج شوید، بدون آنها به دست می آید. من،

S WALLS = 66 - 1.5 - 1.8 = 62.7 متر مربع (اگر از دیوارهای دیوارهای دریافت شده در پاراگراف قبلی استفاده کنید).

 1. اگر اتاق طراحی غیر استاندارد باشد.

هنگامی که اتاق یک فرم غیر استاندارد دارد، محاسبه ناحیه دیوارها کمی متفاوت است. اول، منطقه هر دیوار به طور جداگانه محسوب می شود.

s = a x b، جایی که، و عرض دیوار، B ارتفاع دیوار است.

اگر ستون ها وجود داشته باشند، پیشانی، منطقه آنها نیز اندازه گیری می شود، و سپس تمام این مناطق خلاصه شده است. به عبارت دیگر، فرمول نهایی S = S1 + S2 + S3 + S4 و غیره است

مهم!

در موارد نادر، پارامترهای هندسی دیوارها کاملا درست هستند. بنابراین برای دقیق ترین محاسبات، ارزش اندازه گیری ها را در چندین مکان انجام می دهد و سپس میانگین محاسبات را حذف کرده و از آن در فرمول استفاده کنید.

 1. اگر عناصر گرد در معماری وجود داشته باشد.

اتاقهای دیوارهای دور یا نیمکری غیر معمول نیستند. برای محاسبه منطقه آنها، فرمول دیگر استفاده می شود. اول از همه، محیط آنها اندازه گیری می شود. برای انجام این کار، قطر 3.14 را چند برابر کنید (شماره PI، π). و سپس منطقه قبلا توسط فرمول محاسبه شده است:

s = p x h، جایی که، h ارتفاع است.

هنگامی که شما نیاز به کسر از کل مربع از اشیاء دور، شما نیاز به محاسبه مساحت سطوح دور و به سادگی آنها را. اما اگر امکان دارد قطر یا شعاع منقرض شود، سپس طول دایره را اندازه گیری کنید (P) و منطقه در نظر گرفته شده است، با استفاده از فرمول S = p² / 4 π.

 1. منطقه با عناصر مثلثی.

دیوارهای مثلثی می توانند، به عنوان مثال، در اتاق زیر شیروانی یا در مورد زمانی که طرح های پیچیده در سقف یا دکوراسیون های معماری روی دیوارها استفاده می شود. بسته به نوع مثلث، می توانید از فرمول های مختلف استفاده کنید.

 • مثلث چند منظوره: S =، جایی که، و - مبنای مثلث سمت پایین تر است، و H ارتفاع از کف تا گوشه بالا است.
 • مثلث مستطیلی: S =، جایی که، و ارتفاع مثلث است، و B سمت پایین تر و افقی است.
 • مثلث تجهیزات (درست): S =، جایی، و طرف مثلث.

ماشین حساب برای محاسبه مساحت دیوارها در متر مربع (M2)

اگر زمان برای محاسبات وجود نداشته باشد، می توانید از برنامه های ویژه برای شمارش استفاده کنید. مقیاس ماشین حساب آنلاین - سریع و قابل اعتماد راه برای دریافت اطلاعات دقیق. این فقط نیاز به دسترسی به اینترنت و چند وقت آزاد خواهد داشت. داده ها در ماشین حساب مربع با دقت وارد شده است به طوری که محاسبه نتیجه درست بود، مقادیر به دست آمده در متر مربع نمایش داده می شود.

منبع: https://evmaster.net/kalkulyator-ploshhadi-sten.

چگونه حساب منطقه: راهنمای دقیق و ماشین حساب

روش دستی محاسبات چگونگی پیدا کردن منطقه طبقه طولانی تر از محاسبه ماشین حساب ساختمان موجود در حال حاضر، اما اجازه می دهد تا شما را به یادگیری نتایج دقیق تر.

تعمیر کف در یک آپارتمان یا خانه نیاز به محاسبه دقیق از تعداد M2 در هر اتاق دارد. با توجه به این واقعیت که امروزه مصالح ساختمانی - کالاها بسیار گران هستند، هر کسی که شروع به تعمیر کرده است، تلاش می کند تا تا آنجا که ممکن است در مواد ذخیره شود. اگر شما نمی دانید چگونه به درستی محاسبه منطقه جنس ناهموار، که دارای ابعاد غیر استاندارد است - این مقاله به شما در مورد آن می گوید.

محاسبات چه می تواند مفید باشد؟

برای آنچه شما نیاز به شمارش منطقه از طبقه:

  • برای خرید مقدار مورد نیاز مواد،
  • صرفه جویی در خرید در فضای باز،
  • به منظور تعیین مقدار مسکونی در اتاق،
  • پس از ساخت یک خانه برای تعیین انطباق با طرح،
  • هنگام تعمیر، برای تعیین اندازه مبلمان آینده، و غیره،

دلایل اینکه شما باید محاسبه منطقه اتاق را تعیین کنید، راه حل های متعددی وجود دارد.

محاسبه مربع طبقه

اگر اتاق استاندارد (مربع یا مستطیلی) باشد، هر کدام می توانند منطقه این اتاق را محاسبه کنند. برای انجام این کار، شما نیاز به پیدا کردن عرض و طول اتاق، پس از آن آن را به سادگی این شاخص ها را ضرب کنید.

بنابراین، فرمول به نظر می رسد: s = a * b، جایی که، و b طول و عرض اتاق است.

اگر شما در منطقه اتاق سقف حساب می کنید، پس از آن ساخته شده در کمد های ساخته شده و یا شومینه بر روی اندازه گیری های منطقه تاثیر نمی گذارد.

در صورتی که می خواهید یک شومینه نصب کنید یا کمد ساخته شده را نصب کنید، سپس منطقه آن را اشغال کنید، لازم است بر اساس اندازه تخمین زده شده از طراحی و کل اندازه اتاق محاسبه شود.

انجام اندازه گیری دقیق از مکان هایی که در آن مبلمان داخلی وجود دارد، لازم است اگر شما قصد دارید پوشش کف را پوشش دهید. اگر شومینه یا قفسه سینه فضای زیادی را اشغال کند، اگر مقدار زیادی وجود داشته باشد، می توان آن را نادیده گرفت.

چگونه می توان منطقه طبقه را با اندازه های نادرست محاسبه کرد؟

اگر اتاق دارای ابعاد غیر استاندارد باشد - محاسبه سطح زمین کمی طولانی تر و سخت تر می شود. دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است اتاق ممکن است فرم های غیر استاندارد را داشته باشد، به عنوان مثال، یک طاقچه در اتاق خواب یا کمد لباس داخلی ساخته شده است. شایان ذکر است که راه پیدا کردن منطقه طبقه غیر استاندارد هنوز هم می تواند باشد. برای انجام این کار، لازم است که اتاق را به شکل های کوچک هندسی مانند مثلث، مربع، مستطیل، و غیره بکشید، البته، راه های دیگری برای محاسبه منطقه طبقه وجود دارد، اما با کمک این روش - بسیار ساده تر است.

پس از آنکه اتاق به شکل های هندسی تقسیم می شود، شما به راحتی می توانید منطقه خود را به رسمیت بشناسید، حرکت یک به سمت دیگر. پس از تمام محاسبات، منطقه ارقام باید بسته شود، بنابراین شما می توانید منطقه دقیق را بیابید.

در میان راه های دیگر، چگونه می توانم سطح زمین را محاسبه کنم، به اندازه کافی برای دیدن منطقه زندگی و کل منطقه در کتاب خانه، اگر هیچ کتاب خانه ای وجود نداشته باشد - در طرح توسعه دهنده.

چگونه می توان منطقه اتاق را محاسبه کرد که در آن گوشه های حفره ای وجود دارد؟

محاسبه مساحت اتاق که در آن یک زاویه خم شده وجود دارد - فقط به اندازه کافی، برای این شما نیاز دارید:

 • دو طرف مثلث را محاسبه کنید
 • منطقه را با توجه به فرمول S = (a * b) / 2 محاسبه کنید. در این مورد، Catts A و B - مثلث.

اگر مثلث مستقیم نیست، ممکن است منطقه خود را با کمک فرمول Geron محاسبه کنید.

ماشین حساب محاسبه مربع

راه های بسیاری برای پیدا کردن سطح زمین وجود دارد، یکی از آنها یک ماشین حساب آنلاین است که به شما امکان می دهد تا به سرعت و به طور قابل اعتماد منطقه هر اتاق را محاسبه کنید. شما فقط نیاز به اندازه گیری در یک جدول خاص دارید.

مزایای محاسبه ماشین حساب مربع:

 • توانایی محاسبه مساحت هر شکل هندسی،
 • بدون نیاز به محاسبه خودتان
 • سرعت و صحت محاسبات.

ماشین حساب Calculator Calculator راه حل بهینه برای این سوال است، چگونه به سرعت محاسبه مساحت اتاق اتاق.

چگونه می توان مقدار مورد نیاز کاشی را محاسبه کرد

به منظور پیدا کردن مقدار مورد نیاز کاشی های مورد نیاز برای تخمگذار در یک اتاق یا دیگری، لازم است که منطقه اتاق را پیدا کنید. چگونه به سرعت سطح زمین هر اتاق را پیدا کنید - در بالا توضیح داده شده است. پس از محاسبه منطقه، لازم است که منطقه 1 کاشی از مجموعه انتخاب شده را پیدا کنید. پس از آن، شما باید محاسبه کنید که چند کاشی برای تخمگذار آن در اتاق لازم است.

 • مربع اتاق: 20 متر مربع
 • ابعاد کاشی: 0.2 x 0.4 متر،
 • منطقه 1 کاشی: 0.08 متر مربع،
 • کاشی های مورد نیاز: 250.

به این ترتیب، شما می توانید تعداد کاشی های مورد نیاز را بیابید. به همان شیوه، شما می توانید تعداد مورد نیاز از هیئت مدیره پارکت یا ورقه ورقه را محاسبه کنید. شایان ذکر است که در برخی موارد تعداد مواد لازم بستگی به الگوی، که بر روی سطح کف انجام می شود.

به منظور به درستی محاسبه سطح زمین - لازم است بدانیم فرمول های هندسی یا قادر به استفاده از ماشین حساب آنلاین.

داده ها در سطح زمین را می توان از کتاب خانه یافت. اتاقهایی که دارای شکل ژئومتر پیچیده هستند، ساده تر برای کمک به تقسیم آنها به اشیاء کوچک هندسی هستند.

شما می توانید مساحت سطح نیمه سمی را با استفاده از فرمول پیدا کنید: S = πr2 / 2 - شعاع دایره.

به منظور مواد طبقه ای مجبور به خرید بیشتر نیست - اضافه کردن به تعداد مورد نیاز 10٪. اگر شما به درستی مقدار مورد نیاز مواد را محاسبه کنید - شما می توانید به طور کامل و به طور قابل اعتماد هر پوشش کف را قرار دهید.

چگونه حساب منطقه: راهنمای دقیق و ماشین حساب راهنمایی و نمونه های مفصل، نحوه محاسبه سطح زمین در آپارتمان. هدف عملی محاسبات. آنها ساده ترین اعدام هستند.

منبع: pol-inform.ru.

دقیق ترین محاسبات زمین زمین زمین می تواند روش تحلیلی باشد. دقت این روش توسط این واقعیت تعیین می شود که تنها خطاهای اندازه گیری های میدان بر آن تاثیر می گذارد. فرمول های هندسی ساده برای بخش های یک فرم ساده استفاده می شود.

برای بخش هایی با فرم پیچیده تر، محاسبات توسط مختصات نقاط چرخش ساخته شده است، و برای نمونه هایی از مناطق پیچیده، برنامه ها استفاده می شود، داده های منبع برای آن زاویه نقاط آزیموت است.

تعریف مربع

راه های متعددی برای تعیین منطقه قطعه زمین وجود دارد:

دقیق ترین این روش ها است تحلیلی . این به خاطر این واقعیت است که هنگام استفاده از نتایج، تنها خطاهای اندازه گیری میدان بر دقت نتایج تاثیر می گذارد، در حالی که خطاهای خطا یا کارت تحت تاثیر دو روش دیگر قرار می گیرند.

منبع: https://ospostrifundament.ru/raschet-ploshhadi.html

متر مربع چقدر: چگونگی اندازه گیری مربع اتاق خود - فرمول برای کمک به

روش دستی محاسبات چگونگی پیدا کردن منطقه طبقه طولانی تر از محاسبه ماشین حساب ساختمان موجود در حال حاضر، اما اجازه می دهد تا شما را به یادگیری نتایج دقیق تر.

هنگام انجام کار تعمیر، این سوال مطرح می شود: یک متر مربع چقدر مواد مورد نیاز برای پوشش آن است.

به منظور صرف پول اضافی، بهتر است که محاسبه متر مربع اتاق را شروع کنید و سپس سپس به فروشگاه با نیازهای خاص بروید.

در بسته های با رنگ، گچ، پرایمر لزوما مشخص شده است، که در آن اندازه اتاق با مقدار مشخصی از مخلوط محاسبه می شود.

سوال اصلی این است که چقدر بسته ها یا قوطی ها برای داشتن دیوار به اندازه کافی دیوار یا طبقه لازم است.

متر مربع چیست؟

ابتدا باید تصمیم بگیرید که یک متر مربع است. افرادی که در ریاضیات مدرسه ضعیف بودند، آنها هنوز هم به راحتی یا بعدا مشکل شمارش تعداد مصالح ساختمانی را با مشکل مواجه می کنند. از این رو متر مربع نقطه اصلی مرجع در هنگام تعیین منطقه اتاق است.

اگر یک مربع را قرعه کشی کنید (این یک شکل هندسی با همان طرف است)، و طرف 100 سانتی متر خواهد بود، سپس هنگام ضرب 100، تعداد 10،000 سانتی متر را بدست آورید. این به این معنی است که اندازه این رقم 10000 سانتی متر است . ممکن است ساده تر باشد محاسبه در متر: 100 سانتی متر 1 متر است. ما فرمول شمارش منطقه را اعمال می کنیم - ما دو طرف را عوض می کنیم، سپس ما را در 1 افزایش می دهیم، ما 1 متر دریافت می کنیم. بنابراین، اندازه مربع 1 متر مربع است. بنابراین، اندازه مربع 1 متر مربع است. بنابراین، اندازه مربع 1 متر مربع است. بنابراین، اندازه مربع 1 متر مربع است. بنابراین، اندازه مربع 1 متر مربع است. بنابراین، اندازه مربع 1 متر مربع است

ابزار شمارش مربع متر مربع

برای محاسبات، لازم است یک ماشین حساب آماده شود.

اگر این نیست، سپس جدول ضرب در نوت بوک معمولی برای اولین گرید.

اگر دیوارها 2 عدد ندارند، نه 3 متر، اما، به عنوان مثال، 2.5 متر، پس از آن هنوز هم یک ماشین حساب بهتر است. این بار بیش از حد پیچیده برای مغز است، که برای کار با اعداد استفاده نمی شود.

توصیه می شود یک تکه کاغذ بر روی دست داشته باشید و برای ضبط دستکاری کنید.

لازم است با یک رولت یا سانتیمتر اندازه گیری شود.

فرمول شمارش مربع متر مربع

برای محاسبه منطقه، لازم است فرمول متر مربع A X B را اعمال کنید، جایی که تعداد A طول یک طرف است، و تعداد B طول آن طول دوم است. آنها ممکن است یکسان باشند اگر کف یا شکل دیوار یا دیوار باشد.

اغلب این مربع نیست، اما مستطیل شکل است، یعنی تعداد A یک مقدار دارد و تعداد دیگری است. آنها باید در ذهن، و یا در جدول ضرب، و یا در ماشین حساب ضرب شود. و شماره نتیجه یک منطقه خواهد بود که باید رنگ یا چیز دیگری را پوشش دهد.

!گاهی اوقات شما باید بدانید که اندازه به درستی محاسبه می شود. چقدر 1 4 اینچ در میلیمتر است؟ این را می توان در مورد این در مقاله ما خواند.

