Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά δάπεδα; - στην κεφαλαιακή κατασκευή σπιτιών

Πώς να υπολογίσετε το τετράγωνο του δαπέδου; - Εγχειρίδιο του Αρχητικού Δάσκαλος

Μια χειροκίνητη μέθοδος υπολογισμού Πώς να μάθετε την περιοχή του δαπέδου θα διαρκέσει περισσότερο από ό, τι κατά τον υπολογισμό του ήδη υπάρχοντος υπολογιστού κτιρίου, αλλά σας επιτρέπει να μάθετε πιο ακριβή αποτελέσματα.

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεστε για να μάθετε την πλατεία των κατοικιών; Τέτοιοι υπολογισμοί καταφεύγουν όταν αντικαθιστούν το παλιό πάτωμα που καλύπτει ένα νέο, εκτελούν ένα μαύρο τσιγάρο, οργανώνουν το σύστημα "ζεστού δαπέδου", μονώσουν την οριζόντια επικάλυψη του κτιρίου ή αυξάνουν τη στεγανοποίηση του, εκτελέστε αναδιαμόρφωση του δωματίου. Εάν το δωμάτιο έχει ένα σωστό γεωμετρικό σχήμα, τότε είναι πολύ απλό να καθορίσει την περιοχή της. Αρκετά το πλάτος του δωματίου πολλαπλασιασμένο με το μήκος του. Αλλά τι γίνεται αν το δωμάτιο έχει μη τυποποιημένη μορφή ή χαρακτηρίζεται από σύνθετη γεωμετρία;

Τι πρέπει να μετρηθεί;

Μετρήστε σωστά τις παραμέτρους λειτουργίας του δωματίου και στη συνέχεια να τραβήξετε σωστά μετρήσεις, υπό τη δύναμη ενός ατόμου που δεν έχει επαρκή εμπειρία στη μηχανική. Το κύριο πράγμα είναι να δείξουμε ακρίβεια κατά τη διάρκεια της εργασίας και οπλισμένοι με ακριβή όργανα μέτρησης. Τα ακριβή όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν εκείνα που δίνουν το τελικό αποτέλεσμα με ένα ελάχιστο σχετικό και απόλυτο σφάλμα.

Διεξαγωγή μετρήσεων μήκη δαπέδου χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα μέσα:

 • Κανονική μηχανική ρουλέτα . Η πιο φθηνή συσκευή μέτρησης. Είναι πιο βολικό να συνεργαστείτε μαζί του μαζί. Ο τύπος του σφάλματος της συσκευής μπορεί να βρεθεί στο GUT 7502, καθοδηγούμενος από 102-ΦΕΚ που χρονολογείται 06.26.08. Μειονεκτήματα του εξοπλισμού: μεγάλη ανακρίβεια, σε σύγκριση με τα ηλεκτρονικά ανάλογα.
 • Ηλεκτρονική Ρουλέτα . Το έργο του βασίζεται στη δέσμη φωτός, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια δέσμη λέιζερ. Όντας στο ένα άκρο του δωματίου, αρκεί να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στείλτε τη δέσμη στο επιθυμητό σημείο και η οθόνη LCD θα εμφανιστεί στο επιθυμητό αντικείμενο. Η μονάδα μέτρησης μπορεί να είναι ένα μέτρο, εκατοστό. Ο σύγχρονος εξοπλισμός μπορεί να υπολογίσει το δωμάτιο σε ηλεκτρονική λειτουργία. Πλεονεκτήματα: Η ταχύτητα και η ακρίβεια των μετρήσεων, ο εξοπλισμός μπορεί να υπολογίσει ανεξάρτητα το τετράγωνο του δωματίου, η ρουλέτα είναι βολική για τη χρήση ενός ατόμου, η ακρίβεια μέτρησης βρίσκεται εντός 1,5-2 mm.

Συνιστώνται ειδικοί για την αύξηση της ακρίβειας μέτρησης για τη μέτρηση μιας παράμετρος δωματίου, για παράδειγμα, μήκος (μονάδα μέτρησης - μετρητής), 3 φορές. Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν να διπλώσουν και να βρουν τον αριθμητικό μέσο όρο.

Προσδιορίζουμε την επιφάνεια του δαπέδου διαφορετικής γεωμετρίας

Η μονάδα μέτρησης της περιοχής είναι τετραγωνικό μέτρο. Η περιοχή του δωματίου καθορίζεται κατά προσέγγιση από τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων που μπορούν να τοποθετηθούν στο πάτωμα του. Ωστόσο, η γεωμετρία του δαπέδου δεν είναι πάντα το δεξί τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα και επομένως τετραγωνικών μέτρων σε κάθε περίπτωση υπολογίζονται στη χρήση διαφόρων τύπων.

Πώς να υπολογίσετε σωστά την περιοχή δαπέδου των χώρων διαφορετικής γεωμετρίας:

 1. Το δωμάτιο που έχει τη σωστή γεωμετρία στην οποία δεν υπάρχουν κόγχες, στήλες και άλλα προεξέχοντα ή στενά στοιχεία του εσωτερικού. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να μετρήσετε το μήκος και το πλάτος του ορθογωνίου ή του πλαισίου. Υπολογίστε τα τετραγωνικά μέτρα στον τύπο: S = h * b, όπου το S είναι η επιθυμητή περιοχή, η μονάδα μέτρησης του τετραγωνικού μέτρου. Η - το μήκος του δωματίου, m, b είναι το πλάτος του. Στην περίπτωση ενός τετραγώνου Αίθουσα, αρκεί να χτίσει ένα τετράγωνο, έτσι ώστε το μήκος κάθε τοίχου σε αυτή την περίπτωση να είναι το ίδιο.
 2. Το δωμάτιο έχει μια σύνθετη γεωμετρία. Οποιοδήποτε σύνθετο σχήμα σε αυτή την περίπτωση έχει σπάσει σε λίγα απλά. Στη συνέχεια, πρέπει να μετρήσετε την επιφάνεια του δαπέδου (μονάδα μέτρησης - τετραγωνικό μέτρο) κάθε μέρους του δωματίου ξεχωριστά και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα συνοψίζονται.

Αν το δωμάτιο έχει μια θέση. Σε αυτή την περίπτωση, το δωμάτιο χωρίζεται σε απλά στοιχεία. Αυτό είναι ένα ορθογώνιο του κύριου τμήματος του δωματίου και το ορθογώνιο της θέσης. Η επιφάνεια δαπέδου σε κάθε περίπτωση καθορίζεται ξεχωριστά και στη συνέχεια συνοψίζεται.

Εάν το δωμάτιο έχει προεξέχοντα μέρη. Προσδιορίστε το μήκος και το πλάτος του δωματίου (η μονάδα μέτρησης - μετρητές) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προεξέχοντα μέρη. Υπολογίστε τη συνολική έκταση του δωματίου χωρίς να λαμβάνετε υπόψη την περιοχή των στηλών. Αφαιρέστε ξεχωριστά τις μετρήσεις από τα προεξέχοντα μέρη και καθορίστε την περιοχή τους. Από το πρώτο αποτέλεσμα, λαμβάνει χώρα η περιοχή όλων των επόμενων περιοχών των προεξέχουσων μερών.

Εάν το σχήμα του δαπέδου έχει ένα τύπο τραπεζίου. Σε αυτή την περίπτωση, το πάτωμα στο δωμάτιο χωρίζεται υπό όρους σε δύο τρίγωνα και ένα ορθογώνιο. Γενικά τετραγωνικά μέτρα δαπέδου σε εσωτερικούς χώρους υπολογίζονται ως το συνολικό ποσό των περιοχών των στοιχείων που λαμβάνονται. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο για να υπολογίσετε την περιοχή του τραπεζοειδούς.

Ας υποθέσουμε ότι δύο παράλληλες πλευρές του δωματίου είναι η ίδρυση του τραπεζίου. Μη παράλληλα τοιχώματα - πλευρές του τραπεζίου. Από τη γωνία μεταξύ της μικρότερης βάσης του τραπεζοειδούς και της πλευράς της σε μια μεγαλύτερη βάση μειώνει τη γραμμή σε ορθή γωνία. Θα είναι το ύψος του τραπεζοειδούς. Μάθετε το μήκος (μέτρα).

Προσδιορίζουμε επίσης το μήκος των μη παράλληλων πλευρών του δωματίου.

Οι ακόλουθοι υπολογισμοί διεξάγονται από τον τύπο:

S = ½ (a + b) * h, όπου

 • S - τετράγωνο του επιθυμητού σχήματος (τετραγωνικά μέτρα)?
 • Α - μεγαλύτερο μήκος βάσης, μετρητή.
 • Το Β είναι μικρότερο μήκος βάσης, μετρητής.
 • H είναι το μήκος του ύψους του τραπεζοειδούς, του μετρητή.

Εάν το δωμάτιο έχει μια ημικυκλική πλευρά. Σε αυτή την περίπτωση, διαιρείται υπό όρους με θέσεις σε ορθογώνια, χωρίζοντας το τμήμα του δωματίου που έχει καμπυλόγραμμη πλευρά ή τμήμα. Στη συνέχεια, προσδιορίστε την ακτίνα της περιφέρειας. Αυτό γίνεται από τον τύπο:

S = p r² όπου

 • S - Circle Square
 • Π - Σταθερή αξία, εξισορρόπηση 3.14,
 • R - ακτίνα κύκλου.

Εάν το τμήμα είναι ίσο με το ήμισυ του κύκλου, τότε η προκύπτουσα περιοχή, διαιρέστε σε 2, αν υπάρχει μόνο ένα τέταρτο του κύκλου στο δωμάτιο, σύμφωνα με την περιοχή που προκύπτει, διαιρείται με 4.

Πηγή: https://gurupola.ru/ustrojstvo-rmnt-p/kak-vychislit-kvadraturu-pola-v-pomeshheni.html

Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα του Floor Formula

Εργαλεία για υπολογισμούς

Οι επισκευές στο δωμάτιο απαιτούν πάντα γνώση της ακριβούς περιοχής του δαπέδου, του μπαλκονιού, του μπάνιου, των τοίχων. Έτσι, γνωρίζοντας το μέγεθος της περιοχής, μπορείτε να αγοράσετε αδιαμφισβήτητα τη σωστή ποσότητα υλικών και να επισκευάσετε ήρεμα. Αυτό το άρθρο, απαντήστε στην ερώτηση: "Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα;", και πόσα χρειάζεστε για αυτή τη φορά.

Γιατί να κάνετε τον υπολογισμό της περιοχής του δωματίου;

Το κίνητρο για τον υπολογισμό της περιοχής του δωματίου μπορεί να χρησιμεύσει ως διάφορος παράγοντες, αλλά ως επί το πλείστον σχετίζεται με τις επισκευές στο δωμάτιο. Το πιο συχνό πρόσχημα για μαθηματικό υπολογισμό είναι:

 • Σχεδιάζοντας το έργο που σχετίζεται με την εγκατάσταση αναρτημένων οροφών όταν υπάρχει ανάγκη γνώσης του ποσού του υλικού για την εκτέλεση εργασίας
 • Με την εγκατάσταση οροφών Stretch, θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε, τετράγωνο για να υπολογίσετε τους υλικούς πόρους για επισκευές
 • Χειρισμός και άθλια οροφή - Δεν υπάρχει εξαίρεση και απαιτεί γνώση μετρήσεων, επειδή όλα τα έργα βαφής και οι εκκινητές αναλύονται με ένα m2
 • Wallowing Τα τείχη του γυψοσανίδων επίσης υπάρχει ανάγκη για γνώση της περιοχής του τοίχου στο δωμάτιο
 • Όταν οι εργαζόμενοι μισθώνονται, για παράδειγμα, για να δημιουργήσουν ένα ανώτατο όριο τεντώματος, το πεδίο εφαρμογής τους θα εξαρτηθεί από κάθε τετραγωνικό μέτρο της οροφής σας!
 • Πώληση ενός σπιτιού ή, καθιστώντας το, πρέπει να ξέρετε πώς να μετρήσετε την περιοχή του ράφι, τοίχους, οροφή.

Πώς να υπολογίσετε την περιοχή δαπέδου;

Έτσι, πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα; Το πιο απλό για τη διαμόρφωση του πεδίου του δαπέδου είναι ένα τετράγωνο και ορθογώνιο σπίτι.

Για να πραγματοποιήσετε τον υπολογισμό της περιοχής αυτού του δωματίου, πρέπει να μετρήσετε το μήκος και το πλάτος του δωματίου (μετρούμενο σε μέτρα) και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε αυτούς τους δύο αριθμούς μεταξύ τους, έχοντας λάβει τον αριθμό των τόκων για εμάς.

Αυτή η επιλογή δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, δεν υπάρχει αναδιάταξη του καναπέ, το υπουργικό συμβούλιο και άλλα έπιπλα - απλά, σκεφτείτε την απόσταση. Το μόνο πρόβλημα θα είναι ένα τζάκι (εάν, φυσικά, υπάρχει) σε αυτή την περίπτωση από την τελική φιγούρα, θα χρειαστεί να αφαιρεθεί η (περιοχή) του τζακιού.

Τύπος: S Δωμάτιο = a x b, όπου ένα μήκος, πλάτος Β.

Τα δωμάτια ακανόνιστου σχήματος, αντιπροσωπεύουν έναν πιο πολύπλοκο υπολογισμό του δαπέδου. Το διαμέρισμα που έχει μια μορφή ορθογωνίου ή ένα τετράγωνο ονομάζεται πρότυπο, ωστόσο, αν υπάρχουν διακοσμητικές αλλαγές (καμάρες, κόγχες), τότε ο υπολογισμός είναι πιο περίπλοκος, δεδομένου ότι απαιτεί τον υπολογισμό των αριθμών του τμήματος στο δωμάτιο.

Μια πηγή: https://reminform.com/kak-poschitat-kvadraturu-pola/

Πώς να υπολογίσετε τον υπολογισμό δαπέδου των τετραγωνικών μέτρων

Μια χειροκίνητη μέθοδος υπολογισμού Πώς να μάθετε την περιοχή του δαπέδου θα διαρκέσει περισσότερο από ό, τι κατά τον υπολογισμό του ήδη υπάρχοντος υπολογιστού κτιρίου, αλλά σας επιτρέπει να μάθετε πιο ακριβή αποτελέσματα.

Όταν επισκευάζετε, αγοράζουν υλικά, πρέπει να γνωρίζετε την περιοχή των χώρων. Λένε περισσότερο "τετραγωνικό". Πώς να υπολογίσετε την περιοχή δωματίου σε τετραγωνικά μέτρα, τα οποία για αυτό χρειάζεστε - θα εξεταστεί στο άρθρο.

Λίγο θεωρία

Πώς να βρείτε την περιοχή των διαφόρων αριθμών, πέρασε ακόμη και στο δημοτικό σχολείο. Ήταν πολύ καιρό πριν, έτσι "ενημέρωση" πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμη. Θα εξετάσουμε μόνο τι μπορεί να σχετίζεται με το πάτωμα. Έτσι, ας ξεκινήσουμε με τις απλούστερες μονάδες μέτρησης.

Για να υπολογίσετε την πλατεία περιοχή σε τετραγωνικά μέτρα, θα χρειαστείτε ένα μολύβι, ρουλέτα και μερικές αποσκευές γνώσης

Τι είναι 1 cm² και 1 m²

Η περιοχή οποιουδήποτε σχήματος μετράται σε τετραγωνικά μέτρα ή τετραγωνικά εκατοστά. Ονομασία CM2 ή M², μπορείτε να συναντήσετε το Writing SQ.M, APT. Βλέπε, τετράγωνο. μέτρα, τετράγωνο. Santimeters και άλλες παραλλαγές.

Τι είναι ένα τετραγωνικό εκατοστό

Ένα τετραγωνικό εκατοστό είναι ένα τετράγωνο τετράγωνο 1 cm. Εάν σχεδιάζετε ένα τέτοιο τετράγωνο, οι πλευρές των οποίων είναι 1 cm, τότε το σκιασμένο τμήμα (στο σχήμα είναι κόκκινο ή μπλε) και θα υπάρξει ένα τετραγωνικό εκατοστό. Συνεπώς, η πλατεία με μια πλευρά ενός μέτρου είναι 1 m - έχει μια περιοχή ενός τετραγωνικού μέτρου. Την ίδια "τετράγωνη πλατεία". Δηλαδή, αυτό είναι ένα τετράγωνο δάπεδο (ή τοίχους) με μια πλευρά ενός μέτρου - 1 m². Σε ένα τετραγωνικό μέτρο, δέκα χιλιάδες τετραγωνικά εκατοστά: 1 m² = 10.000 cm².

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ τυποι

Αυτό είναι που αφορούσε τις μονάδες μέτρησης και τη συμμόρφωσή τους. Αλλά οι εγκαταστάσεις μας, ευχαριστώ τον Θεό, περισσότερο από ένα τετραγωνικό μέτρο. Πώς να υπολογίσετε την περιοχή του δωματίου; Πόσα τετραγωνικά μέτρα σε αυτό; Συνήθως το δωμάτιο έχει σχήμα ορθογωνίου, λιγότερο συχνά τετράγωνο. Σημαίνει ότι θα χρειαστεί να ανακαλέσετε τους τύπους για την εξεύρεση της πλατείας της πλατείας και του ορθογωνίου.

Με τη βοήθεια πολύ απλών φόρμουλων, μπορείτε να υπολογίσετε την περιοχή του ορθογωνίου και της πλατείας

Είναι απαραίτητο να πολλαπλασιάσουμε το μήκος της πλευράς του ορθογωνίου. Παίρνουμε την επιθυμητή περιοχή. Ας εξασκηθούμε.

 1. Έχουμε ένα ορθογώνιο με πλευρές 80 cm και 50 cm. Μειώστε αυτούς τους αριθμούς: 80 * 50 = 4000 cm². Αυτή θα είναι η περιοχή της.
 2. Μάρτιες 322 cm και 300 cm. Παίρνουμε: 322 * 300 = 96000 cm².
 3. Υπάρχει ένα τετράγωνο με πλευρά 60 cm. Η περιοχή του - 60 * 60 = 3600 cm².

Στην περίπτωση ενός τετραγώνου, το μήκος του πλευρικού μπορεί να ανυψωθεί στο τετράγωνο - αποδεικνύεται το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν μπορείτε να ξεγελάσετε το κεφάλι σας. Είναι ευκολότερο να θυμόμαστε ότι είναι απαραίτητο να πολλαπλασιάσουμε τα μέρη.

Ο απλούστερος ύπνος για τον υπολογισμό της περιοχής του ορθογώνιου χώρου.

Μετάφραση τετραγωνικών εκατοστών σε τετραγωνικά μέτρα

Όταν ασχολούμαστε με εκατοντάδες εκατοστά, είναι πιο βολικό και ευκολότερο να διαβαστεί σε μέτρα. Γνωρίζουμε ότι σε ένα μέτρο εκατό εκατοστά. Ας λύσουμε τα ίδια παραδείγματα, αλλά θα μεταφράσουμε εκατοστά σε μετρητές:

 1. 80 cm = 0,8 m; 50 cm = 0,5 m. Μειώστε 0,8 * 0,5 = 0,4 m². Δηλαδή, 0,4 τετραγωνικά μέτρα.
 2. 322 cm είναι 3,22 m. 300 cm Πρόκειται για 3 μέτρα. Τώρα πολλαπλασιάζετε τα στοιχεία που λαμβάνονται: 3.22 * 3 = 9,6 m².
 3. Τα 60 cm είναι ίσα με 0,6 μ. Τετραγωνική περιοχή με τέτοια πλευρά 0,6 * 0,6 = 0,36 m².

Οι αριθμοί είναι πολύ λιγότερο, θυμάται τα ευκολότερα. Και αν θέλουμε να υπολογίσουμε την περιοχή δωματίου σε τετραγωνικά μέτρα, το μετρούμε σε μέτρα, όχι εκατοστά. Μπορείτε να μεταφράσετε τετραγωνικά εκατοστά σε τετραγωνικά μέτρα. Όπως ήδη μίλησε, σε ένα τετραγωνικό μέτρο περιέχει δέκα χιλιάδες τετραγωνικά εκατοστά.

Αναλογία τετραγωνικών εκατοστών και τετραγωνικά μέτρα

Εάν έχετε μια περιοχή σε τετραγωνικά εκατοστά για να το μεταφράσετε σε τετραγωνικά μέτρα, η φιγούρα πρέπει να χωριστεί σε 10.000. Για παράδειγμα:

 • 4000 cm² / 10000 = 0,4 m².
 • 96000 cm² / 10000 = 9,6 m².
 • 3600 cm² / 10000 = 0,36 m².

Όπως μπορείτε να δείτε, όλα είναι απλά. Είναι απαραίτητο μόνο να θυμόμαστε τις βασικές διατάξεις και να υπολογίσετε την περιοχή δωματίου σε τετραγωνικά μέτρα θα είναι εντελώς απλή. Θα χρειαστεί να προ-διεξαγωγή μετρήσεων, και στη συνέχεια να αναλάβει τους υπολογισμούς.

Πώς να υπολογίσετε το δωμάτιο σε τετραγωνικά μέτρα

Υπολογίστε την περιοχή του δωματίου, συχνά απαραίτητα κατά την αγορά υλικών για την κατασκευή ή την επισκευή. Για παράδειγμα, ορισμένοι τύποι κάλυψης δαπέδου πωλούνται σε τετράγωνα (δηλαδή ανά τετραγωνικά μέτρα). Για να υπολογίσετε σωστά τον αριθμό του, πρέπει να γνωρίζετε την περιοχή δαπέδου (συχνά λένε την πλατεία του δωματίου, η οποία είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα).

Μπορείτε να βρείτε το μέγεθος του δωματίου γνωρίζοντας το μήκος και το πλάτος

Μετρήσεις

Παίρνουμε ένα μέτρο ταινιών, ένα κομμάτι χαρτί, μολύβι και αριθμομηχανή. Σε σχέδιο δωματίου σχεδίασης χαρτιού. Με τη ρουλέτα, μετράμε το μήκος όλων των τοίχων. Διεξάγουμε μετρήσεις στο επίπεδο του δαπέδου - αν η κατασκευή είναι παλιά, είναι η πιθανότητα ότι οι τοίχοι είναι "ντάμπινοι" σε μία κατεύθυνση ή την άλλη. Ειδικά επειδή καθορίζουμε την περιοχή του δαπέδου, οπότε είναι πιο λογική η μέτρηση κοντά στους τοίχους, αλλά η ταινία μέτρησης τραβάει κατά μήκος του δαπέδου.

Στο διάγραμμα έβαλα τη μέτρηση. Καλύτερα σε μέτρα. Ακρίβεια μέτρησης - μέχρι το εκατοστόμετρο. Θα χρειαζόταν όταν αγοράζουν υλικά που πωλούνται στους μετρητές διαδρομής - λινέλαιο, χαλί ή άλλες επικαλυμμένες επικαλύψεις. Για να υπολογίσετε την περιοχή δωματίου σε τετραγωνικά μέτρα, αυτή η ακρίβεια είναι επίσης επιθυμητή. Αν και μπορείτε, φυσικά, γύρω. Αλλά είναι καλύτερο να το κάνετε αυτό έχοντας λάβει το αποτέλεσμα.

Μια πηγή: https://ingener-pto.ru/2019/12/12/kak-vyschitat-kvadratnye-pome-komnaty-pola/

Πώς να μετρήσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δαπέδου;

Μια χειροκίνητη μέθοδος υπολογισμού Πώς να μάθετε την περιοχή του δαπέδου θα διαρκέσει περισσότερο από ό, τι κατά τον υπολογισμό του ήδη υπάρχοντος υπολογιστού κτιρίου, αλλά σας επιτρέπει να μάθετε πιο ακριβή αποτελέσματα.

 • 1 Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δωματίου: Υπολογισμός της περιοχής των μη τυποποιημένων χώρων
 • 2 Πώς να υπολογίσετε με γεωμετρία τετραγωνικά μέτρα δαπέδου
  • 2.1 ορθογώνιο και τετράγωνο
  • 2.2 Τρίγωνο και τραπεζάκι
  • 2.3 κύκλος και ημικύκλιο
 • 3 Πώς να υπολογίσετε το χαλί του τετραγωνικού μέτρου
 • 4 1 μέτρο τετράγωνο πώς να υπολογίσετε - τετραγωνικό μέτρο είναι πόσο: πώς να μετρήσετε την πλατεία του δωματίου μόνοι σας
 • 5 Πώς να υπολογίσετε την περιοχή του διαμερίσματος;
 • 6 Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα των τοίχων, το δάπεδο, το δωμάτιο, τα διαμερίσματα;

Όλοι όσοι ξεκίνησαν την επισκευή αντιμετωπίζουν την ανάγκη να μετρηθούν όταν αγοράζουν έναν ακριβή αριθμό δομικών υλικών.

Για να μην υπερβείτε και να μην ανιχνεύσετε μια έλλειψη, πρέπει να ξέρετε πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα χώρου, τοίχων, πάτωμα, οροφή.

Όλα είναι αρκετά απλά, αλλά μπορεί να προκύψουν δυσκολίες με τον υπολογισμό της περιοχής των μη τυποποιημένων χώρων. Πώς να υπολογίσετε την περιοχή του δωματίου σε τετραγωνικά μέτρα; Τύποι με παραδείγματα περαιτέρω.

Πώς να υπολογίσετε το τετραγωνικό μέτρο του τοίχου;

Οπλισμένοι με ένα μέτρο ταινιών, μια αριθμομηχανή και σημειωματάριο, μπορείτε να ξεκινήσετε από την απλούστερη - την καταμέτρηση της πλατείας του τοίχου (η οροφή, το πάτωμα - δεν έχει σημασία αν αυτό είναι ένα ορθογώνιο, μετρώντας το ίδιο).