این اتفاق می افتد که شکل کف استاندارد نیست، اما، به عنوان مثال، trapezoidal. پس از آن سخت تر است، به خصوص به افرادی که نمی دانند که یک مثلث چیست (این نیز در طبیعت است). برای محاسبه اندازه تراپزی، لازم است اولین منطقه مستطیل را در وسط محاسبه کنید، سپس هر مثلثی را در طرفین محاسبه کنید ، سپس این سه عدد را بگذارید. آیا آسان تر از آن آسان تر است که بلافاصله با تیپ کارگران تماس بگیرید؟ بگذار آنها فکر کنند که چگونه متر مربع اتاق را محاسبه کنند.

مهم! اگر سوء تفاهم در این مرحله ظاهر شد، بهتر است بلافاصله با معلم ریاضیات تماس بگیرید و از چند متر مربع محاسبه کنید. متر دارای اتاق است

منطقه یا سقف

سقف و کف در یک آپارتمان معمولی یکسان هستند. چگونه می توان متر مربع را محاسبه کرد؟ بسیار ساده. اگر داخل داخلی داخلی، پس از آن هیچ سقف وجود ندارد - تنها جنسیت و دیوارها وجود دارد.

مرحله # 1. اندازه اتاق را اندازه گیری کنید و شماره نتیجه را بر روی کاغذ بنویسید. اگر تعداد عدد صحیح باشد، ما فقط یک رقم بنویسیم. به عنوان مثال، 5 (متر). اگر تعداد بیشتر از 5 باشد، اما کمتر از 6، پس از آن شما باید به یاد بخش های دهدهی و نوشتن، به عنوان مثال، 5.5 (متر).

مرحله # 2. عرض اتاق را اندازه گیری کنید و به طور مشابه ضبط کنید. به عنوان مثال - 3 متر.

مرحله دوم 3. اکنون لازم است که این دو عدد را چند برابر کنید. به عنوان مثال: 5 x 3 = 15m. بنابراین، سطح زمین 15 متر مربع است. در نتیجه، اندازه سقف نیز 15 متر مربع خواهد بود. متر این شماره را به صورت جداگانه ضبط کنید و دسته را بشکنید.

دیوار جامد مربع

چگونه می توان مربع یک دیوار جامد را محاسبه کرد؟ همانطور که ما کف یا سقف را اندازه گیری کردیم. الگوریتم عمل همانند شمارش اندازه کف است:

 • طول دیوار را اندازه گیری کنید و بنویسید
 • اندازه گیری ارتفاع؛
 • دو عدد را چند برابر کنید - نتیجه به دست آمده و متر مربع خواهد بود.

به عنوان مثال: ارتفاع 2.20 متر، طول 7 متر. 7 x 2.2 = 15.4 متر منطقه دیوار - 15.4 متر مربع. متر

چگونه برای محاسبه دیوار مربع متر مربع با پنجره

برای مقابله با دیوار که در آن پنجره واقع شده است، دشوار خواهد بود.

در این مورد، لازم است به طور جداگانه محاسبه اندازه دیوار، به طور جداگانه - اندازه پنجره. سپس، از منطقه بزرگتر، کسر کوچکتر است. به نظر می رسد تعداد متر مربع، که باید با رنگ یا گچ پوشیده شود.

الگوریتم اقدامات:

 1. سناریو قبلا به محاسبه اندازه دیوار منتقل شده است. اجازه دهید تعداد شناخته شده شماره قبلا شناخته شده باشد - 15.4 متر مربع.
 2. بعد، ارتفاع و طول پنجره را اندازه گیری کنید. تعداد ضرب به عنوان مثال: طول 1.5 متر، ارتفاع 1.2 متر. اگر ضرب شود، پس از آن 1.8 معلوم می شود. بنابراین، منطقه پنجره 1.8 متر مربع است. متر
 3. ما منطقه دیوار را می گیریم و اندازه پنجره را کسر می کنیم: 15.4 - 1.8 = 13.6. منطقه ای که باید به ترتیب قرار گیرد - 13.6 متر مربع. متر

مهم! ارقام که هنگام محاسبه به دست می آیند، مطمئن شوید که با یک دسته ضبط و مدار را ضبط کنید تا در محاسبات خود از دست ندهید.

چگونه برای محاسبه دیوار مربع متر با درب

به طور مشابه، لازم است تولید شود زمانی که شما می خواهید محاسبه متر مربع دیوارها با درب. اگر درب از نقطه نظر ریاضی یک مستطیل ساده است، سپس ما منطقه خود را در امتداد فرمول معمول X محاسبه می کنیم. این است که لازم است که ارتفاع و طول را اندازه گیری کنید، سپس ضرب ضرب و اندازه درب را اندازه گیری کنید.

بعد، از منطقه دیوار، ما اندازه درب را کم می کنیم و مربع را به آن نیاز داریم که مواد اتمام را خریداری کنیم. اگر صاحب قبلی آپارتمان درب را با قوس ساخته، پس از آن در اینجا بدون محاسبه اندازه دایره نمی تواند انجام دهد.

منطقه ای از اشکال پیچیده را اندازه گیری کنید

دایره و مثلث - چهره های پیچیده برای خود محاسبه . چگونه برای اندازه گیری متر مربع از محدوده، اگر هیچ آموزش ریاضی یا مهندسی وجود ندارد؟ دوباره، با توجه به فرمول.

چگونه اندازه دایره را اندازه گیری کنیم

یک فرمول برای محاسبه منطقه دایره وجود دارد. چنین تعداد ثابت وجود دارد - نسبت طول دور به قطر آن. این به همان اندازه برای تمام اندازه دایره است. این PI نامیده می شود و برابر با 3.14 است. این تعداد و استفاده از هنگام شمارش است.

مرحله شماره 1. قطر را اندازه گیری کنید (این یک خط است که از طریق مرکز دایره عبور می کند از یک لبه دایره به دیگری). اجازه دهید قطر برابر با 3 متر باشد. بعد، شعاع را پیدا می کنیم - این نصف طول قطر است. این 1.5 متر است. ما شعاع را بر روی کاغذ بنویسیم.

مرحله دوم 2. ما محاسبات را با توجه به فرمول S = P2 تولید می کنیم، جایی که S منطقه دایره است، P یک عدد ثابت است، و R شعاع دایره است. به نظر می رسد 3.14 x (1.5 x 1.5) = 7، 065. منطقه این دایره 7،065 متر مربع است. متر

اما این منطقه کل دایره است. قوس بر روی درب نصف دایره است. بنابراین، شما هنوز هم باید تعداد دو را تقسیم کنید و بیشتر به منطقه مستطیلی از درب اضافه کنید. 7،065: 2 = 3.53 متر مربع.

چگونه می توان منطقه مثلث را اندازه گیری کرد

اگر صاحب قبلی آپارتمان یک ریاضیدان بود، او می تواند به خوبی شکل های مثلثی را روی سقف انجام دهد، که باید رنگ های دیگر یا گچ را بازگرداند. شما باید در نظر بگیرید که بیش از حد پرداخت نکنید.

محاسبه متر مربع در شکل مثلثی با بازرسی دقیق از این رقم آغاز می شود.

لازم است که پایه مثلث را پیدا کنید، یعنی خط که دو نفر دیگر (به عنوان سقف در خانه است) ضروری است. بعد، یک خط را از طرف مقابل به پایه بگذرانید. این دو رکورد شماره

مرحله شماره 1. برای تقسیم پایه مثلث به 2 و نوشتن. این شماره در آینده نزدیک مفید خواهد بود. اندازه گیری ارتفاع و همچنین نوشتن.

مرحله دوم 2. محاسبه شکل M2. برای انجام این کار، لازم است از فرمول استفاده کنید: S = 0،5AH، جایی که S منطقه مثلث است، و اساس، و H ارتفاع است. به عنوان مثال: پایه 3 متر، ارتفاع 2.5 متر. مجموع: 0.5 x 3 x 2.5 = 3.75. اندازه مثلث - 3.75 متر مربع. ضبط نکنید

راهنمایی ها و توصیه ها

به این ترتیب، شما می توانید منطقه آپارتمان و رنگ را محاسبه کنید، که رنگ آن رنگ است. ابعاد تمام دیوارها و سقف ها بسته می شوند - تعداد آنها در هنگام خرید مصالح ساختمانی ضروری است.

نکته! هنگامی که محاسبه می شود بهتر است شخص دیگری را برای کمک به دعوت کنید. یک سر خوب است، و دو قابل اعتماد تر است.

مورد برای کوچک است - رفتن به فروشگاه و خرید مواد. در اینجا شما هنوز هم باید در نظر بگیرید، از آنجا که همه بسته ها برای اتاق های بزرگ طراحی نشده اند. به عنوان مثال، اندازه سقف در آشپزخانه 3 x 3. چند متر مربع گچ نیاز به اگر یک بسته را می توان با 3 متر مربع پوشیده شده است. متر ما معتقدیم: اندازه سقف 9 متر مربع است. متر یک بسته طول می کشد 3 متر مربع. در نتیجه، 3 بسته برای کل سقف وجود دارد.

اگر بسته می گوید مصرف مصرف 12 متر مربع است، به این معنی است که چقدر مواد لازم برای پوشش دیوار با اندازه 3 × 4 متر است.

یا مثال دیگری دیوار در آپارتمان 6 در 4. چند متر مربع باید نقاشی شود؟ ما 6 تا 4 ضرب می کنیم، ما 24 متر مربع دریافت می کنیم. این چقدر قوطی های رنگی 3 لیتر است، اگر هر بانک 6 متر مربع صرف شود. متر ما معتقدیم: 24 Delim در 6. به نظر می رسد 4. بنابراین شما نیاز به خرید 4 قوطی سه لیتری رنگ برای پوشش کل دیوار.

برای تعمیر کار، همیشه بهتر است مواد کمی بیشتر مصرف کنید تا بعدا به فروشگاه بازگردید. در آینده، اگر چیزی برای برش یا برداشتن دارید، بقایای مواد می توانند سالم باشند.

در مورد موضوع: متر مربع در داخل خانه

منبع: https://stroim.guru/polezno-znat/kvadratrij-metr-eto-skolko.html

چگونه می توان متر مربع کف را با اشکال مختلف محاسبه کرد

روش دستی محاسبات چگونگی پیدا کردن منطقه طبقه طولانی تر از محاسبه ماشین حساب ساختمان موجود در حال حاضر، اما اجازه می دهد تا شما را به یادگیری نتایج دقیق تر.SH: 1: -Format = HTML: یافت نشد

در این مقاله ما خواهیم گفت چگونه می توان متر مربع جنسیت را با اشکال مختلف اتاق محاسبه کرد. معمولا به دست آوردن این داده ها قبل از انجام کار تعمیر لازم است. استادان با تجربه معمولا می توانند منطقه اتاق را تعیین کنند. اما صاحبان خود همیشه نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند، به خصوص اگر اتاق دارای فرم های غیر استاندارد باشد. اتاق های مربع و مستطیلی به سادگی محاسبه می شوند و فرم های پیچیده تر در حال حاضر نیاز به محاسبات عمده و درک اصول اندازه گیری دارند. اندازه گیری مربع باید اغلب برای تعیین حجم مواد خریداری شده باشد.

محاسبات هندسی

از سال تحصیلی هندسه، ما می دانیم: محاسبه منطقه در چهره های مختلف به روش های مختلف ساخته شده است. بنابراین، در این مورد، شما باید از فرم اتاق یا بخش های فردی خود ادامه دهید.

ارقام ساده

این شامل اتاق مربع یا مستطیلی است. این منطقه بر روی این اصل محاسبه می شود: s = a × b. A و B در اینجا دو اتاق مجاور اتاق هستند. بر این اساس، طول دو دیوار را اندازه گیری می کنید، پس از آن شما تعداد و تعداد مورد نیاز را دریافت می کنید.

کمی دشوارتر برای محاسبه مساحت trapezoid. در اینجا شکل شکسته شده است به طوری که چندین عنصر ساده وجود دارد - یک مستطیل و دو مثلث با گوشه های مستقیم وجود دارد. هر کدام، بر این اساس، منطقه تعیین می شود، اندازه گیری احزاب. تعریف یک منطقه مثلث، بیشتر را در نظر بگیرید.

مساحت یک مثلث

محاسبه سطح کف دارای شکل مثلث دشوار نخواهد بود. همچنین دانش از فرمول ها از مدرسه وجود خواهد داشت. منطقه مثلث مستطیلی برابر با نیمی از کارهای اوست. به عبارت دیگر، فرمول به نظر می رسد این: S = (a × B): 2. همان فرمول مناسب برای تعیین منطقه trapezium است، که در آن شاخص مستطیل به طور جداگانه و جداگانه - یک یا دو مثلث در طرف، بسته به شکل خاص.

برای تعیین منطقه مثلث چند منظوره چند منظوره، دانش فرمول های مثلثاتی در حال حاضر مورد نیاز است. اما در زمینه ساخت و ساز، چنین فرمول ها معمولا اعمال نمی شود. در مورد شدید، دستگاه های محاسباتی خاص اعمال می شود. با یک مستطیل پشتی، این منطقه به عنوان در مورد یک تراپزی محاسبه می شود. سپس آن را با توجه به فرمول بالا محاسبه می شود، و سپس تمام منطقه به دست آمده از ارقام بسته بندی شده است.

این منطقه توسط منطقه در محل تعیین شده تعیین می شود که در آن کف به شکل یک شکل نادرست یا پیچیده می شود. سطح به صورت مشروط به چند بخش ساده تقسیم می شود و سپس آنها را با توجه به فرمول های مربوطه تعیین می کند. ارقام به سادگی بسته شده اند. اتاق هایی که دیوارهای گرد، ارکرها وجود دارد، به روش های محاسبه پیچیده تر می شوند.

در این مورد بهتر است از مستندات توسعه دهندگان استفاده کنید، جایی که تعداد دقیق وجود دارد. اگر وجود ندارد، لازم است از دستگاه های الکترونیکی اندازه گیری ویژه استفاده کنید.

منطقه یک دایره

اگر هیچ مستندات یا دستگاه های خاصی برای اندازه گیری ها وجود نداشته باشند، باید چند محاسبات بیشتری صرف کنید. هنگامی که لازم است که منطقه طبقه را کشف کنید شکل های گرد یا نیمه سمی، معمولا به محاسبات زیر مراجعه می شود. یک فرمول به اندازه کافی ساده استفاده می شود: S = π × R2. علاوه بر این، تعداد π = 3.14، و شعاع یک خط از مرکز دایره به لبه آن است، یعنی نیمی از قطر. اگر منطقه نیمی شده مورد نیاز باشد، تعداد حاصل از دایره کامل به دو تقسیم می شود.

کاربرد در عمل

به طور طبیعی، همیشه کافی نیست که محاسبات را بدانیم. لازم است به درستی انجام شود اندازه گیری ها و استفاده از داده های به دست آمده در هنگام محاسبه شاخص سطح طبقه مورد نظر. برای این شما نیاز دارید:

 • انجام اندازه گیری اتاق های مستطیلی با طرف راست. منطقه آنها با ضرب کردن با توجه به فرمول مربوطه نشان داده شده است.
 • بعد، آشپزخانه اندازه گیری می شود، که اغلب می تواند نیش های ویژه داشته باشد.

گاهی اوقات، زمانی که اندازه گیری اندازه گیری ممکن است به صورت مکان های سخت و یا مبلمان رخ دهد. سپس شما می توانید سقف یا دیوار را اندازه گیری کنید. تنها شرایط به طوری که به طور افقی به طور افقی انجام می شود.

هنگامی که چندین آمار ساده در قالب اتاق ها در قالب اتاق وجود دارد، ارقام یافت می شوند و به هزارم ها گرد می شوند (این کار در بزرگترین انجام می شود). پس از دریافت تمام پارامترهای لازم، شما می توانید شروع به تعیین مقدار جزء مواد تعمیر و آثار کارشناسی ارشد

هنگام خرید در فروشگاه ها، مواد معمولا هزینه هر 1 متر مربع را نشان می دهند. بنابراین، با دریافت شماره مورد نظر، می توانید همه چیز را که نیاز دارید خریداری کنید. اما لازم است که برخی از مواد اتمام مانند کاشی، پایه و عناصر دیگر به شدت به شدت به فروش برسیم. بنابراین، لازم است دور زمانی که خرید به طرف یک متراد بزرگتر، به طوری که برای کل طبقه.