Μετράται το πλάτος και το ύψος στην οροφή. Μπορεί ακόμη και να δει το μάτι ότι οι χώροι δεν είναι τέλειες γωνίες.

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μετρήσεις σε διάφορες θέσεις - για παράδειγμα, αφαιρέστε το ύψος από τη μία πλευρά του τοίχου και το άλλο.

Εάν οι αριθμοί αποδείχθηκαν διαφορετικοί, υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος (και οι δύο δείκτες διπλωθούν και διαιρούνται κατά 2).

Για να μάθετε τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων, πρέπει να πολλαπλασιάσετε το μήκος στο ύψος του τοίχου. Για το πλάτος του δαπέδου.

 • Παράδειγμα: Πλάτος του τοίχου 3,6 Μ, ύψος - 2,9 μ.
 • Η περιοχή ενός τέτοιου τοίχου θα είναι 3,6 x 2, 9 = 10,44 m2.

Ο υπολογισμός γίνεται για κάθε τοίχο και τα αποτελέσματα διπλωμένα.

Υπολογισμός τετραγωνικού δωματίου

Πώς να υπολογίσετε το δωμάτιο τετράγωνο τετραγωνικά μέτρα;

Όχι πάντα, το δωμάτιο είναι το σωστό ορθογώνιο. Μπορεί να υπάρχει μάζα ειδικών περιπτώσεων. Εξετάστε μερικά από αυτά.

Όροφος και οροφή σε ένα δωμάτιο με αποθήκη, reker, εξειδικευμένη, κλπ.

Πώς να υπολογίσετε το τετραγωνικό μέτρο του δαπέδου; Η κύρια αρχή αυτού: η συνολική έκταση πρέπει να χωριστεί σε ξεχωριστά μέρη, ώστε να βγαίνουν απλά στοιχεία και να υπολογίσουν το τετραγωνικό τετραγωνίδιο για ξεχωριστά και στη συνέχεια να διπλώσουν όλα τα αποτελέσματα.

Παράδειγμα. Το δωμάτιο συνδυάστηκε με μπαλκόνι και έκανε μια ζεστή loggia. Είναι απαραίτητο να υπολογίσετε την περιοχή δαπέδου για το συνολικό δωμάτιο:

 1. Το μήκος και το πλάτος του μεγάλου δωματίου μετράται (για παράδειγμα, 5 m κατά 6,7 m).
 2. Τα αποτελέσματα είναι μεταβλητά (5 χ 6,7 = 33,5 m2).
 3. Το μήκος και το πλάτος της loggia μετράται (για παράδειγμα, 2,1 m ανά 1,4 m)
 4. Τα αποτελέσματα είναι μεταβλητά (2,1 x 1,4 = 2,94 m2)
 5. Το πρώτο αποτέλεσμα και το δεύτερο αποτέλεσμα διπλωμένα (33,5 + 2,94 = 36,44 m2)

Ομοίως, αν χρειαστεί να προσθέσετε την περιοχή άλλων χώρων και στοιχείων.

Τοίχο, εξαιρουμένων των παραθύρων, των θυρών. το πάτωμα εξαιρουμένου του φούρνου

Τα παράθυρα, οι πόρτες, ο κλίβανος είναι επίσης ορθογώνια των οποίων το τετραγωνικό τετραγωνίδιο θα πρέπει να μετρήσει ξεχωριστά. Η μόνη διαφορά είναι ότι από τη συνολική έκταση, αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να αφαιρέσουν.

Παράδειγμα. Στον τοίχο υπάρχουν δύο πανομοιότυπα παράθυρα. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πόσο υλικό θα πάει στους τοίχους του τοίχου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα παράθυρα:

 1. Το μήκος και το ύψος του τοιχώματος μετρώνται (για παράδειγμα, 2,5 Μ χ 4,5 μ.).
 2. Υπάρχει ένα συνολικό τετραγωνίδιο αυτού του τοίχου (2,5 x 4,5 = 11,25 m2).
 3. Το ύψος και το πλάτος του παραθύρου κατά μήκος της άκρης του πλαισίου (90 cm (0,9 m) με 1,3 m) μετράται.
 4. Υπάρχει μια περιοχή παραθύρου (0,9 x 1,3 = 1,17 m2).
 5. Έχουμε δύο παράθυρα, επομένως το ψηφίο διπλασιάζεται (1,17 x 2 = 2,34 m2).
 6. Αφαιρέσουμε την περιοχή και των δύο παραθύρων από το συνολικό τετραγωνίδιο του τοίχου (11,25 - 2,34 = 8,91 m2).

Ομοίως, αν χρειαστεί να εξαλείψετε την πόρτα ή άλλα στοιχεία από την περιοχή (καλοριφέρ, τζάκια, κλιβάδες ή ακόμα και έπιπλα).

Στρογγυλά (και ημικυκλικά) βαριά οροφής, παράθυρα, στήλες, λέβητες θέρμανσης κλπ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μάθετε τη διάμετρο (και επομένως την ακτίνα), απλά εφαρμόζοντας μια ρουλέτα, όπως στην περίπτωση των στοιχείων της ανασταλής οροφής και των παραθύρων. Στη συνέχεια, ο τύπος της περιοχής του κύκλου στην ακτίνα θα είναι σαν αυτό:

S = πr2

 1. Με τη βοήθεια ενός μέτρου ταινίας, μετράμε τη διάμετρο του παραθύρου (για παράδειγμα, 80 cm).
 2. Διαχωρίζουμε τη διάμετρο στο μισό, μάθετε την ακτίνα (80: 2 = 40 cm, ή 0,4 m).
 3. Υπολογίστε την περιοχή. Π Πάντα = 3.14. (3.14 x 0,42 = 3,14 x 0,16 = 0,5024 m2).

Εάν η διάμετρος απλά δεν μπορεί να μετρηθεί, όπως, για παράδειγμα, με μια στήλη ή ένα σωλήνα, θα χρειαστεί να μετρήσετε τον κύκλο.

Ο τύπος της περιοχής του κύκλου κατά μήκος του μήκους περιφέρειας:

S = L2: τέσσερα π

Παράδειγμα. Υπάρχει μια στήλη. Πρέπει να μάθετε την περιοχή δαπέδου στην αίθουσα χωρίς αυτό:

 1. Μετριέται το μήκος και το πλάτος του δωματίου, η περιοχή του βρίσκεται (για παράδειγμα, 19 m2).
 2. Η ρουλέτα μετρήθηκε το μήκος του κύκλου στήλης (για παράδειγμα, 88 cm, ή 0,88 m).
 3. Σύμφωνα με τον τύπο, υπολογίζεται η περιοχή της στήλης (0,882: 4π = 0,7744: 4x3,14 = 0,7744: 12,56 = 0,62 m2.
 4. Από την πλατεία του δωματίου, η περιοχή της στήλης (19 - 0,62 = 18,38 m2) αφαιρείται.

Στην περίπτωση ημικυκλικού στοιχείου, κάνουμε επίσης, αλλά στο ίδιο το τέλος χωρίζει το αποτέλεσμα κατά 2.

Παράδειγμα. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την περιοχή του παραθύρου με μια ημικυκλική (τοξωτή) ιππασία:

 1. Το πλάτος μετράται και το ύψος του ορθογωνίου τμήματος του παραθύρου (για παράδειγμα, 1,1 m ανά 1,4 μ.).
 2. Η περιοχή υπολογίζεται (1,1 x 1,4 = 1,54 m2)
 3. Η διάμετρος του κυκλικού τμήματος θα αντιστοιχεί στο πλάτος του παραθύρου (έχουμε 1,1 m).
 4. Η ακτίνα είναι μισή διάμετρος (1,1: 2 = 0,55)
 5. Υπάρχει μια περιοχή κύκλου (3,14 x 0,552 = 3,14 x 0,3025 = 0,95 m2).
 6. Η περιοχή του ημικυκλίου (0,95: 2 = 0,475 m2).
 7. Υπάρχουν περιοχές του ορθογώνιου τμήματος του παραθύρου και της ημικυκλικής (1.54 + 0.475 = 2.015 m2).

Ομοίως, μπορείτε να υπολογίσετε την περιοχή της πόρτας με την αψίδα.

Πώς να υπολογίσετε το τετράγωνο της αίθουσας καμπυλόγραμμου;

Μερικές φορές στα δωμάτια μία από τις γωνίες "κοπεί" ή ο τοίχος πηγαίνει σε γωνία. Στη συνέχεια, η ίδια αρχή των διαχωριστικών σύνθετων αριθμών ισχύει για απλούστερη, αλλά ορισμένα από αυτά θα είναι τρίγωνα.

Σε δύσκολα καθήκοντα, ένα καλό σχέδιο είναι το ήμισυ της επιτυχίας. Κάντε ένα σχέδιο δωματίου, το οποίο θα βοηθήσει να "μοιραστεί" το δωμάτιο σε χαρτί και όχι στο μυαλό.

Λοξοτομημένες γωνίες στο δωμάτιο

Στην πραγματικότητα, ένα τέτοιο δωμάτιο είναι ένα ορθογώνιο, από το οποίο το τρίγωνο είναι "κομμένο". Βρίσκοντας την περιοχή αυτού του τριγώνου και το αφαιρώντας το από το συνολικό τετραγωνίδιο, η περιοχή του δωματίου θα παραμείνει.

Η περιοχή του τριγώνου βρίσκεται δίπλα στον τύπο:

S = Ab : 2.

Όπου τα Α και Β είναι καρύδια, ή τα κόμματα κάθετα μεταξύ τους.

Το λοξό τμήμα είναι υποτείνουσα που δεν απαιτείται για τον υπολογισμό.

 1. Για να μάθετε "Α", το πλάτος του τοιχώματος μετράται, όπου αρχίζει το τμήμα και στη συνέχεια ο αντίθετος τοίχος είναι η διαφορά μεταξύ τους (για παράδειγμα, ο λοξός τοίχος είναι 1,7 μ., Και το αντίθετο 3 m, το οποίο σημαίνει "α "= 1,3 m).
 2. Ομοίως, είναι "Β", μόνο τα μήκη του δωματίου συγκρίνονται (για παράδειγμα, 5 m και 3,6 m. Υπολογισμός: 5 - 3.6 = 1,4 m).
 3. Η περιοχή του τριγώνου "κομμένα" υπολογίζεται (1,3 x 1,4: 2 = 1,82: 2 = 0,91 m2).
 4. Σύμφωνα με τα προηγούμενα μέτρα, αν τα δωμάτια ήταν ορθογώνια, οι διαστάσεις του θα ήταν 5 m ανά 3 m. Και επομένως, το τετραγωνίδιο είναι 5 x 3 = 15 m2.
 5. Από το συνολικό τετραγωνίδιο, αφαιάταμε την περιοχή του τριγώνου (15 - 0,91 = 14,09).

Έτσι, για να υπολογίσετε την περιοχή οποιουδήποτε, ακόμα και το πιο δύσκολο δωμάτιο, αν το συντρίψετε σε απλά στοιχεία και θυμηθείτε αρκετούς τύπους από το σχολικό μάθημα. Θυμηθείτε ότι είναι απαραίτητο να στρογγυλοποιήσετε έτσι ώστε να παραμείνει συντριπτικά υλικά, και μάλιστα το 5-10% του εφεδρικού υλικού πρέπει πάντα να φυλάσσεται στο χέρι.

σχετικά με το θέμα

Πηγή: https://microklimat.pro/uteplenie/kak-vyschitat-kvadratnye-metry-komnaty.html

Πώς να υπολογίσετε με τα γεωμετρικά τετραγωνικά δάπεδα

Η ανάγκη για τον σωστό ορισμό της περιοχής του δωματίου ή του διαμερίσματος μπορεί να συμβεί σε διαφορετικές περιπτώσεις. Τις περισσότερες φορές, είναι απαραίτητο να γίνει κατά τη διάρκεια της πώλησης ή της επισκευής, όπως στην πρώτη περίπτωση, η τιμή ενός διαμερίσματος εξαρτάται άμεσα από αυτό και στο δεύτερο - ο αριθμός των οικοδομικών υλικών που πρέπει να υπολογιστούν για επισκευή.

Με όλα τα είδη αναλύσεων, θα χρειαστείτε επίσης το ακριβές μέγεθος του περιθώρου για την κατάρτιση του σχεδίου. Κατά την αγορά ή την παραγγελία επίπλων, τα μεγέθη αυτά χρειάζονται επίσης για να εξασφαλίσουν όλα τα επιλεγμένα εσωτερικά αντικείμενα στον υπάρχοντα χώρο διαβίωσης.

Όταν η επισκευή, οι τετραγωνικοί μετρητές είναι κρίσιμοι στην περίπτωση όλων των εργασιών στην αντικατάσταση του δαπέδου: κατά την εγκατάσταση του στρώματος, την αντικατάσταση του παρκέ, τη θερμομόνωση, την εγκατάσταση ενός συστήματος ζεστών ορόφων ή υγρού λινέλαιο. Ιστορικά, η γεωμετρία αναπτύχθηκε χάρη στην ανάγκη για τους ανθρώπους να μετρήσουν τα οικόπεδα της γης που έλαβαν στην ιδιοκτησία τους ή πωλούνται.

Με τη βοήθεια της γεωμετρίας, είναι δυνατόν να υπολογιστεί η περιοχή οποιουδήποτε σχήματος, συμπεριλαμβανομένων των πολύγωνων και των τραπεζοειδών. Χρησιμοποιούνται γεωμετρικοί τύποι και τεχνικές και όταν μετράει το τετράγωνο του δαπέδου στα διαμερίσματα.

Ορθογώνιο και τετράγωνο

Η ευκολότερη και ανώδυνη περίπτωση είναι ένα ορθογώνιο δωμάτιο. Αυτό περιλαμβάνει επίσης μια τετράγωνη επιλογή, καθώς η πλατεία, στην πραγματικότητα, είναι μια ειδική περίσταση ενός ορθογωνίου με ίσα μέρη. Πριν από τη μέτρηση, πρέπει να απελευθερώσετε το δωμάτιο από τα αντικείμενα που έχουν αποκλειστεί από τους τοίχους (ντουλάπια, κρεβάτια).

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια μιας ρουλέτας, μετρήστε το μήκος και το πλάτος του δωματίου, βάλτε τα στο σημειωματάριο και πολλαπλασιάστε. Ο αριθμός που προκύπτει θα είναι ο απαιτούμενος αριθμός τετραγωνικών μέτρων. Στην περίπτωση ενός τετραγωνικού δωματίου, αρκεί για να μετρήσετε έναν τοίχο και στη συνέχεια να χτίσετε ένα τετράγωνο (πολλαπλασιασμένος από τον εαυτό σας).

Μια πηγή: https://mscwatch.com/kak-schitat-kvadratnye-metry-pola/

Υπολογιστής τετράγωνο τοίχο

Μια χειροκίνητη μέθοδος υπολογισμού Πώς να μάθετε την περιοχή του δαπέδου θα διαρκέσει περισσότερο από ό, τι κατά τον υπολογισμό του ήδη υπάρχοντος υπολογιστού κτιρίου, αλλά σας επιτρέπει να μάθετε πιο ακριβή αποτελέσματα.

Η καλή επισκευή απαιτεί ακρίβεια. Πριν από την αγορά υλικών, διεξάγετε ειδικούς υπολογισμούς της περιοχής ορισμένων επιφανειών, έτσι ώστε τα υλικά να είναι αρκετά και δεν αφήνεται πλέον. Υπολογιστής Square Wall διευκολύνει την εργασία. Σας επιτρέπει να έχετε γρήγορα ακριβή υπολογισμό και να επιβραδύνετε για να το εξοφλήσετε.

Μπορείτε να υπολογίσετε την περιοχή των σπιτιών στο σπίτι είτε στο διαδίκτυο είτε με το χέρι. Η δεύτερη επιλογή είναι περισσότερο χρονοβόρα, αλλά ακριβής και κατάλληλη σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο για έναν ή άλλο λόγο. Για υπολογισμούς, θα είναι απαραίτητο:

 • μολύβι ή στυλό.
 • φύλλο χαρτιού;
 • αριθμομηχανή;
 • Μακριά γραμμή;
 • επίπεδο;
 • ρουλέτα.

Σπουδαίος!

Γνωρίζοντας την ακριβή περιοχή των τοίχων και των εγκαταστάσεων, μπορείτε να αγοράσετε τον επιθυμητό αριθμό δομικών υλικών που απαιτούνται για επισκευή. Η περιοχή μετράται με τετραγωνικά μέτρα και υποδηλώνει το M2.

Το σχέδιο χαρτιού γίνεται σε χαρτί, παράθυρα, πόρτες, κόγχες, όλες οι προεξοχές προσδιορίζονται. Και καθώς γίνονται οι μετρήσεις, εφαρμόζονται στο σχέδιο.

Πώς να υπολογίσετε την περιοχή του δωματίου;

Τις περισσότερες φορές οι τοίχοι στα δωμάτια είναι απλό, ορθογώνιο σχήμα. Για να μετρήσετε την περιοχή τους, υπάρχουν δύο φωτεινούς τύποι:

S = p x h,

P = (a + b) x 2.

Οπου,

 • S - περιοχή;
 • P - Perimeter.
 • H - ύψος επιφάνειας.
 • A - πλάτος του δωματίου.
 • Β - Το μήκος του δωματίου.

Ενδιαφέρων!

Το τεχνικό διαβατήριο του δωματίου δηλώνει συνήθως την περιοχή και την περίμετρο, τόσο σε ολόκληρη την περιοχή όσο και τα μεμονωμένα δωμάτια. Έτσι μπορείτε να διευκρινίσετε αυτά τα δεδομένα εκεί.

Πρώτον, το πλάτος και το μήκος της τοποθέτησης των πλίνθων μετράται. Το ύψος συνήθως μετράται στη γωνία. Για παράδειγμα, εάν a = 6 m, b = 5 m, Η = 3 m, κατόπιν p = (6 + 5) x 2 = 22 μ. Μετά από αυτό, η περιοχή μπορεί να βρεθεί:

S = 22 x 3 = 66 m².

Τετράγωνα τοίχους με πολύπλοκη επιφάνεια

Συχνά υπάρχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία στις εγκαταστάσεις που περιπλέκουν την περιοχή μέτρησης. Έτσι, αν οι τοίχοι δεν είναι ορθογώνιοι ή υπάρχουν διαφορετικές πρόσθετες λεπτομέρειες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο τρόπο υπολογισμού της περιοχής του σπιτιού.

 1. Πλατεία τοίχων στο σπίτι με αφαίρεση θυρών και παράθυρα.

Οι πόρτες και τα παράθυρα συνήθως αφαιρούνται από τη συνολική έκταση, επειδή δεν ρέουν το υλικό. Αλλά πώς να υπολογίσετε την περιοχή των τοίχων χωρίς αυτούς;

Πρώτον, το πλάτος και το ύψος των παραθύρων και των θυρών μετράται.

Ο τύπος για την επιφάνεια - S = a x h.

Εάν το πλάτος των Windows είναι 1 Μ, και το ύψος είναι 1,5 Μ, κατόπιν S = 1 χ 1,5 = 1,5 m². Με το πλάτος της πόρτας 0,9 m και το ύψος σε 2 m λαμβάνουμε S = 0,9 x 2 = 1,8 m². Τώρα πρέπει να απομακρυνθείτε από τη συνολική έκταση, η περιοχή των Windows, οι πόρτες και η περιοχή αποκτάται χωρίς αυτούς. Δηλαδή,

S τοιχώματα = 66 - 1.5 - 1.8 = 62,7 m² (εάν χρησιμοποιείτε τους τοίχους των τοίχων που λαμβάνονται στην προηγούμενη παράγραφο).

 1. Εάν το δωμάτιο είναι μη τυποποιημένο σχέδιο.

Όταν το δωμάτιο έχει μη τυποποιημένη μορφή, ο υπολογισμός της περιοχής των τοίχων πραγματοποιείται λίγο διαφορετικά. Πρώτον, η περιοχή κάθε τοίχου θεωρείται ξεχωριστά.

S = Α Χ Β, όπου, και - πλάτος του τοιχώματος, Β είναι το ύψος του τοίχου.

Εάν υπάρχουν στήλες, προεξοχές, η περιοχή τους μετράται επίσης και τότε όλες αυτές οι περιοχές συνοψίζονται. Δηλαδή, ο τελικός τύπος είναι S = S1 + S2 + S3 + S4, κλπ.

Σπουδαίος!

Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι γεωμετρικές παραμέτρους των τοίχων είναι απολύτως σωστοί. Έτσι για τους πιο ακριβείς υπολογισμούς αξίζει να κάνετε μετρήσεις σε διάφορα μέρη και, στη συνέχεια, να αφαιρέσετε τον αριθμητικό μέσο όρο και να το χρησιμοποιήσετε στους τύπους.

 1. Εάν υπάρχουν στρογγυλά στοιχεία στην αρχιτεκτονική.

Τα δωμάτια με στρογγυλά ή ημικυκλικά τοιχώματα δεν είναι ασυνήθιστα. Για να υπολογίσετε την περιοχή τους, χρησιμοποιείται άλλη φόρμουλα. Πρώτα απ 'όλα, η περίμετρη τους μετράται. Για να το κάνετε αυτό, πολλαπλασιάστε τη διάμετρο του 3.14 (ο αριθμός pi, π). Και στη συνέχεια η περιοχή υπολογίζεται ήδη από τον τύπο:

S = P x H, όπου, H είναι ένα ύψος.

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε από τη συνολική πλατεία των στρογγυλών αντικειμένων, πρέπει να υπολογίσετε την περιοχή των στρογγυλών επιφανειών και απλά να τα πάρετε. Αλλά, αν δεν υπάρχει δυνατότητα εξαφανίσης ή ακτίνας, στη συνέχεια, μετρήστε το μήκος του κύκλου (P) και η περιοχή θεωρείται, χρησιμοποιώντας τον τύπο S = P² / 4 π.

 1. Περιοχή με τριγωνικά στοιχεία.

Τα τριγωνικά τοιχώματα μπορούν να είναι, για παράδειγμα, στη σοφίτα ή στην περίπτωση όταν τα σύνθετα σχέδια χρησιμοποιούνται στην οροφή ή στις αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις στους τοίχους. Ανάλογα με τον τύπο του τριγώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές φόρμουλες.

 • Ένα ευπροσάρμοστο τρίγωνο: S =, όπου και - η βάση του τριγώνου είναι η κάτω πλευρά και το Η είναι το ύψος από το πάτωμα στην επάνω γωνία.
 • Ορθογώνιο τρίγωνο: S =, όπου, και είναι το ύψος του τριγώνου, και το Β είναι η κατώτερη, οριζόντια πλευρά.
 • Εξοπλισμένο τρίγωνο (σωστό): S =, όπου και - πλευρά του τριγώνου.

Υπολογιστής για τον υπολογισμό της περιοχής των τοίχων σε τετραγωνικά μέτρα (M2)

Εάν δεν υπάρχει χρόνος για υπολογισμούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά προγράμματα για την καταμέτρηση. Υπολογιστής σε απευθείας σύνδεση κλίμακα - γρήγορος, αξιόπιστος τρόπος για να λάβετε ακριβή δεδομένα. Αυτό θα απαιτήσει μόνο πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε δύο ελεύθερο χρόνο. Τα δεδομένα στον τετράγωνο αριθμομηχανή εισάγονται με ακριβή έτσι ώστε ο υπολογισμός του αποτελέσματος να ήταν σωστός, οι τιμές που ελήφθησαν εμφανίζονται σε τετραγωνικά μέτρα.

Μια πηγή: https://evmaster.net/kalkulyator-ploshhadi-sten.

Πώς να μετράτε την περιοχή δαπέδου: Λεπτομερής οδηγός και αριθμομηχανή

Μια χειροκίνητη μέθοδος υπολογισμού Πώς να μάθετε την περιοχή του δαπέδου θα διαρκέσει περισσότερο από ό, τι κατά τον υπολογισμό του ήδη υπάρχοντος υπολογιστού κτιρίου, αλλά σας επιτρέπει να μάθετε πιο ακριβή αποτελέσματα.

Η επισκευή του δαπέδου σε ένα διαμέρισμα ή ένα σπίτι απαιτεί έναν ακριβή υπολογισμό του αριθμού του M2 σε κάθε δωμάτιο. Λόγω του γεγονότος ότι σήμερα δομικά υλικά - τα αγαθά είναι αρκετά ακριβά, όλοι που έχουν αρχίσει επισκευή, προσπαθεί να σώσει όσο το δυνατόν περισσότερο στα υλικά. Εάν δεν γνωρίζετε πώς να υπολογίσετε σωστά την περιοχή του ανομοιογενή σεξ, το οποίο έχει μη τυποποιημένες διαστάσεις - αυτό το άρθρο θα σας πει για αυτό.

Τι μπορούν να έρθουν οι υπολογισμοί;

Για ό, τι χρειάζεστε για να μετρήσετε την περιοχή του δαπέδου:

  • Να αγοράσει την απαιτούμενη ποσότητα υλικών,
  • Αποθηκεύστε την αγορά εξωτερικής κάλυψης,
  • Προκειμένου να καθοριστεί η ποσότητα των κατοικιών στο δωμάτιο,
  • Μετά την οικοδόμηση ενός σπιτιού για να καθορίσει τη συμμόρφωση με το σχέδιο,
  • Όταν επισκευάζετε, για να καθορίσετε το μέγεθος των μελλοντικών επίπλων κλπ.,

Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να υπολογίσετε την περιοχή του δωματίου είναι ένα σετ, υπάρχουν διάφορες λύσεις.