خرید یک ترکیب پلیمری یا سیمان پلیمر در فروشگاه طبقه، آن را به فروشندگان ارزش دارد، که هزینه خواهد شد 1 متر مربع خواهد بود.

نتیجه

حالا شما توانستید اطمینان حاصل کنید که محاسبات مناسب خیلی دشوار نیست. نکته اصلی آنها اندازه گیری صحیح مقادیر مربوطه است. پس از آن، شما به راحتی می توانید نه تنها منطقه اتاق، بلکه حجم مواد مصرفی در کار ساخت و ساز را تعیین کنید.

منبع: https://zen.yandex.tm/media/id/5e6fb086e5fa715ea9118e17/kak-poschitat-kvadratnye-metry-pola-pri-raznoi-forme-komnat-5e6fb2a58cd2837a6596e6ce؟feed_exp=ordinary_feed&from=channel&rid=268601698.544.1588044756057.35929&integration=site_desktop&place=layout&secdata = cjcqmayoliabmajqdw٪ 3D 3D 3D

چگونه می توان اتاق را در متر مربع محاسبه کرد

چگونه می توان متر مربع طبقه را شمرد؟

هنگام تعمیر، خرید مواد لازم برای دانستن منطقه ای از محل. آنها بیشتر "چهارگوش" می گویند. چگونه می توان منطقه اتاق را در متر مربع محاسبه کرد، که برای این شما نیاز دارید - ما در مقاله مورد توجه قرار خواهیم گرفت.

کمی نظریه

چگونه می توان منطقه ای از چهره های مختلف را پیدا کرد، حتی در مدرسه ابتدایی نیز گذشت.

مدتها پیش بود، بنابراین اطلاعات "به روز رسانی" می تواند مفید باشد. ما تنها آنچه را که می تواند مربوط به طبقه باشد را در نظر بگیریم.

بنابراین، بیایید با ساده ترین - واحد اندازه گیری شروع کنیم.

برای محاسبه مساحت مربع در متر مربع، شما به مداد، رولت و برخی از چمدان دانش نیاز دارید

1 سانتی متر مربع و 1 متر مربع است

منطقه هر رقمی در متر مربع یا سانتی متر مربع اندازه گیری می شود. تعیین CM² یا m²، شما می توانید نوشتن SQ.M، APT را ملاقات کنید. ببینید، مربع متر مربع، مربع Santimeters و سایر تغییرات.

یک سانتیمتر مربع چیست؟

یک سانتیمتر مربع مربع مربع 1 سانتی متر مربع است.

اگر شما چنین مربع را قرعه کشی کنید، طرفهایی که 1 سانتیمتر هستند، سپس قسمت سایه دار (در شکل قرمز یا آبی است) و یک سانتیمتر مربع وجود دارد.

بر این اساس، مربع با یک طرف یک متر - 1 متر - دارای یک مساحت یک متر مربع است. همان مربع مربع ".

به این ترتیب، این یک طبقه مربع (یا دیوارها) با یک طرف یک متر - 1 متر مربع است. در یک متر مربع، ده هزار سانتیمتر مربع: 1 متر مربع = 10،000 سانتی متر مربع.

فرمول ها

این چیزی است که مربوط به واحدهای اندازه گیری و انطباق آنها است. اما محل ما، خدا را شکر، بیش از یک متر مربع.

چگونه می توان منطقه اتاق را محاسبه کرد؟ چند متر مربع در آن؟ معمولا اتاق دارای شکل مستطیل است، کمتر - مربع.

این بدان معنی است که لازم است فرمول ها را برای پیدا کردن مربع مربع و مستطیل به یاد بیاورید.

با کمک فرمول های بسیار ساده، شما می توانید منطقه مستطیل و مربع را محاسبه کنید

ضروری است که طول سمت مستطیل را چند برابر کنید. ما منطقه مورد نظر را دریافت می کنیم. بیایید تمرین کنیم

 1. ما یک مستطیل با دو طرف 80 سانتی متر و 50 سانتی متر داریم. این تعداد را کاهش دهید: 80 * 50 = 4000 سانتی متر مربع. این منطقه آن خواهد بود.
 2. احزاب 322 سانتی متر و 300 سانتی متر. ما دریافت می کنیم: 322 * 300 = 96000 سانتی متر مربع.
 3. یک مربع با یک طرف 60 سانتی متر وجود دارد. منطقه آن 60 * 60 = 3600 سانتیمتر مربع است.

در مورد یک مربع، طول جانبی را می توان به مربع افزایش داد - آن را به نظر می رسد همان چیز. اما شما نمی توانید سر خود را احمق کنید. آسان تر است به یاد داشته باشید که لازم است که طرفین را افزایش دهید.

ساده ترین خواب برای محاسبه مساحت اتاق مستطیلی.

ترجمه سانتیمتر مربع در متر مربع

هنگامی که ما با صدها سانتی متر برخورد می کنیم، در متر راحت تر و راحت تر می شود. ما می دانیم که در یک متر صد سانتیمتر. بیایید نمونه های مشابه را حل کنیم، اما سانتی متر را به متر ترجمه خواهیم کرد:

 1. 80 سانتی متر = 0.8 متر؛ 50 سانتی متر = 0.5 متر کاهش 0.8 * 0.5 = 0.4 متر مربع. این، 0.4 متر مربع است.
 2. 322 سانتی متر 3.22 متر است؛ 300 سانتی متر این 3 متر است در حال حاضر شما ارقام به دست آمده است: 3.22 * 3 = 9.6 متر مربع.
 3. 60 سانتی متر برابر با 0.6 متر است. منطقه مربع با چنین جانبی 0.6 * 0.6 = 0.36 متر مربع است.

اعداد بسیار کمتر هستند، به یاد آوردن آنها آسان تر است.

و اگر ما می خواهیم منطقه اتاق را در متر مربع محاسبه کنیم، ما آن را در متر اندازه گیری می کنیم، نه سانتی متر.

شما می توانید سانتیمتر مربع را به متر مربع ترجمه کنید. همانطور که قبلا صحبت کرد، در یک متر مربع شامل ده هزار سانتی متر مربع است.

نسبت سانتیمتر مربع و متر مربع

اگر شما یک منطقه در سانتی متر مربع برای ترجمه آن به متر مربع، این رقم باید به 10،000 تقسیم شود. به عنوان مثال:

 • 4000 سانتی متر مربع / 10000 = 0.4 متر مربع؛
 • 96000 سانتی متر مربع / 10000 = 9.6 متر مربع؛
 • 3600 سانتی متر مربع / 10000 = 0.36 متر مربع.

همانطور که می بینید، همه چیز ساده است. این فقط لازم است به یاد داشته باشید مفاد اصلی و محاسبه منطقه اتاق در متر مربع کاملا ساده است. لازم است قبل از انجام اندازه گیری ها ضروری باشد و سپس محاسبات را انجام دهید.

محاسبه مساحت اتاق، اغلب لازم در هنگام خرید مواد برای ساخت و ساز و یا تعمیر.

به عنوان مثال، برخی از انواع پوشش کف به مربع فروخته می شود (یعنی هر متر مربع).

برای به درستی محاسبه تعداد آن، شما باید میدان طبقه را بدانید (اغلب آنها میدان اتاق را می گویند، که اساسا یکسان است).

شما می توانید اندازه اتاق دانستن طول و عرض را پیدا کنید

اندازه گیری

ما یک اندازه نوار، یک تکه کاغذ، مداد و ماشین حساب را می گیریم. بر روی طرح طرح طرح اتاق. با رولت، ما طول تمام دیوارها را اندازه گیری می کنیم.

ما اندازه گیری ها را در سطح زمین انجام می دهیم - اگر ساخت و ساز قدیمی باشد، احتمال دارد که دیوارها در یک جهت یا دیگر "تخلیه شوند".

به ویژه از آنجایی که ما منطقه طبقه را تعیین می کنیم، بنابراین منطقی تر از اندازه گیری نزدیک به دیوارها است، اما نوار اندازه گیری در طول طبقه کشیده می شود.

نمودار اتاق با اندازه گیری

در نمودار من اندازه گیری را قرار داده ام. بهترین در متر دقت اندازه گیری - تا سانتیمتر.

در هنگام خرید مواد که در مسیر متر - مشمع کف اتاق، فرش، فرش یا سایر پوشش های نورد مورد نیاز است، لازم است. برای محاسبه منطقه اتاق در متر مربع، چنین دقت نیز مطلوب است.

اگر چه شما می توانید، البته، دور. اما بهتر است این کار را با دریافت نتیجه انجام دهید.

چگونه می توان مربع اتاق را محاسبه کرد

داشتن طول و عرض اتاق یک شکل مستطیلی، اعداد باید به سادگی ضرب شوند. در شکل بالا، چنین اتاق در سمت راست کشیده شده است.

دیوار بلند 7 متر، کوتاه - 4 متر است. جایگزین 7 * 4 = 28 متر مربع. این منطقه این اتاق، جنسیت است. به عبارت دیگر، مربع را پیدا کردیم.

با استفاده از این رقم، می توانید پوشش کف را خریداری کنید. اما باید در نظر داشته باشید که برخی از ذخایر مورد نیاز است - در اتصالات، پیرایش.

سخت تر طرح تخمگذار و بیشتر قطعات پوشش کف، مقدار باید بزرگتر باشد.

اغلب اتاق مستطیل نیست، اما دارای شکل پیچیده تر است. برای محاسبه مساحت این اتاق در متر مربع، آن را به ارقام ساده تقسیم می شود.

اگر شما مستطیل یا مربع را مدیریت می کنید. به عنوان مثال، اتاق M شکل به دو مستطیل شکسته می شود.

سپس مساحت هر مستطیل به طور جداگانه در نظر گرفته می شود، سپس آنها بسته می شوند.

چگونه یک اتاق از یک فرم پیشرفته پیدا کنیم

 • ما یک مستطیل بزرگ را در نظر می گیریم: 5 متر * 4.35 متر مربع 21.75 متر مربع.
 • ما quadrature کوچک را پیدا می کنیم: 2.5 متر * 2.65 متر مربع 6،625 متر مربع.
 • مساحت زمین در این اتاق برابر با مقدار 21.75 متر مربع + 6،625 متر مربع = 28،375 متر مربع است.

هنگام خرید مواد، استفاده از مقادیر گرد شده آسان تر است.

اغلب آنها می گویند که در این اتاق 28.4 مربع.

اگر اتاق دارای یک طرح دیوار "برش" باشد، همانطور که در شکل زیر، ساده ترین راه برای رسم یک مستطیل به طوری که به طور ضمنی آن را به دو مثلث به اشتراک گذاشت. در این مورد، ما دوباره اتاق M شکل را دریافت می کنیم. چگونه می توان مربع خود را محاسبه کرد.

به نظر می رسد، ما به دنبال مساحت سه مستطیل هستیم

و منطقه گمشده نیمی از مستطیل کوچک است. به این ترتیب، ما منطقه این مستطیل کوچک را پیدا می کنیم، ما آن را به نصف تقسیم میکنیم و به اندازه ناحیه M شکل اضافه می کنیم.

ما نمونه ای از محاسبه محاسبه مقادیر دلخواه را ارائه می دهیم:

 • مستطیل بزرگ: 1.75 متر * 1.93 متر مربع 3.3775 متر مربع. برای سادگی، تا 3.38 متر مربع گردید.
 • مستطیل متوسط: 1.18 متر * 0.57 متر مربع 0.6726 متر مربع. دور تا 0.67 متر مربع دوباره.
 • کوچکترین مستطیل (در مورد ما یک مربع است): 0.57 متر * 0.57 متر مربع، پس از گرد کردن، ما 0.33 متر مربع داریم.
 • برای پیدا کردن کل مساحت ما مربع دو مستطیل را اضافه می کنیم و نیمی از منطقه دوم را اضافه می کنیم، کوچکترین سایت. 3.38 + 0.67 + 0.33 / 2 = 3.38 + 0.67 + 0.17 = 4.22 متر مربع.

چنین تکنیک - تقسیم چهره های ساده - روش راحت ترین و ساده است. شما همیشه باید سعی کنید یک شکل پیچیده را به مجموعه ای از ساده تبدیل کنید. درست است، اندازه گیری ها ممکن است مورد نیاز باشد.

منطقه آپارتمان

از آنجا که تعمیر یک "فاجعه" است، که به طور دوره ای از ما بازدید می کند، بهتر است طرح کل آپارتمان را با اندازه گیری های دقیق انجام دهید.

در همان برنامه، مساحت هر اتاق را بلند کنید.

پس از محاسبه مربع تمام اتاق ها، اعداد را جمع کنید و عضو آپارتمان را دریافت کنید.

برای برنامه بهتر است محاسبه متابولیسم هر اتاق

یک گزینه می تواند همانطور که در شکل بالا باشد - به منظور شناختن منطقه هر اتاق. این برای خرید مواد لازم است.

اما شما نیاز به یک برنامه دیگر که تمام طول ها خواهد بود. خواب، عرض پنجره ها، درها، و غیره برای مثال، این مورد نیاز به توسعه طرح های تخمگذار لمینیت، کاشی های کف یا پوشش های دیگر لازم است.

ما به چنین برنامه ای نیاز داریم و در هنگام برنامه ریزی یک طبقه گرم.

به هر حال، یک ماشین حساب برنامه برای تلفن وجود دارد که همه محاسبات بسیار ساده هستند.

منبع: https://chudopol.ru/raschet-ploshhahadi

چگونه می توان محاسبه متر مربع طبقه: محاسبه ساده از منطقه دیوارها، کف و سقف

هر یک از قسمت هایی از آن شامل هر ساختمان، دارای سطوح خاص خود است، اکثر آنها دارای اسامی هستند، مانند دیوار، کف، سقف.

هنگام انجام کار ساخت و ساز، آن را در ساخت یک خانه جدید یا تعمیر قدیمی، ارزیابی کمی از اندازه چنین سطوح مورد نیاز است.

پذیرفته شده است - منطقه. اغلب ابعاد این مناطق برای اتمام آثار مورد نیاز است، زیرا تولید کننده مواد نشان دهنده نرخ هزینه های خود را بر روی برچسب ها، به شکل کتیبه ها در بسته ها، و همچنین به طور جداگانه دستورالعمل های متصل شده است.

میزان مصرف مقدار مواد مورد نیاز برای اتمام یک منطقه واحد است که معمولا در اندازه مربع اندازه گیری می شود.

مصرف کننده فقط نیاز به افزایش میزان مصرف در اندازه منطقه به منظور یادگیری کل مقدار مواد مورد نیاز در کیلوگرم، کیسه ها، بانک ها یا قطعات دارد.

مفاهیم اساسی

به منظور محاسبه حوزه های سطوح مانند کف، سقف و دیوارها، بیایید به آنها نگاه کنیم و متوجه شویم که آنها از اشکال هندسی پایه تشکیل شده اند: یک چهارگوش، یک مثلث و یک دایره یا از ترکیب آنها.

فروش زمینه ها

اجازه دهید ما به درس های مدرسه هندسه تبدیل شویم و به یاد داشته باشیم که چگونه این اشکال هندسی محاسبه می شود.