Υπολογισμός πλατείας δαπέδου

Εάν το πρότυπο δωμάτιο (τετράγωνο ή ορθογώνιο), τότε ο καθένας μπορεί να υπολογίσει την περιοχή αυτού του δωματίου. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να μάθετε το πλάτος και το μήκος του δωματίου, μετά από το οποίο απλά πολλαπλασιάζεται αυτούς τους δείκτες.

Έτσι, ο τύπος θα μοιάζει με αυτό: S = A * B, όπου και το Β είναι το μήκος και το πλάτος του δωματίου.

Εάν υπολογίζετε στην περιοχή της αίθουσας οροφής, τότε οι ενσωματωμένες ντουλάπες ή τα τζάκια δεν θα επηρεάσουν τις μετρήσεις περιοχής.

Σε περίπτωση που πρόκειται να εγκαταστήσετε ένα τζάκι ή να εγκαταστήσετε την ενσωματωμένη ντουλάπα, τότε η περιοχή που θα καταλάβει, είναι απαραίτητο να υπολογίσετε με βάση το εκτιμώμενο μέγεθος του σχεδιασμού και το συνολικό μέγεθος του δωματίου.

Διεξαγωγή ακριβών μετρήσεων των χώρων στα οποία υπάρχουν ενσωματωμένα έπιπλα, είναι απαραίτητο αν σκοπεύετε να τοποθετήσετε το κάλυμμα του δαπέδου. Εάν το τζάκι ή το στήθος καταλαμβάνει όχι πολύ χώρο, μπορεί να παραμεληθεί αν υπάρχουν πολλά - το σχέδιο για λίγο μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να υπολογίσετε πόσο χώρο χρειάζεται.

Πώς να υπολογίσετε την επιφάνεια δαπέδου με εσφαλμένα μεγέθη;

Εάν το δωμάτιο έχει μη τυποποιημένες διαστάσεις - ο υπολογισμός της περιοχής δαπέδου θα συμβεί λίγο περισσότερο και πιο δύσκολη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους το δωμάτιο μπορεί να έχει μη τυποποιημένες μορφές, για παράδειγμα, μια θέση στην κρεβατοκάμαρα ή μια ενσωματωμένη ντουλάπα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τρόπος να βρεθεί η περιοχή του μη τυποποιημένου δαπέδου μπορεί ακόμα να είναι. Για να το κάνετε αυτό, είναι απαραίτητο να σπάσετε το δωμάτιο σε μικρά γεωμετρικά σχήματα, όπως τρίγωνα, τετράγωνα, ορθογώνια κλπ. Φυσικά, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να υπολογίσετε την περιοχή του δαπέδου, αλλά με τη βοήθεια αυτού Μέθοδος - είναι πολύ πιο εύκολο.

Αφού το δωμάτιο χωρίζεται σε γεωμετρικά σχήματα, μπορείτε εύκολα να αναγνωρίσετε την περιοχή τους, μετακινώντας την πλευρά ενός σε άλλη. Μετά από όλους τους υπολογισμούς, η περιοχή των αριθμών πρέπει να διπλωθεί, ώστε να μπορείτε να μάθετε την ακριβή περιοχή.

Μεταξύ άλλων τρόπων, πώς μπορώ να υπολογίσω την περιοχή του δαπέδου, αρκεί να δούμε το καθιστικό και τη συνολική έκταση στο βιβλίο του σπιτιού, αν δεν υπάρχει βιβλίο σπίτι - στο σχέδιο του προγραμματιστή.

Πώς να υπολογίσετε την περιοχή του δωματίου στην οποία υπάρχουν λοξές γωνίες;

Υπολογίστε την περιοχή του δωματίου στο οποίο υπάρχει μια λοξή γωνία - αρκετά, για αυτό χρειάζεστε:

 • Υπολογίστε τις πλευρές του τριγώνου,
 • Υπολογίστε την περιοχή σύμφωνα με τον τύπο S = (a * b) / 2. Σε αυτή την περίπτωση, η A και B - Triangle Catts.

Εάν το τρίγωνο δεν είναι άμεση, τότε είναι δυνατό να υπολογίσετε την περιοχή του με τη βοήθεια του τύπου Geron.

Υπολογιστής υπολογισμού πλατείας

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βρείτε την περιοχή δαπέδου, ένας από αυτούς είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα σας επιτρέψει να υπολογίσετε γρήγορα και αξιόπιστα την περιοχή οποιουδήποτε δωματίου. Απλά πρέπει να κάνετε μετρήσεις σε ένα ειδικό πίνακα.

Πλεονεκτήματα του υπολογισμού υπολογιστών του τετραγώνου:

 • Την ικανότητα υπολογισμού της περιοχής οποιουδήποτε γεωμετρικού σχήματος,
 • Δεν χρειάζεται να υπολογίσετε τον εαυτό σας
 • Ταχύτητα και ακρίβεια υπολογισμών.

Ο υπολογιστής Square Calculator είναι η βέλτιστη λύση στην ερώτηση, πώς να υπολογίσετε γρήγορα την επιφάνεια του δωματίου.

Πώς να υπολογίσετε την απαιτούμενη ποσότητα πλακιδίων

Προκειμένου να μάθετε την απαιτούμενη ποσότητα πλακιδίων που απαιτούνται για την τοποθέτηση σε ένα δωμάτιο ή άλλο, είναι απαραίτητο να μάθετε την περιοχή του δωματίου. Πώς να βρείτε γρήγορα την επιφάνεια δαπέδου οποιουδήποτε δωματίου - που περιγράφεται παραπάνω. Αφού υπολογιστεί η περιοχή, είναι απαραίτητο να ανακαλύψετε την περιοχή των 1 πλακιδίων από την επιλεγμένη συλλογή. Μετά από αυτό, πρέπει να υπολογίσετε πόσα πλακάκια είναι απαραίτητα για να το τοποθετήσετε στο δωμάτιο.

 • Πλατεία δωματίου: 20 m2,
 • Διαστάσεις πλακιδίων: 0,2 x 0,4 m,
 • Περιοχή 1 Πλακάκια: 0,08 m2,
 • Απαιτούμενα πλακάκια: 250.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μάθετε τον αριθμό των απαιτούμενων πλακιδίων. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να υπολογίσετε τον απαιτούμενο αριθμό πλακέτας ή laminate. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των απαραίτητων υλικών εξαρτάται από το πρότυπο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην επιφάνεια του δαπέδου.

Προκειμένου να υπολογίσετε σωστά την περιοχή δαπέδου - είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τους γεωμετρικούς τύπους ή να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τα δεδομένα στην περιοχή δαπέδου μπορούν να βρεθούν από το βιβλίο του σπιτιού. Τα δωμάτια που έχουν ένα σύνθετο γεωμετρικό σχήμα είναι πιο εύκολο να μετρηθούν με τη βοήθεια της διαίρεσης τους σε μικρά γεωμετρικά αντικείμενα.

Μπορείτε να βρείτε την περιοχή της ημικυκλικής επιφάνειας χρησιμοποιώντας τον τύπο: S = ΠR2 / 2 - την ακτίνα του κύκλου.

Προκειμένου το υλικό του δαπέδου να μην χρειάζεται να αγοράσει περισσότερο - προσθέστε στον απαιτούμενο αριθμό 10%. Εάν υπολογίζετε σωστά την απαιτούμενη ποσότητα υλικών - μπορείτε να τοποθετήσετε πλήρως και αξιόπιστα κάθε κάλυμμα δαπέδου.

Πώς να μετράτε την περιοχή δαπέδου: Λεπτομερής οδηγός και αριθμομηχανή Λεπτομερής καθοδήγηση και παραδείγματα, πώς να υπολογίσετε την επιφάνεια του δαπέδου στο διαμέρισμα. Πρακτικό σκοπό των υπολογισμών. Είναι η απλούστερη εκτέλεση.

Πηγή: Pol-inform.ru.

Το πιο ακριβές υπολογισμό της γης της γης μπορεί να είναι αναλυτική μέθοδος. Η ακρίβεια αυτής της μεθόδου καθορίζεται από το γεγονός ότι μόνο τα σφάλματα των μετρήσεων πεδίου το επηρεάζουν. Οι απλοί τύποι γεωμετρίας χρησιμοποιούνται για τμήματα απλής μορφής.

Για τμήματα με πιο πολύπλοκη μορφή, οι υπολογισμοί γίνονται από συντεταγμένες σημείων στροφής και για παραδείγματα σύνθετων περιοχών, χρησιμοποιούνται προγράμματα, τα δεδομένα προέλευσης για τα οποία είναι οι γωνίες των σημείων αζιμούθου.

Ορισμός της πλατείας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να καθορίσετε την περιοχή των οικόπεδων:

Οι πιο ακριβείς αυτών των μεθόδων είναι αναλυτικός . Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν χρησιμοποιείτε τα αποτελέσματα, μόνο σφάλματα μέτρησης πεδίου επηρεάζουν την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενώ τα σφάλματα σφάλματος ή κάρτας επηρεάζονται από τις δύο άλλες μεθόδους.

Μια πηγή: https://postrifundament.ru/raschet-ploshhadi.html

Το τετράγωνο μετρητή είναι πόσο: πώς να μετρήσετε το τετραγωνίδιο του δωματίου μόνοι σας - τύποι για βοήθεια

Μια χειροκίνητη μέθοδος υπολογισμού Πώς να μάθετε την περιοχή του δαπέδου θα διαρκέσει περισσότερο από ό, τι κατά τον υπολογισμό του ήδη υπάρχοντος υπολογιστού κτιρίου, αλλά σας επιτρέπει να μάθετε πιο ακριβή αποτελέσματα.

Κατά τη διεξαγωγή εργασιών επισκευής, προκύπτει το ερώτημα: ένα τετραγωνικό μέτρο είναι το πόσο υλικά που χρειάζονται για την κάλυψη.

Για να μην περάσετε επιπλέον χρήματα, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων του δωματίου και μόνο στη συνέχεια να μεταβείτε στο κατάστημα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Σε συσκευασίες με χρώματα, γύψο, ο εκκινητής φέρει αναγκαστικά, σε ποιο μέγεθος δωματίου υπολογίζεται με δεδομένη ποσότητα του μίγματος.

Το κύριο ερώτημα είναι πόσα πακέτα ή δοχεία χρειάζονται για να έχουν αρκετό τοίχο ή επιφάνεια δαπέδου.

Τι είναι ένα τετραγωνικό μέτρο

Πρώτα πρέπει να αποφασίσετε τι είναι ένα τετραγωνικό μέτρο. Οι άνθρωποι που διδάσκονταν κακώς στο σχολικό μαθηματικό, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εύκολα ή γρήγορα το πρόβλημα της καταμέτρησης του αριθμού των δομικών υλικών. ως εκ τούτου Το τετραγωνικό μέτρο είναι το κύριο σημείο αναφοράς κατά τον καθορισμό της περιοχής του δωματίου.

Εάν σχεδιάζετε ένα τετράγωνο (αυτό είναι ένα γεωμετρικό σχήμα με τις ίδιες πλευρές) και η πλευρά θα είναι 100 cm, κατόπιν όταν ο πολλαπλασιασμός είναι 100, λαμβάνουμε τον αριθμό των 10.000 cm. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος αυτού του σχήματος είναι 10000 cm2 . Είναι δυνατόν ευκολότερο. Υπολογίστε σε μετρητά: 100 cm είναι 1 μ. Εφαρμόζουμε τον τύπο μετρώντας την περιοχή - γυρίζουμε δύο πλευρές, τότε πολλαπλασιάζουμε 1, λαμβάνουμε 1 μ. Έτσι, το μέγεθος της πλατείας είναι 1 τ.μ.

Τετραγωνικά εργαλεία μέτρησης μετρητών

Για υπολογισμούς, είναι απαραίτητο να ετοιμαστείτε μια αριθμομηχανή.

Εάν δεν είναι, τότε ο πίνακας πολλαπλασιασμού στο συνηθισμένο σημειωματάριο για τον πρώτο γκρέιντερ.

Εάν οι τοίχοι δεν έχουν 2, όχι 3 μέτρα, αλλά, για παράδειγμα, 2,5 μέτρα, τότε είναι καλύτερα να ακόμα μια αριθμομηχανή. Αυτό είναι πολύ περίπλοκο φορτίο για τον εγκέφαλο, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται για να συνεργαστεί με αριθμούς.

Συνιστάται να έχετε ένα κομμάτι χαρτί στο χέρι και να χειριστείτε για εγγραφή.

Είναι απαραίτητο να μετρηθεί με μια ρουλέτα ή ένα εκατοστό.

Τυποποιημένος τύπος μετρητών μετρητών

Για να υπολογίσετε την περιοχή, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ο τύπος του τετραγωνικού μέτρου Α Χ Β, όπου ο αριθμός Α είναι το μήκος μιας πλευράς και ο αριθμός Β είναι το μήκος της δεύτερης πλευράς. Μπορεί να είναι το ίδιο εάν το σχήμα δαπέδου ή τοίχου ή το τοίχωμα.

Τις περισσότερες φορές δεν είναι τετράγωνο, αλλά ορθογώνιο, δηλαδή, ο αριθμός Α θα έχει μία τιμή και ο αριθμός είναι ένας άλλος. Θα πρέπει να πολλαπλασιάζονται στο μυαλό ή στον πίνακα πολλαπλασιασμού ή στην αριθμομηχανή. Και ο αριθμός που προκύπτει θα είναι μια περιοχή που θα χρειαστεί να καλύψει το χρώμα ή κάτι άλλο.

!Μερικές φορές πρέπει να ξέρετε πώς υπολογίζεται σωστά το μέγεθος. Πόσο είναι 1 4 ίντσες σε mm; Αυτό μπορεί να διαβαστεί αυτό στο άρθρο μας.

Συμβαίνει ότι το σχήμα του δαπέδου δεν είναι στάνταρ, αλλά, για παράδειγμα, τραπεζοειδές. Τότε είναι πιο δύσκολο, ειδικά σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τι είναι ένα τρίγωνο (αυτό είναι επίσης στη φύση). Για να υπολογίσετε το μέγεθος του τραπεζογραμματίου, είναι απαραίτητο να υπολογίσετε πρώτα την περιοχή του ορθογωνίου στη μέση, τότε το μέγεθος κάθε τριγώνου στις πλευρές , στη συνέχεια, τοποθετήστε αυτούς τους τρεις αριθμούς. Δεν είναι ευκολότερο να καλέσετε αμέσως τη ταξιαρχία των εργαζομένων; Αφήστε τους να σκεφτούν πώς να υπολογίζουν τα τετραγωνικά μέτρα του δωματίου.

Σπουδαίος! Εάν η παρεξήγηση εμφανίστηκε σε αυτό το στάδιο, είναι καλύτερο να καλέσετε αμέσως τον δάσκαλο των μαθηματικών και να ζητήσετε να υπολογίσετε πόσα τετραγωνικά μέτρα. Μέτρα έχει χώρο.

Επιφάνεια δαπέδου ή οροφή

Το ανώτατο όριο και το πάτωμα σε ένα συνηθισμένο διαμέρισμα είναι το ίδιο. Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα; Πολύ απλό. Εάν το εσωτερικό εσωτερικό, τότε δεν υπάρχει οροφή εκεί - υπάρχουν μόνο φύλο και τοίχοι.

Στάδιο # 1. Μετρήστε το μήκος του δωματίου και γράψτε τον αριθμό που προκύπτει σε χαρτί. Εάν ο αριθμός είναι ακέραιος, τότε γράφουμε μόνο ένα ψηφίο. Για παράδειγμα, 5 (m). Εάν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 5, αλλά μικρότερος από 6, τότε θα πρέπει να ανακαλέσετε τα δεκαδικά κλάσματα και να γράψετε, για παράδειγμα, 5,5 (m).

Στάδιο # 2. Μετρήστε το πλάτος του δωματίου και καταγράψτε παρόμοια. Για παράδειγμα - 3μ.

Στάδιο αριθ. 3. Τώρα είναι απαραίτητο να πολλαπλασιάσετε αυτούς τους δύο αριθμούς. Παράδειγμα: 5 x 3 = 15m. Έτσι, η επιφάνεια δαπέδου είναι 15 τετραγωνικά μέτρα. Κατά συνέπεια, το μέγεθος οροφής θα είναι επίσης 15 τετραγωνικών μέτρων. m. Εγγραφή αυτού του αριθμού ξεχωριστά και σπάστε τη λαβή.

Τετράγωνο στερεό τοίχο

Πώς να υπολογίσετε το τετραγωνίδιο ενός συμπαγούς τοίχου; Όπως μετρήσαμε το πάτωμα ή την οροφή. Ο αλγόριθμος δράσης είναι ο ίδιος με την καταμέτρηση του μεγέθους του δαπέδου:

 • Μετρήστε το μήκος του τοίχου και γράψτε.
 • Μέτρο ύψος;
 • Πολλαπλασιάστε δύο αριθμούς - το αποτέλεσμα που λαμβάνεται και θα είναι τετραγωνικά μέτρα.

Παράδειγμα: ύψος 2,20 m, μήκος 7m. 7 x 2.2 = 15,4 m. Περιοχή τοίχου - 15,4 τετραγωνικά μέτρα. Μ.

Πώς να υπολογίσετε τοίχο τετραγωνικών μέτρων με παράθυρο

Θα είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί ο τοίχος στον οποίο βρίσκεται το παράθυρο.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να υπολογίσετε ξεχωριστά το μέγεθος του τοίχου, ξεχωριστά - το μέγεθος του παραθύρου. Στη συνέχεια, από τη μεγαλύτερη περιοχή, αφαιρώντας μικρότερα. Αποδεικνύεται τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων, τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται με βαφή ή γύψο.

Αλγόριθμος δράσεων:

 1. Το σενάριο έχει ήδη περάσει για να υπολογίσει το μέγεθος του τοίχου. Αφήστε τον γνωστό αριθμό να είναι ο ήδη γνωστός αριθμός - 15,4 m2.
 2. Στη συνέχεια, μετρήστε το ύψος και το μήκος του παραθύρου. Πολλαπλασιάστε τους αριθμούς. Για παράδειγμα: μήκος 1,5 m, ύψος 1,2 m. Εάν πολλαπλασιάζεται, τότε αποδεικνύεται 1,8. Έτσι, η περιοχή του παραθύρου είναι 1,8 τετραγωνικά μέτρα. Μ.
 3. Παίρνουμε την περιοχή του τοίχου και αφαιρέμε το μέγεθος του παραθύρου: 15.4 - 1.8 = 13.6. Η περιοχή που θα πρέπει να τεθεί σε τάξη - 13,6 τετραγωνικά μέτρα. Μ.

Σπουδαίος! Εικόνες που λαμβάνονται κατά τον υπολογισμό τους, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει και κύκλωμα με μια λαβή έτσι ώστε να μην χάσετε τους δικούς μας υπολογισμούς.

Πώς να υπολογίσετε τον τοίχο των τετραγωνικών μέτρων με πόρτα

Ομοίως, είναι απαραίτητο να παράγετε όταν θέλετε να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα τοίχων με μια πόρτα. Εάν η πόρτα από μια μαθηματική άποψη είναι ένα απλό ορθογώνιο, τότε υπολογίζουμε την περιοχή του κατά μήκος της συνήθους τύπου Α. Αυτό είναι απαραίτητο να μετρήσετε το ύψος και το μήκος, και στη συνέχεια να πολλαπλασιάσετε πολλαπλασιαστικά και το μέγεθος της πόρτας.

Στη συνέχεια, από την περιοχή του τοίχου, αφαιρέστε το μέγεθος της πόρτας και παίρνουμε το τετράγωνο στο οποίο θα πρέπει να αγοράζονται τα τελικά υλικά. Εάν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος έκανε την πόρτα με την αψίδα, τότε εδώ χωρίς να υπολογιστεί το μέγεθος του κύκλου δεν μπορεί να κάνει.

Μετρήστε την περιοχή σύνθετων σχημάτων

Κύκλος και τρίγωνο - σύνθετα στοιχεία για αυτο-υπολογισμό . Πώς να μετρήσετε τα τετράγωνα μέτρα περιφέρειας, εάν δεν υπάρχει μαθηματική ή μηχανική εκπαίδευση; Πάλι, σύμφωνα με τον τύπο.

Πώς να μετρήσετε το μέγεθος του κύκλου

Υπάρχει ένας τύπος υπολογισμού της περιοχής του κύκλου. Υπάρχει ένας τέτοιος σταθερός αριθμός - ο λόγος του μήκους της περιφέρειας στη διάμετρο της. Είναι εξίσου για όλα τα μεγέθη του κύκλου. Ονομάζεται PI και ισούται με 3.14. Αυτός είναι ο αριθμός και η χρήση κατά την καταμέτρηση.

Στάδιο αριθ. 1. Μετρήστε τη διάμετρο (αυτή είναι μια γραμμή που διέρχεται από το κέντρο του κύκλου από το ένα άκρο του κύκλου σε άλλο). Αφήστε τη διάμετρο να είναι ίση με 3 μέτρα. Στη συνέχεια, βρίσκουμε την ακτίνα - αυτό είναι το ήμισυ του μήκους της διαμέτρου. Αυτό είναι 1,5 μ. Γράφουμε την ακτίνα σε χαρτί.

Στάδιο αριθ. 2. Παράγουμε υπολογισμούς σύμφωνα με τον τύπο S = PR2, όπου η S είναι η περιοχή του κύκλου, το Ρ είναι ένας σταθερός αριθμός και το R είναι η ακτίνα του κύκλου. Αποδεικνύεται 3,14 x (1,5 x 1.5) = 7, 065. Η περιοχή αυτού του κύκλου είναι 7,065 τετραγωνικά μέτρα. Μ.

Αλλά αυτή είναι η περιοχή ενός ολόκληρου κύκλου. Το αψίδα πάνω από την πόρτα είναι μισός κύκλος. Έτσι, πρέπει ακόμα να διαιρέσετε τον αριθμό των δύο και να προσθέσετε περαιτέρω στην ορθογώνια περιοχή της πόρτας. 7,065: 2 = 3,53 m2.

Πώς να μετρήσετε την περιοχή του τριγώνου

Εάν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ήταν μαθηματικός, θα μπορούσε να κάνει τριγωνικά σχήματα στην οροφή, τα οποία πρέπει να αποκαταστήσουν και να διαθέσουν άλλο χρώμα ή γύψο. Πρέπει να σκεφτείτε να μην υπερβείτε.

Ο υπολογισμός του τετραγωνικού μέτρου στην τριγωνική μορφή αρχίζει με μια προσεκτική επιθεώρηση αυτού του σχήματος.

Είναι απαραίτητο να βρείτε τη βάση του τριγώνου, δηλαδή τη γραμμή στην οποία τα άλλα δύο (όπως η οροφή βρίσκεται στο σπίτι). Στη συνέχεια, περάστε μια γραμμή από την αντίθετη κορυφή στη βάση. Αυτοί οι δύο αριθμοί εγγραφούν.

Στάδιο αριθ. 1. Για να διαιρέσετε τη βάση του τριγώνου σε 2 και να καταγράψετε. Αυτός ο αριθμός θα έρθει σε εύχρηστο στο εγγύς μέλλον. Μετρήστε το ύψος και επίσης γράψτε.

Στάδιο αριθ. 2. Υπολογίστε το σχήμα M2. Για να το κάνετε αυτό, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τον τύπο: S = 0,5Ah, όπου S είναι η περιοχή του τριγώνου και η βάση και η H είναι το ύψος. Παράδειγμα: Βάση 3 Μ, Ύψος 2,5 μ. Σύνολο: 0,5 χ 3 Χ 2,5 = 3,75. Μέγεθος τριγώνου - 3,75 m2. Να μην ξεχάσετε.

Συμβουλές και συστάσεις

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να υπολογίσετε την περιοχή του διαμερίσματος και το χρώμα, το οποίο και το χρώμα που χρώμιο. Οι διαστάσεις όλων των τοίχων και η οροφή είναι διπλωμένα - ο αριθμός θα είναι στην οποία θα είναι απαραίτητο να περιηγηθείτε κατά την αγορά δομικών υλικών.

Υπόδειξη! Κατά τον υπολογισμό του είναι καλύτερο να καλέσετε ένα άλλο άτομο να βοηθήσει. Ένα κεφάλι είναι καλό και δύο πιο αξιόπιστα.

Η υπόθεση είναι για μικρά - μεταβείτε στο κατάστημα και αγοράστε υλικά. Εδώ πρέπει ακόμα να εξετάσετε, δεδομένου ότι δεν έχουν σχεδιαστεί όλα τα πακέτα για μεγάλα δωμάτια. Για παράδειγμα, το μέγεθος οροφής στην κουζίνα 3 x 3. Πόσα τετραγωνικά μέτρα γύψου θα χρειαστούν εάν ένα πακέτο μπορεί να καλυφθεί με 3 τετραγωνικά μέτρα. Μ? Πιστεύουμε: Το μέγεθος της οροφής είναι 9 τετραγωνικών μέτρων. m. Ένα πακέτο διαρκεί 3 τετραγωνικά μέτρα. Κατά συνέπεια, υπάρχουν 3 πακέτα για ολόκληρο το ανώτατο όριο.

Εάν το πακέτο λέει ότι η κατανάλωση είναι 12 τετραγωνικά μέτρα, σημαίνει πόσο υλικό είναι απαραίτητο να καλύψετε το τοίχο με μέγεθος 3 x 4 m.

Ή ένα άλλο παράδειγμα. Τοίχος στο διαμέρισμα 6 στο 4. Πόσα τετραγωνικά μέτρα πρέπει να ζωγραφιστούν; Πολλαπλασιάζουμε 6 έως 4, έχουμε 24 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό είναι το πόσο δοχεία βαφής είναι 3 λίτρα, αν κάθε τράπεζα δαπανώνται κατά 6 τετραγωνικά μέτρα. Μ? Πιστεύουμε: 24 delim στο 6. Αποδεικνύεται 4. Έτσι πρέπει να αγοράσετε 4 δοχεία τριών λίτρων χρωμάτων για να καλύψετε ολόκληρο τον τοίχο.