چهار گوش

این شامل چنین ارقام است:

 • مستطیل، تمام چهار گوشه آنها مستقیم هستند، و جهت های مخالف برابر با یکدیگر هستند، رویداد خصوصی آن مربع است که برابر با تمام چهار طرف است
 • چهارگوشه، با تمام طرف های مختلف
 • Parallelograms، با طرف های موازی دو طرفه، دو نفر از آنها نسبت به یکدیگر تغییر می کنند، رویداد خصوصی آن یک رمبوس است که در آن همه چهار طرف دارای همان اندازه هستند
 • Trapeziums، چهارگوشه با دو طرف مقابل موازی، یکی از آنها کمتر از دیگری است

مثلثها

مثلث سه طرف و سه رأس دارند، آنها اتفاق می افتد:

 • مستطیل شکل، یعنی دو طرف در زوایای راست به یکدیگر متصل می شوند
 • با احزاب اندازه های مختلف

دایره

این یک مدار انحصاری بسته است که می تواند به شکل:

 • دایره راست با مقدار ثابت شعاع یا قطر
 • به شکل یک بیضی، از دو طرف دایره جنگنده شده است
 • بخش ها، بخش هایی از حلقه ها یا بیضوی داشتن یک طرف به شکل یک خط مستقیم - آکورد، و یک انحنای دیگر

چهره های انحنای حجم

Pola مربع Krivolynearine

این ارقام به ندرت به طور کامل مورد استفاده قرار می گیرند، اما قطعات آنها به شکل بخش های حجمی بسیار محبوب هستند:

منطقه چهارگوش

نوع چهار ضلعی معمولا دارای دیوارها، سقف، کف، درب و پنجره های پنجره است.

ساده ترین راه برای محاسبه مساحت مستطیل یا مربع.

برای انجام این کار، شما فقط باید ابعاد طرفهای عمودی خود را چند برابر کنید، آنها نیز طول و عرض نامیده می شوند، اگر مستطیل افقی یا طول و ارتفاع باشد، اگر به صورت عمودی واقع شود.

به دلایل مختلف، سطوح چهار ماشه در خانه دارای گوشه های مستقیم و دو طرف هستند. برای محاسبه مربع "S" از چنین چهار ضلعی یک فرمول خاص وجود دارد:

s = √ (p-a) (p-b) (p-c) (p-d)، جایی که:

 • A، B، C، D - طول سمت راست مستطیل
 • p = (a + b + c + d) / 2 - نیمه نسخه

مساحت parallelogram یا مورد خصوصی آن از رمبوس با ضرب طول یکی از طرفهای موازی با ارتفاع هندسی محاسبه می شود، یعنی یک خط از خط، از یکی از رأس های آن عمود بر موازی مخالف انجام می شود طرف به تقاطع با آن.

اگر این یک تراپزیوم باشد، منطقه آن به ترتیب نیمی از حجم اندازه های موازی محاسبه می شود، که توسط فاصله بین آنها (ارتفاع هندسی) ضرب می شود.

می تواند یک برنامه در قالب یک تراپزیوم در دیوارها یا سخنرانان فراتر از مرزهای نما از اردکرها باشد.

مساحت یک مثلث

مثلث، جلوی ساختمان، سطح میله های سقف، ارکرها یا نیش ها است. یک زاویه مستقیم نیمی از کار چارچوب های آن است (طرفین کوچکتر).

با طول دلخواه دو طرف، نیمی از اندازه به دست آمده از طریق ضرب اندازه یکی از دو طرف به ارتفاع هندسی (عمود بر آن، به این طرف از زاویه مخالف کاهش می یابد).

دایره مربع

منطقه دایره توسط فرمول محاسبه می شود: s = pi * r * r، جایی که:

 • PI - شماره ثابت، برابر با 3.1415
 • R - شعاع دایره

مربع بیضی

خطوط بیضوی تقسیم بیضی در 4 قسمت مساوی، قطر هر دو در دایره نامیده نمی شود، اما محورها بزرگ (a) و کوچک (b) هستند. فرمول برای محاسبه منطقه آن: s = pi * (a * b) / 4، جایی که:

 • PI - شماره ثابت، برابر با 3.1415
 • A - محور بیضی بزرگ
 • ب - تبر بیضی کوچک

مربع بخش دایره یا بیضوی S = [(r * r) / 2] * (a -sin a)، جایی که:

 • R - شعاع
 • A - گوشه بخش

اگر شعاع ناشناخته باشد، توسط فرمول: r = (h / 2) + [(c * c) / (8 * h) / (8 * h) / (8 * h) محاسبه می شود و زاویه A توسط فرمول:

A = 2 * Arcsin [C / (2 * R)]، جایی که:

 • R - شعاع
 • H ارتفاع بخش هندسی
 • C - طول وتر

بخش دایره

برای محاسبه آن، فرمول را انتخاب کنید: l = a * r، جایی که:

 • L - بخش قوس
 • R - شعاع
 • A - گوشه بخش

دیوارها

اگر سطح دیوار همگن باشد و هیچ بخش برش را به شکل دهانه ها نداشته باشد، منطقه آن توسط یکی از فرمول های چهارگانه محاسبه می شود که بیشترین آن را دارد.

هنگامی که قطعات پیشانی در دیوار وجود دارد (به عنوان مثال، یک کوره، شومینه) یا قطعات آن را نادیده بگیرید، اما اجزای آن با آن یک کل (به عنوان مثال، طاقچه یا اردکرها)، منطقه ای از پیش بینی های عمودی آنها کسر می شود یا برعکس، به قبلا محاسبه شده است.

منطقه دیوار با شومینه

فرض کنید دیوار دارای دو دهانه - پنجره مستطیل شکل و قوس (شامل یک مستطیل و بخش متصل به آن از بالا).

در همان دیوار یک شومینه مستطیلی وجود دارد، و همچنین طاقچه نیمه سمی و گوش، که از لحاظ یک تراپزیوم وجود دارد.

از ناحیه دیوار، به عنوان یک چهار ضلعی محاسبه می شود، شما باید منطقه ای از دهانه های مستطیل شکل و قوس، و همچنین مساحت پروژکتور مستطیلی شومینه را محاسبه کنید.

به این ترتیب، شما باید مساحت سه مستطیل و یک بخش را محاسبه کنید و سپس آنها را از منطقه دیوار جدا کنید.

طوفان نیمه سمی و گوش در هواپیما نیز ظاهر مستطیل ها و مربع های آنها نیز از ناحیه دیوار کسر می شود.

سپس شما می توانید مساحت قسمت های دیوار را تشکیل دهید که طاقچه و ارکر را تشکیل می دهد.

برای یک طاقچه - طول قوس آن محاسبه می شود و با ارتفاع آن ضرب می شود. برای ERKER با پایه ای در قالب یک تراپزیوم - طول احزاب آن اندازه گیری می شود، به استثنای بزرگترین، که همزمان با هواپیما دیوار است و همچنین در ارتفاع آن ضرب می شود.

نتایج به دست آمده باید به منطقه دیوار اضافه شود و سپس با دقت نسبتا بالا برای دانستن منطقه محاسبه شده آن اضافه شود.

کف و سقف

مساحت و سقف طبقه بندی شده با کم کردن یا افزودن با سطح چهارگانه آنها از قسمت های جاسازی شده یا پیشانی محاسبه می شود.

برای مثال فوق، این یک طرح افقی مستطیلی از شومینه، پایه ارکر به شکل یک تراپزی و طاقچه به شکل یک بخش خواهد بود.

بنابراین، از قسمت پایه کف یا سقف، لازم است که منطقه یک مستطیل را بریزید و یک منطقه و بخش تراپزی را اضافه کنید.

هنگام قرار دادن سقف در سطح دوم، عنصر به شکل یک دایره یا بیضی می تواند بر روی آن ثابت شود. برای تعیین منطقه آن، از فرمول های مربوطه برای محاسبه آنها استفاده کنید.

محاسبات همیشه باید در همان واحد ساخته شود - بهتر است اگر متر مربع باشد. هرگز در همان محاسبه متر، سانتیمتر و میلی متر مخلوط نکنید.

نحوه محاسبه مشمع کف اتاق - در ویدئو:

آن را برجسته کنید و Ctrl + ENTER را فشار دهید تا به ما بگویید.

منبع: http://foxremont.com/remont/pol/kak-rasschitat-kvadratnyj-metr-pola.html.

چگونه به درستی محاسبه متر مربع از دیوارها، جنسیت و سقف؟ حجم اتاق ها توسط فرمول، چهره های پیچیده

بررسی کار سازندگان، تعیین حجم کار و مواد آسان است، دانستن نحوه محاسبه متر مربع جنسیت یا دیوارهای اتاق با فرمول های هندسی ساده، محاسبات ساده و تکنیک های غیر سخت.

در ساخت و ساز و اتمام کار، تقریبا تمام نرخ برای کار به هزینه هر متر مربع کاهش می یابد . درجه سانتیگراد برای شمارش مورد نیاز است مواد جریان (مشاهده بیشتر: راهنمایی برای خانه).

متر مربع چقدر است؟

متر مربع به نام واحد اندازه گیری منطقه در سیستم بین المللی واحدهای، Si تصویب شد. 1 متر مربع برابر با مربع مربع با یک طرف 1 متر است.

شناخت قوانین ساده و چندین فرمول هندسی برای محاسبه تعداد متر مربع دیوارها، کف، سقف از اشتباهات محاسبات اجتناب می کند و به درستی مقادیر مورد نظر را تعریف می کند.

ابزار محاسبه

برای اندازه گیری و محاسبه شما به موارد زیر نیاز دارید اقلام و ابزار :

 • اندازه گیری رولت، طول رولت مورد نیاز 3-5 متر؛
 • مداد؛
 • ورق کاغذ برای سوابق؛
 • ماشین حساب؛
 • انفرادی ساخت

کربن عمود بر روی زمین قرار دارد - خطوط تقاطع در زوایای راست.

مربع اتاق

دانش اتاق در اتاق برای تعریف مفید است هزینه کفپوش، پایان سقف، کمیت و ظرفیت روشنایی . اندازه گیری سالاد اتاق، بررسی انطباق منطقه اعلام شده در پروژه را بررسی کنید.

اندازه گیری دیوارها راحت تر برای تولید در زیر، در سطح PLUNTH. شک و تردید در فرم صحیح اتاق با اندازه گیری قطر حذف می شود. اگر قطر اتاق ها برابر باشند ، سپس گوشه ها راست هستند، و اتاق مستطیل شکل است.

مربع یا مستطیل

شایع ترین شکل اتاق از نظر - مربع یا مستطیلی . شمارش کوهنوردی توسط کف در همان زمان مشکل نخواهد بود:

 • اندازه گیری شده با طول رولت و عرض اتاق؛
 • حرکت اعداد با یکدیگر، ضبط نتیجه بر روی کاغذ؛
 • پیشانی، ستون ها مساحت عناصر را اندازه گیری می کنند، همان اصول را در نظر می گیرند، ضرب دو اندازه؛
 • ارقام حاصل از مربع اتاق محاسبه می شود.

در همان زمان، منطقه سقف به عنوان یک اصل محسوب می شود، یعنی، آنها طول عرض را بیش از کسر باز کردن فرصت های تکنولوژیکی، در صورت وجود افزایش می دهند.

قرار دادن شکل نامنظم

ارواح، اتاق زیر شیروانی و خانه های خانه با معماری پیچیده از نظر اغلب شکل نامنظم دارند .

METRAR یک اتاق غیر استاندارد با نیمکارها، پیشانی، تعدادی از زاویه ها پیچیده تر است.

تسهیل کار با استفاده از اصل تقسیم چهره های پیچیده در ساده .

جنسیت، نمایندگی به عنوان یک شکل کامپوزیتی ذهنی یا نمایش بر روی کاغذ، به عناصر هندسی استاندارد تقسیم می شود. سپس آنها منطقه عناصر را یک به یک محاسبه می کنند و مقادیر به دست آمده را تجزیه می کنند.

آقای، شکل های T شکل از اتاق از نظر تقسیم بر روی مستطیل و مربع . سطوح نیمه سمی به عنوان بخشی از یک دایره گرفته می شود.

تعداد متر مربع کف اتاق، که بر اساس یک تراپزیوم است، می تواند به دو روش محاسبه شود:

 • نشان دادن یک تراپزیوم مانند ترکیبی از یک مربع با دو مثلث . پس از به دست آوردن ارزش ارقام، اعداد جدا می شوند؛
 • توسط فرمول مربع تراپزیوم.

برای محاسبه با توجه به فرمول، دو دیوارهای بلند متضاد اندازه گیری می شوند، این اندازه ها ارزش های پایه را ارائه می دهند. مقدار ارتفاع با اندازه گیری عمودر انجام شده از یکی از گوشه های یک پایه کوچکتر به بیشتر تعیین می شود.

تراکم مربع فرمول s = 1/2 (a + c) * n جایی که:

 • S ارزش مورد نظر، منطقه تراپزیوم است؛
 • a - پایه تراپزیوم؛
 • در - پایه تراپزی؛
 • H ارتفاع تراپزیوم است.

منطقه اتاق تراپزی نیمی از مقادیر عددی پایه های پایه ای است.

حجم اتاق

کلم، یا حجم ساخت و ساز در هنگام محاسبه قدرت مورد نیاز گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع استفاده می شود.

حجم در متر مکعب اندازه گیری می شود. واحد به عنوان 1 m³ نوشته شده است.

از نقطه نظر هندسه، اتاق به عنوان یک رقم است شش ضلعی .

اندازه گیری طول، عرض و ارتفاع اتاق مستطیلی، حرکت اندازه گیری های به دست آمده، دریافت کنید حجم اتاق ساده .

اندازه فرم پیچیده به روش زیر محاسبه می شود:

 • کف اتاق به اشکال هندسی ساده شکسته می شود؛
 • مربع هر شکل را محاسبه کنید
 • مقادیر به دست آمده به جلو و به ارتفاع به سقف تقسیم می شوند.

چگونه مربع دیوارها را محاسبه کنیم؟

اندازه دیوار در متر مربع برای محاسبه مقدار مواد اتمام، قرار دادن قفسه ها، آینه ها یا کابینت های لولای مورد نیاز است.

دیوار جامد

quadrature از دیوار محاسبه شده است شبیه به سطح زمین - طول، ارتفاع دیوار پس از اندازه گیری متغیر است بین خودشان.

اگر چنین افسردگی ها و پیشانی را در نظر بگیرید، توجه داشته باشید.

دیوارهای محل انفجار تحت سقف اغلب شکل شکسته، بخش ها در هواپیما های مختلف هستند.

در این مورد، دیوارهای دیوارها به طور جداگانه اندازه گیری می شوند، بر روی کاغذ تحمل می شود. محدوده هر شکل هندسی فرد را محاسبه کنید و اعداد را خلاصه کنید.

با یک پنجره

تعیین تعداد متر مربع دیوار، پنجره ها معمولا هستند محروم کردن .

چهره های انتهایی دیوارهای نزدیک پنجره ها دامنه ها نامیده می شوند، ابعاد آنها نیز در عرضی دیوار گنجانده نشده است و به طور جداگانه در نظر گرفته می شود، به عنوان مثال، هنگام محاسبه کارهای گچ کاری یا شیب.

با درب

مربع درب از منطقه دیوار هنگام محاسبه برداشتن . دامنه ها به صورت جداگانه در صورت لزوم اندازه گیری می شوند.

منطقه ای از شکل نادرست را اندازه گیری کنید

محاسبه MetRaright از دهانه های تزئینی تزئینی یا پنجره های سکته مغزی، با توجه به همان اصل، شکستن شکل پیچیده در چند عنصر ساده .

مربع ها و مستطیل ها قطعات دایره و مثلث را ترکیب می کنند.

دایره

کل دایره در داخل داخلی به اندازه کافی نادر است. به طور کامل دور می تواند یک پنجره، ستون، بخش مرکزی سقف چند سطح باشد. اساسا، لازم است که با بخشی از دایره داشته باشیم: نیمی یا بخش ها .

رولت اندازه بین دو نقطه مخالف دایره را حذف کنید. این بخش نامیده می شود قطر . شعاع دایره برابر با نصف قطر است.

شمارش دایره دایره توسط فرمول تولید می شود s = π * r² جایی که:

 • R - RADIUS؛
 • S - مربع دایره؛
 • π یک مقدار ریاضی ثابت است که به مقدار 3.14 گرد می شود.

مقدار عددی منطقه نیمه سیکل با تقسیم نتیجه حاصل از 2 به دست می آید.

quadrature از بخش دایره برابر با محصول نصف طول قوس بخش به شعاع دایره، توسط فرمول محاسبه می شود s = 1/2 l * r .

مثلث

فرمول منطقه مثلث s = 1/2 * n * a جایی که:

 • S - منطقه مثلث؛
 • n - ارتفاع؛
 • یک طرف مثلث.

ارتفاع مثلث با اندازه گیری رولت عمود بر زاویه مقابل در مقابل به دست می آید.

به ویدیو زیر راهنمایی های مفید برای شمارش سریع و صحیح مربع دیوارها و کف نگاه کنید:

با استفاده از فرمول های ساده از سال تحصیلی هندسی، می توانید هر مقدار دلخواه برای ساخت و ساز یا تعمیر را محاسبه کنید.

مقاله مفید است؟ ذخیره نشانه یا چک کردن دوستان!

منبع: https://domavlad.ru/sovety-dlya-doma/kak-poschitat-kvadratnye-metry.html.

چگونه برای محاسبه متر مربع اتاق: محاسبه مساحت اتاق های غیر استاندارد

هر کس که تعمیر را شروع کرد، نیاز به شمارش را در هنگام خرید تعداد دقیق مصالح ساختمانی شمارش می کند.

به منظور عدم پرداخت و عدم تشخیص کمبود، شما باید بدانید که چگونه برای محاسبه متر مربع اتاق، دیوارها، کف، سقف.

همه چیز به اندازه کافی ساده است، اما مشکلات ممکن است با محاسبه منطقه ای از محل های غیر استاندارد بوجود آید. چگونه می توان منطقه اتاق را در متر مربع محاسبه کرد؟ فرمول ها با نمونه های بیشتر.

چگونه می توان متر مربع دیوار را محاسبه کرد؟

مسلح با اندازه گیری نوار، یک ماشین حساب و دفترچه یادداشت، شما می توانید از ساده ترین - شمارش مربع دیوار (سقف، کف - مهم نیست اگر این یک مستطیل است، شمارش همان).

عرض و ارتفاع به سقف اندازه گیری شده است. حتی می تواند در چشم دیده شود که محل زاویه کامل نیست.

سپس لازم است اندازه گیری ها را در چند مکان انجام دهید - به عنوان مثال، ارتفاع را از یک طرف دیوار و از سوی دیگر حذف کنید.

اگر تعداد معلومات متفاوت باشد، میانگین محاسباتی محاسبه می شود (هر دو شاخص تقسیم می شوند و به 2 تقسیم می شوند).

برای پیدا کردن تعداد متر مربع، شما باید طول به ارتفاع دیوار را چند برابر کنید. برای کف - عرض بلند.

 • به عنوان مثال: عرض دیوار 3.6 متر، ارتفاع - 2.9 متر.
 • مساحت این دیوار 3.6 x 2، 9 = 10.44 متر مربع خواهد بود.

محاسبه برای هر دیوار انجام می شود و نتایج به دست می آید.

محاسبه اتاق مربع

چگونه محاسبه اتاق مربع مربع متر مربع؟

نه همیشه، اتاق مستطیل راست است. ممکن است توده ای از موارد خاص وجود داشته باشد. برخی از آنها را در نظر بگیرید.

کف و سقف در یک اتاق با یک اتاق ذخیره سازی، Erker، طاقچه و غیره

چگونه می توان متر مربع طبقه را محاسبه کرد؟ اصل اصلی این: کل منطقه باید به بخش های جداگانه تقسیم شود، به طوری که ارقام ساده بیرون می آیند و به طور جداگانه چهار درجه سانتیگراد را محاسبه می کنند و سپس تمام نتایج را تجزیه می کنند.

مثال. اتاق با یک بالکن ترکیب شده و یک لژیک گرم ساخته شده است. لازم است که منطقه طبقه را برای کل اتاق محاسبه کنید:

 1. طول و عرض اتاق بزرگ اندازه گیری می شود (به عنوان مثال، 5 متر از 6.7 متر).
 2. نتایج متغیر (5 x 6.7 = 33.5 متر مربع) است.
 3. طول و عرض لجن اندازه گیری می شود (به عنوان مثال، 2.1 متر در هر 1.4 متر)
 4. نتایج متغیر (2.1 x 1،4 = 2.94 متر مربع)
 5. نتیجه اول و نتیجه دوم بسته بندی شده (33.5 + 2.94 = 36.44 متر مربع)

به طور مشابه، اگر شما نیاز به اضافه کردن منطقه از محل و عناصر دیگر.

دیوار، به استثنای ویندوز، درب؛ کف به غیر از کوره

ویندوز، درب، کوره نیز مستطیل است که کدام یک از آنها به طور جداگانه نیاز به شمارش دارد. تنها تفاوت این است که از کل منطقه، این شاخص ها باید تفریق شود.

مثال. بر روی دیوار دو پنجره یکسان وجود دارد. لازم است بدانیم که چقدر مواد به دیوارهای دیوار بدون توجه به ویندوز منتقل می شود:

 1. طول و ارتفاع دیوار اندازه گیری می شود (به عنوان مثال، 2.5 متر مربع 4.5 متر).
 2. یک چهارم کل این دیوار وجود دارد (2.5 x 4.5 = 11.25 متر مربع).
 3. ارتفاع و عرض پنجره در امتداد لبه قاب (90 سانتی متر (0.9 متر) با 1.3 متر) اندازه گیری می شود.
 4. یک منطقه پنجره وجود دارد (0.9 x 1،3 = 1.17 متر مربع).
 5. ما دو پنجره داریم، بنابراین رقم دو برابر می شود (1.17 x 2 = 2.34 متر مربع).
 6. ما منطقه هر دو پنجره را از کل quadrature دیوار (11.25 - 2.34 = 8.91 متر مربع) تفریق می کنیم.

به طور مشابه، اگر شما نیاز به از بین بردن درب یا عناصر دیگر از منطقه (رادیاتور، شومینه، کوره یا حتی مبلمان).

دور (و نیم کره ای) عناصر سقف سنگین، پنجره ها، ستون ها، دیگهای گرمایش و غیره

در بعضی موارد، شما می توانید قطر (و بنابراین شعاع)، به سادگی با استفاده از یک رولت، به عنوان در مورد عناصر سقف معلق و پنجره ها را بیابید. سپس فرمول منطقه دایره در شعاع مانند این خواهد بود:

S = πr2

 1. با کمک اندازه گیری نوار، قطر پنجره (به عنوان مثال 80 سانتی متر) را اندازه گیری می کنیم.
 2. ما قطر را به نصف تقسیم میکنیم، شعاع را یاد می گیریم (80: 2 = 40 سانتی متر یا 0.4 متر).
 3. منطقه را محاسبه کنید. Π همیشه = 3.14. (3.14 x 0.42 = 3.14 x 0.16 = 0.5024 متر مربع).

اگر قطر به سادگی نمی تواند اندازه گیری شود، مثلا، به عنوان مثال، با یک ستون یا لوله، برای اندازه گیری دایره لازم است.

فرمول منطقه دایره در طول طول دور:

S = L2: چهار π

مثال. یک ستون وجود دارد. شما نیاز به پیدا کردن سطح زمین در سالن بدون آن:

 1. طول و عرض اتاق اندازه گیری می شود، منطقه آن واقع شده است (به عنوان مثال، 19 متر مربع).
 2. رولت طول دایره ستون (به عنوان مثال 88 سانتی متر یا 0.88 متر) اندازه گیری می شود.
 3. با توجه به فرمول، منطقه ستون محاسبه می شود (0.882: 4π = 0.7744: 4x3،14 = 0.7744: 12.56 = 0.62 متر مربع.
 4. از مربع اتاق، منطقه ستون (19 - 0.62 = 18.38 متر مربع) کم است.

در مورد یک عنصر نیمه دایره ای، ما نیز انجام می دهیم، اما در نهایت نتیجه 2 را تقسیم می کنیم.

مثال. لازم است که منطقه پنجره را با یک سواری نیم دایره ای (قوس) بدانیم:

 1. عرض اندازه گیری شده است، و ارتفاع قسمت مستطیلی پنجره (به عنوان مثال، 1.1 متر تا 1.4 متر).
 2. این منطقه محاسبه شده است (1.1 x 1،4 = 1.54 متر مربع)
 3. قطر بخش دایره ای به عرض پنجره متصل می شود (ما 1.1 متر).
 4. RADIUS نصف قطر است (1.1: 2 = 0.55)
 5. یک منطقه دایره ای وجود دارد (3.14 x 0.552 = 3.14 x 0.3025 = 0.95 متر مربع).
 6. منطقه نیمکره (0.95: 2 = 0.475 متر مربع).
 7. مناطق بخش مستطیلی از پنجره و نیمکرکول (1.54 + 0.475 = 2.015 متر مربع) وجود دارد.

به طور مشابه، شما می توانید منطقه درب درب را با قوس محاسبه کنید.

چگونه می توان مربع اتاق منحنی را محاسبه کرد؟

گاهی اوقات در اتاق یکی از زوایای "برش" یا دیوار به زاویه می رود. سپس همان اصل تقسیم چهره های پیچیده برای ساده تر معتبر است، اما بعضی از آنها مثلث خواهند بود.

در وظایف دشوار، یک نقاشی خوب نیمی از موفقیت است. طرح اتاق را بسازید که به "به اشتراک گذاشتن" اتاق بر روی کاغذ، و نه در ذهن کمک خواهد کرد.

گوشه های درونی در اتاق

در واقع، چنین اتاق یک مستطیل است که از آن مثلث "برش" است. پیدا کردن منطقه این مثلث و کسر آن از کل quadrature، منطقه اتاق باقی خواهد ماند.

منطقه مثلث توسط فرمول قرار دارد:

S = اب : 2

جایی که A و B آجیل یا احزاب عمود بر یکدیگر هستند.

بخش متخلخل هیپوتنوس است که برای محاسبات مورد نیاز نیست.

 1. برای یادگیری "A"، عرض دیوار اندازه گیری می شود، جایی که بخش شروع می شود، و سپس دیوار مخالف تفاوت بین آنها است (به عنوان مثال، دیوار خم شده 1.7 متر، و در مقابل 3 متر، که به معنی "A "= 1.3 متر).
 2. به طور مشابه، "B" است، تنها طول اتاق (به عنوان مثال، 5 متر و 3.6 متر محاسبه می شود. محاسبه: 5 - 3.6 = 1.4 متر).
 3. مساحت مثلث "برش" محاسبه می شود (1.3 x 1،4: 2 = 1.82: 2 = 0.91 متر مربع).
 4. طبق گفته های قبلا ساخته شده، اگر اتاق ها مستطیل شکل باشند، ابعاد آن 5 متر در هر 3 متر خواهد بود. و بنابراین، چهارگوشه 5 x 3 = 15 متر مربع است.
 5. از کل quadrature، ما منطقه مثلث را تفریق می کنیم (15 - 0.91 = 14.09).

بنابراین، برای محاسبه منطقه هر کسی، حتی سخت ترین اتاق، اگر شما آن را بر روی ارقام ساده له کنید و به یاد داشته باشید چند فرمول از دوره مدرسه. به یاد داشته باشید که لازم است که گرد شود تا مواد قریب الوقوع وجود داشته باشد، و در واقع 5 تا 10 درصد از مواد اضافی باید همیشه در دست نگه داشته شود.

در موضوع

منبع: https://microklimat.pro/uteplenie/kak-vyschitatat-kvadratnye-metry-komnaty.html

چگونه می توان متر مربع طبقه را محاسبه کرد

هر یک از ما دیر یا زود مجبور به محاسبه پارامترهای مسکن می شود. این که آیا آن را تعمیر یا خرید مبلمان، بسیار مهم است برای شما برای داشتن اطلاعات در مورد اندازه دیوارها، سقف و جنسیت.

به نظر می رسد که می تواند ساده تر باشد؟ اما این تنها در نگاه اول است. و در این واقعیت، اندازه گیری های فیزیکی این فضا و هزینه های ذهنی برای اندازه گیری دقیق اتاق وجود خواهد داشت.

به یاد داشته باشید نحوه محاسبه متر مربع.

فرمول

چه شکل جسم، احزاب که شما اندازه گیری می کنید؟ یکی دیگر از برنامه های مدرسه را می توان به یاد می آورد که منطقه ای از شکل مستطیل شکل برابر با محصول طول و عرض آن است. کسانی که.

شما باید اندازه دو طرف دیوار را شناسایی کنید و پارامترهای حاصل از آن را چند برابر کنید. اگر شما نیاز به محاسبه مربع کلی از تمام سطوح عمودی در اتاق، به سادگی آنها را خلاصه کنید.

و در مورد فرم های دیگر چیست؟

به عنوان مثال، هنگامی که آن را به یک دایره می آید، می تواند یک سقف باشد، سپس فاصله را از مرکز دایره به دور خود اندازه گیری کنید و شعاع سطح را دریافت کنید.

سپس تعداد موجود را بر روی خود ضرب کنید، و سپس - همچنین در 3.14. بنابراین، فرمول محاسبه برابر است با: تعداد "PI"، ضرب شده توسط شعاع در مربع.

خوب، چگونگی محاسبه متر مربع دیوار و سقف، شما متوجه شدید. و اگر شما نیاز به "محاسبه" کاشی؟

اندازه گیری Zafel

آیا می خواهید تعداد کاشی های مورد نیاز را در متر مربع محاسبه کنید؟ بنابراین ابتدا باید مفهوم چندگانگی را در حافظه تجدید نظر کنید.

تصور کنید که حمام 30 متر مربع است و در یک بسته 7 متر از کاشی وجود دارد.

به نظر می رسد که حداقل شما باید 30 متر داشته باشید، همچنین باید حداقل 35 "مربع" از مواد روبرو خریداری کنید.

علاوه بر این، در میان چیزهای دیگر، به اندازه خود سرامیک را در نظر بگیرید.

اطمینان حاصل کنید که محاسبه چند کاشی در یک طرف اتاق بروید و آیا لازم است آنها را قطع کنید.

پس از همه، در صورتی که آنها باید کوتاه شوند، شما باید کاشی های بیشتری را از شما در ابتدا برنامه ریزی کنید.

چگونه می توان متر مربع اتاق را محاسبه کرد، تصمیم گرفتید. و به منظور پیدا کردن چقدر برای خرید کاشی در کل منطقه، موارد زیر را انجام دهید:

 • طول محصول سرامیک را در عرض آن ضرب کنید
 • مربع اتاق به شماره حاصل می شود
 • برای محاسبه واحدهای مورد نیاز، از رقم حاصل استفاده کنید.

به عنوان یک نتیجه، با توجه به پارامترهای جسم خود، تعداد مواد لازم را به صورت قطعه دریافت کردید.

چنین محاسبات به شما کمک خواهد کرد و اگر تصمیم به قرار دادن اسلب های کاشی با دستان خود دارید.

مهم است که مهم باشد

محاسبه اندازه شیء، به یاد داشته باشید که لازم است از منطقه حاصل از مربع از درهای موجود و پنجره ها محاسبه شود.

در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که محاسبه منطقه یک شغل بسیار وقت گیر و خسته کننده است. اما اینطور نیست! خود را با اندازه گیری نوار باز کنید و شروع به اندازه گیری دو طرف مسکن خود کنید.

این درس بیش از پنج دقیقه طول خواهد کشید. اطمینان حاصل کنید که تمام پارامترهای حاصل را بنویسید.

هنگامی که داده ها را معرفی کرده اید، ماشین حساب را انتخاب کرده و وظایف ساده را حل کنید. این 10 دقیقه دیگر است. در مجموع - 15 دقیقه و بسیاری از savomes و نیروها!

چرا در نظر گرفتن و اندازه گیری

دانستن پارامترهای اتاق شما، شما به راحتی می توانید فروشندگان را بررسی کنید که احتمالا سعی می کنند به شما توصیه کنند که کالاهای ساختمانی را با حاشیه خریداری کنند. بله، و این بسیار ساده تر است که در برآورد کارگران انجام شود تا تعمیر را انجام دهند.