Για εργασίες επισκευής, είναι πάντα καλύτερο να πάρετε λίγο περισσότερα υλικά έτσι ώστε αργότερα να μην επιστρέψετε στο κατάστημα. Στο μέλλον, αν έχετε κάτι να κόψετε ή να παραλάβετε, τα υπολείμματα των υλικών μπορεί να είναι υγιή.

Στο θέμα: τετραγωνικά μέτρα σε εσωτερικούς χώρους

Μια πηγή: https://stroim.guru/polezno-znat/kvadratrij-met-eto-skolko.html

Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δαπέδου με διαφορετικά σχήματα

Μια χειροκίνητη μέθοδος υπολογισμού Πώς να μάθετε την περιοχή του δαπέδου θα διαρκέσει περισσότερο από ό, τι κατά τον υπολογισμό του ήδη υπάρχοντος υπολογιστού κτιρίου, αλλά σας επιτρέπει να μάθετε πιο ακριβή αποτελέσματα.SH: 1: -Format = html: δεν βρέθηκε

Σε αυτό το άρθρο θα το πούμε Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα φύλου με διαφορετικά σχήματα δωματίων. Συνήθως, η απόκτηση αυτών των δεδομένων απαιτείται πριν από την εκτέλεση εργασιών επισκευής. Οι έμπειροι πλοίαρχοι μπορούν συνήθως να καθορίσουν την περιοχή του δωματίου. Αλλά οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες δεν καταλαβαίνουν πάντα πώς να το κάνουν, ειδικά αν το δωμάτιο έχει μη τυποποιημένες μορφές. Τα τετράγωνα και ορθογώνια δωμάτια υπολογίζονται απλώς και οι πιο πολύπλοκες μορφές απαιτούν ήδη σημαντικούς υπολογισμούς και κατανόηση των αρχών της μέτρησης. Η τετραγωνική μέτρηση πρέπει να είναι πιο συχνά για τον προσδιορισμό του όγκου των αγορασμένων υλικών.

Γεωμετρικοί υπολογισμοί

Από το σχολικό έτος της γεωμετρίας, γνωρίζουμε: ο υπολογισμός της περιοχής σε διαφορετικούς αριθμούς γίνεται με διαφορετικούς τρόπους. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να προχωρήσετε από τη μορφή του δωματίου ή τα μεμονωμένα μέρη του.

Απλά στοιχεία

Αυτά περιλαμβάνουν τετράγωνα ή ορθογώνια δωμάτια. Η περιοχή υπολογίζεται σε αυτή την αρχή: S = a × b. Α και Β εδώ είναι δύο παρακείμενα δωμάτια του δωματίου. Συνεπώς, μετράτε το μήκος των δύο τοίχων, μετά από το οποίο πολλαπλασιάζετε και λάβετε τον απαιτούμενο αριθμό.

Λίγο πιο δύσκολο να υπολογίσετε την περιοχή του τραπεζοειδούς. Εδώ η φιγούρα είναι σπασμένη έτσι ώστε να υπάρχουν πολλά απλά στοιχεία - ένα ορθογώνιο και δύο τρίγωνα με ευθείες γωνίες. Καθένα, κατά συνέπεια, η περιοχή προσδιορίζεται, με τη μέτρηση των μερών. Ορισμός μιας περιοχής τριγώνου σκεφτείτε περαιτέρω.

Περιοχή ενός τριγώνου

Ο υπολογισμός του δαπέδου που έχει ένα σχήμα τριγώνου δεν θα είναι δύσκολο. Θα υπάρξει επίσης γνώση των φόρμουλων από το σχολείο. Η περιοχή του ορθογώνιου τριγώνου είναι ίση με το ήμισυ του έργου των Καθαριών της. Δηλαδή, ο τύπος μοιάζει με αυτό: S = (A × B): 2. Ο ίδιος τύπος είναι κατάλληλος για τον προσδιορισμό της περιοχής του τραπεζίου, στο οποίο η ένδειξη ορθογωνίου ανακαλύπτει ξεχωριστά και ξεχωριστά - ένα / δύο τρίγωνα στις πλευρές, ανάλογα με το συγκεκριμένο σχήμα.

Για να προσδιορίσετε την περιοχή των μη τυποποιημένων ευέλικτων τριγώνων, η γνώση των τριγωνομετρικών τύπων είναι ήδη απαραίτητη. Αλλά στο πλαίσιο της κατασκευής, τέτοιοι τύποι συνήθως δεν ισχύουν. Στην ακραία περίπτωση, εφαρμόζονται ειδικές υπολογιστικές συσκευές. Με ένα ορθογώνιο πλεξούδας, η περιοχή υπολογίζεται όπως στην περίπτωση ενός τραπεζιού. Στη συνέχεια υπολογίζεται σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο και κατόπιν, η περιοχή που λαμβάνεται από τα σχήματα διπλώνεται.

Η περιοχή καθορίζεται από την περιοχή στις εγκαταστάσεις όπου το πάτωμα λαμβάνει τη μορφή εσφαλμένης ή περίπλοκης μορφής. Η επιφάνεια διαιρείται υπό όρους σε αρκετά απλά μέρη και στη συνέχεια καθορίζει τα σύμφωνα με τους αντίστοιχους τύπους. Τα στοιχεία απλά διπλωμένα. Δωμάτια όπου υπάρχουν στρογγυλεμένους τοίχους, Erkers, επιδεκτικοί σε πιο σύνθετες μεθόδους υπολογισμού.

Είναι καλύτερα σε αυτή την περίπτωση να χρησιμοποιήσετε την τεκμηρίωση των προγραμματιστών, όπου υπάρχουν ακριβείς αριθμοί. Εάν δεν υπάρχει, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης.

Περιοχή ενός κύκλου

Εάν δεν υπάρχει ούτε η τεκμηρίωση ούτε ειδικές συσκευές για μετρήσεις, τότε θα πρέπει να περάσετε μερικούς ακόμη υπολογισμούς. Όταν είναι απαραίτητο να καταλάβετε την επιφάνεια δαπέδου Στρογγυλά ή ημικυκλικά σχήματα, συνήθως καταφεύγουν στους ακόλουθους υπολογισμούς. Χρησιμοποιείται επαρκώς απλή φόρμουλα: S = Π × R2. Επιπλέον, ο αριθμός π = 3.14 και η ακτίνα είναι μια γραμμή από το κέντρο του κύκλου στην άκρη του, δηλαδή το ήμισυ της διαμέτρου. Εάν απαιτείται η ημικυκλημένη περιοχή, τότε ο αριθμός που προκύπτει ο πλήρης κύκλος χωρίζεται σε δύο.

Εφαρμογή στην πράξη

Φυσικά, δεν είναι πάντα αρκετό να γνωρίζουμε τους υπολογισμούς. Είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε σωστά τις μετρήσεις και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά τον υπολογισμό του επιθυμητού δείκτη επιφάνειας δαπέδου. Για αυτό χρειάζεστε:

 • Εκτελέστε μετρήσεις ορθογώνιων χώρων με τις σωστές πλευρές. Η περιοχή τους προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας σύμφωνα με την αντίστοιχη φόρμουλα που υποδεικνύεται νωρίτερα.
 • Στη συνέχεια, η κουζίνα μετράται, η οποία συχνά μπορεί να έχει ειδικές κόγχες.

Μερικές φορές, όταν μετρήσεις μετρήσεων ενδέχεται να εμφανιστούν με τη μορφή δύσκολων χώρων ή επίπλων. Στη συνέχεια, μπορείτε να μετρήσετε την οροφή ή τον τοίχο. Η μόνη προϋπόθεση έτσι ώστε να γίνεται στενά οριζόντια ημι.

Όταν υπάρχουν διάφορα απλουστευμένα στοιχεία με τη μορφή δωματίων με τη μορφή δωματίων, τότε οι αριθμοί που βρέθηκαν είναι διπλωμένοι και στρογγυλεύονται σε χιλιάδες (αυτό γίνεται στο μεγαλύτερο). Αφού λάβετε όλες τις απαραίτητες παραμέτρους, μπορείτε ήδη να αρχίσετε να καθορίζετε την αξία του συστατικού υλικού της επισκευής και των έργων των πλοιάρχων

Κατά την αγορά σε καταστήματα, τα υλικά δείχνουν συνήθως το κόστος ανά 1 τ.μ. Επομένως, έχοντας λάβει τους αριθμούς που θέλετε, μπορείτε να αγοράσετε όλα όσα χρειάζεστε. Αξίζει όμως ότι ορισμένα υλικά φινιρίσματος όπως ένα κεραμίδι, πλίνθο και άλλα στοιχεία πωλούν αυστηρά σε πολλά. Επομένως, είναι απαραίτητο να στρογγυλεθεί όταν η αγορά θα έχει στην πλευρά ενός μεγαλύτερου metrah, έτσι ώστε για ολόκληρο το πάτωμα.

Αγοράζοντας την ίδια σύνθεση πολυμερούς ή τσιμέντο στο κατάστημα του δαπέδου, αξίζει τους πωλητές, ποια δαπάνη θα φέρεται ότι 1 τ.μ.

συμπέρασμα

Τώρα ήσασταν σε θέση να βεβαιωθείτε ότι οι κατάλληλοι υπολογισμοί δεν είναι τόσο δύσκολες. Το κύριο πράγμα σε αυτά είναι οι σωστές μετρήσεις των αντίστοιχων τιμών. Μετά από αυτό, μπορείτε εύκολα να προσδιορίσετε όχι μόνο την περιοχή του δωματίου, αλλά και ο όγκος των αναλώσιμων υλικών σε εργασίες κατασκευής.

Μια πηγή: https://zen.yandex.tm/media/id/5e6fb086e5fa715ea9118e17/kak-poschitat-kvadratnye-metry-pola-pri-raznoi-forme-komnat-5e6fb2a58cd2837a6596e6ce?feed_exp=ordinary_feed&from=channel&rid=268601698.544.1588044756057.35929&integration=site_desktop&place=layout&secdata = CJCQMAYOLIABMAJEDW% 3D 3D 3D

Πώς να υπολογίσετε το δωμάτιο σε τετραγωνικά μέτρα

Πώς να μετρήσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δαπέδου;

Όταν επισκευάζετε, αγοράζουν υλικά, πρέπει να γνωρίζετε την περιοχή των χώρων. Λένε περισσότερο "τετραγωνικό". Πώς να υπολογίσετε την περιοχή δωματίου σε τετραγωνικά μέτρα, τα οποία για αυτό χρειάζεστε - θα εξεταστεί στο άρθρο.

Λίγο θεωρία

Πώς να βρείτε την περιοχή των διαφόρων αριθμών, πέρασε ακόμη και στο δημοτικό σχολείο.

Ήταν πολύ καιρό πριν, έτσι "ενημέρωση" πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμη. Θα εξετάσουμε μόνο τι μπορεί να σχετίζεται με το πάτωμα.

Έτσι, ας ξεκινήσουμε με τις απλούστερες μονάδες μέτρησης.

Για να υπολογίσετε την πλατεία περιοχή σε τετραγωνικά μέτρα, θα χρειαστείτε ένα μολύβι, ρουλέτα και μερικές αποσκευές γνώσης

Τι είναι 1 cm² και 1 m²

Η περιοχή οποιουδήποτε σχήματος μετράται σε τετραγωνικά μέτρα ή τετραγωνικά εκατοστά. Ονομασία CM2 ή M², μπορείτε να συναντήσετε το Writing SQ.M, APT. Βλέπε, τετράγωνο. μέτρα, τετράγωνο. Santimeters και άλλες παραλλαγές.

Τι είναι ένα τετραγωνικό εκατοστό

Ένα τετραγωνικό εκατοστό είναι το τετράγωνο πλατείας 1 cm.

Εάν σχεδιάζετε ένα τέτοιο τετράγωνο, οι πλευρές των οποίων είναι 1 cm, τότε το σκιασμένο τμήμα (στο σχήμα είναι κόκκινο ή μπλε) και θα υπάρχει ένα τετραγωνικό εκατοστό.

Συνεπώς, η πλατεία με μια πλευρά ενός μέτρου - 1 m - έχει μια περιοχή ενός τετραγωνικού μέτρου. Την ίδια "τετράγωνη πλατεία".

Δηλαδή, αυτό είναι ένα τετράγωνο δάπεδο (ή τοίχους) με μια πλευρά ενός μέτρου - 1 m². Σε ένα τετραγωνικό μέτρο, δέκα χιλιάδες τετραγωνικά εκατοστά: 1 m² = 10.000 cm².

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ τυποι

Αυτό είναι που αφορούσε τις μονάδες μέτρησης και τη συμμόρφωσή τους. Αλλά οι εγκαταστάσεις μας, ευχαριστώ τον Θεό, περισσότερο από ένα τετραγωνικό μέτρο.

Πώς να υπολογίσετε την περιοχή του δωματίου; Πόσα τετραγωνικά μέτρα σε αυτό; Συνήθως το δωμάτιο έχει σχήμα ορθογωνίου, λιγότερο συχνά τετράγωνο.

Σημαίνει ότι θα χρειαστεί να ανακαλέσετε τους τύπους για την εξεύρεση της πλατείας της πλατείας και του ορθογωνίου.

Με τη βοήθεια πολύ απλών φόρμουλων, μπορείτε να υπολογίσετε την περιοχή του ορθογωνίου και της πλατείας

Είναι απαραίτητο να πολλαπλασιάσουμε το μήκος της πλευράς του ορθογωνίου. Παίρνουμε την επιθυμητή περιοχή. Ας εξασκηθούμε.

 1. Έχουμε ένα ορθογώνιο με πλευρές 80 cm και 50 cm. Μειώστε αυτούς τους αριθμούς: 80 * 50 = 4000 cm². Αυτή θα είναι η περιοχή της.
 2. Μάρτιες 322 cm και 300 cm. Παίρνουμε: 322 * 300 = 96000 cm².
 3. Υπάρχει ένα τετράγωνο με πλευρά 60 cm. Η περιοχή του - 60 * 60 = 3600 cm².

Στην περίπτωση ενός τετραγώνου, το μήκος του πλευρικού μπορεί να ανυψωθεί στο τετράγωνο - αποδεικνύεται το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν μπορείτε να ξεγελάσετε το κεφάλι σας. Είναι ευκολότερο να θυμόμαστε ότι είναι απαραίτητο να πολλαπλασιάσουμε τα μέρη.

Ο απλούστερος ύπνος για τον υπολογισμό της περιοχής του ορθογώνιου χώρου.

Μετάφραση τετραγωνικών εκατοστών σε τετραγωνικά μέτρα

Όταν ασχολούμαστε με εκατοντάδες εκατοστά, είναι πιο βολικό και ευκολότερο να διαβαστεί σε μέτρα. Γνωρίζουμε ότι σε ένα μέτρο εκατό εκατοστά. Ας λύσουμε τα ίδια παραδείγματα, αλλά θα μεταφράσουμε εκατοστά σε μετρητές:

 1. 80 cm = 0,8 m; 50 cm = 0,5 m. Μειώστε 0,8 * 0,5 = 0,4 m². Δηλαδή, 0,4 τετραγωνικά μέτρα.
 2. 322 cm είναι 3,22 m. 300 cm Πρόκειται για 3 μέτρα. Τώρα πολλαπλασιάζετε τα στοιχεία που λαμβάνονται: 3.22 * 3 = 9,6 m².
 3. Τα 60 cm είναι ίσα με 0,6 μ. Τετραγωνική περιοχή με τέτοια πλευρά 0,6 * 0,6 = 0,36 m².

Οι αριθμοί είναι πολύ λιγότερο, θυμάται τα ευκολότερα.

Και αν θέλουμε να υπολογίσουμε την περιοχή δωματίου σε τετραγωνικά μέτρα, το μετρούμε σε μέτρα, όχι εκατοστά.

Μπορείτε να μεταφράσετε τετραγωνικά εκατοστά σε τετραγωνικά μέτρα. Όπως ήδη μίλησε, σε ένα τετραγωνικό μέτρο περιέχει δέκα χιλιάδες τετραγωνικά εκατοστά.

Αναλογία τετραγωνικών εκατοστών και τετραγωνικά μέτρα

Εάν έχετε μια περιοχή σε τετραγωνικά εκατοστά για να το μεταφράσετε σε τετραγωνικά μέτρα, η φιγούρα πρέπει να χωριστεί σε 10.000. Για παράδειγμα:

 • 4000 cm² / 10000 = 0,4 m².
 • 96000 cm² / 10000 = 9,6 m².
 • 3600 cm² / 10000 = 0,36 m².

Όπως μπορείτε να δείτε, όλα είναι απλά. Είναι απαραίτητο μόνο να θυμόμαστε τις βασικές διατάξεις και να υπολογίσετε την περιοχή δωματίου σε τετραγωνικά μέτρα θα είναι εντελώς απλή. Θα χρειαστεί να προ-διεξαγωγή μετρήσεων, και στη συνέχεια να αναλάβει τους υπολογισμούς.

Υπολογίστε την περιοχή του δωματίου, συχνά απαραίτητα κατά την αγορά υλικών για την κατασκευή ή την επισκευή.

Για παράδειγμα, ορισμένοι τύποι κάλυψης δαπέδου πωλούνται σε τετράγωνα (δηλαδή ανά τετραγωνικά μέτρα).

Για να υπολογίσετε σωστά τον αριθμό του, πρέπει να γνωρίζετε την περιοχή δαπέδου (συχνά λένε την πλατεία του δωματίου, η οποία είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα).

Μπορείτε να βρείτε το μέγεθος του δωματίου γνωρίζοντας το μήκος και το πλάτος

Μετρήσεις

Παίρνουμε ένα μέτρο ταινιών, ένα κομμάτι χαρτί, μολύβι και αριθμομηχανή. Σε σχέδιο δωματίου σχεδίασης χαρτιού. Με τη ρουλέτα, μετράμε το μήκος όλων των τοίχων.

Διεξάγουμε μετρήσεις στο επίπεδο του δαπέδου - αν η κατασκευή είναι παλιά, είναι η πιθανότητα ότι οι τοίχοι είναι "ντάμπινοι" σε μία κατεύθυνση ή την άλλη.

Ειδικά επειδή καθορίζουμε την περιοχή του δαπέδου, οπότε είναι πιο λογική η μέτρηση κοντά στους τοίχους, αλλά η ταινία μέτρησης τραβάει κατά μήκος του δαπέδου.

Διάγραμμα δωματίου με μετρήσεις

Στο διάγραμμα έβαλα τη μέτρηση. Καλύτερα σε μέτρα. Ακρίβεια μέτρησης - μέχρι το εκατοστόμετρο.

Θα χρειαζόταν όταν αγοράζουν υλικά που πωλούνται στους μετρητές διαδρομής - λινέλαιο, χαλί ή άλλες επικαλυμμένες επικαλύψεις. Για να υπολογίσετε την περιοχή δωματίου σε τετραγωνικά μέτρα, αυτή η ακρίβεια είναι επίσης επιθυμητή.

Αν και μπορείτε, φυσικά, γύρω. Αλλά είναι καλύτερο να το κάνετε αυτό έχοντας λάβει το αποτέλεσμα.

Πώς να υπολογίσετε την πλατεία του δωματίου

Έχοντας το μήκος και το πλάτος του δωματίου ενός ορθογώνιου σχήματος, οι αριθμοί πρέπει να πολλαπλασιάσουν απλά. Στο παραπάνω σχήμα, ένα τέτοιο δωμάτιο σχεδιάζεται δεξιά.

Το μακρύ τοίχωμα είναι 7 μέτρα, μικρές - 4 μέτρα. Εναλλακτικά 7 * 4 = 28 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή είναι η περιοχή αυτού του δωματίου, το φύλο. Με άλλα λόγια, βρήκαμε την πλατεία.

Χρησιμοποιώντας αυτό το σχήμα, μπορείτε να αγοράσετε ένα κάλυμμα δαπέδου. Αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι απαιτείται κάποιο αποθεματικό - για την τοποθέτηση, το κόψιμο.

Το πιο δύσκολο το σχέδιο τοποθέτησης και το μεγαλύτερο τα θραύσματα του κάλυψης δαπέδου, η ποσότητα πρέπει να είναι μεγαλύτερη.

Συχνά το δωμάτιο δεν είναι ορθογώνιο, αλλά έχει ένα πιο περίπλοκο σχήμα. Για να υπολογίσετε την περιοχή ενός τέτοιου δωματίου σε τετραγωνικά μέτρα, χωρίζεται σε απλά στοιχεία.

Εάν διαχειρίζεστε τα ορθογώνια ή τετράγωνα. Για παράδειγμα, η αίθουσα M-σχήματος M σπάει σε δύο ορθογώνια.

Στη συνέχεια, η περιοχή κάθε ορθογωνίου θεωρείται ξεχωριστά, τότε είναι διπλωμένα.

Πώς να βρείτε ένα δωμάτιο μιας εξελιγμένης μορφής

 • Θεωρούμε ένα μεγάλο ορθογώνιο: 5 m * 4,35 m = 21,75 m².
 • Βρίσκουμε το μικρό τετραγωνίδιο: 2,5 m * 2,65 m = 6,625 m².
 • Η επιφάνεια δαπέδου σε αυτό το δωμάτιο είναι ίσο με το ποσό των 21.75 τ.μ. + 6.625 m² = 28.375 m².

Κατά την αγορά υλικών, είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε στρογγυλεμένες τιμές.

Πιο συχνά λένε ότι σε αυτό το δωμάτιο 28.4 τετράγωνα.

Εάν το δωμάτιο έχει ένα οικόπεδο του τοίχου "κομμένο", όπως στο παρακάτω σχήμα, ο ευκολότερος τρόπος για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο έτσι ώστε να το μοιράστηκε να το μοιράστηκε σε δύο τρίγωνα. Σε αυτή την περίπτωση, παίρνουμε ξανά ένα δωμάτιο M-σχήματος. Πώς να υπολογίσετε ήδη το τετράγωνο.

Αποδεικνύεται ότι ψάχνουμε για την περιοχή των τριών ορθογωνίων

Και η περιοχή που λείπει είναι μισό μικρό ορθογώνιο. Δηλαδή, βρίσκουμε την περιοχή αυτού του μικρού ορθογωνίου, το χωρίζουμε στο μισό και προσθέτουμε στο μέγεθος της περιοχής σχήματος Μ.

Δίνουμε ένα παράδειγμα του υπολογισμού των αυθαίρετων τιμών:

 • Μεγάλο ορθογώνιο: 1,75 m * 1,93 m = 3.3775 m². Για απλότητα, στρογγυλεμένη έως 3,38 m².
 • Μεσαίο ορθογώνιο: 1,18 m * 0,57 m = 0,6726 m². Στρογγυλά έως και 0,67 m² και πάλι.
 • Το μικρότερο ορθογώνιο (στην περίπτωσή μας θα είναι ένα τετράγωνο): 0,57 m * 0,57 m = 0,3249 m2, μετά τη στρογγυλοποίηση έχουμε 0,33 m².
 • Για να βρείτε τη συνολική έκταση προσθέτουμε την πλατεία των δύο ορθογωνίων και προσθέτουμε το ήμισυ της περιοχής του τελευταίου, τον μικρότερο χώρο. 3.38 + 0.67 + 0.33 / 2 = 3.38 + 0.67 + 0.17 = 4.22 m².

Μια τέτοια τεχνική - μια διάσπαση απλών μορφών - η πιο βολική και απλή μέθοδος. Θα πρέπει πάντα να προσπαθήσετε να μετατρέψετε ένα σύνθετο σχήμα σε ένα σύνολο απλών. Αληθινά, μπορούν να απαιτηθούν μετρήσεις.

Διαμέρισμα

Δεδομένου ότι η επισκευή είναι μια "καταστροφή", η οποία μας επισκέπτεται περιοδικά, είναι καλύτερο να γίνει το σχέδιο ολόκληρου του διαμερίσματος με λεπτομερείς μετρήσεις.

Στο ίδιο σχέδιο, σηκώστε την περιοχή κάθε δωματίου.

Αφού υπολογίσετε το τετράγωνο όλων των δωματίων, διπλώστε τους αριθμούς και λάβετε ένα μέλος του διαμερίσματος.

Για το σχέδιο είναι καλύτερο να υπολογίσετε το metage κάθε δωματίου

Μια επιλογή μπορεί να είναι όπως στο παραπάνω σχήμα - για να γνωρίζετε την περιοχή κάθε δωματίου. Αυτό θα απαιτηθεί για την αγορά υλικών.

Αλλά χρειάζεστε ένα άλλο σχέδιο στο οποίο θα είναι όλα τα μήκη. Ύπνο, πλάτος των παραθύρων, πόρτες κλπ. Αυτό θα απαιτηθεί, για παράδειγμα, για την ανάπτυξη συστημάτων Laminate Laying, πλακιδίων δαπέδου ή άλλες επικαλύψεις.

Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σχέδιο και όταν σχεδιάζουμε ένα ζεστό πάτωμα.

Υπάρχει, παρεμπιπτόντως, ένας υπολογιστής εφαρμογής για το τηλέφωνο, με το οποίο όλοι οι υπολογισμοί είναι πολύ απλές.

Μια πηγή: https://chudopol.ru/raschet-ploshhadi

Πώς να υπολογίσετε το τετραγωνικό μέτρο του δαπέδου: Ένας απλός υπολογισμός της περιοχής των τοίχων, των δαπέδων και οροφών

Κάθε ένα από τα μέρη των οποίων αποτελείται από οποιοδήποτε κτίριο, έχει τις δικές του επιφάνειες, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ονόματα, όπως τοίχο, όροφος, οροφή.

Κατά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής, δημιουργήστε ένα νέο σπίτι ή επισκευή του παλιού, απαιτείται ποσοτική αξιολόγηση των μεγεθών τέτοιων επιφανειών.

Είναι αποδεκτό - η περιοχή. Τις περισσότερες φορές, οι διαστάσεις αυτών των περιοχών χρειάζονται για τα έργα φινιρίσματος, καθώς ο κατασκευαστής των υλικών υποδεικνύει τον ρυθμό δαπανών τους σε ετικέτες, με τη μορφή επιγραφών σε συσκευασίες, καθώς και σε ξεχωριστά συνδεδεμένες οδηγίες.

Το ποσοστό κατανάλωσης είναι η ποσότητα υλικού που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας ενιαίας περιοχής, η οποία συνήθως λαμβάνεται σε μέγεθος σε ένα τετραγωνικό μέτρο.

Ο καταναλωτής χρειάζεται μόνο πολλαπλασιάσει το ποσοστό κατανάλωσης στο μέγεθος της περιοχής, προκειμένου να μάθει το συνολικό ποσό του υλικού που απαιτείται σε χιλιόγραμμα, τσάντες, τράπεζες ή κομμάτια.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Για τον υπολογισμό των περιοχών των επιφανειών όπως τα δάπεδα, οροφές και τοίχους, ας τα εξετάσουμε και θα διαπιστώσουμε ότι αποτελούνται από βασικά γεωμετρικά σχήματα: ένα τετράκλινο, ένα τρίγωνο και κύκλο ή από τους συνδυασμούς τους.

Πώληση πεδίων

Ας στραφούμε στα σχολικά μαθήματα γεωμετρίας και να θυμάστε πώς υπολογίζονται αυτά τα γεωμετρικά σχήματα.

Τετράδα

Αυτά περιλαμβάνουν τέτοια στοιχεία ως εξής:

 • Ορθογώνιο, όλες οι τέσσερις γωνίες της είναι άμεσες και οι αντίθετες κατευθύνσεις είναι ίσες μεταξύ τους, το ιδιωτικό του συμβάν είναι το τετράγωνο, το οποίο είναι ίσο με και τις τέσσερις πλευρές
 • τετράπλευρο, με όλες τις πλευρές των διαφορετικών μεγεθών
 • Παραλληλόγραμμα, με ζεύγη παράλληλες πλευρές, δύο από τις οποίες μετατοπίζονται σε σχέση μεταξύ τους, το ιδιωτικό συμβάν του είναι ένας ρόμβος, στην οποία και οι τέσσερις πλευρές έχουν το ίδιο μέγεθος
 • Trapeziums, Quadrangles με δύο απέναντι παράλληλες πλευρές, μία από τις οποίες είναι μικρότερη από άλλη

Τρίγωνα

Τα τρίγωνα έχουν τρεις πλευρές και τρεις κορυφές, συμβαίνουν:

 • Ορθογώνια, δηλαδή, οι δύο πλευρές συνδέονται μεταξύ τους σε ορθή γωνία
 • με πάρτι διαφορετικών μεγεθών

Κύκλος

Αυτό είναι ένα κλειστό καμπυλόγραμμα που μπορεί να έχει τη μορφή:

 • Ο δεξιός κύκλος με μια σταθερή τιμή ακτίνας ή διαμέτρου
 • Με τη μορφή έλλειψης, μαχητοποιημένη από δύο πλευρές του κύκλου
 • τμήματα, τμήματα κύκλων ή ελλείψεων που έχουν μία πλευρά με τη μορφή μιας ευθείας γραμμής - χορδές και ένα άλλο καμπυλόγραμμο

Ογκομετρικά καμπυλόγραμμια στοιχεία

Krivolynearine πλατεία Pola

Αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σπάνια χρησιμοποιούνται εξ ολοκλήρου, αλλά τα μέρη τους είναι αρκετά δημοφιλή υπό τη μορφή ογκομετρικών τμημάτων:

Τετράπλευρη περιοχή

Ο τύπος τετράπλευρης συνήθως έχει τοίχους, οροφές, δάπεδα, πόρτες και ανοίγματα παραθύρων.

Ο ευκολότερος τρόπος για να υπολογίσετε την περιοχή του ορθογωνίου ή της πλατείας.

Για να το κάνετε αυτό, απλά πρέπει να πολλαπλασιάσετε τις διαστάσεις των κάθετων πλευρών του, ονομάζονται επίσης το μήκος και το πλάτος, εάν το ορθογώνιο είναι οριζόντιο, ή μήκος και ύψος, αν βρίσκεται κάθετα.

Για διάφορους λόγους, οι επιφάνειες τεσσάρων σκανδάλων στο σπίτι έχουν ευθείες γωνίες και τις ίδιες πλευρές. Για να υπολογίσετε το τετράγωνο "S" ενός τέτοιου τετράπλευρου υπάρχει μια ειδική φόρμουλα:

S = √ (Ρ-Α) (Ρ-Β) (P-C) (P-D), όπου:

 • A, B, C, D - το μήκος της πλευράς του ορθογωνίου
 • P = (a + b + c + d) / 2 - μισή έκδοση

Η περιοχή του παραλληλόγραμμου ή η ιδιωτική του περίπτωση ρόμβου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος μιας από τις παράλληλες πλευρές με ένα γεωμετρικό ύψος, δηλαδή μια γραμμή γραμμής, που πραγματοποιείται από μία από τις κορυφές τους κάθετα προς το αντίθετο παράλληλο πλευρά προς τη διασταύρωση με αυτό.

Εάν πρόκειται για ένα τραπεζοειδές, η περιοχή του υπολογίζεται ως το ήμισυ του ποσού του μεγέθους των παράλληλων πλευρών, πολλαπλασιάζεται με την απόσταση μεταξύ τους (γεωμετρικό ύψος).

Μπορεί να υπάρχει ένα σχέδιο με τη μορφή ενός τραπεζιού στους τοίχους ή τα ηχεία πέρα ​​από τα όρια της πρόσοψης των Erkers.

Περιοχή ενός τριγώνου

Τα τρίγωνα είναι τα μπροστινά πρόσοψη του κτιρίου, η επιφάνεια των ράβδων στέγης, οι Erkers ή οι κόγχες. Μια ευθεία γωνία είναι το ήμισυ της εργασίας των καθεθρορωμάτων της (μικρότερες πλευρές).

Με ένα αυθαίρετο μήκος των πλευρών, το ήμισυ του μεγέθους που λαμβάνεται πολλαπλασιάζοντας το μέγεθος μιας από τις πλευρές στο γεωμετρικό ύψος (κάθετο, χαμηλωμένο σε αυτή την πλευρά από την αντίθετη γωνία).

Τετράγωνο κύκλο

Η περιοχή του κύκλου υπολογίζεται από τον τύπο: S = Pi * R * R, όπου:

 • PI - αριθμός σταθερά, ίση με 3.1415
 • R - ακτίνα κύκλου

Τετράγωνη έλλειψη

Οι γραμμές ελλείψεων που διαιρώντας την έλλειψη σε 4 ίσα μέρη δεν ονομάζεται διάμετρος τόσο στον κύκλο, αλλά οι άξονες είναι μεγάλοι (α) και μικροί (β). Ο τύπος υπολογισμού της περιοχής του: S = pi * (a * b) / 4, όπου:

 • PI - αριθμός σταθερά, ίση με 3.1415
 • Α - μεγάλος άξονας ελλείψεων
 • B - Μικρή ελλείπτη τσεκούρι

Τετράγωνο του τμήματος του κύκλου ή της έλλειψης s = [(r * r) / 2] * (a -sin a), όπου:

 • R - ακτίνα
 • Α - Γωνία του τμήματος

Εάν η ακτίνα είναι άγνωστη, υπολογίζεται από τον τύπο: R = (H / 2) + [(C * C) / (8 * Η)] και η γωνία Α από τον τύπο:

A = 2 * Arcsin [C / (2 * R)], όπου:

 • R - ακτίνα
 • h - ύψος γεωμετρικού τμήματος
 • Γ - Μήκος χορδής

Κύκλος

Για να το υπολογίσετε, πάρτε τον τύπο: L = a * R, όπου:

 • L - τμήμα τόξου
 • R - ακτίνα
 • Α - Γωνία του τμήματος

Τείχη

Εάν η επιφάνεια του τοιχώματος είναι ομοιογενής και δεν έχει κομμάτια κομμένα με τη μορφή ανοιγμάτων, η περιοχή του υπολογίζεται από έναν από τους τύπους για τους Quadrangles, το οποίο ταιριάζει περισσότερο.

Όταν υπάρχουν προεξέχοντα μέρη στον τοίχο (για παράδειγμα, ένας κλίβανος, τζάκι) ή τμήματα με παραβίαση, αλλά τα συστατικά με το ένα ολόκληρο (για παράδειγμα, εξειδικευμένες ή erkers), η περιοχή των κάθετων προβολών τους αφαιρείται ή, Αντίθετα, προστίθεται στο προηγουμένως υπολογιζόμενο.

Τοίχο με τζάκι

Ας υποθέσουμε ότι ο τοίχος έχει δύο ανοίγματα - ορθογώνιο παράθυρο και τοξωτό (αποτελείται από ένα ορθογώνιο και τμήμα που συνδέεται από πάνω του).

Στον ίδιο τοίχο υπάρχει ένα ορθογώνιο τζάκι, καθώς και η ημικυκλική θέση και τα αυτιά, τα οποία από την άποψη ενός τραπεζιού.

Από την περιοχή του τοίχου, υπολογιζόμενη ως τετράπλευρο, πρέπει να αφαιρέσετε την περιοχή των ανοιγμάτων ορθογώνια και τοξωτά, καθώς και την περιοχή ορθογώνιας προβολής του τζακιού.

Δηλαδή, πρέπει να υπολογίσετε την περιοχή των τριών ορθογωνικών και ενός τμήματος και στη συνέχεια να τα αφαιρέσετε από την περιοχή του τοίχου.

Η ημικυκλική θέση και τα αυτιά στο επίπεδο τοίχου έχουν επίσης την εμφάνιση ορθογωνίων και τα τετράγωνα τους αφαιρούνται επίσης από την περιοχή του τοίχου.

Στη συνέχεια, μπορείτε να υπολογίσετε την περιοχή των τμημάτων του τοίχου που σχηματίζει την εξειδικευμένη θέση και το esker.

Για μια θέση - υπολογίζεται το μήκος του τόξου και πολλαπλασιάζεται με το ύψος του. Για το irker με μια βάση με τη μορφή ενός τραπεζιού - τα μήκη των κομμάτων του μετριούνται, με εξαίρεση το μεγαλύτερο, το οποίο συμπίπτει με το επίπεδο τοίχου και επίσης πολλαπλασιάζεται στο ύψος του.

Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν πρέπει να προστεθούν στην περιοχή τοιχώματος και στη συνέχεια με μια αρκετά υψηλή ακρίβεια να γνωρίζουν την υπολογιζόμενη περιοχή του.

Δάπεδα και οροφές

Η επιφάνεια του δαπέδου και η οροφή υπολογίζονται με αφαίρεση ή την προσθήκη με την τετραγωνική επιφάνεια της περιοχής των ενσωματωμένων ή προεξέχοντων εξαρτημάτων.

Για το παραπάνω παράδειγμα, αυτό θα είναι μια ορθογώνια οριζόντια προβολή του τζακιού, η βάση του irker με τη μορφή ενός τραπεζοειδούς και θέματος με τη μορφή ενός τμήματος.

Έτσι, από την περιοχή βάσης του δαπέδου ή της οροφής, είναι απαραίτητο να κόψει την περιοχή ενός ορθογωνίου και να προσθέσει μια τραπεζοειδή περιοχή και τμήμα.

Όταν τοποθετείτε το ανώτατο όριο από το δεύτερο επίπεδο, το στοιχείο με τη μορφή ενός κύκλου ή έλλειψης μπορεί να στερεωθεί σε αυτό. Για να προσδιορίσετε την περιοχή του, χρησιμοποιήστε τους αντίστοιχους τύπους για τον υπολογισμό τους.

Ο υπολογισμός πρέπει πάντα να γίνεται στις ίδιες μονάδες - καλύτερα αν είναι τετραγωνικά μέτρα. Ποτέ δεν αναμιγνύονται με τον ίδιο υπολογισμό μετρητών, εκατοστών και χιλιοστών.

Πώς να υπολογίσετε το linoleum - σε βίντεο:

Επισημάνετε και πατήστε Ctrl + Enter για να μας πείτε.

Μια πηγή: http://foxremont.com/remont/pol/kak-rasschitat-kvadratnyj-met-pola.html.

Πώς να υπολογίσετε σωστά τα τετραγωνικά μέτρα των τοίχων, το φύλο και οροφή; Ο όγκος των δωματίων από τον τύπο, σύνθετα στοιχεία

Ελέγξτε το έργο των κατασκευαστών, καθορίστε τον όγκο της εργασίας και των υλικών είναι εύκολο, γνωρίζοντας πώς να υπολογίζετε τα τετραγωνικά μέτρα φύλου ή τοίχων του δωματίου με απλούς γεωμετρικούς τύπους, απλούς υπολογισμούς και μη σκληρές τεχνικές.

Σε έργα κατασκευής και φινιρίσματος, σχεδόν όλες οι τιμές για εργασία μειωμένο στο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο . Απαιτείται επιφάνεια εργασίας επιφανείας για την καταμέτρηση Υλικό ροής (Δείτε περισσότερα: Συμβουλές για το σπίτι).

Τετράγωνο μετρητή είναι πόσο;

Τετραγωνικό μέτρο που ονομάζεται Μονάδα περιοχής μέτρησης Εγκρίθηκε στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων, SI. 1m² ισούται με την τετραγωνική πλατεία με μια πλευρά 1 m.

Γνώση απλών κανόνων και αρκετών γεωμετρικών τύπων για τον υπολογισμό του αριθμού τετραγωνικών μέτρων τοίχων, δαπέδων, η οροφή θα αποφευχθεί σφάλματα στους υπολογισμούς και να ορίσει σωστά τις επιθυμητές τιμές.

Εργαλεία υπολογισμού

Για μέτρηση και υπολογισμό, θα χρειαστείτε τα εξής Στοιχεία και εργαλεία :

 • Τη ρουλέτα μέτρησης, το απαιτούμενο μήκος ρουλέτας 3-5 m.
 • μολύβι;
 • φύλλο χαρτιού για αρχεία.
 • αριθμομηχανή;
 • Κατασκευή σόλο.

Ο άνθρακας τοποθετείται κάθετα - γραμμές που διασταυρώνονται σε ορθή γωνία.

Πλατεία δωματίου

Η γνώση του δωματίου στο δωμάτιο είναι χρήσιμη για τον ορισμό Κόστος δαπέδου, φινιρίσματος οροφής, ποσότητα και ικανότητα φωτισμού . Μέτρηση του τετραγωνισμού του δωματίου, ελέγξτε τη συμμόρφωση της περιοχής που δηλώνεται στο έργο.

Οι μετρήσεις των τοίχων είναι πιο βολικές για την παραγωγή κάτω, στο επίπεδο πλύσης. Οι αμφιβολίες στη σωστή μορφή του δωματίου εξαλείφονται με μέτρηση διαγώνων. Εάν τα διαγώνια είναι τα δωμάτια είναι ίσα , τότε οι γωνίες είναι ίσια, και το δωμάτιο είναι ορθογώνιο.

Τετράγωνο ή ορθογώνιο

Το πιο κοινό σχήμα του δωματίου από την άποψη του - Τετράγωνο ή ορθογώνιο . Η καταμέτρηση τετραγώνων από το πάτωμα ταυτόχρονα δεν θα είναι μεγάλη δυσκολία:

 • μετρούμενη με μήκος ρουλέτας και πλάτος του δωματίου.
 • Μετακινήστε τους αριθμούς μεταξύ τους, καταγράφοντας το αποτέλεσμα σε χαρτί.
 • Οι προεξοχές, οι στήλες μετρούν την περιοχή των στοιχείων εξετάζουν τις ίδιες αρχές, πολλαπλασιάζοντας δύο μεγέθη.
 • Τα προκύπτοντα στοιχεία αφαιρούνται από το τετράγωνο του δωματίου.

Ταυτόχρονα, η περιοχή οροφής θεωρείται η ίδια αρχή, δηλαδή πολλαπλασιάζονται το μήκος του πλάτους κατά την αφαίρεση των τεχνολογικών ανοιγμάτων, εάν υπάρχουν.

Τοποθέτηση ακανόνιστου σχήματος

Erkers, σοφίτα και σπίτια σπιτιών με πολύπλοκη αρχιτεκτονική όσον αφορά συχνά έχουν ένα ακανόνιστο σχήμα .

Το Metrar ενός μη τυποποιημένου δωματίου με ημικύκλες, προεξοχές, μια πληθώρα γωνιών περιπλέκονται πιο δύσκολα.

Διευκολύνετε την εργασία χρησιμοποιώντας Η αρχή της διαίρεσης σύνθετων στοιχείων σε απλή .

Το φύλο, που αντιπροσωπεύει ως σύνθετο σχήμα ψυχικά ή εμφανίζεται σε χαρτί, χωρισμένο σε τυποποιημένα γεωμετρικά στοιχεία. Στη συνέχεια, υπολογίζουν την περιοχή των στοιχείων ένα προς ένα και διπλώστε τις ληφθείσες τιμές.

Κύριε, Τ-σχήματα μορφές του δωματίου σε όρους χωρισμένο σε ορθογώνια και τετράγωνα . Οι ημικυκλικές επιφάνειες λαμβάνονται ως μέρος ενός κύκλου.

Ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων δαπέδου του δωματίου, ο οποίος βασίζεται σε ένα τραπεζάκι, μπορεί να υπολογιστεί με δύο τρόπους:

 • που αντιπροσωπεύουν ένα τραπεζοειδές Συνδυασμός ενός τετραγώνου με δύο τρίγωνα . Αφού έλαβε την αξία των αριθμών, οι αριθμοί διπλωμένοι.
 • με Τύπος Τετράγωνο του τραπεζίου.

Για τον υπολογισμό σύμφωνα με τον τύπο, μετρώνται τα δύο αντίθετα μεγάλα τοιχώματα, αυτά τα μεγέθη θα δώσουν τις τιμές βάσης. Η τιμή ύψους προσδιορίζεται με τη μέτρηση της κάθετης που διεξάγεται από μία από τις γωνίες μιας μικρότερης βάσης για περισσότερο.

Τραπεζικό τετραγωνικό τριαντάφυλλο τύπου S = 1/2 (a + c) * n Οπου:

 • S είναι η επιθυμητή τιμή, η περιοχή του τραπεζίου.
 • Α - η βάση του τραπεζίου.
 • Σε - τη βάση του τραπεζίου.
 • Η είναι το ύψος του τραπεζίου.

Η περιοχή του τραπεζοειδούς χώρου είναι το ήμισυ του ποσού των αριθμητικών τιμών των βάσεων πολλαπλασιασμένο με το ύψος.

Όγκος δωματίου

Το λάχανο του δωματίου ή ο όγκος στην κατασκευή χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό της απαιτούμενης ισχύος θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού.

Ο όγκος μετράται σε κυβικά μέτρα. Η μονάδα είναι γραμμένη ως 1 m³.

Από την άποψη της γεωμετρίας, το δωμάτιο ως αριθμός είναι Εξάγωνο .

Μετρώντας το μήκος, το πλάτος και το ύψος του ορθογώνιου χώρου, μετακινώντας τις μετρήσεις που λαμβάνονται, πάρτε Όγκος απλού δωματίου .

Το μέγεθος της σύνθετης μορφής υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Το πάτωμα του δωματίου σπάει σε απλά γεωμετρικά σχήματα.
 • Υπολογίστε το τετράγωνο κάθε σχήματος.
 • Οι τιμές που λαμβάνονται διπλωθούν και πολλαπλασιάζονται με το ύψος στην οροφή.

Πώς να υπολογίσετε την πλατεία των τοίχων;

Το μέγεθος του τοίχου σε τετραγωνικά μέτρα είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό της ποσότητας των τελειωτικών υλικών, της τοποθέτησης ράφια, καθρέφτη ή αρθρωτό ντουλάπες.

Στερεά τοίχος

Το τετραγωνίδιο του τοιχώματος υπολογίζεται παρόμοια με την επιφάνεια δαπέδου - Μήκος, το ύψος του τοίχου μετά το μέτρο είναι μεταβλητό μεταξύ τους.

Λάβετε υπόψη όλες τις καταθλίψεις και τις προεξοχές, εάν υπάρχουν τέτοιες.

Οι τοίχοι των καταστημάτων Mansard κάτω από την οροφή συχνά σπασμένα σχήμα, τα τμήματα βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα.

Στην περίπτωση αυτή, τα τοιχώματα των τοίχων μετριούνται ξεχωριστά, ανεκτά σε χαρτί. Υπολογίστε την περιοχή κάθε ατομικού γεωμετρικού σχήματος και συνοψίστε τους αριθμούς.

Με ένα παράθυρο

Προσδιορισμός του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων του τοίχου, τα Windows είναι συνήθως αποκλείω .

Τα τελικά πρόσωπα των τοίχων κοντά στο παράθυρο ονομάζονται πλαγιές, οι διαστάσεις τους δεν περιλαμβάνονται επίσης στον τοίχο Metage και θεωρούνται ξεχωριστά, για παράδειγμα, κατά τον υπολογισμό των εργασιών σοβαράς ή Shtlings.

Με πόρτα

Το τετράγωνο της πόρτας από την περιοχή του τοίχου κατά τον υπολογισμό Αφαιρώ . Οι πλαγιές μετρούνται ξεχωριστά εάν είναι απαραίτητο.

Μετρήστε την περιοχή εσφαλμένης μορφής

Υπολογισμός του metroight των διακοσμητικών τοξωτά ανοίγματα ή τα παράθυρα του εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα με την ίδια αρχή, σπάζοντας το σύνθετο σχήμα σε μερικά απλά στοιχεία .

Τα τετράγωνα και τα ορθογώνια συνδυάζουν τμήματα του κύκλου και των τριγώνων.

Κύκλος

Ένας ολόκληρος κύκλος στο εσωτερικό είναι αρκετά σπάνιο. Πλήρως γύρος μπορεί να είναι ένα παράθυρο, στήλες, κεντρικό τμήμα μιας οροφής πολλαπλών επιπέδων. Βασικά, είναι απαραίτητο να έχουμε με τμήματα του κύκλου: Τα μισά ή τμήματα .

Η ρουλέτα αφαιρεί το μέγεθος μεταξύ δύο αντίθετων σημείων του κύκλου. Αυτός ο τομέας θα κληθεί διάμετρος . Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση με τη μισή διάμετρο.

Η πλατεία μέτρησης του κύκλου παράγεται από τον τύπο S = π * r² Οπου:

 • R - Ακτίνα.
 • S - Circle Square.
 • Π είναι μια σταθερή μαθηματική τιμή, στρογγυλεμένη σε τιμή 3,14.

Η αριθμητική τιμή της περιοχής ημικυκλίου λαμβάνεται διαιρώντας το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται κατά 2.

Το τετραγωνικό τετραγωνίδιο του κλάδου κύκλου ισούται με το προϊόν του μισού μήκους του κλάδου τόξου στην ακτίνα κύκλου, υπολογίζεται από τον τύπο S = 1/2 l * r .

Τρίγωνο

Ο τύπος της περιοχής του τριγώνου S = 1/2 * n * a Οπου:

 • S - η περιοχή του τριγώνου.
 • H - ύψος;
 • Μια πλευρά του τριγώνου.

Το ύψος του τριγώνου λαμβάνεται μετρώντας τη ρουλέτα κάθετα από τη γωνία απέναντι από την πλευρά.

Κοιτάξτε το βίντεο κάτω από τις χρήσιμες συμβουλές για την ταχεία και σωστή μέτρηση της πλατείας των τοίχων και το πάτωμα:

Χρησιμοποιώντας απλούς φόρμουλες από το σχολικό έτος γεωμετρίας, μπορείτε να υπολογίσετε οποιαδήποτε επιθυμητή τιμή για την κατασκευή ή την επισκευή.

Το άρθρο είναι χρήσιμο; Αποθηκεύστε το σελιδοδείκτη ή ελέγξτε για φίλους!

Μια πηγή: https:///domavlad.ru/sovety-dlya-doma/kak-poschitat-kvadratnye-metry.html.

Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δωματίου: Υπολογισμός της περιοχής των μη τυποποιημένων χώρων

Όλοι όσοι ξεκίνησαν την επισκευή αντιμετωπίζουν την ανάγκη να μετρηθούν όταν αγοράζουν έναν ακριβή αριθμό δομικών υλικών.

Για να μην υπερβείτε και να μην ανιχνεύσετε μια έλλειψη, πρέπει να ξέρετε πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα χώρου, τοίχων, πάτωμα, οροφή.

Όλα είναι αρκετά απλά, αλλά μπορεί να προκύψουν δυσκολίες με τον υπολογισμό της περιοχής των μη τυποποιημένων χώρων. Πώς να υπολογίσετε την περιοχή του δωματίου σε τετραγωνικά μέτρα; Τύποι με παραδείγματα περαιτέρω.

Πώς να υπολογίσετε το τετραγωνικό μέτρο του τοίχου;

Οπλισμένοι με ένα μέτρο ταινιών, μια αριθμομηχανή και σημειωματάριο, μπορείτε να ξεκινήσετε από την απλούστερη - την καταμέτρηση της πλατείας του τοίχου (η οροφή, το πάτωμα - δεν έχει σημασία αν αυτό είναι ένα ορθογώνιο, μετρώντας το ίδιο).