در میان چیزهای دیگر، شما می توانید بر روی مواد خود را برای دیوارها و سقف ذخیره کنید، خرید دقیقا بسیاری از کالاها را در صورت لزوم.

امروز شما اندازه دیوارهای خود را در نظر می گیرید، و فردا از شما خواسته می شود که از آشنایی یا عزیزان خواسته شود: "چگونه می توان کاشی های متر مربع را محاسبه کرد؟" "به راحتی!" - شما پاسخ خواهید داد

و در واقع، هیچ چیز پیچیده نیست!

چگونه می توان متر مربع را محاسبه کرد؟

از زمان به زمان ما با یک مشکل مواجه می شویم، چگونه می توان متر مربع را محاسبه کرد: هنگام محاسبه پرداخت برای خدمات و یا در حین تعمیر، زمانی که شما نیاز به شمارش چند رول کاغذی مورد نیاز برای قرار دادن دیوارها، و یا چند قوطی رنگ مورد نیاز است.

در واقع، تمام این اطلاعات در گذرنامه فنی نشان داده شده است، جایی که برنامه ریزی روشن از آپارتمان وجود دارد، نشان می دهد تعداد متر مربع هر اتاق و کل مساحت آپارتمان.

چگونه می توان متر مربع دیوارها را محاسبه کرد

اگر پاسپورت وجود نداشته باشد، اما هنوز هم باید یاد بگیرید، به عنوان مثال، چگونگی محاسبه متر مربع دیوارها، سپس آن را انجام دهید، در مورد واقعی، خیلی دشوار نیست.

برای انجام این کار، به دانش مدرسه ای از هندسه نیاز خواهید داشت. یعنی فرمول منطقه مستطیل S = a * b. به این ترتیب، شما نیاز به ارتفاع دیوارهای خود را به ضرب در عرض.

برای انجام این کار، موارد زیر را انجام دهید:

 1. عرض دیوار را اندازه گیری کنید. بهتر است آن را در کنار کف یا سقف انجام دهید، زیرا این خطوط عمود بر آن هستند.
 2. ارتفاع دیوار را تغییر دهید. این فاصله از کف به سقف است. به عنوان یک قاعده، در خروشچف، 2.5 متر، در Brezhnevka - 3 متر، در Stalinki - 3.5 یا 4 متر است. اما بهتر است خودتان را اندازه گیری کنید تا حدس بزنید.
 3. منطقه را پیدا کنید مقادیر به دست آمده باید یکدیگر را افزایش دهند - و شما مجموع متر مربع یک دیوار را دارید.
 4. مقدار فضا. از آنجا که اتاق یک دیوار نیست، و چهار، پس از آن عملیات مشابه باید با بقیه دیوارها انجام شود و سپس 4 منطقه به دست آمده را به دست آورد. در نتیجه، شما متر مربع از دیوارهای کل اتاق خواهید بود.
 5. مازاد کامل حداقل یک ورودی به هر اتاق وجود دارد. در آپارتمان های مدرن توسعه مجدد بسیار مدرن با فرآیندهای مختلف قوس و دیگر است. به طور طبیعی، اگر شما نیاز به محاسبه تعداد رول های دیوار، پس از آن این فاصله شما نیازی نیست. بنابراین، آنها ارتفاع و عرض روز را اندازه گیری می کنند، به آنها حرکت می کنند و تعداد حاصل از تعداد کل متر از دیواره ها کسر می شود.

همانطور که می بینید، هیچ چیز پیچیده ای در آن نیست. اگر شما علاقه مند به چگونگی محاسبه متر مربع اتاق هستید، حتی ساده تر است.

چگونه می توان متر مربع اتاق را محاسبه کرد

فرمول اصلی هنوز هم یکسان است. فقط در حال حاضر ما نیاز به طول و عرض کف.

 1. عرض را اندازه گیری کنید. اگر شما مبلمان را در امتداد دیوار دارید، نباید آن را به جایی بکشید. شما به راحتی می توانید عرض را بر روی دیوار یا سقف اندازه گیری کنید - اتاق شامل مستطیل می شود و طرف های موازی برابر هستند.
 2. طول را اندازه گیری کنید. ما دیوار / کف / سقف مجاور را اندازه گیری می کنیم.
 3. پیدا کردن منطقه حرکت چهره های دریافت شده - و این است.

اگر شما نیاز به محاسبه متر مربع از کل آپارتمان، اصل همان است: ما هر اتاق، راهرو ها و اتاق های ذخیره سازی را در نظر می گیریم و سپس با هم ترکیب می کنیم.

چگونه می توان مربع طبقه را محاسبه کرد: مشاوره عملی

فهرست مطالب

اغلب وظایف بوجود می آیند که در آن شما فقط بدون دانستن منطقه اتاق خود انجام نمی دهید.

نحوه محاسبه متر مربع از طبقه - وظیفه شناخته شده به یونانیان باستان، به ذکر است سازندگان مدرن.

اما ظرافت هایی وجود دارد که می توانند این کار را پیچیده کنند، بنابراین ما تصمیم گرفتیم مشکل را از همه طرف ها برجسته کنیم.

این برای چیست

اندازه گیری کلید کار درست سازنده، مهندس، طراح است.

اندازه گیری منطقه اتاق ممکن است در تعدادی از شرایط مفید باشد:

منابع: http://www.rutvet.ru/in-kak-poschitat-kvadractnye-metry-zadachki-iz-shkol-noy-programmy-kotory-prigodyatsya-prigodyatsya-vo-vzrosloy-zhizni-5986.

HTML، http://elhow.ru/bytovye-sovety/kak-poschitatat-kvadratnye-metry، http: // shkolapola.

ru / ustroystvo / shemy / 1133-kak-rasshitat-kvadraturu-pola

هنوز هیچ نظری ندارم

منبع: https://ospostrojkin.ru/poly/kak-poschitat-kvadratnye-metry-pola.html

متر مربع چقدر: چگونگی اندازه گیری مربع اتاق خود - فرمول برای کمک به

هنگام انجام کار تعمیر، این سوال مطرح می شود: یک متر مربع چقدر مواد مورد نیاز برای پوشش آن است.

به منظور صرف پول اضافی، بهتر است که محاسبه متر مربع اتاق را شروع کنید و سپس سپس به فروشگاه با نیازهای خاص بروید.

در بسته های با رنگ، گچ، پرایمر لزوما مشخص شده است، که در آن اندازه اتاق با مقدار مشخصی از مخلوط محاسبه می شود.

سوال اصلی این است که چقدر بسته ها یا قوطی ها برای داشتن دیوار به اندازه کافی دیوار یا طبقه لازم است.

متر مربع چیست؟

ابتدا باید تصمیم بگیرید که یک متر مربع است.

افرادی که در ریاضیات مدرسه ضعیف بودند، آنها هنوز هم به راحتی یا بعدا مشکل شمارش تعداد مصالح ساختمانی را با مشکل مواجه می کنند.

از این رو متر مربع نقطه اصلی مرجع در هنگام تعیین منطقه اتاق است.

اگر مربع را قرعه کشی کنید (این یک شکل هندسی با احزاب مشابه است)، و طرف 100 سانتی متر خواهد بود، سپس با ضرب 100، تعداد 10،000 سانتی متر را بدست آورید.

این به این معنی است که اندازه این رقم 10000 سانتی متر است. ممکن است ساده تر باشد محاسبه در متر: 100 سانتی متر 1 متر است.

ما فرمول را برای شمارش منطقه اعمال می کنیم - ما دو طرف را عوض می کنیم، یعنی 1 ضرب 1، ما 1 متر دریافت می کنیم. بنابراین، اندازه مربع 1 متر مربع است.

ابزار شمارش مربع متر مربع

برای محاسبات، لازم است یک ماشین حساب آماده شود.

اگر این نیست، سپس جدول ضرب در نوت بوک معمولی برای اولین گرید.

اگر دیوارها 2 عدد ندارند، نه 3 متر، اما، به عنوان مثال، 2.5 متر، پس از آن هنوز هم یک ماشین حساب بهتر است. این بار بیش از حد پیچیده برای مغز است، که برای کار با اعداد استفاده نمی شود.

توصیه می شود یک تکه کاغذ بر روی دست داشته باشید و برای ضبط دستکاری کنید.

لازم است با یک رولت یا سانتیمتر اندازه گیری شود.

فرمول شمارش مربع متر مربع

برای محاسبه منطقه، لازم است فرمول متر مربع A X B را اعمال کنید، جایی که تعداد A طول یک طرف است، و تعداد B طول آن طول دوم است. آنها ممکن است یکسان باشند اگر کف یا شکل دیوار یا دیوار باشد.

اغلب این مربع نیست، اما مستطیل شکل است، یعنی تعداد A یک مقدار دارد و تعداد دیگری است.

آنها باید در ذهن، و یا در جدول ضرب، و یا در ماشین حساب ضرب شود.

و شماره نتیجه یک منطقه خواهد بود که باید رنگ یا چیز دیگری را پوشش دهد.

!گاهی اوقات شما باید بدانید که اندازه به درستی محاسبه می شود. چقدر 1 4 اینچ در میلیمتر است؟ این را می توان در مورد این در مقاله ما خواند.

این اتفاق می افتد که شکل کف استاندارد نیست، اما، به عنوان مثال، trapezoidal. پس از آن سخت تر است، به خصوص به افرادی که نمی دانند که یک مثلث چیست (این نیز در طبیعت است).

برای محاسبه اندازه تراپزی، لازم است اولین منطقه مستطیل را در وسط محاسبه کنید، سپس هر مثلثی را در طرفین محاسبه کنید ، سپس این سه عدد را بگذارید.

آیا آسان تر از آن آسان تر است که بلافاصله با تیپ کارگران تماس بگیرید؟ بگذار آنها فکر کنند که چگونه متر مربع اتاق را محاسبه کنند.

مهم! اگر سوء تفاهم در این مرحله ظاهر شد، بهتر است بلافاصله با معلم ریاضیات تماس بگیرید و از چند متر مربع محاسبه کنید. متر دارای اتاق است

منطقه یا سقف

سقف و کف در یک آپارتمان معمولی یکسان هستند. چگونه می توان متر مربع را محاسبه کرد؟ بسیار ساده. اگر داخل داخلی داخلی، پس از آن هیچ سقف وجود ندارد - تنها جنسیت و دیوارها وجود دارد.

مرحله # 1. اندازه اتاق را اندازه گیری کنید و شماره نتیجه را بر روی کاغذ بنویسید. اگر تعداد عدد صحیح باشد، ما فقط یک رقم بنویسیم. به عنوان مثال، 5 (متر). اگر تعداد بیشتر از 5 باشد، اما کمتر از 6، پس از آن شما باید به یاد بخش های دهدهی و نوشتن، به عنوان مثال، 5.5 (متر).

مرحله # 2. عرض اتاق را اندازه گیری کنید و به طور مشابه ضبط کنید. به عنوان مثال - 3 متر.

مرحله دوم 3. اکنون لازم است که این دو عدد را چند برابر کنید. به عنوان مثال: 5 x 3 = 15m. بنابراین، سطح زمین 15 متر مربع است. در نتیجه، اندازه سقف نیز 15 متر مربع خواهد بود. متر این شماره را به صورت جداگانه ضبط کنید و دسته را بشکنید.

دیوار جامد مربع

چگونه می توان مربع یک دیوار جامد را محاسبه کرد؟ همانطور که ما کف یا سقف را اندازه گیری کردیم. الگوریتم عمل همانند شمارش اندازه کف است:

 • طول دیوار را اندازه گیری کنید و بنویسید
 • اندازه گیری ارتفاع؛
 • دو عدد را چند برابر کنید - نتیجه به دست آمده و متر مربع خواهد بود.

به عنوان مثال: ارتفاع 2.20 متر، طول 7 متر. 7 x 2.2 = 15.4 متر منطقه دیوار - 15.4 متر مربع. متر

چگونه برای محاسبه دیوار مربع متر مربع با پنجره

برای مقابله با دیوار که در آن پنجره واقع شده است، دشوار خواهد بود.

در این مورد، لازم است به طور جداگانه محاسبه اندازه دیوار، به طور جداگانه - اندازه پنجره. سپس، از منطقه بزرگتر، کسر کوچکتر است. به نظر می رسد تعداد متر مربع، که باید با رنگ یا گچ پوشیده شود.

الگوریتم اقدامات:

 1. سناریو قبلا به محاسبه اندازه دیوار منتقل شده است. اجازه دهید تعداد شناخته شده شماره قبلا شناخته شده باشد - 15.4 متر مربع.
 2. بعد، ارتفاع و طول پنجره را اندازه گیری کنید. تعداد ضرب به عنوان مثال: طول 1.5 متر، ارتفاع 1.2 متر. اگر ضرب شود، پس از آن 1.8 معلوم می شود. بنابراین، منطقه پنجره 1.8 متر مربع است. متر
 3. ما منطقه دیوار را می گیریم و اندازه پنجره را کسر می کنیم: 15.4 - 1.8 = 13.6. منطقه ای که باید به ترتیب قرار گیرد - 13.6 متر مربع. متر

مهم! ارقام که هنگام محاسبه به دست می آیند، مطمئن شوید که با یک دسته ضبط و مدار را ضبط کنید تا در محاسبات خود از دست ندهید.

چگونه برای محاسبه دیوار مربع متر با درب

به طور مشابه، لازم است تولید شود زمانی که شما می خواهید محاسبه متر مربع دیوارها با درب.

اگر درب از نقطه نظر ریاضی یک مستطیل ساده باشد، سپس منطقه آن را در امتداد فرمول معمول X V محاسبه کنید.

به این ترتیب، لازم است که قد و طول را اندازه گیری کنید، سپس ضرب ضرب و اندازه درب را افزایش دهید.

بعد، از منطقه دیوار، ما اندازه درب را کم می کنیم و مربع را به آن نیاز داریم که مواد اتمام را خریداری کنیم. اگر صاحب قبلی آپارتمان درب را با قوس ساخته، پس از آن در اینجا بدون محاسبه اندازه دایره نمی تواند انجام دهد.

منطقه ای از اشکال پیچیده را اندازه گیری کنید

دایره و مثلث - چهره های پیچیده برای خود محاسبه . چگونه برای اندازه گیری متر مربع از محدوده، اگر هیچ آموزش ریاضی یا مهندسی وجود ندارد؟ دوباره، با توجه به فرمول.

چگونه اندازه دایره را اندازه گیری کنیم

یک فرمول برای محاسبه منطقه دایره وجود دارد. چنین تعداد ثابت وجود دارد - نسبت طول دور به قطر آن. این به همان اندازه برای تمام اندازه دایره است. این PI نامیده می شود و برابر با 3.14 است. این تعداد و استفاده از هنگام شمارش است.

مرحله شماره 1. قطر را اندازه گیری کنید (این یک خط است که از طریق مرکز دایره عبور می کند از یک لبه دایره به دیگری). اجازه دهید قطر برابر با 3 متر باشد. بعد، شعاع را پیدا می کنیم - این نصف طول قطر است. این 1.5 متر است. ما شعاع را بر روی کاغذ بنویسیم.

مرحله دوم 2. ما محاسبات را با توجه به فرمول S = P2 تولید می کنیم، جایی که S منطقه دایره است، P یک عدد ثابت است، و R شعاع دایره است. به نظر می رسد 3.14 x (1.5 x 1.5) = 7، 065. منطقه این دایره 7،065 متر مربع است. متر

اما این منطقه کل دایره است. قوس بر روی درب نصف دایره است. بنابراین، شما هنوز هم باید تعداد دو را تقسیم کنید و بیشتر به منطقه مستطیلی از درب اضافه کنید. 7،065: 2 = 3.53 متر مربع.