Μετράται το πλάτος και το ύψος στην οροφή. Μπορεί ακόμη και να δει το μάτι ότι οι χώροι δεν είναι τέλειες γωνίες.

Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μετρήσεις σε διάφορες θέσεις - για παράδειγμα, αφαιρέστε το ύψος από τη μία πλευρά του τοίχου και το άλλο.

Εάν οι αριθμοί αποδείχθηκαν διαφορετικοί, υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος (και οι δύο δείκτες διπλωθούν και διαιρούνται κατά 2).

Για να μάθετε τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων, πρέπει να πολλαπλασιάσετε το μήκος στο ύψος του τοίχου. Για το πλάτος του δαπέδου.

 • Παράδειγμα: Πλάτος του τοίχου 3,6 Μ, ύψος - 2,9 μ.
 • Η περιοχή ενός τέτοιου τοίχου θα είναι 3,6 x 2, 9 = 10,44 m2.

Ο υπολογισμός γίνεται για κάθε τοίχο και τα αποτελέσματα διπλωμένα.

Υπολογισμός τετραγωνικού δωματίου

Πώς να υπολογίσετε το δωμάτιο τετράγωνο τετραγωνικά μέτρα;

Όχι πάντα, το δωμάτιο είναι το σωστό ορθογώνιο. Μπορεί να υπάρχει μάζα ειδικών περιπτώσεων. Εξετάστε μερικά από αυτά.

Όροφος και οροφή σε ένα δωμάτιο με αποθήκη, reker, εξειδικευμένη, κλπ.

Πώς να υπολογίσετε το τετραγωνικό μέτρο του δαπέδου; Η κύρια αρχή αυτού: η συνολική έκταση πρέπει να χωριστεί σε ξεχωριστά μέρη, ώστε να βγαίνουν απλά στοιχεία και να υπολογίσουν το τετραγωνικό τετραγωνίδιο για ξεχωριστά και στη συνέχεια να διπλώσουν όλα τα αποτελέσματα.

Παράδειγμα. Το δωμάτιο συνδυάστηκε με μπαλκόνι και έκανε μια ζεστή loggia. Είναι απαραίτητο να υπολογίσετε την περιοχή δαπέδου για το συνολικό δωμάτιο:

 1. Το μήκος και το πλάτος του μεγάλου δωματίου μετράται (για παράδειγμα, 5 m κατά 6,7 m).
 2. Τα αποτελέσματα είναι μεταβλητά (5 χ 6,7 = 33,5 m2).
 3. Το μήκος και το πλάτος της loggia μετράται (για παράδειγμα, 2,1 m ανά 1,4 m)
 4. Τα αποτελέσματα είναι μεταβλητά (2,1 x 1,4 = 2,94 m2)
 5. Το πρώτο αποτέλεσμα και το δεύτερο αποτέλεσμα διπλωμένα (33,5 + 2,94 = 36,44 m2)

Ομοίως, αν χρειαστεί να προσθέσετε την περιοχή άλλων χώρων και στοιχείων.

Τοίχο, εξαιρουμένων των παραθύρων, των θυρών. το πάτωμα εξαιρουμένου του φούρνου

Τα παράθυρα, οι πόρτες, ο κλίβανος είναι επίσης ορθογώνια των οποίων το τετραγωνικό τετραγωνίδιο θα πρέπει να μετρήσει ξεχωριστά. Η μόνη διαφορά είναι ότι από τη συνολική έκταση, αυτοί οι δείκτες θα πρέπει να αφαιρέσουν.

Παράδειγμα. Στον τοίχο υπάρχουν δύο πανομοιότυπα παράθυρα. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πόσο υλικό θα πάει στους τοίχους του τοίχου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα παράθυρα:

 1. Το μήκος και το ύψος του τοιχώματος μετρώνται (για παράδειγμα, 2,5 Μ χ 4,5 μ.).
 2. Υπάρχει ένα συνολικό τετραγωνίδιο αυτού του τοίχου (2,5 x 4,5 = 11,25 m2).
 3. Το ύψος και το πλάτος του παραθύρου κατά μήκος της άκρης του πλαισίου (90 cm (0,9 m) με 1,3 m) μετράται.
 4. Υπάρχει μια περιοχή παραθύρου (0,9 x 1,3 = 1,17 m2).
 5. Έχουμε δύο παράθυρα, επομένως το ψηφίο διπλασιάζεται (1,17 x 2 = 2,34 m2).
 6. Αφαιρέσουμε την περιοχή και των δύο παραθύρων από το συνολικό τετραγωνίδιο του τοίχου (11,25 - 2,34 = 8,91 m2).

Ομοίως, αν χρειαστεί να εξαλείψετε την πόρτα ή άλλα στοιχεία από την περιοχή (καλοριφέρ, τζάκια, κλιβάδες ή ακόμα και έπιπλα).

Στρογγυλά (και ημικυκλικά) βαριά οροφής, παράθυρα, στήλες, λέβητες θέρμανσης κλπ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μάθετε τη διάμετρο (και επομένως την ακτίνα), απλά εφαρμόζοντας μια ρουλέτα, όπως στην περίπτωση των στοιχείων της ανασταλής οροφής και των παραθύρων. Στη συνέχεια, ο τύπος της περιοχής του κύκλου στην ακτίνα θα είναι σαν αυτό:

S = πr2

 1. Με τη βοήθεια ενός μέτρου ταινίας, μετράμε τη διάμετρο του παραθύρου (για παράδειγμα, 80 cm).
 2. Διαχωρίζουμε τη διάμετρο στο μισό, μάθετε την ακτίνα (80: 2 = 40 cm, ή 0,4 m).
 3. Υπολογίστε την περιοχή. Π Πάντα = 3.14. (3.14 x 0,42 = 3,14 x 0,16 = 0,5024 m2).

Εάν η διάμετρος απλά δεν μπορεί να μετρηθεί, όπως, για παράδειγμα, με μια στήλη ή ένα σωλήνα, θα χρειαστεί να μετρήσετε τον κύκλο.

Ο τύπος της περιοχής του κύκλου κατά μήκος του μήκους περιφέρειας:

S = L2: τέσσερα π

Παράδειγμα. Υπάρχει μια στήλη. Πρέπει να μάθετε την περιοχή δαπέδου στην αίθουσα χωρίς αυτό:

 1. Μετριέται το μήκος και το πλάτος του δωματίου, η περιοχή του βρίσκεται (για παράδειγμα, 19 m2).
 2. Η ρουλέτα μετρήθηκε το μήκος του κύκλου στήλης (για παράδειγμα, 88 cm, ή 0,88 m).
 3. Σύμφωνα με τον τύπο, υπολογίζεται η περιοχή της στήλης (0,882: 4π = 0,7744: 4x3,14 = 0,7744: 12,56 = 0,62 m2.
 4. Από την πλατεία του δωματίου, η περιοχή της στήλης (19 - 0,62 = 18,38 m2) αφαιρείται.

Στην περίπτωση ημικυκλικού στοιχείου, κάνουμε επίσης, αλλά στο ίδιο το τέλος χωρίζει το αποτέλεσμα κατά 2.

Παράδειγμα. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε την περιοχή του παραθύρου με μια ημικυκλική (τοξωτή) ιππασία:

 1. Το πλάτος μετράται και το ύψος του ορθογωνίου τμήματος του παραθύρου (για παράδειγμα, 1,1 m ανά 1,4 μ.).
 2. Η περιοχή υπολογίζεται (1,1 x 1,4 = 1,54 m2)
 3. Η διάμετρος του κυκλικού τμήματος θα αντιστοιχεί στο πλάτος του παραθύρου (έχουμε 1,1 m).
 4. Η ακτίνα είναι μισή διάμετρος (1,1: 2 = 0,55)
 5. Υπάρχει μια περιοχή κύκλου (3,14 x 0,552 = 3,14 x 0,3025 = 0,95 m2).
 6. Η περιοχή του ημικυκλίου (0,95: 2 = 0,475 m2).
 7. Υπάρχουν περιοχές του ορθογώνιου τμήματος του παραθύρου και της ημικυκλικής (1.54 + 0.475 = 2.015 m2).

Ομοίως, μπορείτε να υπολογίσετε την περιοχή της πόρτας με την αψίδα.

Πώς να υπολογίσετε το τετράγωνο της αίθουσας καμπυλόγραμμου;

Μερικές φορές στα δωμάτια μία από τις γωνίες "κοπεί" ή ο τοίχος πηγαίνει σε γωνία. Στη συνέχεια, η ίδια αρχή των διαχωριστικών σύνθετων αριθμών ισχύει για απλούστερη, αλλά ορισμένα από αυτά θα είναι τρίγωνα.

Σε δύσκολα καθήκοντα, ένα καλό σχέδιο είναι το ήμισυ της επιτυχίας. Κάντε ένα σχέδιο δωματίου, το οποίο θα βοηθήσει να "μοιραστεί" το δωμάτιο σε χαρτί και όχι στο μυαλό.

Λοξοτομημένες γωνίες στο δωμάτιο

Στην πραγματικότητα, ένα τέτοιο δωμάτιο είναι ένα ορθογώνιο, από το οποίο το τρίγωνο είναι "κομμένο". Βρίσκοντας την περιοχή αυτού του τριγώνου και το αφαιρώντας το από το συνολικό τετραγωνίδιο, η περιοχή του δωματίου θα παραμείνει.

Η περιοχή του τριγώνου βρίσκεται δίπλα στον τύπο:

S = Ab : 2.

Όπου τα Α και Β είναι καρύδια, ή τα κόμματα κάθετα μεταξύ τους.

Το λοξό τμήμα είναι υποτείνουσα που δεν απαιτείται για τον υπολογισμό.

 1. Για να μάθετε "Α", το πλάτος του τοιχώματος μετράται, όπου αρχίζει το τμήμα και στη συνέχεια ο αντίθετος τοίχος είναι η διαφορά μεταξύ τους (για παράδειγμα, ο λοξός τοίχος είναι 1,7 μ., Και το αντίθετο 3 m, το οποίο σημαίνει "α "= 1,3 m).
 2. Ομοίως, είναι "Β", μόνο τα μήκη του δωματίου συγκρίνονται (για παράδειγμα, 5 m και 3,6 m. Υπολογισμός: 5 - 3.6 = 1,4 m).
 3. Η περιοχή του τριγώνου "κομμένα" υπολογίζεται (1,3 x 1,4: 2 = 1,82: 2 = 0,91 m2).
 4. Σύμφωνα με τα προηγούμενα μέτρα, αν τα δωμάτια ήταν ορθογώνια, οι διαστάσεις του θα ήταν 5 m ανά 3 m. Και επομένως, το τετραγωνίδιο είναι 5 x 3 = 15 m2.
 5. Από το συνολικό τετραγωνίδιο, αφαιάταμε την περιοχή του τριγώνου (15 - 0,91 = 14,09).

Έτσι, για να υπολογίσετε την περιοχή οποιουδήποτε, ακόμα και το πιο δύσκολο δωμάτιο, αν το συντρίψετε σε απλά στοιχεία και θυμηθείτε αρκετούς τύπους από το σχολικό μάθημα. Θυμηθείτε ότι είναι απαραίτητο να στρογγυλοποιήσετε έτσι ώστε να παραμείνει συντριπτικά υλικά, και μάλιστα το 5-10% του εφεδρικού υλικού πρέπει πάντα να φυλάσσεται στο χέρι.

σχετικά με το θέμα

Μια πηγή: https://microklimat.pro/uteplenie/kak-vyschitat-kvadratnye-metry-komnaty.html

Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δαπέδου

Ο καθένας από εμάς αργά ή γρήγορα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τον υπολογισμό των παραμέτρων στέγασης. Είτε επισκευάζετε ή αγοράζουν έπιπλα, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εσάς να έχετε πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των τοίχων, οροφών και φύλου.

Φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι ευκολότερο; Αλλά αυτό είναι μόνο με την πρώτη ματιά. Και για το γεγονός ότι θα υπάρξουν φυσικές μετρήσεις αυτού του χώρου και του πνευματικού κόστους για να πάρει το σαφές μέγεθος του δωματίου.

Θυμηθείτε πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα.

Τύπος

Τι αντικείμενο εντύπου, τα μέρη των οποίων θα μετρήσετε; Ένα άλλο σχολικό πρόγραμμα μπορεί να θυμόμαστε ότι η περιοχή του ορθογώνια φιγούρα είναι ίση με το προϊόν του μήκους και του πλάτους του. Εκείνοι.

Πρέπει να προσδιορίσετε το μέγεθος των πλευρών του τοιχώματος και να πολλαπλασιάσετε τις άλλες προκύπτουσες παραμέτρους. Εάν πρέπει να υπολογίσετε το συνολικό τετράγωνο όλων των κάθετων επιφανειών στο δωμάτιο, απλά να τους συνοψίσω.

Και τι γίνεται με άλλες μορφές;

Όταν πρόκειται για ένα κύκλο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα ανώτατο όριο, στη συνέχεια, μετρήστε την απόσταση από το κέντρο του κύκλου στην ίδια την περιφέρεια και να πάρετε την ακτίνα επιφάνειας.

Στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε τον υπάρχοντα αριθμό από μόνο του και στη συνέχεια - επίσης στο 3.14. Έτσι, ο τύπος υπολογισμού είναι ίση με: τον αριθμό "pi", πολλαπλασιασμένο με την ακτίνα στην πλατεία.

Λοιπόν, πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα τοίχου και οροφής, καταλάβατε έξω. Και αν χρειαστεί να "υπολογίσετε" πλακάκια;

Μετρήσεις Zafel

Θέλετε να υπολογίσετε τον αριθμό των απαιτούμενων πλακιδίων σε τετραγωνικά μέτρα; Έτσι, πρέπει πρώτα να ανανεώσετε την έννοια της πολλαπλότητας στη μνήμη.

Φανταστείτε ότι το μπάνιο είναι 30 μ. 2. Και σε ένα πακέτο θα υπάρχουν 7 μέτρα κεραμιδιών.

Αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον πρέπει να είστε σε 30 μέτρα, θα πρέπει επίσης να αγοράσετε τουλάχιστον 35 "τετράγωνα" του υλικού που αντιμετωπίζει.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων, λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος της ίδιας της κεραμικής.

Να είστε βέβαιος να υπολογίσετε πόσα πλακάκια θα πάνε στη μία πλευρά του δωματίου και αν θα χρειαστεί να τα κόψετε.

Μετά από όλα, σε περίπτωση που πρέπει να συντομεύσουν, θα χρειαστείτε περισσότερα πλακάκια από ό, τι προγραμματίζετε αρχικά.

Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δωματίου, έχετε αποφασίσει. Και για να μάθετε πόσο να αγοράσετε κεραμίδια σε ολόκληρη την περιοχή, κάντε τα εξής:

 • πολλαπλασιάστηκε το μήκος του κεραμικού προϊόντος στο πλάτος του
 • Η πλατεία δωματίου παραδίδεται στον αριθμό που προκύπτει
 • Χρησιμοποιήστε το ψηφίο που προκύπτει για τον υπολογισμό των απαιτούμενων μονάδων αντιμετώπισης.

Ως αποτέλεσμα, λάβατε τον αριθμό των απαραίτητων υλικών σε τεμάχια, σύμφωνα με τις παραμέτρους του αντικειμένου σας.

Αυτοί οι υπολογισμοί θα σας βοηθήσουν και αν αποφασίσετε να βάλετε τις πλακόστρωτες πλάκες με τα χέρια σας.

Αυτό που είναι σημαντικό να εξετάσετε

Υπολογισμός των μεγεθών του αντικειμένου, θυμηθείτε ότι είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε από την περιοχή που προκύπτει το τετράγωνο των υφιστάμενων θυρών και των παραθύρων.

Με την πρώτη ματιά, μπορεί να φαίνεται ότι ο υπολογισμός της περιοχής είναι μια πολύ χρονοβόρα και κουραστική κατοχή. Αλλά δεν είναι τόσο! Αντιμετωπίστε τον εαυτό σας με ένα μέτρο ταινιών και αρχίστε να μετράτε τις πλευρές του περιβλήματος σας.

Αυτό το μάθημα δεν θα διαρκέσει περισσότερο από πέντε λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει όλες τις προκύπτουσες παραμέτρους.

Όταν έχετε εισαγάγει δεδομένα, πάρτε την αριθμομηχανή και λύστε απλές εργασίες. Αυτό είναι ένα άλλο 10 λεπτά. Συνολικά - 15 λεπτά και πολλά savomes και δυνάμεις!

Γιατί να εξετάσετε και να μετρήσετε

Γνωρίζοντας τις παραμέτρους του δωματίου σας, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε τους πωλητές που πιθανότατα θα προσπαθήσουν να σας συμβουλεύσουν να αγοράσετε κατασκευαστικά προϊόντα με περιθώριο. Ναι, και είναι πολύ πιο εύκολο να πλοηγηθεί στην εκτίμηση των εργαζομένων που θα πραγματοποιήσουν την επισκευή.

Μεταξύ άλλων, μπορείτε να εξοικονομήσετε τα ίδια τα υλικά για τους τοίχους και την οροφή, αγοράζοντας ακριβώς τόσα πολλά αγαθά όπως είναι απαραίτητο.

Σήμερα θα εξετάσετε τα μεγέθη των τοίχων σας και αύριο θα σας ζητηθεί οικεία ή αγαπημένα: "Πώς να υπολογίσετε πλακάκια τετραγωνικών μέτρων;" "Εύκολα!" - Θα απαντήσετε.

Και πράγματι, τίποτα περίπλοκο!

Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα;

Από καιρό σε καιρό αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα: κατά τον υπολογισμό της πληρωμής για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή κατά τη διάρκεια της επισκευής, όταν πρέπει να μετρήσετε πόσες οι κυλίνδρες ταπετσαρίας χρειάζονται για να περικλείσετε τους τοίχους ή πόσοι κουτιά χρώματος.

Στην πραγματικότητα, όλα αυτά τα δεδομένα αναφέρονται στο τεχνικό διαβατήριο, όπου υπάρχει σαφής προγραμματισμός του διαμερίσματος, υποδεικνύει τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων κάθε δωματίου και της συνολικής έκτασης του διαμερίσματος.

Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα τοίχων

Εάν δεν υπάρχουν διαβατήρια, αλλά πρέπει ακόμα να μάθετε, για παράδειγμα, πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα τοίχων, τότε το κάνετε, για την πραγματική ύλη, δεν είναι τόσο δύσκολη.

Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε σχολική γνώση της γεωμετρίας. Συγκεκριμένα, ο τύπος της περιοχής του ορθογώνου S = a * b. Δηλαδή, χρειάζεστε το ύψος των τοίχων σας για να πολλαπλασιάσετε το πλάτος.

Για να το κάνετε αυτό, κάντε τα εξής:

 1. Μετρήστε το πλάτος του τοίχου. Είναι καλύτερο να το κάνετε κατά μήκος του δαπέδου ή της οροφής, αφού αυτές οι γραμμές είναι πιο κάθετες.
 2. Αλλάξτε το ύψος του τοίχου. Αυτή είναι η απόσταση από το πάτωμα στην οροφή. Κατά κανόνα, στο Χρουστσόφ, είναι 2,5 μέτρα, στο Brezhnevka - 3 m, στο Stalinki - 3,5 ή 4 μ. Αλλά είναι καλύτερο να μετρήσετε τον εαυτό σας για να μην μαντέψετε.
 3. Μάθετε την περιοχή. Οι ληφθείσες τιμές πρέπει να πολλαπλασιάζονται ο ένας τον άλλον - και έχετε το άθροισμα τετραγωνικών μέτρων ενός τοίχου.
 4. Το ποσό του χώρου. Δεδομένου ότι το δωμάτιο δεν είναι ένα τοίχωμα και τέσσερα, τότε οι ίδιες λειτουργίες πρέπει να γίνουν με τους υπόλοιπους τοίχους και στη συνέχεια να διπλώσουν τις ληφθείσες 4 περιοχές. Ως αποτέλεσμα, θα έχετε τετραγωνικά μέτρα τοίχων ολόκληρου του δωματίου.
 5. Πλήρες πλεόνασμα. Υπάρχει τουλάχιστον μία είσοδος σε κάθε δωμάτιο. Στα μοντέρνα διαμερίσματα είναι πολύ μοντέρνα αναδιαμόρφωση με διαφορετικές τοξωτές και άλλες διαδικασίες. Φυσικά, αν χρειαστεί να υπολογίσετε τον αριθμό των κυλίνδρων τοίχου, τότε αυτή η απόσταση που δεν χρειάζεστε. Ως εκ τούτου, μετρούν το ύψος και το πλάτος της ημέρας, περιηγηθείτε τους και ο αριθμός που προκύπτει αφαιρείται από τον συνολικό αριθμό μετρητών τοίχου.

Όπως μπορείτε να δείτε, τίποτα περίπλοκο σε αυτό. Εάν ενδιαφέρεστε για το πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δωματίου, είναι ακόμη πιο εύκολο.

Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δωματίου

Ο κύριος τύπος εξακολουθεί να είναι ο ίδιος. Μόνο τώρα χρειαζόμαστε το μήκος και το πλάτος του δαπέδου.

 1. Μετρήστε το πλάτος. Εάν έχετε τα έπιπλα κατά μήκος του τοίχου, δεν πρέπει να το σύρετε αμέσως κάπου. Μπορείτε εύκολα να μετρήσετε το πλάτος πάνω από τον τοίχο ή την οροφή - το δωμάτιο αποτελείται από ορθογώνια και οι παράλληλες πλευρές είναι ίσες.
 2. Μήκος μέτρησης. Μετράμε το παρακείμενο τοίχο / το όροφο / οροφή.
 3. Βρείτε περιοχή. Μετακίνηση των ληφθέντων αριθμών - και αυτό είναι.

Εάν πρέπει να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα ολόκληρου του διαμερίσματος, η αρχή είναι η ίδια: θεωρούμε κάθε δωμάτιο, διαδρόμους και αποθηκευτικούς χώρους, και στη συνέχεια βάζουμε μαζί.

Πώς να υπολογίσετε το τετραγωνίδιο του δαπέδου: πρακτικές συμβουλές

Πίνακας περιεχομένων

Πολύ συχνά προκύπτουν εργασίες όπου απλά δεν κάνετε χωρίς να γνωρίζετε την περιοχή του δωματίου σας.

Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δαπέδου - το έργο που είναι γνωστό στους αρχαίους Έλληνες, για να μην αναφέρουμε τους σύγχρονους κατασκευαστές.

Αλλά υπάρχουν αποχρώσεις που είναι σε θέση να περιπλέξουν αυτό το έργο, οπότε αποφασίσαμε να επισημάνουμε το πρόβλημα από όλες τις πλευρές.

Τι είναι για

Η μέτρηση είναι το κλειδί για τη σωστή εργασία του κατασκευαστή, μηχανικός, σχεδιαστής.

Η μέτρηση της περιοχής του δωματίου μπορεί να είναι χρήσιμη σε διάφορες καταστάσεις:

Πηγές: http://www.rutvet.ru/in-kak-poschitat-kvadratnye-metry-zadachki-iz-shkol-noy-programmrammy-kotory-prigodyatsya-prigodyatsya-vo-vzrosloy-zhizni-vzrosloy-zhizni-vzrosloy-zhizni-vzrosloy-zhizn-5986.

HTML, http://elhow.ru/bytovye-sovety/kak-poschitat-kvadratnye-metry, http: // shkolapola.

RU / USTROYSTVO / SHERY / 1133-KAK-Rasschitat-Kvadraturu-Pola

Κανένα σχόλιο ακόμα!

Μια πηγή: https://postrojkin.ru/poly/kak-poschitat-kvadratnye-metry-pola.html

Το τετράγωνο μετρητή είναι πόσο: πώς να μετρήσετε το τετραγωνίδιο του δωματίου μόνοι σας - τύποι για βοήθεια

Κατά τη διεξαγωγή εργασιών επισκευής, προκύπτει το ερώτημα: ένα τετραγωνικό μέτρο είναι το πόσο υλικά που χρειάζονται για την κάλυψη.

Για να μην περάσετε επιπλέον χρήματα, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων του δωματίου και μόνο στη συνέχεια να μεταβείτε στο κατάστημα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Σε συσκευασίες με χρώματα, γύψο, ο εκκινητής φέρει αναγκαστικά, σε ποιο μέγεθος δωματίου υπολογίζεται με δεδομένη ποσότητα του μίγματος.

Το κύριο ερώτημα είναι πόσα πακέτα ή δοχεία χρειάζονται για να έχουν αρκετό τοίχο ή επιφάνεια δαπέδου.

Τι είναι ένα τετραγωνικό μέτρο

Πρώτα πρέπει να αποφασίσετε τι είναι ένα τετραγωνικό μέτρο.

Οι άνθρωποι που διδάσκονταν κακώς στο σχολικό μαθηματικό, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εύκολα ή γρήγορα το πρόβλημα της καταμέτρησης του αριθμού των δομικών υλικών.

ως εκ τούτου Το τετραγωνικό μέτρο είναι το κύριο σημείο αναφοράς κατά τον καθορισμό της περιοχής του δωματίου.

Εάν σχεδιάζετε ένα τετράγωνο (αυτό είναι ένα γεωμετρικό σχήμα με τα ίδια κόμματα) και η πλευρά θα είναι 100 cm, στη συνέχεια με πολλαπλασιασμό κατά 100, λαμβάνουμε τον αριθμό των 10.000 cm.

Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος αυτού του σχήματος είναι 10000 cm2. Είναι δυνατόν ευκολότερο. Υπολογίστε σε μέτρα: 100 cm είναι 1 m.

Εφαρμόζουμε τον τύπο για την καταμέτρηση της περιοχής - γυρίζουμε δύο πλευρές, δηλαδή 1 πολλαπλασιάστε με 1, παίρνουμε 1 μ. Έτσι, το μέγεθος της πλατείας είναι 1 τ.μ.

Τετραγωνικά εργαλεία μέτρησης μετρητών

Για υπολογισμούς, είναι απαραίτητο να ετοιμαστείτε μια αριθμομηχανή.

Εάν δεν είναι, τότε ο πίνακας πολλαπλασιασμού στο συνηθισμένο σημειωματάριο για τον πρώτο γκρέιντερ.

Εάν οι τοίχοι δεν έχουν 2, όχι 3 μέτρα, αλλά, για παράδειγμα, 2,5 μέτρα, τότε είναι καλύτερα να ακόμα μια αριθμομηχανή. Αυτό είναι πολύ περίπλοκο φορτίο για τον εγκέφαλο, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται για να συνεργαστεί με αριθμούς.

Συνιστάται να έχετε ένα κομμάτι χαρτί στο χέρι και να χειριστείτε για εγγραφή.

Είναι απαραίτητο να μετρηθεί με μια ρουλέτα ή ένα εκατοστό.

Τυποποιημένος τύπος μετρητών μετρητών

Για να υπολογίσετε την περιοχή, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ο τύπος του τετραγωνικού μέτρου Α Χ Β, όπου ο αριθμός Α είναι το μήκος μιας πλευράς και ο αριθμός Β είναι το μήκος της δεύτερης πλευράς. Μπορεί να είναι το ίδιο εάν το σχήμα δαπέδου ή τοίχου ή το τοίχωμα.

Τις περισσότερες φορές δεν είναι τετράγωνο, αλλά ορθογώνιο, δηλαδή, ο αριθμός Α θα έχει μία τιμή και ο αριθμός είναι ένας άλλος.

Θα πρέπει να πολλαπλασιάζονται στο μυαλό ή στον πίνακα πολλαπλασιασμού ή στην αριθμομηχανή.

Και ο αριθμός που προκύπτει θα είναι μια περιοχή που θα χρειαστεί να καλύψει το χρώμα ή κάτι άλλο.

!Μερικές φορές πρέπει να ξέρετε πώς υπολογίζεται σωστά το μέγεθος. Πόσο είναι 1 4 ίντσες σε mm; Αυτό μπορεί να διαβαστεί αυτό στο άρθρο μας.

Συμβαίνει ότι το σχήμα του δαπέδου δεν είναι στάνταρ, αλλά, για παράδειγμα, τραπεζοειδές. Τότε είναι πιο δύσκολο, ειδικά σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τι είναι ένα τρίγωνο (αυτό είναι επίσης στη φύση).

Για να υπολογίσετε το μέγεθος του τραπεζογραμματίου, είναι απαραίτητο να υπολογίσετε πρώτα την περιοχή του ορθογωνίου στη μέση, τότε το μέγεθος κάθε τριγώνου στις πλευρές , στη συνέχεια, τοποθετήστε αυτούς τους τρεις αριθμούς.

Δεν είναι ευκολότερο να καλέσετε αμέσως τη ταξιαρχία των εργαζομένων; Αφήστε τους να σκεφτούν πώς να υπολογίζουν τα τετραγωνικά μέτρα του δωματίου.

Σπουδαίος! Εάν η παρεξήγηση εμφανίστηκε σε αυτό το στάδιο, είναι καλύτερο να καλέσετε αμέσως τον δάσκαλο των μαθηματικών και να ζητήσετε να υπολογίσετε πόσα τετραγωνικά μέτρα. Μέτρα έχει χώρο.

Επιφάνεια δαπέδου ή οροφή

Το ανώτατο όριο και το πάτωμα σε ένα συνηθισμένο διαμέρισμα είναι το ίδιο. Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα; Πολύ απλό. Εάν το εσωτερικό εσωτερικό, τότε δεν υπάρχει οροφή εκεί - υπάρχουν μόνο φύλο και τοίχοι.

Στάδιο # 1. Μετρήστε το μήκος του δωματίου και γράψτε τον αριθμό που προκύπτει σε χαρτί. Εάν ο αριθμός είναι ακέραιος, τότε γράφουμε μόνο ένα ψηφίο. Για παράδειγμα, 5 (m). Εάν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από 5, αλλά μικρότερος από 6, τότε θα πρέπει να ανακαλέσετε τα δεκαδικά κλάσματα και να γράψετε, για παράδειγμα, 5,5 (m).

Στάδιο # 2. Μετρήστε το πλάτος του δωματίου και καταγράψτε παρόμοια. Για παράδειγμα - 3μ.

Στάδιο αριθ. 3. Τώρα είναι απαραίτητο να πολλαπλασιάσετε αυτούς τους δύο αριθμούς. Παράδειγμα: 5 x 3 = 15m. Έτσι, η επιφάνεια δαπέδου είναι 15 τετραγωνικά μέτρα. Κατά συνέπεια, το μέγεθος οροφής θα είναι επίσης 15 τετραγωνικών μέτρων. m. Εγγραφή αυτού του αριθμού ξεχωριστά και σπάστε τη λαβή.

Τετράγωνο στερεό τοίχο

Πώς να υπολογίσετε το τετραγωνίδιο ενός συμπαγούς τοίχου; Όπως μετρήσαμε το πάτωμα ή την οροφή. Ο αλγόριθμος δράσης είναι ο ίδιος με την καταμέτρηση του μεγέθους του δαπέδου:

 • Μετρήστε το μήκος του τοίχου και γράψτε.
 • Μέτρο ύψος;
 • Πολλαπλασιάστε δύο αριθμούς - το αποτέλεσμα που λαμβάνεται και θα είναι τετραγωνικά μέτρα.

Παράδειγμα: ύψος 2,20 m, μήκος 7m. 7 x 2.2 = 15,4 m. Περιοχή τοίχου - 15,4 τετραγωνικά μέτρα. Μ.

Πώς να υπολογίσετε τοίχο τετραγωνικών μέτρων με παράθυρο

Θα είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί ο τοίχος στον οποίο βρίσκεται το παράθυρο.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να υπολογίσετε ξεχωριστά το μέγεθος του τοίχου, ξεχωριστά - το μέγεθος του παραθύρου. Στη συνέχεια, από τη μεγαλύτερη περιοχή, αφαιρώντας μικρότερα. Αποδεικνύεται τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων, τα οποία θα πρέπει να καλύπτονται με βαφή ή γύψο.

Αλγόριθμος δράσεων:

 1. Το σενάριο έχει ήδη περάσει για να υπολογίσει το μέγεθος του τοίχου. Αφήστε τον γνωστό αριθμό να είναι ο ήδη γνωστός αριθμός - 15,4 m2.
 2. Στη συνέχεια, μετρήστε το ύψος και το μήκος του παραθύρου. Πολλαπλασιάστε τους αριθμούς. Για παράδειγμα: μήκος 1,5 m, ύψος 1,2 m. Εάν πολλαπλασιάζεται, τότε αποδεικνύεται 1,8. Έτσι, η περιοχή του παραθύρου είναι 1,8 τετραγωνικά μέτρα. Μ.
 3. Παίρνουμε την περιοχή του τοίχου και αφαιρέμε το μέγεθος του παραθύρου: 15.4 - 1.8 = 13.6. Η περιοχή που θα πρέπει να τεθεί σε τάξη - 13,6 τετραγωνικά μέτρα. Μ.

Σπουδαίος! Εικόνες που λαμβάνονται κατά τον υπολογισμό τους, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει και κύκλωμα με μια λαβή έτσι ώστε να μην χάσετε τους δικούς μας υπολογισμούς.

Πώς να υπολογίσετε τον τοίχο των τετραγωνικών μέτρων με πόρτα

Ομοίως, είναι απαραίτητο να παράγετε όταν θέλετε να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα τοίχων με μια πόρτα.

Εάν η πόρτα από μια μαθηματική άποψη είναι ένα απλό ορθογώνιο, υπολογίστε την περιοχή του κατά μήκος της συνήθους τύπου A X V.

Δηλαδή, είναι απαραίτητο να μετρήσετε το ύψος και το μήκος, στη συνέχεια πολλαπλασιάστε πολλαπλασιαστικά και το μέγεθος της πόρτας.

Στη συνέχεια, από την περιοχή του τοίχου, αφαιρέστε το μέγεθος της πόρτας και παίρνουμε το τετράγωνο στο οποίο θα πρέπει να αγοράζονται τα τελικά υλικά. Εάν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος έκανε την πόρτα με την αψίδα, τότε εδώ χωρίς να υπολογιστεί το μέγεθος του κύκλου δεν μπορεί να κάνει.

Μετρήστε την περιοχή σύνθετων σχημάτων

Κύκλος και τρίγωνο - σύνθετα στοιχεία για αυτο-υπολογισμό . Πώς να μετρήσετε τα τετράγωνα μέτρα περιφέρειας, εάν δεν υπάρχει μαθηματική ή μηχανική εκπαίδευση; Πάλι, σύμφωνα με τον τύπο.

Πώς να μετρήσετε το μέγεθος του κύκλου

Υπάρχει ένας τύπος υπολογισμού της περιοχής του κύκλου. Υπάρχει ένας τέτοιος σταθερός αριθμός - ο λόγος του μήκους της περιφέρειας στη διάμετρο της. Είναι εξίσου για όλα τα μεγέθη του κύκλου. Ονομάζεται PI και ισούται με 3.14. Αυτός είναι ο αριθμός και η χρήση κατά την καταμέτρηση.

Στάδιο αριθ. 1. Μετρήστε τη διάμετρο (αυτή είναι μια γραμμή που διέρχεται από το κέντρο του κύκλου από το ένα άκρο του κύκλου σε άλλο). Αφήστε τη διάμετρο να είναι ίση με 3 μέτρα. Στη συνέχεια, βρίσκουμε την ακτίνα - αυτό είναι το ήμισυ του μήκους της διαμέτρου. Αυτό είναι 1,5 μ. Γράφουμε την ακτίνα σε χαρτί.

Στάδιο αριθ. 2. Παράγουμε υπολογισμούς σύμφωνα με τον τύπο S = PR2, όπου η S είναι η περιοχή του κύκλου, το Ρ είναι ένας σταθερός αριθμός και το R είναι η ακτίνα του κύκλου. Αποδεικνύεται 3,14 x (1,5 x 1.5) = 7, 065. Η περιοχή αυτού του κύκλου είναι 7,065 τετραγωνικά μέτρα. Μ.

Αλλά αυτή είναι η περιοχή ενός ολόκληρου κύκλου. Το αψίδα πάνω από την πόρτα είναι μισός κύκλος. Έτσι, πρέπει ακόμα να διαιρέσετε τον αριθμό των δύο και να προσθέσετε περαιτέρω στην ορθογώνια περιοχή της πόρτας. 7,065: 2 = 3,53 m2.

Πώς να μετρήσετε την περιοχή του τριγώνου

Εάν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ήταν μαθηματικός, θα μπορούσε να κάνει τριγωνικά σχήματα στην οροφή, τα οποία πρέπει να αποκαταστήσουν και να διαθέσουν άλλο χρώμα ή γύψο. Πρέπει να σκεφτείτε να μην υπερβείτε.

Ο υπολογισμός του τετραγωνικού μέτρου στην τριγωνική μορφή αρχίζει με μια προσεκτική επιθεώρηση αυτού του σχήματος.

Είναι απαραίτητο να βρείτε τη βάση του τριγώνου, δηλαδή τη γραμμή στην οποία τα άλλα δύο (όπως η οροφή βρίσκεται στο σπίτι). Στη συνέχεια, περάστε μια γραμμή από την αντίθετη κορυφή στη βάση. Αυτοί οι δύο αριθμοί εγγραφούν.

Στάδιο αριθ. 1. Για να διαιρέσετε τη βάση του τριγώνου σε 2 και να καταγράψετε. Αυτός ο αριθμός θα έρθει σε εύχρηστο στο εγγύς μέλλον. Μετρήστε το ύψος και επίσης γράψτε.

Στάδιο αριθ. 2. Υπολογίστε το σχήμα M2.

Για να το κάνετε αυτό, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τον τύπο: S = 0,5Ah, όπου S είναι η περιοχή του τριγώνου και η βάση και η H είναι το ύψος.

Παράδειγμα: Βάση 3 Μ, Ύψος 2,5 μ. Σύνολο: 0,5 χ 3 Χ 2,5 = 3,75. Μέγεθος τριγώνου - 3,75 m2. Να μην ξεχάσετε.

Συμβουλές και συστάσεις

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να υπολογίσετε την περιοχή του διαμερίσματος και το χρώμα, το οποίο και το χρώμα που χρώμιο. Οι διαστάσεις όλων των τοίχων και η οροφή είναι διπλωμένα - ο αριθμός θα είναι στην οποία θα είναι απαραίτητο να περιηγηθείτε κατά την αγορά δομικών υλικών.

Υπόδειξη! Κατά τον υπολογισμό του είναι καλύτερο να καλέσετε ένα άλλο άτομο να βοηθήσει. Ένα κεφάλι είναι καλό και δύο πιο αξιόπιστα.

Η υπόθεση είναι για μικρά - μεταβείτε στο κατάστημα και αγοράστε υλικά. Εδώ πρέπει ακόμα να εξετάσετε, δεδομένου ότι δεν έχουν σχεδιαστεί όλα τα πακέτα για μεγάλα δωμάτια. Για παράδειγμα, το μέγεθος οροφής στην κουζίνα 3 x 3.

Πόσα τετραγωνικά μέτρα γύψου θα χρειαστούν εάν ένα πακέτο μπορεί να καλυφθεί 3 τετραγωνικά μέτρα. Μ? Πιστεύουμε: Το μέγεθος της οροφής είναι 9 τετραγωνικών μέτρων. m. Ένα πακέτο διαρκεί 3 τετραγωνικά μέτρα. Μ.

Κατά συνέπεια, τα 3 πακέτα είναι απαραίτητα για ολόκληρο το ανώτατο όριο.

Εάν το πακέτο λέει ότι η κατανάλωση είναι 12 τετραγωνικά μέτρα, σημαίνει πόσο υλικό είναι απαραίτητο να καλύψετε το τοίχο με μέγεθος 3 x 4 m.

Ή ένα άλλο παράδειγμα. Τοίχος στο διαμέρισμα 6 στο 4. Πόσα τετραγωνικά μέτρα πρέπει να ζωγραφιστούν; Πολλαπλασιάζουμε 6 έως 4, έχουμε 24 τετραγωνικά μέτρα.

Αυτό είναι το πόσο δοχεία βαφής είναι 3 λίτρα, αν κάθε τράπεζα δαπανώνται κατά 6 τετραγωνικά μέτρα. Μ? Εξετάζουμε: 24 διαίρεση στις 6. Αποδεικνύεται 4.

Έτσι πρέπει να αγοράσετε 4 δοχεία βαφής τριών λίτρων για να καλύψετε ολόκληρο τον τοίχο.

Για εργασίες επισκευής, είναι πάντα καλύτερο να πάρετε λίγο περισσότερα υλικά έτσι ώστε αργότερα να μην επιστρέψετε στο κατάστημα. Στο μέλλον, αν έχετε κάτι να κόψετε ή να παραλάβετε, τα υπολείμματα των υλικών μπορεί να είναι υγιή.

Στο θέμα: τετραγωνικά μέτρα σε εσωτερικούς χώρους

Μια πηγή: https://stroim.guru/polezno-znat/kvadratrij-met-eto-skolko.html

Η αγορά των απαραίτητων υλικών για την επισκευή του δωματίου είναι το υπεύθυνο πράγμα. Και μερικές φορές το κύριο πράγμα είναι να καθορίσουμε τον αριθμό τους και όχι μόνο με την ποιότητα και την εμφάνιση. Για να αγοράσετε υλικά, ακριβώς στο ποσό του τι χρειάζεστε, θα πρέπει να μετρήσετε προσεκτικά το δωμάτιο. Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά δάπεδα; Όλα είναι αρκετά απλά, αρκεί να κατανοήσετε την αρχή και να θυμάστε τα σχολικά μαθήματα των μαθηματικών.

Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δαπέδου

Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δαπέδου

Γιατί να κάνετε τον υπολογισμό της περιοχής του δωματίου;

Οποιεσδήποτε επισκευές δεν μπορούν να αρχίσουν χωρίς ακριβείς γνώσεις σχετικά με το μέγεθος του δωματίου. Για να υπολογίσετε τον αριθμό των ταπετσαριών ή των πλαισίων, πρέπει να γνωρίζετε τις διαστάσεις και την περιοχή των τοίχων, να αποκτήσετε επαρκή ποσότητα πλακιδίων οροφής, αφαιρούνται οι μετρήσεις από την οροφή. Φυσικά, για τις προμήθειες στους απαιτούμενους όγκους δαπέδου, θα χρειαστεί επίσης να προσπαθήσουμε και να μάθετε τη σημασία της περιοχής ολόκληρου του χώρου δαπέδου.

Για την οποία οι οικισμοί της περιοχής μπορεί να είναι χρήσιμοι.

Για την οποία οι οικισμοί της περιοχής μπορεί να είναι χρήσιμοι.

Με την απομάκρυνση της μέτρησης του δωματίου και τον ορισμό της περιοχής βάσης, κάθε πρόσωπο αντιμετωπίζει, γεγονός που αποφάσισε να αρχίσει να επιδιορθώνει ανεξάρτητα. Εάν ο ιδιοκτήτης των κατοικιών έκλεψε να βοηθήσει τους ειδικούς, δεν χρειάζεται να καταλάβει τίποτα - οι δάσκαλοι θα κάνουν τα ίδια τα ίδια. Ωστόσο, πολλοί επιλύονται για εργασίες επισκευής με τα χέρια τους. Αυτό σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε χρήματα που δαπανώνται για επισκευές.

Για την επισκευή πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς το μέγεθος του δωματίου

Για την επισκευή πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς το μέγεθος του δωματίου

Οι κύριοι λόγοι για την ανάγκη προσδιορισμού της περιοχής δαπέδου έχουν ως εξής:

 • επισκευή ή πρωτογενής τοποθέτηση κάλυψης δαπέδου.
 • Γεμίζοντας φρέσκο ​​στρώμα?
 • διάταξη του συστήματος καθυστέρησης ·
 • Χρώση δαπέδου.
 • Εφαρμογή στο πάτωμα άλλων οικοδομικών υλικών ·
 • Καθορίζοντας το μέγεθος του χώρου διαβίωσης όταν τα έγγραφα ή την αγορά / πώληση του διαμερίσματος ή στο σπίτι ·
 • καθορίζοντας τη συμμόρφωση του σχεδίου δωματίου ·
 • Επιλογή επίπλων στις διαστάσεις.
 • κατάρτιση ενός σχεδίου δωματίου για περαιτέρω εργασία.
 • Αξιολόγηση του κόστους του έργου των ειδικών και άλλων δαπανών.
Όχι πάντα η μέτρηση της περιοχής του δαπέδου αποδεικνύεται μια απλή διαδικασία

Όχι πάντα η μέτρηση της περιοχής του δαπέδου αποδεικνύεται μια απλή διαδικασία

Βασικά, η γνώση της περιοχής δαπέδου απαιτείται προκειμένου να υπολογιστεί ο αριθμός των δομικών υλικών που απαιτούνται για το φινίρισμα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατά την εργασία. Για παράδειγμα, ο όγκος του μίγματος τσιμέντου για την πλήρωση του στρώματος, η ποσότητα χύδην σεξ ή πλαστικοποιημένων συσκευασιών κλπ.

Τύποι δαπέδου

Τύποι δαπέδου

Σε μια σημείωση! Προκειμένου να υπολογίσετε την απαιτούμενη ποσότητα υλικών, πρέπει να γνωρίζετε όχι μόνο την περιοχή δωματίου στο πάτωμα, αλλά και την περιοχή μιας λεπτομέρειας του υλικού που επιλέγετε. Για παράδειγμα, λάμπες ή πλακάκια.

Πλατεία δωματίου σε τετραγωνικά μέτρα

Μην συγχέετε την περιοχή με περίμετρο. Η περιοχή είναι το μέγεθος ολόκληρου του χώρου ορόφου που οριοθετείται από μια ορισμένη περίμετρο των τοίχων. Και η περίμετρος είναι το άθροισμα των μήκους όλων των πλευρών του δωματίου. Είναι επίσης απαραίτητο να γνωρίζουμε την περίμετρο, αλλά αυτή η τιμή υπολογίζεται προκειμένου να υπολογιστεί πόσο θα πρέπει να αγοραστεί το πλίνθο για το δωμάτιο φινιρίσματος.

Περιμέτρος και πλατεία

Περιμέτρος και πλατεία

Ποια μεγέθη χρειάζονται για υπολογισμούς;

Έτσι, ποιες μετρήσεις θα πρέπει να αφαιρεθούν για να καθορίσουν την περιοχή του δωματίου; Η απάντηση είναι απλή - όλα όσα σχετίζονται με την περίμετρο του δωματίου και δεν έχει σημασία, ακόμη και οι χώροι γεωμετρικά ή έχουν πολλές κόγχες και γωνίες. Για να μιλήσετε στο σύνολό του, θα χρειαστεί επίσης το μήκος και το πλάτος του για να υπολογίσει την περιοχή οποιουδήποτε δωματίου.

Το κύριο μέγεθος του δωματίου

Το κύριο μέγεθος του δωματίου

Ποια όργανα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των περιοχών;

Για να υπολογίσετε την περιοχή του δωματίου, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ισχύουν επίσης διάφορες μαθηματικές φόρμουλες για υπολογισμούς. Αλλά τα μεγέθη της πλευράς του γεωμετρικού σχήματος, που αντιστοιχεί στο δωμάτιο, θα πρέπει να πυροβολούν σε κάθε περίπτωση.

Τραπέζι. Εργαλεία για την αφαίρεση του μεγέθους του δωματίου.

Ονομα Συστάσεις
Πώς να υπολογίσετε το πάτωμα του τετραγωνικού μέτρου

Χαρτί και στυλό / μολύβι

Απαιτούνται για την καταγραφή των αξιολογηθέντων αναγνώσεων. Εάν οι αναγνώσεις δεν γράφουν, μπορείτε γρήγορα να μπερδευτείτε. Επίσης, τα αξεσουάρ χαρτιού και γραφής θα είναι χρήσιμα για την προετοιμασία του σχεδίου δωματίου.
Ρουλέτα

Ρουλέτα

Με τη βοήθειά του, όλα τα μεγέθη προσδιορίζονται άμεσα. Όσο μεγαλύτερο είναι το δωμάτιο, τόσο μεγαλύτερη η ρουλέτα θα πρέπει να αγοραστεί. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια ταινία με ένα μαλακό τεμάχιο ιστό, το οποίο απολάμβανε τους κόπτες - είναι αρκετά σύντομο και μαλακό, επειδή θα είναι άβολα να πυροβολήσετε τις μετρήσεις και μπορείτε να κάνετε σφάλματα.
Αριθμομηχανή

Αριθμομηχανή

Μας ενδιαφέρει να διαπράττουμε όλες τις μαθηματικές πράξεις. Είναι βολικό επειδή θα μειώσει τον κίνδυνο σφαλμάτων.
Χαρτί και στυλό / μολύβι

Laser rangefinder

Μια άνετη συσκευή που θα σας επιτρέψει να αφαιρέσετε γρήγορα και με ακρίβεια τη μέτρηση οποιουδήποτε δωματίου.
Laser rangefinder

Galnik, μεταφορά

Μπορεί να χρειαστεί να μετρήσετε τις γωνίες σε εσωτερικούς χώρους. Αξίζει να θυμόμαστε ότι ακόμη και οι φαινομενικά ευθείες γωνίες δεν είναι πάντα έτσι. Και μερικές φορές είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το ακριβές μέγεθος της γωνίας.

Το χειροκίνητο υπολογισμένο στο φυλλάδιο είναι βολικό, επειδή όλες οι παράμετροι μπορούν να ποικίλουν άμεσα σε ισχύ και να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αλλά είναι πολύ απλό να κάνετε λάθη σε μια χειροκίνητη μέθοδο, οπότε είναι καλύτερο να επαναλάβετε όλους τους δείκτες.

Σε μια σημείωση! Είναι καλύτερο να αλλάξετε το δωμάτιο καλύτερα αν δεν είστε σίγουροι στη μαρτυρία από ό, τι στο τέλος για να αγοράσετε ένα ανεπαρκές ποσό υλικού ή να το αγοράσετε σε περίσσεια.

Για την αυτόματη περιοχή μέτρησης του δωματίου, είναι βολικό να χρησιμοποιείτε διάφορους γραφικούς συντάκτες. Μπορεί να είναι αυτόματη, αρχιτεκτονική ή σκίτσο. Δημιουργούν μια φιγούρα με τη μορφή ενός δωματίου, οι διαστάσεις όλων των πλευρών καθορίζονται κατά τη δημιουργία μιας διάταξης. Η περιοχή του δωματίου θα εκδοθεί από το πρόγραμμα αυτόματα και με υψηλή ακρίβεια (μέχρι τα εκατοστά και χιλιοστά). Όλα θα εξαρτηθούν από την ακρίβεια των μετρήσεων. Ειδικά η χρήση αυτών των προγραμμάτων συνιστάται εάν είναι απαραίτητο να υπολογίσετε την περιοχή του δωματίου, περίπλοκη από τη γεωμετρία του. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η ανάγκη για τουλάχιστον μια επιφανειακή μελέτη προγραμμάτων, καθώς και τη χρήση του εξοπλισμού υπολογιστών.