چگونه می توان منطقه مثلث را اندازه گیری کرد

اگر صاحب قبلی آپارتمان یک ریاضیدان بود، او می تواند به خوبی شکل های مثلثی را روی سقف انجام دهد، که باید رنگ های دیگر یا گچ را بازگرداند. شما باید در نظر بگیرید که بیش از حد پرداخت نکنید.

محاسبه متر مربع در شکل مثلثی با بازرسی دقیق از این رقم آغاز می شود.

لازم است که پایه مثلث را پیدا کنید، یعنی خط که دو نفر دیگر (به عنوان سقف در خانه است) ضروری است. بعد، یک خط را از طرف مقابل به پایه بگذرانید. این دو رکورد شماره

مرحله شماره 1. برای تقسیم پایه مثلث به 2 و نوشتن. این شماره در آینده نزدیک مفید خواهد بود. اندازه گیری ارتفاع و همچنین نوشتن.

مرحله دوم 2. محاسبه شکل M2.

برای انجام این کار، لازم است از فرمول استفاده کنید: S = 0،5AH، جایی که S منطقه مثلث است، و اساس، و H ارتفاع است.

به عنوان مثال: پایه 3 متر، ارتفاع 2.5 متر. مجموع: 0.5 x 3 x 2.5 = 3.75. اندازه مثلث - 3.75 متر مربع. ضبط نکنید

راهنمایی ها و توصیه ها

به این ترتیب، شما می توانید منطقه آپارتمان و رنگ را محاسبه کنید، که رنگ آن رنگ است. ابعاد تمام دیوارها و سقف ها بسته می شوند - تعداد آنها در هنگام خرید مصالح ساختمانی ضروری است.

نکته! هنگامی که محاسبه می شود بهتر است شخص دیگری را برای کمک به دعوت کنید. یک سر خوب است، و دو قابل اعتماد تر است.

مورد برای کوچک است - رفتن به فروشگاه و خرید مواد. در اینجا شما هنوز هم باید در نظر بگیرید، از آنجا که همه بسته ها برای اتاق های بزرگ طراحی نشده اند. به عنوان مثال، اندازه سقف در آشپزخانه 3 × 3.

اگر یک بسته را می توان 3 متر مربع را پوشش داد، چند متر مربع از گچ مورد نیاز است. متر ما معتقدیم: اندازه سقف 9 متر مربع است. متر یک بسته طول می کشد 3 متر مربع. متر

در نتیجه، 3 بسته برای کل سقف ضروری است.

اگر بسته می گوید مصرف مصرف 12 متر مربع است، به این معنی است که چقدر مواد لازم برای پوشش دیوار با اندازه 3 × 4 متر است.

یا مثال دیگری دیوار در آپارتمان 6 در 4. چند متر مربع باید نقاشی شود؟ ما 6 تا 4 ضرب می کنیم، ما 24 متر مربع دریافت می کنیم.

این چقدر قوطی های رنگی 3 لیتر است، اگر هر بانک 6 متر مربع صرف شود. متر ما در نظر داریم: 24 تقسیم در 6. به نظر می رسد 4.

بنابراین شما باید 4 قوطی های رنگی سه لیتری را برای پوشش کل دیوار خریداری کنید.

برای تعمیر کار، همیشه بهتر است مواد کمی بیشتر مصرف کنید تا بعدا به فروشگاه بازگردید. در آینده، اگر چیزی برای برش یا برداشتن دارید، بقایای مواد می توانند سالم باشند.

در مورد موضوع: متر مربع در داخل خانه

منبع: https://stroim.guru/polezno-znat/kvadratrij-metr-eto-skolko.html

خرید مواد لازم برای تعمیر اتاق، مسئله مسئولانه است. و گاهی اوقات چیز اصلی این است که تعیین تعداد آنها، و نه تنها با کیفیت و ظاهر. برای خرید مواد، دقیقا در میزان آنچه شما نیاز دارید، باید اتاق را کاملا اندازه گیری کنید. چگونه می توان متر مربع میدان را محاسبه کرد؟ همه چیز بسیار ساده است، به اندازه کافی برای درک اصل و به یاد داشته باشید درس های مدرسه ریاضیات.

چگونه می توان متر مربع طبقه را محاسبه کرد

چگونه می توان متر مربع طبقه را محاسبه کرد

چرا محاسبه منطقه اتاق را؟

هر گونه تعمیرات نمی تواند بدون دانش دقیق در مورد اندازه اتاق شروع شود. برای محاسبه تعداد تصویر زمینه یا پانل، شما باید ابعاد و مساحت دیوارها را بدانید، برای به دست آوردن مقدار کافی کاشی های سقف، اندازه گیری از سقف حذف می شود. البته، برای تهیه در حجم های مورد نیاز کفپوش، لازم است که سعی کنید اهمیت منطقه کل فضای طبقه را پیدا کنید.

که شهرک های منطقه می توانند مفید باشند.

که شهرک های منطقه می توانند مفید باشند.

با حذف اندازه گیری اتاق و تعریف منطقه پایه، هر فرد چهره، که تصمیم گرفت به طور مستقل تعمیر شود. اگر صاحب محل مسکونی درخواست کرد تا به متخصصان کمک کند، لازم نیست که چیزی را درک کند - استادان همه چیز را انجام خواهند داد. با این حال، بسیاری از آنها برای تعمیر کار با دستان خود حل و فصل می شوند. این به شما اجازه می دهد تا به طور قابل توجهی صرفه جویی در هزینه صرف شده در تعمیرات.

برای تعمیر شما باید دقیقا اندازه اتاق را بدانید

برای تعمیر شما باید دقیقا اندازه اتاق را بدانید

دلایل اصلی نیاز به تعیین منطقه طبقه به شرح زیر است:

 • تعمیر یا تخمگذار اولیه پوشش کف؛
 • پر کردن شکلات تازه؛
 • ترتیب سیستم تاخیر؛
 • رنگ آمیزی کف؛
 • کاربرد در کف دیگر مصالح ساختمانی؛
 • تعیین اندازه فضای زندگی زمانی که اسناد و یا خرید / فروش آپارتمان یا در خانه؛
 • تعیین انطباق طرح اتاق؛
 • انتخاب مبلمان در ابعاد؛
 • طراحی یک طرح اتاق برای کار بیشتر؛
 • ارزیابی هزینه کار متخصصان و سایر هزینه ها.
نه همیشه اندازه گیری منطقه طبقه به نظر می رسد یک روش ساده است

نه همیشه اندازه گیری منطقه طبقه به نظر می رسد یک روش ساده است

اساسا، دانش منطقه طبقه مورد نیاز است تا محاسبه تعداد مصالح ساختمانی مورد نیاز برای اتمام، که در هنگام کار استفاده می شود. به عنوان مثال، حجم مخلوط سیمان برای پر کردن پودر، مقدار بسته های بزرگ یا بسته های ورقه ورقه و غیره

انواع کفپوش

انواع کفپوش

در یک یادداشت! به منظور محاسبه مقدار مورد نیاز مواد، شما نیاز به دانستن نه تنها منطقه اتاق بر روی زمین، بلکه منطقه ای از یک جزئیات از مواد مورد نظر شما. به عنوان مثال، لاملا یا کاشی.

مربع اتاق در متر مربع

منطقه را با یک محیط اشتباه نکنید. این منطقه اندازه کل فضای طبقه است که توسط یک محیط مشخص از دیوارها محدود شده است. و محیط مجموع طول تمام دو طرف اتاق است. همچنین لازم است که محیط را بدانیم، اما این مقدار به منظور محاسبه چقدر باید برای اتاق اتمام خریداری شود، محاسبه می شود.

محیط و مربع

محیط و مربع

چه اندازه ای برای محاسبات مورد نیاز است؟

بنابراین، چه اندازه گیری باید برای تعیین منطقه اتاق برداشته شود؟ پاسخ ساده است - همه چیز مربوط به محیط اتاق است، و حتی مهم نیست، حتی محل های هندسی یا دارای بسیاری از نیش ها و گوشه ها است. به طور کلی صحبت می کنید، آن را نیز به طول و عرض آن نیاز به محاسبه منطقه هر اتاق نیاز دارد.

اندازه اصلی اتاق

اندازه اصلی اتاق

چه ابزارهایی برای محاسبه مناطق استفاده می شود؟

برای محاسبه مساحت اتاق، برنامه های کامپیوتری مختلف نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند، فرمول های مختلف ریاضی برای محاسبات نیز اعمال می شود. اما اندازه سمت شکل هندسی، که مربوط به اتاق است، باید در هر مورد شلیک کند.

جدول. ابزار برای برداشتن اندازه اتاق.

نام توصیه ها
چگونگی محاسبه طبقه متر مربع

کاغذ و قلم / مداد

مورد نیاز برای ضبط خواندن های ارزیابی شده است. اگر خواندن نوشتن نباشد، شما می توانید به سرعت گیج شوید. همچنین لوازم جانبی کاغذ و نوشتن برای آماده سازی طرح اتاق مفید خواهد بود.
رولت

رولت

با کمک آن، تمام اندازه ها به طور مستقیم تعیین می شوند. بیشتر اتاق، رولت دیگر باید خریداری شود. شما نباید از نوار سانتیمتر بافت نرم استفاده کنید که از برش استفاده می کند - به اندازه کافی کوتاه و نرم است، زیرا آن را ناراحت کننده برای ساقه اندازه گیری ها و شما می توانید خطاها را ایجاد کنید.
ماشین حساب

ماشین حساب

ما علاقه مند به ارتکاب تمام عملیات ریاضی هستیم. این راحت است زیرا خطر خطاهای را کاهش می دهد.
کاغذ و قلم / مداد

محدوده لنز

یک دستگاه راحت که به شما اجازه می دهد تا به سرعت و با دقت اندازه گیری هر اتاق را حذف کنید.
محدوده لنز

Galnik، حمل و نقل

ممکن است برای اندازه گیری گوشه ها در داخل خانه مورد نیاز باشد. لازم به یادآوری است که حتی زاویه های ظاهرا راست همیشه مثل این نیستند. و گاهی اوقات لازم است که اندازه دقیق زاویه را بدانیم.

به صورت دستی بر روی جزوه محاسبه می شود راحت است زیرا تمام پارامترها را می توان بلافاصله در جای خود قرار داد و تنظیمات لازم را انجام دهد. اما این کاملا ساده است که اشتباهات را با روش دستی انجام دهیم، بنابراین بهتر است همه شاخص ها را بازنویسی کنیم.

در یک یادداشت! بهتر است اتاق را بهتر تغییر دهید اگر شما در شهادت مطمئن نیستید از پایان دادن به خرید مقدار کافی از مواد یا خرید آن بیش از حد.

برای شمارش اتوماتیک اتاق اتاق، راحت تر از ویراستاران گرافیکی مختلف استفاده می شود. این می تواند اتوکد، archigad یا sketchup باشد. آنها یک شکل را در قالب یک اتاق ایجاد می کنند، ابعاد همه طرف ها هنگام ایجاد یک طرح مشخص می شوند. منطقه اتاق به صورت خودکار و با دقت بالا (تا سانتیمتر و میلیمتر) صادر می شود. همه چیز به دقت اندازه گیری بستگی دارد. به خصوص استفاده از این برنامه ها توصیه می شود اگر لازم باشد محاسبه منطقه اتاق، پیچیده شده توسط هندسه آن. ضرر این روش نیاز به حداقل یک مطالعه سطحی از برنامه ها، و همچنین استفاده از تجهیزات کامپیوتری است.

مثال استفاده از برنامه Sketchup

مثال استفاده از برنامه Sketchup

چگونه محاسبه منطقه طبقه؟

قانون اصلی در هنگام اندازه گیری پارامترهای محل، حذف اندازه گیری در یک خط است. به عنوان مثال، در کنار دیوار. با این حال، رولت باید روی زمین قرار گیرد، زیرا دیوارها ممکن است انحنای خاصی داشته باشند. اگر اتاق توسط چیزهای سنگین مجبور شود، اندازه گیری ها را می توان در امتداد دیوار انجام داد، اما کمی از آن دور است. نکته اصلی این است که اطمینان حاصل شود که نوار رولت به صورت صاف، خم نشود، در غیر این صورت ممکن است یک خطای بزرگ وجود داشته باشد.

منطقه طبقه را محاسبه کنید

منطقه طبقه را محاسبه کنید

محاسبه مساحت اتاق مستطیلی

یک اتاق که هیچ کدام، حتی کوچک، پیشانی و نیش ها را ندارد یا، به سادگی صحبت کردن، مستطیل، ساده ترین گزینه برای از بین بردن اندازه گیری و شمارش ارزش های منطقه است. در اینجا به اندازه کافی برای به یاد آوردن ساده ترین فرمول از دوره ریاضیات است - چگونه منطقه چنین رقم به عنوان یک مستطیل محاسبه می شود. برای انجام این کار، اندازه گیری عرض (a) و طول اتاق (b) ضروری است. بنابراین، ما دریافت می کنیم که S (منطقه) برابر با ارزش است که به عنوان یک نتیجه از ضرب دو شاخص A و V به دست می آید.

محاسبه مساحت اتاق مستطیلی

محاسبه مساحت اتاق مستطیلی

در یک یادداشت! اگر تعداد کل نه کل، آن را باید به بزرگترین طرف گرد شود. به عنوان مثال، 4،357 گرد تا 4.5 متر گردید 2.

نتایج تمام اندازه گیری ها در متر نشان داده شده است. پس از کاما، سانتیمتر نشان داده شده است. به عنوان مثال، طول دیوار 376 سانتی متر معلوم شد، سپس معلوم شد (در 1 متر مربع - 100 سانتی متر) که طول این دیوار 3 متر 76 سانتی متر خواهد بود.

طبقه مستطیلی را اندازه گیری کنید

طبقه مستطیلی را اندازه گیری کنید

اگر در اتاق شومینه وجود داشته باشد، باید منطقه خود را محاسبه کنید و از رقم حاصل شود. در واقع، تحت شومینه، پوشش کف نباید گذاشته شود. البته، اگر ما در مورد برچیدن این ساختار صحبت نمی کنیم.

ماشین حساب محاسبه مساحت اتاق quadranique

برو به محاسبات

چگونه می توان منطقه اتاق را محاسبه کرد که در آن طاقچه و پیشانی در دسترس هستند؟

چه کاری باید انجام دهید اگر تعداد مختلفی از ستون ها یا ستون ها در اتاق وجود داشته باشد که نمی تواند پنهان شود یا از بین برود؟ در این مورد، محاسبات باید کمی رنگارنگ باشد، زیرا مقادیر کل مساحت باید این شاخص های مربع را محاسبه کند که این ستون ها را اشغال کرده و مساحت هر طاقچه را به نتیجه اضافه کنند.

محاسبه منطقه با برش

محاسبه منطقه با برش

این در این مورد در این مورد راحت تر است تا شکل دقیق اتاق را با نشانه ای از تمام پیشگامان، نیش ها و ستون ها نشان دهد. بعد، اندازه گیری ها از طرف های طولانی و صاف اتاق ساخته شده و در محل مناسب بر روی جزوه ثبت می شوند. پس از آن، محیط هر ستون اندازه گیری می شود و منطقه هر ستون بالاتر از فرمول مشخص شده محاسبه می شود (s = a x b). بعد، بلوک های فردی در همان اصل پارامترهای منطقه هر طاقچه محاسبه می شوند.

علاوه بر این، همه چیز ساده است - مربع اصلی در نظر گرفته شده است، I.E. طول و عرض طولانی ترین دیوارها متغیر است. از مقادیر حاصل، منطقه ستون ها کسر می شود، و سپس شاخص های مناطق طاقچه به نتیجه اضافه می شوند. ما منطقه دقیق کل اتاق را دریافت می کنیم.

در برخی موارد (به عنوان مثال، اتاق به صورت حرف "G ساخته شده است)، شما می توانید به صورت بصری اتاق را به چند چهره صاف (به عنوان مثال، مستطیل) سر و صدا کنید، اندازه گیری های هر شکل را به طور جداگانه حذف کنید، سپس محاسبه کنید مساحت هر عنصر و تمام مقادیر به دست آمده را خلاصه می کند.