Παράδειγμα χρήσης του προγράμματος SketchUp

Παράδειγμα χρήσης του προγράμματος SketchUp

Πώς να υπολογίσετε την περιοχή δαπέδου;

Ο κύριος κανόνας κατά τη μέτρηση των παραμέτρων των χώρων είναι η αφαίρεση του μέτρου σε μία γραμμή. Για παράδειγμα, κατά μήκος του τοίχου. Ωστόσο, η ρουλέτα πρέπει να τοποθετηθεί στο πάτωμα, καθώς οι τοίχοι μπορεί να έχουν κάποια καμπυλότητα. Εάν το δωμάτιο αναγκάζεται από δυσκίνητα πράγματα, τότε οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν κατά μήκος του τοίχου, αλλά ελαφρώς μακριά από αυτό. Το κύριο πράγμα είναι να διασφαλίσουμε ότι η ταινία της ρουλέτας θα βγει ομαλά, δεν κάμπτεται, διαφορετικά μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο λάθος.

Υπολογίστε την περιοχή δαπέδου

Υπολογίστε την περιοχή δαπέδου

Υπολογισμός της περιοχής του ορθογώνιου δωματίου

Ένα δωμάτιο που δεν έχει καμία, ακόμη και μικρά, προεξοχές και κόγχες ή απλά μιλώντας, ορθογώνια είναι η ευκολότερη επιλογή για την αφαίρεση του μέτρου και την καταμέτρηση των τιμών της περιοχής. Εδώ αρκεί να θυμόμαστε την πιο απλή φόρμουλα από την πορεία των μαθηματικών - πώς η περιοχή ενός τέτοιου σχήματος υπολογίζεται ως ορθογώνιο. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να μετρηθεί το πλάτος (α) και το μήκος του δωματίου (β). Έτσι, λαμβάνουμε ότι το S (περιοχή) θα είναι ίσο με την τιμή που θα ληφθεί ως αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού δύο δεικτών Α και V.

Υπολογισμός της περιοχής του ορθογώνιου δωματίου

Υπολογισμός της περιοχής του ορθογώνιου δωματίου

Σε μια σημείωση! Εάν ο αριθμός δεν ήταν ένα σύνολο, τότε πρέπει να στρογγυλεθεί στη μεγαλύτερη πλευρά. Για παράδειγμα, 4,357 στρογγυλεμένες έως 4,5 μ 2.

Τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων υποδεικνύονται σε μέτρα. Μετά το κόμμα, αναφέρονται τα εκατοστά. Για παράδειγμα, το μήκος του τοιχώματος αποδείχθηκε 376 cm, τότε αποδειχθεί (σε 1 m - 100 cm) ότι το μήκος αυτού του τοιχώματος θα είναι 3 m 76 cm.

Μετρήστε το ορθογώνιο πάτωμα

Μετρήστε το ορθογώνιο πάτωμα

Εάν υπάρχει τζάκι στο δωμάτιο, τότε πρέπει να υπολογίσετε την περιοχή του και να αφαιρέσετε από το ψηφίο που προκύπτει. Πράγματι, κάτω από το τζάκι, το κάλυμμα δαπέδου δεν θα τοποθετηθεί. Φυσικά, αν δεν μιλάμε για την αποσυναρμολόγηση αυτής της δομής.

Υπολογιστής υπολογισμού περιοχή ενός Quadranique Room

Πηγαίνετε στους υπολογισμούς

Πώς να υπολογίσετε την περιοχή του δωματίου στο οποίο είναι διαθέσιμα η θέση και οι προεξοχές;

Τι να κάνετε εάν υπάρχουν διάφορες κόγχες ή στήλες στο δωμάτιο που δεν μπορεί να κρυφτεί ή να αποσυναρμολογηθεί; Στην περίπτωση αυτή, οι υπολογισμοί θα πρέπει να είναι λίγο έγχρωμες, αφού οι τιμές της συνολικής έκτασης θα πρέπει να υπολογίσουν αυτούς τους δείκτες των τετραγώνων που καταλαμβάνουν αυτές τις στήλες και να προσθέσουν την περιοχή κάθε εξειδικευμένων στο αποτέλεσμα.

Υπολογισμός της περιοχής με περικοπή

Υπολογισμός της περιοχής με περικοπή

Είναι πιο βολικό σε αυτή την περίπτωση σε χαρτί για να απεικονίσει το ακριβές σχήμα του δωματίου με την ένδειξη όλων των προεξοχών, των κόγχων και των στηλών. Στη συνέχεια, οι μετρήσεις είναι κατασκευασμένες από μεγάλες και ομαλές πλευρές του δωματίου και καταγράφονται στην κατάλληλη θέση στο φυλλάδιο. Μετά από αυτό, η περίμετρος κάθε στήλης μετριέται και η περιοχή κάθε στήλης υπολογίζεται πάνω από τον καθορισμένο τύπο (S = Α Χ β). Στη συνέχεια, τα επιμέρους μπλοκ στην ίδια αρχή υπολογίζονται παραμέτρους της περιοχής κάθε εξειδικευμένων.

Περαιτέρω, όλα είναι απλά - η κεντρική πλατεία θεωρείται, δηλαδή το μήκος και το πλάτος των μακρύτερων τοίχων είναι μεταβλητή. Από τις προκύπτουσες τιμές, η περιοχή των στηλών αφαιρείται και στη συνέχεια προστίθενται δείκτες εξειδικευμένων περιοχών στο αποτέλεσμα. Παίρνουμε την ακριβή περιοχή ολόκληρου του δωματίου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, το δωμάτιο γίνεται με τη μορφή του γράμματος "G"), μπορείτε να σπάσετε οπτικά το δωμάτιο σε διάφορες ομές φιγούρες (για παράδειγμα, ορθογώνια), αφαιρέστε τις μετρήσεις κάθε σχήματος ξεχωριστά, τότε υπολογίστε το περιοχή κάθε στοιχείου και συνοψίζει όλες τις τιμές που λαμβάνονται.

Κύριε Studio

Κύριε Studio

Υπολογισμός της περιοχής δαπέδου στο δωμάτιο ακανόνιστου σχήματος

Στα δωμάτια που έχουν λάθος σχήμα, υπολογίστε την περιοχή είναι πολύ πιο περίπλοκη. Οι δυσκολίες προσθέτουν στοιχεία όπως καμάρες, κόγχες σε σχήμα ημικυκλίου, λοξά τοίχους κλπ. Στην ουσία, η αρχή του υπολογισμού είναι η ίδια - πρέπει να σπάσετε το δωμάτιο σε διάφορες ομαλές φιγούρες και να υπολογίσετε την περιοχή κάθε ξεχωριστά , και στη συνέχεια συνοψίζει. Αλλά η περιοχή του κύκλου ή του τριγώνου θεωρείται για άλλους τύπους.

Το πάτωμα είναι ακανόνιστο

Το πάτωμα είναι ακανόνιστο

Για παράδειγμα, η περιοχή του τριγώνου υπολογίζεται ως: Το μήκος βάσης πολλαπλασιάζεται με το ύψος του τριγώνου και χωρίζεται σε 2.

Υπολογισμός της περιοχής του δωματίου σε λάθος σχήμα

Υπολογισμός της περιοχής του δωματίου σε λάθος σχήμα

Σε μια σημείωση! Ο ευκολότερος τρόπος είναι σε θέση να μοιραστεί ολόκληρο το δωμάτιο στις ομαλές μορφές του τύπου των τετραγώνων και των τριγώνων και να εξετάσει το τετράγωνο ξεχωριστά, και στη συνέχεια να συνοψίσει.

Η περιοχή των πολυκατοικιών δεν είναι τόσο δύσκολη, όπως φαίνεται. Απλώς θεωρούσε την περιοχή των μεμονωμένων τμημάτων και συνοψίζονται. Εάν τα βήματα πρέπει να διαχωριστούν από το ίδιο υλικό ορόφου με το υπόλοιπο πάτωμα, αρκεί για να μετρηθεί η περιοχή του πλευρικού τμήματος κάθε σταδίου και να αποσυντεθεί στο συνολικό σχήμα.

Εάν το δωμάτιο έχει μια φόρμουλα ενός τραπεζίου, τότε είναι δυνατόν να υπολογίσετε την περιοχή του χωρίς χώρους για απλά στοιχεία. Ο τραπεζοειδής τύπος υπολογίζεται ως εξής: Το μήκος του άνω ορίου (μικρότερη πλευρά - Α) αθροίζεται με το μήκος του κατώτερου ορίου (Β), στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται προς το ύψος του τραπεζοειδούς (Η) και το αποτέλεσμα που λαμβάνεται διαιρείται σε δύο. Η περιοχή του τετράπλευρου με ίσα μέρη μπορεί να υπολογιστεί από τον τύπο: S = Α (μήκος της μακράς πλευράς) x Η (το ύψος του τετράκλιου).

Υπολογισμός περιοχών διαφορετικών γεωμετρικών σχημάτων

Υπολογισμός περιοχών διαφορετικών γεωμετρικών σχημάτων

Υπολογισμοί τύπων

Υπολογισμοί τύπων

Εάν το τρίγωνο δεν είναι άμεση, τότε είναι δυνατό να υπολογίσετε την περιοχή του χρησιμοποιώντας τη φόρμουλα Geron

Εάν το τρίγωνο δεν είναι άμεση, τότε είναι δυνατό να υπολογίσετε την περιοχή του χρησιμοποιώντας τη φόρμουλα Geron

Υπολογιστής πλατείας δαπέδου

Για να μην υποφέρουμε με χειροκίνητους υπολογισμούς σε χαρτί και να μην μετακινηθείτε σε προγράμματα υπολογιστών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές αριθμομηχανές. Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει μάζα των πόρων του Διαδικτύου. Σε ένα ειδικό παράθυρο, αρκεί να εισαγάγετε όλα τα δεδομένα και αφού πατήσετε το κουμπί "Υπολογίστε" σε ένα νέο πεδίο ή σε μια νέα σελίδα, τα τελικά υπολογισμένα δεδομένα θα ανοίξουν. Συνήθως όλοι οι δείκτες εισάγονται σε μέτρα, αλλά κατά τη θέληση, μπορείτε επίσης να καθορίσετε άλλες μονάδες μέτρησης.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους

Πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών:

 • Δεν διαβάζουν χειροκίνητα.
 • Μπορείτε εύκολα να πάρετε την περιοχή οποιουδήποτε σχήματος.
 • Ο ρυθμός υπολογισμών και η ακρίβειά τους είναι υψηλή.

Υπολογιστής αριθμομηχανής τριγωνικού δωματίου

Υπολογισμός βήμα προς βήμα της περιοχής του δωματίου

Βήμα 1. Πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να ετοιμάσετε όλα τα όργανα μέτρησης καθώς και ένα φύλλο και λαβή. Σε χαρτί, μπορείτε να προ-σχεδιάσετε ένα διάγραμμα δωματίου, προσπαθώντας να αποθηκεύσετε τη γεωμετρία να μεγιστοποιήσετε και να εμφανίσετε όλες τις εξειδικευμένες λεπτομέρειες και τις λεπτομέρειες του δωματίου. Η ρουλέτα χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο.

Προετοιμασία όλων των απαραίτητων

Προετοιμασία όλων των απαραίτητων

Βήμα 2. Το μήκος του δωματίου μετράται. Εάν είναι τόσο μεγάλη που η ρουλέτα στερείται, τότε οι μετρήσεις λαμβάνονται σε στάδια. Για να ξεκινήσετε, μετράται για το μέγιστο μήκος της ρουλέτας, στον τόπο του τέλους του υπάρχει ένα σημάδι, από το οποίο το πώμα γίνεται και πάλι μέχρι το τέλος του δωματίου.

Πρώτα πρέπει να μετρήσετε το μήκος του δωματίου

Πρώτα πρέπει να μετρήσετε το μήκος του δωματίου

Βήμα 3. Το πλάτος του δωματίου μετράται (κατά μήκος του τοίχου με μικρότερο μήκος). Η ρουλέτα βρίσκεται σε ορθές γωνίες στον προηγουμένως μετρημένο τοίχο δωματίου (μήκος). Τα δεδομένα που λαμβάνονται καταγράφονται.

Το πλάτος του δωματίου μετράται

Το πλάτος του δωματίου μετράται

Βήμα 4. Οι δείκτες που λαμβάνονται πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους. Για τους σκοπούς αυτούς, συνιστάται η χρήση αριθμομηχανής. Εάν είναι απαραίτητο, η τιμή της περιοχής στρογγυλοποιείται στο μεγαλύτερο.

Το προκύπτον ψηφίο στρογγυλοποιείται στο μεγαλύτερο

Το προκύπτον ψηφίο στρογγυλοποιείται στο μεγαλύτερο

Βήμα 5. Εάν είναι απαραίτητο να μετρήσετε την περιοχή σύνθετων γεωμετρικά χώρων, στη συνέχεια για έναρξη, το περίπλοκο φιγούρα χωρίζεται σε διάφορα απλά τετράγωνα, τρίγωνα, ορθογώνια. Το αντικείμενο απεικονίζεται σε ένα φύλλο χαρτιού σχηματικά, διαιρείται σχηματικά.

Το δωμάτιο χωρίζεται σε 4 ορθογώνια

Το δωμάτιο χωρίζεται σε 4 ορθογώνια

Βήμα 6. Μετράται ξεχωριστά κάθε σχήμα. Για παράδειγμα, ορθογώνια, τρίγωνα.

Κάθε φιγούρα μετράται ξεχωριστά

Κάθε φιγούρα μετράται ξεχωριστά

Βήμα 7. Ο υπολογισμός της περιοχής κάθε φιγούρας γίνεται. Περαιτέρω, όλες οι ληφθείσες τιμές συνοψίζονται και λαμβάνεται η συνολική ακριβής περιοχή του δαπέδου του δωματίου.

Παράδειγμα υπολογισμού της περιοχής του τριγώνου

Παράδειγμα υπολογισμού της περιοχής του τριγώνου

Βίντεο - Θεωρούμε την περιοχή δαπέδου

Βίντεο - Υπολογισμός της πλατείας στο σκίτσο

Θεωρούμε τον αριθμό των πλακιδίων

Γνωρίζοντας την περιοχή του δωματίου, υπολογίστε το ποσό της κάλυψης δαπέδου θα είναι εύκολο. Θα καταλάβουμε πώς να μάθουμε πόσα πλακάκια θα χρειαστούν για ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Για αυτό πρέπει να ξέρετε ποια είναι η περιοχή ενός στοιχείου επικάλυψης κεραμιδιών. Γνωρίζοντας αυτά τα δεδομένα, είναι εύκολο να παραχθούν οι απαραίτητοι υπολογισμοί. Για παράδειγμα:

 • Πλατεία δωματίου - 15 μ 2;
 • Μέγεθος μιας μονάδας πλακιδίων - 0,20x0,30 μ.
Υπολογισμός του αριθμού των πλακιδίων στο πάτωμα

Υπολογισμός του αριθμού των πλακιδίων στο πάτωμα

Έτσι, η περιοχή ενός πλακιδίου θα είναι 0,2x0,3 = 0,06 m 2. Περαιτέρω, η συνολική έκταση του δωματίου χωρίζεται σε μια περιοχή πλακιδίων και λαμβάνει: 15 / 0,06 = 250 μονάδες. Είναι τόσο πολλά πλακάκια θα πρέπει να κλείσουν ολόκληρο το δάπεδο σε αυτό το δωμάτιο. Στην ίδια ακριβώς μέθοδο, υπολογίζεται επίσης ο αριθμός των πλαστικοποιημένων ή παρκέ, καθώς και άλλα υλικά.

Υπολογιστής που υπολογίζει την ποσότητα κόλλας για την τοποθέτηση πλακιδίων

Πηγαίνετε στους υπολογισμούς

Τιμές για δημοφιλείς τύπους εξωτερικών πλακιδίων

πλακάκι δαπέδου

Βίντεο - Υπολογίστε το λινέλαιο

Για να υπολογίσετε την περιοχή δαπέδου στο δωμάτιο και στη συνέχεια την κατανάλωση του υλικού, αρκεί να γνωρίζετε τους στοιχειώδεις μαθηματικούς τύπους και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμομηχανή. Έχοντας το τελευταίο στο χέρι (και τώρα υπάρχει μια αριθμομηχανή σε κάθε τηλέφωνο), μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς γρήγορα. Το κύριο πράγμα είναι να είστε προσεκτικοί κατά την απομάκρυνση των μετρήσεων.

Περιεχόμενο:

Είναι αδύνατο να επισκευάσετε μια εξωτερική επιφάνεια, χωρίς να γνωρίζετε την ακριβή επιφάνεια του δαπέδου σε ιδιωτικό νοικοκυριό ή διαμέρισμα. Το γεγονός είναι ότι σήμερα το κόστος των δομικών υλικών είναι αρκετά υψηλό, και κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου προσπαθεί να σώσει τη μεγιστοποίηση της αγοράς τους. Επομένως, πληροφορίες, πώς να υπολογίσετε την επιφάνεια του δαπέδου δεν θα είναι περιττό για κάποιον που προτιμά να κάνει επισκευές προσωπικά.

Galnik, μεταφορά

Γιατί πρέπει να γνωρίζετε την περιοχή δαπέδου

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, θα πρέπει να αποφασίσετε για το ποσό των δραστηριοτήτων, να σχεδιάσετε το κόστος και να υπολογίσετε τον αριθμό των δομικών υλικών. Για αυτό, θα χρειαστούν τα δεδομένα προέλευσης. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς να υπολογίζετε αδιαμφισβήτητα την επιφάνεια δαπέδου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ανομοιογενείς επιφάνειες και εγκαταστάσεις με μη τυποποιημένη διάταξη.

Υπάρχουν και άλλοι λόγοι όταν υπάρχει ανάγκη να προσδιορίσετε με ακρίβεια το μέγεθος της επιφάνειας δαπέδου:

 • ελέγχοντας την ποιότητα των κατασκευαστικών εργασιών ·
 • Την ανάγκη να ανακατευθύνει τις εγκαταστάσεις.

Πώς να υπολογίσετε την επιφάνεια δαπέδου

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο υπολογισμού της περιοχής δαπέδου σε τετραγωνικά μέτρα σε δωμάτια με διαφορετικές διαμορφώσεις.

Ορισμός της περιοχής ορθογώνιων χώρων

Πριν υπολογίσετε την περιοχή του δαπέδου, θα πρέπει να είναι αποθεματοποίηση υπολογιστών και μέτρησης μέτρησης ταινίας. Τις περισσότερες φορές υπάρχουν δωμάτια με τη μορφή ενός ορθογωνίου. Για να υπολογίσετε την περιοχή τους, χρησιμοποιούν τον τύπο που είναι γνωστό σε όλους από το σχολείο: S = a x b, όπου το a και b είναι το μήκος και το πλάτος. Για παράδειγμα, οι παράμετροι των χώρων 3 και 4 μέτρα, τότε η επιθυμητή τιμή θα είναι 12 τετραγωνικά μέτρα. Μ.

Πώς να υπολογίσετε την επιφάνεια δαπέδου

Στην περίπτωση που το δωμάτιο διαθέτει τζάκι ή ενσωματωμένα αντικείμενα επίπλων, τότε πρέπει να γνωρίζετε την περιοχή τους και να αφαιρέσετε έξω από τη συνολική έκταση. Στην περίπτωση σημαντικών επισκευών του δαπέδου, όλη η υπερβολική εσωτερική θα πρέπει να αποσυναρμολογήσει.

Υπολογισμός της πλατείας του δωματίου του λανθασμένου σχεδιασμού

Είναι πολύ πιο δύσκολο να υπολογίσετε το δωμάτιο με πολυγωνικό σχήμα. Συχνά σε σπίτια από τούβλα στη διάταξη υπάρχουν κόγχες, τριγωνικές εσοχές και στρογγυλεμένα στοιχεία, όπως στη φωτογραφία.

Σε αυτή την περίπτωση, πριν υπολογίσετε το τετράγωνο του δαπέδου, το σχέδιο δωματίου πρέπει να χωριστεί σε ξεχωριστές ζώνες. Για παράδειγμα, εάν το δωμάτιο έχει μια διάταξη σχήματος Μ, θα πρέπει να χωριστεί σε 2 ορθογώνια, μετά την οποία πρόκειται να υπολογίσει την περιοχή καθενός από αυτά και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται είναι διπλωμένα.

Μάθηση της περιοχής του τριγωνικού δωματίου

Όταν ένα άλλο τμήμα του δωματίου δεν είναι κάθετο στην κύρια περιοχή, σημαίνει ότι υπάρχει επίσης ένα τρίγωνο μεταξύ δύο ορθογωνίων, που έχει μια ευθεία γωνία.

Στην περίπτωση αυτή, η περιοχή του τριγώνου υπολογίζεται από τον τύπο: S = (Α Χ Β): 2 και προσθέστε στο συνολικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, a = 2, b = 3, κατόπιν S = (2x3): 2 = 3 m².

Μπορείτε διαφορετικά να καθορίσετε την περιοχή:

 1. Υπολογίστε προηγουμένως το τετράγωνο του ορθογωνίου.
 2. Καθορίστε την περιοχή της λοξής τριγωνικής γωνίας.
 3. Από την πλατεία του ορθογωνίου, αφαιρείται η περιοχή του τριγώνου.

Πώς να υπολογίσετε το τετράγωνο του δαπέδου

Στην περίπτωση που το τρίγωνο δεν έχει ευθεία γωνία, στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο τύπος Geono Formula S = √p (P - A) (P - B) (P-C).

Για παράδειγμα, τα μέρη του είναι ίσα με 5, 6 και 7 μέτρα, τότε οι υπολογισμοί γίνονται ως εξής:

 1. Μάθετε το μισό-έκδοση του τριγώνου P = (5 + 6 + 7): 2 = 9.
 2. Στον τύπο Geron, οι ψηφιακές τιμές είναι υποκατεστημένες και το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται: √ (9 x (9-7) x (9-6) x (9-5) = 14,7 m².

Δωμάτια Τετράκρου

Συχνά, υπάρχει παρόμοια μορφή στα παράθυρα στα σπίτια του παλιού κτιρίου ή στα μπαλκόνια που συνδυάζονται με δωμάτια. Πρώτον, το 1/2 του προεξέχοντος τμήματος του κύκλου υπολογίζεται και προστίθεται στην περιοχή ορθογωνίου, εφαρμόζοντας τον τύπο S = p2: 2, στον οποίο:

Π = 3.14;

R² - Η ακτίνα του κύκλου, που ανεγέρθηκε στην πλατεία.

Για παράδειγμα, στο δωμάτιο υπάρχει ένα ημικυκλικό μπαλκόνι με ακτίνα 1,5 μέτρων. Αντικαθιστώντας αυτόν τον αριθμό στον τύπο, λαμβάνουμε το αποτέλεσμα: S = 3.14x (1.5) ²: 2 = 3,5 m². Διαβάστε επίσης: "Πώς να υπολογίσετε τα τετραγωνικά μέτρα του δαπέδου με διαφορετικά σχήματα των δωματίων".

Πώς να υπολογίσετε την περιοχή του δωματίου

Η σειρά για τον υπολογισμό της περιοχής των τοίχων και το πάτωμα είναι διαφορετικό. Το γεγονός είναι ότι πριν υπολογίσετε το τετράγωνο του δαπέδου, θα πρέπει να μάθετε το μήκος και το πλάτος του δωματίου και να υπολογίσετε τους τοίχους, θα χρειαστεί να μετρήσετε το ύψος του. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζουν πρώτα την περίμετρο του δωματίου και πολλαπλασιάστε το ύψος των οροφών.

Πώς να μάθετε την περιοχή δαπέδου

Για παράδειγμα, οι παράμετροι δαπέδου 3 και 4 μέτρα και το ύψος του δωματίου είναι 3 μέτρα. Σε αυτή την περίπτωση, η περίμετρος των τοίχων θα είναι ίση με (3 + 4) x2 = 14 μ., Και η περιοχή τους S = 14x3 = 42 m².

Δεν πρέπει να ξεχάσετε την πλατεία των παραθύρων και των θυρών. Η περιοχή τους αφαιρείται μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών τοίχου. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορούν να λάβουν υπόψη και έτσι εξασφαλίζουν κάποιο απόθεμα υλικών.

Αναλογίες μεταξύ πάτωμα και παράθυρα

Σύμφωνα με το Snip 31-01-2003, οι παραμέτρους των Windows και ο αριθμός τους θα πρέπει να εξαρτώνται από το τετράγωνο δαπέδου. Έτσι, για τα κτίρια κατοικιών, η αναλογία μεταξύ των περιοχών των ανοιγμάτων παραθύρων και της επιφάνειας δαπέδου θα κυμαίνεται από 1: 5,5 έως 1: 8. Όσον αφορά τους επάνω ορόφους, επιτρέπεται εκεί το ελάχιστο ποσοστό 1:10.

Για τα ιδιωτικά νοικοκυριά, ο ρυθμός αυτός ρυθμίζει το SNIP 31-02-2001. Σύμφωνα με αυτήν την τεκμηρίωση, για κάθε 8 "τετράγωνα" της επιφάνειας του δαπέδου θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα "τετράγωνο" της πηγής της ροής φυσικού φωτός. Στις αττικές δαπέδες αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1:10.

Για να εξασφαλίσετε επισκευή υψηλής ποιότητας, πρέπει να μάθετε εκ των προτέρων τον τρόπο υπολογισμού του δαπέδου και άλλων απαραίτητων δωματίων. Το προπαρασκευαστικό στάδιο προβλέπει επίσης την απόκτηση οικοδομικών υλικών και στη συνέχεια στη διαδικασία επισκευής του κόστους θα ελαχιστοποιηθεί, επειδή δεν θα λειτουργήσει σε μεγάλα υπόλοιπα και το κόστος αποστολής θα πραγματοποιηθεί φθηνά.

Leave a Reply

Close