آقای استودیو

آقای استودیو

محاسبه سطح کف در اتاق شکل نامنظم

در اتاق هایی که شکل اشتباه دارند، محاسبه منطقه بسیار پیچیده تر است. مشکلات عناصر مانند آرک ها، نیش ها را به شکل یک دیوار نیمه دایره ای، دیوارهای خم شده، و غیره اضافه می کنند. در اصل، اصل محاسبه یکسان است - شما باید اتاق را به چندین چهره صاف بچرخانید و منطقه را به طور جداگانه محاسبه کنید ، و سپس خلاصه کنید. اما منطقه دایره یا مثلث برای فرمول های دیگر در نظر گرفته شده است.

کف نامنظم است

کف نامنظم است

به عنوان مثال، منطقه مثلث محاسبه می شود به عنوان: طول پایه توسط ارتفاع مثلث ضرب می شود و به 2 تقسیم می شود.

محاسبه مساحت اتاق در شکل اشتباه

محاسبه مساحت اتاق در شکل اشتباه

در یک یادداشت! ساده ترین راه قادر به به اشتراک گذاشتن کل اتاق بر روی چهره های صاف از نوع مربع ها و مثلث ها و مربع خود را به طور جداگانه، و سپس خلاصه.

به نظر می رسد که منطقه باند چند سطح خیلی دشوار نیست. به سادگی منطقه بخش های فردی را محسوب می کند و خلاصه می شود. اگر مراحل باید توسط همان ماده طبقه به عنوان بقیه کف جدا شوند، به اندازه کافی برای اندازه گیری منطقه قسمت جانبی هر مرحله و تجزیه به رقم کلی اندازه گیری می شود.

اگر اتاق دارای یک فرمول یک تراپزی باشد، ممکن است منطقه خود را بدون محل برای ارقام ساده محاسبه کنید. فرمول تراپزی به صورت زیر محاسبه می شود: طول حداکثر حد بالا (سمت کوتاهتر - A) با طول مرز پایین تر (B) جمع شده است، سپس به ارتفاع تراپزی (H) افزایش می یابد و نتیجه به دست آمده تقسیم می شود به دو. مساحت چهار ضلعی با احزاب مساوی را می توان با فرمول: S = a (طول سمت چپ) x h (ارتفاع چهارگوش) محاسبه کرد.

محاسبه مناطق از اشکال هندسی مختلف

محاسبه مناطق از اشکال هندسی مختلف

محاسبات فرمول

محاسبات فرمول

اگر مثلث مستقیم نیست، ممکن است منطقه آن را با استفاده از فرمول Geron محاسبه کنید

اگر مثلث مستقیم نیست، ممکن است منطقه آن را با استفاده از فرمول Geron محاسبه کنید

ماشین حساب مربع طبقه

به منظور رنج بردن با محاسبات دستی بر روی کاغذ و نه به برنامه های کامپیوتری، شما می توانید با استفاده از ماشین حساب های آنلاین استفاده کنید. این ویژگی توده های منابع اینترنتی را فراهم می کند. در یک پنجره ویژه، کافی است که تمام داده ها را وارد کنید، و پس از فشار دادن دکمه "محاسبه" در یک فیلد جدید یا در یک صفحه جدید، داده های محاسبه شده نهایی باز خواهند شد. معمولا تمام شاخص ها در متر وارد می شوند، اما در اراده، شما همچنین می توانید سایر واحد های اندازه گیری را مشخص کنید.

ماشین حساب های آنلاین مزایا و معایب خود را دارند

ماشین حساب های آنلاین مزایا و معایب خود را دارند

مزایای ماشین حساب های آنلاین:

 • به صورت دستی بخوانید
 • شما به راحتی می توانید منطقه هر رقمی را دریافت کنید؛
 • نرخ محاسبات و دقت آنها بالا است.

ماشین حساب ماشین حساب اتاق مثلثی

محاسبه گام به گام منطقه اتاق

مرحله 1 اول از همه، لازم است همه ابزار اندازه گیری و همچنین برگ و دسته را تهیه کنید. بر روی کاغذ، شما می توانید قبل از رسم یک نمودار اتاق، تلاش برای ذخیره هندسه به حداکثر رساندن و نمایش تمام نیش ها و جزئیات اتاق. رولت تا زمانی که ممکن است استفاده شود.

آماده سازی همه ضروری است

آماده سازی همه ضروری است

گام 2. طول اتاق اندازه گیری می شود. اگر اینقدر بزرگ است که رولت فاقد آن است، سپس اندازه گیری ها در مراحل انجام می شود. برای شروع، آن را برای حداکثر طول رولت اندازه گیری می شود، در محل پایان آن یک علامت وجود دارد، که از آن مسدود کننده تا پایان اتاق دوباره ساخته شده است.

ابتدا باید طول اتاق را اندازه گیری کنید

ابتدا باید طول اتاق را اندازه گیری کنید

مرحله 3 عرض اتاق (در امتداد دیوار با طول کوچکتر) اندازه گیری می شود. رولت در زاویه راست به دیوار اتاق پیش اندازه گیری شده (طول) واقع شده است. داده های به دست آمده ثبت شده است.

عرض اتاق اندازه گیری می شود

عرض اتاق اندازه گیری می شود

مرحله 4 شاخص های به دست آمده با یکدیگر ضرب می شوند. برای این اهداف، توصیه می شود از یک ماشین حساب استفاده کنید. در صورت لزوم، مقدار منطقه به بزرگترین گرد می شود.

رقم حاصل به بزرگترین گرد می شود

رقم حاصل به بزرگترین گرد می شود

مرحله 5 اگر لازم باشد که منطقه ای از اتاق های بسیار پیچیده هندسی را اندازه گیری کنید، سپس برای شروع، شکل پیچیده به چند مربع ساده، مثلث، مستطیل تقسیم می شود. این شی بر روی ورق کاغذی شکل داده شده است، به صورت طرح تقسیم می شود.

اتاق به 4 مستطیل تقسیم می شود

اتاق به 4 مستطیل تقسیم می شود

مرحله 6 این توسط هر شکل به طور جداگانه اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، مستطیل، مثلث.

هر رقم به طور جداگانه اندازه گیری می شود

هر رقم به طور جداگانه اندازه گیری می شود

مرحله 7 محاسبه مساحت هر شکل ساخته شده است. علاوه بر این، تمام مقادیر به دست آمده خلاصه شده و کل مساحت دقیق کف اتاق به دست می آید.

مثال محاسبه منطقه مثلث

مثال محاسبه منطقه مثلث

ویدئو - ما منطقه را در نظر می گیریم

ویدئو - محاسبه مربع در Sketchup

ما تعداد کاشی ها را در نظر می گیریم

دانستن مساحت اتاق، محاسبه مقدار پوشش کف را آسان خواهد کرد. ما متوجه خواهیم شد که چگونه بسیاری از کاشی ها نیاز به یک اتاق خاص را پیدا کنیم. برای این شما باید بدانید که منطقه یک عنصر پوشش کاشی چیست. دانستن این داده ها، محاسبات لازم را آسان می کند. مثلا:

 • مربع اتاق - 15 متر 2;
 • اندازه یک واحد از کاشی - 0.20x0.30 متر.
محاسبه تعداد کاشی ها بر روی زمین

محاسبه تعداد کاشی ها بر روی زمین

بنابراین، منطقه یک کاشی 0.2x0.3 = 0.06 متر خواهد بود 2. علاوه بر این، کل مساحت اتاق به یک منطقه کاشی تقسیم می شود و دریافت می کند: 15/06 = 250 واحد. این کاشی بسیار زیادی باید کل طرح پیش نویس در این اتاق را ببندد. در دقیقا همان روش، تعداد صفحات ورقه ورقه یا پارکت، و همچنین سایر مواد، نیز محاسبه می شود.

ماشین حساب محاسبه مقدار چسب برای کاشی تخمگذار

برو به محاسبات

قیمت انواع محبوب کاشی های فضای باز

کاشی کف

ویدئو - محاسبه مشمع کف اتاق

برای محاسبه سطح کف در اتاق، و سپس مصرف مواد، به اندازه کافی برای دانستن فرمول های ریاضی ابتدایی و قادر به استفاده از ماشین حساب است. داشتن دومی در دست (و در حال حاضر یک ماشین حساب در هر تلفن وجود دارد)، شما می توانید محاسبات را به سرعت انجام دهید. نکته اصلی این است که هنگام برداشتن اندازه گیری توجه کنید.

محتوا:

غیر ممکن است برای تعمیر یک سطح در فضای باز، دانستن منطقه دقیق طبقه در خانواده یا آپارتمان خصوصی نیست. واقعیت این است که امروزه هزینه مصالح ساختمانی به اندازه کافی بالا است و هر صاحب مالکیت در تلاش است تا به حداکثر رساندن خرید خود را ذخیره کند. بنابراین، اطلاعات، چگونگی محاسبه سطح کف، برای کسی که ترجیح می دهد شخصا تعمیرات را ترجیح دهد، ضروری نخواهد بود.

Galnik، حمل و نقل

چرا باید منطقه را بدانید؟

قبل از شروع کار، باید بر میزان فعالیت ها تصمیم بگیرید، هزینه ها را برنامه ریزی کنید و تعداد مصالح ساختمانی را محاسبه کنید. برای این، داده های منبع مورد نیاز خواهد بود. به همین دلیل، مهم است بدانیم که چگونه می توان منطقه طبقه را محاسبه کرد. این به خصوص در مورد سطوح ناهموار و محل با طرح غیر استاندارد درست است.

دلایل دیگری وجود دارد که نیاز به دقیق اندازه سطح کف وجود دارد:

 • بررسی کیفیت کار ساخت و ساز؛
 • نیاز به بازسازی محل.

چگونه می توان منطقه را محاسبه کرد

این مقاله نحوه محاسبه سطح کف را در متر مربع در اتاق ها با پیکربندی های مختلف توصیف می کند.

تعریف منطقه ای از محل مستطیلی

قبل از محاسبه سطح کف، باید ماشین حساب جوراب و اندازه گیری اندازه گیری نوار باشد. اغلب اتاق ها به شکل یک مستطیل وجود دارد. برای محاسبه منطقه خود، آنها از فرمول شناخته شده به همه از مدرسه استفاده می کنند: s = a x b، جایی که a و b طول و عرض است. به عنوان مثال، پارامترهای محل 3 و 4 متر، پس از آن مقدار مورد نظر 12 متر مربع خواهد بود. متر

چگونه می توان منطقه را محاسبه کرد

در مورد زمانی که اتاق دارای یک شومینه یا اقلام مبلمان ساخته شده است، شما باید منطقه خود را بدانید و از کل منطقه کسر کنید. در مورد تعمیرات عمده طبقه، تمام موارد اضافی در داخل خانه ها باید از بین بروند.

محاسبه مربع اتاق برنامه ریزی نادرست

اتاق را با یک شکل چند ضلعی بسیار دشوار است. اغلب در خانه های آجری در طرح بندی، گوناگون، انقباض مثلثی و عناصر گرد، مانند عکس وجود دارد.

در این مورد، قبل از محاسبه مربع طبقه، طرح اتاق باید به مناطق جداگانه تقسیم شود. به عنوان مثال، اگر اتاق دارای طرح M شکل باشد، باید به 2 مستطیل تقسیم شود، پس از آن این است که محاسبه منطقه هر یک از آنها و نتایج به دست آمده بسته بندی شده است.

یادگیری منطقه اتاق مثلثی

هنگامی که بخش دیگری از اتاق عمود بر منطقه اصلی نیست، به این معنی است که یک مثلث بین دو مستطیل وجود دارد که دارای زاویه مستقیم است.

در این مورد، منطقه مثلث توسط فرمول: S = (A X B): 2 محاسبه می شود و به نتیجه کل اضافه می شود. به عنوان مثال، a = 2، b = 3، سپس s = (2x3): 2 = 3 متر مربع.

شما در غیر این صورت می توانید منطقه را تعیین کنید:

 1. قبلا مربع مستطیل را محاسبه کرده اید.
 2. منطقه ای از گوشه مثلثی را تعیین کنید.
 3. از مربع مستطیل، منطقه مثلث کسر می شود.

چگونه مربع طبقه را محاسبه کنیم

در مورد زمانی که مثلث یک زاویه مستقیم نداشته باشد، فرمول Geono S = √P (P-B) (P-B) استفاده می شود (P-C).

به عنوان مثال، احزاب آن برابر با 5، 6 و 7 متر هستند، سپس محاسبات به صورت زیر انجام می شود:

 1. یادگیری نیمه مترجم از مثلث P = (5 + 6 + 7): 2 = 9.
 2. در فرمول Geron، مقادیر دیجیتال جایگزین می شوند و نتیجه به دست آمده است: √ (9 x (9-7) x (9-6) x (9-5) = 14.7 متر مربع.

اتاق های quadrature

اغلب، یک فرم مشابه در پنجره ها در خانه های ساختمان قدیمی یا بر روی بالکن هایی که با اتاق ها ترکیب شده اند وجود دارد. اول، 1/2 قسمت پیشانی دایره محاسبه شده و به منطقه مستطیل اضافه شده است، استفاده از فرمول S = πR²: 2، که در آن:

Π = 3.14؛

r² - شعاع دایره، به مربع ساخته شده است.

به عنوان مثال، در اتاق یک بالکن شکل نیمه پیماری با شعاع 1.5 متر وجود دارد. جایگزینی این شماره در فرمول، ما نتیجه را بدست آوریم: S = 3.14X (1.5) ²: 2 = 3.5 متر مربع. همچنین بخوانید: "چگونه می توان متر مربع طبقه را با اشکال مختلف اتاق محاسبه کرد."

چگونه می توان منطقه اتاق را محاسبه کرد

منظور محاسبه منطقه دیوارها و طبقه متفاوت است. واقعیت این است که قبل از محاسبه مربع کف، باید طول و عرض اتاق را پیدا کنید و دیوارها را محاسبه کنید تا ارتفاع آن را اندازه گیری کنید. بنابراین، ابتدا محیط اتاق را تشخیص دهید و به ارتفاع سقف افزایش دهید.

چگونه می توان منطقه را پیدا کرد

به عنوان مثال، پارامترهای کف 3 و 4 متر، و ارتفاع اتاق 3 متر است. در این مورد، محیط دیوارها برابر با (3 + 4) x2 = 14 متر، و منطقه آنها S = 14x3 = 42 متر مربع است.

این نباید در مورد مربع پنجره ها و درها فراموش شود. منطقه آنها پس از اتمام محاسبات دیوار محاسبه می شود. اما از سوی دیگر، آنها نمی توانند در نظر بگیرند و به این ترتیب برخی از سهام مواد را تضمین می کنند.

نسبت بین کف و پنجره ها

با توجه به Snip 31-01-2003، پارامترهای ویندوز و تعداد آنها باید به طبقه بندی طبقه بستگی داشته باشد. بنابراین برای ساختمان های آپارتمانی مسکونی، نسبت بین مناطق پنجره های پنجره و سطح کف، از 1: 5.5 به 1: 8 خواهد بود. همانطور که برای طبقه بالا، کمترین نسبت 1:10 در آنجا مجاز است.

برای خانواده های خصوصی، این نرخ تنظیم Snip 31-02-2001 را تنظیم می کند. با توجه به این اسناد، برای هر 8 "مربع" سطح کف باید حداقل یک "مربع" منبع شار نور طبیعی داشته باشد. در طبقه اتاق زیر شیروانی این نسبت نمی تواند کمتر از 1:10 باشد.

برای اطمینان از تعمیر با کیفیت بالا، شما باید قبل از اینکه چگونگی محاسبه سطح زمین و سایر اتاق های لازم را بررسی کنید، باید بدانید. مرحله آماده سازی نیز برای کسب مصالح ساختمانی فراهم می کند و سپس در روند تعمیر هزینه ها به حداقل می رسد، زیرا آنها در تعادل های بزرگ کار نمی کنند و هزینه حمل و نقل ارزان خواهد شد.

Leave a Reply

Close